Asistenţă Socială

Descriere
Document
Perioada de acordare a stimulentului de inserţie.
Acte necesare obţinerii alocaţiei de stat. Informaţii privind acordarea alocaţiei de stat.
Acte necesare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Condiţii de acordare a ajutorului social. Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social.
Acte necesare pentru primirea indemnizatiei de creşterea copilului.
Acte necesare întocmirii anchetei sociale în vederea încadrării în grad de handicap (adulţi si minori) şi casa de pensii.
Acte necesare în vederea depunerii dosarului de alocaţie dublă pentru copiii cu handicap.
Ajutorul de deces acordat de primării.
Acte necesare depunerii pentru ajutorul social.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării Ajutorului social.
Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.
Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (pentru anul 2014-2015).
Comunicat de presa AJPIS Iasi privind majorarea indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție
Comunicat de presă APIS Iasi privind Legea nr. 66 din 2016
Comunicat de presa privind procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului, simplificate de la 1 iulie 2016
Comunicat de presa privind majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie începând cu 01 iulie 2016

© primăria comunei Miroslava 2017