Achiziţii publice

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
03.04.2017Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
- concesionare teren in suprafata de 5538 mp , T78 in data de 07.04.2017 - orele 11.00 pentru exploatatie agricola. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 400 lei lei/an.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.04.2017, orele 9.00.
- concesionare spatiu in suprafata de 17,94 mp situat in imobil scoala Valea Adanca in data de 26.04.2017 - orele 11.00 pentru desfasurare diverse activitati / prestari servicii.
Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 700 lei/an. Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.04.2017, orele 9.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
13.03.2017Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 23.03.2017 pentru concesionare teren in suprafata de 919 mp, sat Balciu, CV 11 - orele 11.00.
Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 937 lei/an.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.03.2017 orele 10.00.
10.02.2017Comuna Miroslava, judeţul Iaşi , organizează licitaţie publică deschisă în data de 22.02.2017 pentru:
- concesionare teren in suprafata de 50 mp , T29- orele 11.00. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 83 lei/an;
- concesionare teren in suprafata de 1116 mp , T54- orele 12.00. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 1384 lei/an.
- concesionare teren in suprafata de 15,00 ha , T25- orele 13.00. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 23.134 lei/an.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.02.2017, orele 10.00.
10.01.2017Comuna Miroslava organizează licitaţie publică deschisă în data de 18.01.2017 pentru:
- concesionare teren in suprafata de 97mp, T56 - orele 11.00. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 560 lei/an;
- concesionare teren in suprafata de 400mp, sat Valea Adanca - orele 12.00. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 665 lei/an.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.01.2017, orele 10.00.
18.11.2016Contract inchiriere utilaje deszapezire incheiat intre primaria comunei Miroslava si Strimak SRL
11.11.2016Ordin de incepere a serviciilor de furnizare material antiderapant conform contractului 93/2016 incheiat intre primaria comunei Miroslava si SC BD Districonstruct SRL
20.10.2016Ordin de incepere a serviciilor de deszapezire si combatere a poleiului conform contractului 88/2016 incheiat intre primaria comunei Miroslava si SC Servicii Publice Miroslava SRL
08.12.2015Cerere de oferte pentru servicii de audit (CS 9) pentru proiectul retrospectiv “Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, judetul Iasi”, cod SMIS-CSNR: 59543
07.12.2015Cerere de oferte pentru furnizare bunuri necesare functionarii UIP (CF1) pentru proiectul retrospectiv “Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, judetul Iasi”
07.12.2015Cerere de oferte pentru prestare de servicii de informare si publicitate pentru proiectul retrospectiv “Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, judetul Iasi”
12.11.2015Cerere de oferte pentru prestare servicii de consultanta la implementarea proiectului retrospectiv "Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, judetul Iasi", conform procedurilor specifice POS MEDIU 2007 - 2013
24.02.2015Referitor la cererile formulate in perioada 2008- 31.07.2014 privind "concesiune teren pentru construire locuintea in Com. Miroslava - Jud. Iasi", anexam lista cu persoanele ale caror cereri sunt incomplete (cf HCL nr. 96 - 97 - 98 din data de 26.06.2014)
24.02.2015Referitor la cererile formulate in perioada 2008- 31.07.2014 privind "concesiune teren pentru construire locuintea in Com. Miroslava - Jud. Iasi", anexam lista cu persoanele ce indeplinesc criteriile varsta, domiciliu, locuinta sau teren si anexa 2B
24.02.2015Referitor la cererile formulate in perioada 2008- 31.07.2014 privind \"concesiune teren pentru construire locuinte in Com. Miroslava - Jud. Iasi\", anexam lista cu persoanele care nu se incadreaza
18.02.2015Anunt cu privire la delegarea gestiunii Serviciului Public de salubrizare din comuna Miroslava prin incheierea unui contract de concesiune de servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de salubrizare a comunei
17.02.2015Anunt cu privire la incheiere contract pentru servicii de acordare credit bancar pentru realizarea unor investitii publice de interes local din Comuna Miroslava
23.01.2015Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa, in data de 10.02.2015 pentru:
- Concesionare teren in suprafata de 20mp, orele 10.00
- Concesionare teren in suprafata de 2660 mp, orele 11.00
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul achizitii publice din cadrul Primariei com. Miroslava, judetul Iasi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limita pentru depunerea ofertelor 9.02.2015, orele 12.00.
08.09.2014Anunt privind selectia de oferte in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren de 335mp, CV4, parcelele CC103,CC104, in com Miroslava, sat Horpaz, folosinta agricola)
Autoritate contractanta: Comuna Miroslava
