State funcţii personal angajat

Descriere
Document
Stat de functii - U.A.T. Comuna Miroslava pentru anul 2017, modificat si completat conform H.C.L. Miroslava nr. 100 din data de 27 aprilie 2017
Stat de functii - U.A.T. Comuna Miroslava pentru anul 2017
Stat de functii - anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Miroslava - 2015
Componenta aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi
Stat de functii - Anexa nr. 2 la proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Miroslava
Consilieri Locali
Personal care ocupa functii de demnitate si functii publice

© primăria comunei Miroslava 2017