Documentele de achizitie: Documentatie atribuire concesionare, Caietul de Sarcini, Schita teren
Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redeventei
Ofertele: se depun la registratura primariei
Termenul limita de depunere: 17.09.2014, ora 16 la registratura autoritatii contractante
Data si locul desfasurarii sedintei publice de deschidere a ofertelor licitatiei: 18.09.2014, ora 10,00 la sediul Primaria com Miroslava
08.09.2014Anunt privind selectia de oferte in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren de 1306mp, CV11, parcela 1CC232/10, parcela 2P232/11 com Miroslava, sat Cornesti, folosinta agricola
Autoritate contractanta: Comuna Miroslava
Documentele de achizitie: Documentatie atribuire concesionare, Caietul de Sarcini, Schita teren
Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redeventei
Ofertele: se depun la registratura primariei
Termenul limita de depunere: 17.09.2014, ora 16 la registratura autoritatii contractante
Data si locul desfasurarii sedintei publica de deschidere a ofertelor licitatiei: 18.09.2014, ora 11,00 la sediul Primaria com Miroslava
08.09.2014Anunt privind selectia de oferte in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa, a unui teren de 6000 mp, T14, com Miroslava, sat Bratuleni, construire centru de afaceri
Autoritate contractanta: Comuna Miroslava
Documentele de achizitie: Documentatie atribuire concesionare, Caietul de Sarcini, Schita teren
Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redeventei
Ofertele: se depun la registratura primariei
Termenul limita de depunere: 17.09.2014, ora 16 la registratura autoritatii contractante
Data si locul desfasurarii sedintei publica de deschidere a ofertelor licitatiei: 18.09.2014, ora 12,00 la sediul Primaria com Miroslava
19.03.2014Concesionare păşune comunală crescătorilor de animale după cum urmează:
- Miroslava - 65 ha
- Voroveşti - 63 ha
- Uricani - 131 ha
- Balciu - 29 ha
- Ciurbeşti - 25 ha
06.12.2013Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa, in data de 30.12.2013 pentru:
- Concesionare teren in suprafata de 10000 mp situat in localitatea Horpaz, comuna Miroslava, judetul Iasi - orele 10.00;
- Concesionare statie de pompe dezafectata si teren aferent in suprafata de 5608 mp situat in localitatea Balciu, comuna Miroslava, judetul Iasi - orele 11.00.
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul achizitii publice din cadrul Primariei com. Miroslava, judetul Iasi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limita pentru depunerea ofertelor 30.12.2013, orele 9.00.
01.11.2013Comuna Miroslava, jud. Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 19.11.2013 pentru:
- Concesionare teren in suprafata de 2,50 ha com. Miroslava, orele 10.00
- Concesionare teren in suprafata de 1016 mp com. Miroslava, orele 11.00
- Concesionare teren in suprafata de 104 mp com. Miroslava, orele 12.00
- Concesionare statie de pompe dezafectata si teren aferent in suprafata de 149 mp com. Miroslava, orele 13.00
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul achizitii publice din cadrul Primariei com. Miroslava , judetul Iasi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limita pentru depunerea ofertelor 18.11.2013 , orele 14.00.
22.10.2013Consiliul Local Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 6.11.2013, la sediul unitaţii, pentru:
- concesionare 114 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava,judeţul Iaşi - orele 11.00;
- concesionare 1200 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava, judeţul Iaşi - orele 12.00;
- concesionare 207 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava, judeţul Iaşi - orele 13.00;
- concesionare 10.000 mp teren aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava, judeţul Iaşi - orele 14.00;
Caietul de sarcini se poate obţine de la biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
16.07.2013Anunt - Comuna Miroslava organizeaza licitatie publica deschisa in data de 5.08.2013 pentru:
- concesionare teren in suprafata de 12000 mp;
- concesionare statie de autobuz, chiosc si teren aferent in suprafata de 120 mp;
- concesionare teren in suprafata de 160 mp;
- concesionare statie de pompe dezafectata si teren aferent in suprafata de 5608 mp.
13.06.2013Anunt - Comuna Miroslava anuntă organizarea la data de 19.06.2013, ora 11.00, a achizitiei publice de servicii de organizare evenimente, cod CPV: 79952100-3, în cadrul PROIECTULUI PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE NATURALE ŞI ANTROPICE DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI PRIN ACTIUNI INTEGRATE DE MARKETING SI COMUNICARE, cod SMIS 28395, finantat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Obiectul contractului il reprezintă servicii organizare eveniment ZILELE TURISMULUI LA MIROSLAVA care se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) zile, in perioada 20 – 23 iulie 2013, in comuna Miroslava judetul Iasi. Ofertele se vor depune la Registratura Primariei Comunei Miroslava, str. Colonel Constantin Langa nr. 93, pana la data de 19.06.2013, ora 09.00.

pagina 1 din 1

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2017