Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 12

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
15629.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 146 si nr. 147 din data de 21 octombrie 2015
15529.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 144 si nr. 145 din data de 21 octombrie 2015
15429.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 142 si nr. 143 din data de 21 octombrie 2015
15229.06.2017Hotarare pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 121 din 31 mai 2017
15129.06.2017Hotarare privind aprobarea vânzării cumpararii terenului in suprafață de 1430 m.p. prin licitație publică deschisă
15029.06.2017Hotarare privind avizare P.U.Z. - beneficiar Budăianu Maria și Iordache
14929.06.2017Hotarare privind avizarea P.U.Z. - beneficiar Heller Jehezkel și proprietarii parcelelor
14729.06.2017Hotarare privind avizarea P.U.Z. - beneficiar Malcău Constantin
14529.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 26 din data de 31 ianuarie 2017
14429.06.2017Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar ocazional domnului Ungurianu Teodor din sat Uricani, comuna Miroslava, județul Iași
14329.06.2017Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului Public a investiției Construire vestiar în localitatea Uricani
14229.06.2017Hotarare privind introducere investiție în Inventarul Domeniului Public Extindere rețea electrică de joasă tensiune sat Valea Ursului
14129.06.2017Anexa nr. 1 la H.C.L. Miroslava nr. 141 din data de 29 iunie 2017
14029.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea Nomenclatorului stradal al Comunei Miroslava
13929.06.2017Hotarare privind scutirea în procent de 50 procente de la plata impozitului pe clădiri aparținând S.C. Enviro Construct S.R.L.
13829.06.2017Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava
13729.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava
13629.06.2017Hotarare pentru revocarea HCL Miroslava nr.101 din data de 27 aprilie 2017
13529.06.2017Hotarare privind desemnarea președintelui de ședință CL Miroslava pentru trim III 2017
13431.05.2017Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere rețele electrice în comuna Miroslava
13331.05.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 81 din 30 martie 2017
13231.05.2017Hotarare privind aprobarea vânzării cumpărării prin licitație publică a suprafeței de 1430 m.p. aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava
13131.05.2017Hotarare privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului în cadrul proiectului Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile din Comuna Miroslava
13031.05.2017Hotarare privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru proiectul Modernizare și reabilitare corpuri de clădire Liceul Agricol Miroslava
12931.05.2017Hotarare privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului în cadrul proiectului Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava
12831.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 3917 m.p.
12731.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unui număr de 20 de parcele teren pentru construire locuințe în Comuna Miroslava, județul Iași
12631.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 5608 m.p.
12531.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 397 m.p.
12431.05.2017Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Extindere rețea canalizare și racord mobil pe strada Principală din sat Valea Adîncă
12331.05.2017Hotarare privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare de către SC Servicii Publice Miroslava SRL
12231.05.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția Extindere sistem de canalizare în sat Brătuleni
12131.05.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția Creare drumuri interioare Etapa 2 Parc Industrial Miroslava
12031.05.2017Hotarare privind modificarea de amplasament din cadrul Contractului subsecvent de lucrări nr. 2 din 2016
11831.05.2017Hotarare privind aprobare PUZ beneficiari Gogu Maria, Vasilache Bogdan si Bazga Emilian
11731.05.2017Hotarare privind avizare documentație PUZ beneficiari Costin Mircea și Costin Gica
11631.05.2017Hotarare privind aprobarea achiziționării de indicatoare rutiere pentru strada Constantin Mavrocordat din localitatea Miroslava pentru înființare Sens Unic
11531.05.2017Hotarare privind introducere în Inventarul Domeniului Public a investiției Extindere canalizare în zona limitrofă a orașului Iași
11431.05.2017Hotarare privind aprobarea modificării indicatorului de eficiență economică suportată de către S.C. DELGAZ GRID și a valorii de cofinanățare suportată de către U.A.T. Comuna Miroslava
11331.05.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Pintiliciuc Alexandra Ramona
11231.05.2017Hotarare privind îmncetarea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Chiper Andrei
11131.05.2017Hotarare privind aprobarea transformării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului Comunei Miroslava
11016.05.2017Hotarare privind aprobarea normelor procedurale interne pentru contractarea sau garantarea de finanțări rambursabile pentru U.A.T. Comuna Miroslava
10927.04.2017Hotarare pentru stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru microbuzele aflate in proprietatea Comunei Miroslava
10827.04.2017Hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a microbuzului apartinand Comunei Miroslava cu seria IS 10 FJZ catre terte persoane
10727.04.2017Hotarare privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare - epurrare pentru intreaga arie de operare
10627.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava
10527.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judetul Iasi
10427.04.2017Hotarare privind introducerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investitiei Semaforizare Intersectii Comuna Miroslava
10327.04.2017Hotarare privind privind prelungirea contractului de comodat nr. 11821 din anul 2013 incheiat intre Comuna Miroslava si Grupul de Actiune Locala Stejarii Argintii
10227.04.2017Hotarare privind introducerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investitiei Extindere sistem alimentare cu apa in Comuna Miroslava, localitatile Vorovesti si Bratuleni
10127.04.2017Hotarare privind privind rezilierea contractului de concesiune nr. 28725 din 04 noiembrie 2015 incheiat intre Comuna Miroslava si dna Avadanei Mihaela Adriana
10027.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de functii ale UAT Comuna Miroslava 2017
9927.04.2017Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Miroslava pentru trimestrul II 2017
9130.03.2017Hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie si a dreptului de acces in favoarea S.C. FILDAS TRADING S.R.L. asupra terenului cu numarul cadastral 82197, proprietatea privata a Comunei Miroslava, Iasi
7613.03.2017Hotarare privind aprobarea proiectului Amenajare rampa descarcare, transfer in container deseuri reciclabile si municipale
7513.03.2017Hotarare privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de acces agricol in comuna Miroslava, judetul Iasi
7413.03.2017Hotarare privind aprobarea documentatției tehnico-economice a investitției Modernizare drumuri de acces agricol iîn Comuna Miroslava, județul Iasi
7313.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL - Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi.
7213.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL - Extindere și modernizare Scoala primara, Localitatea Ciurbesti, Comuna Miroslava, Judetul Iasi
7113.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL - Modernizare Scoala primara, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Judetul Iasi
7028.02.2017Hotarare privind necesitatea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție Romania S.A.-denumire actuală S.C Delgaz- Grid S.A a terenului ce aparține de domeniul public al UAT Miroslava pentru execuția proiectului “Alimentare cu energie electric locuință (11apartamente + spațiu comun) PFA BAHRIM ANA LOREDANA sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
6928.02.2017Hotarare privind Actul Adițional la Contractul de administrare nr.3836/10.02.2016 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L.
6828.02.2017Hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.14134/03.06.2015 încheiat între U.A.T. Comuna Miroslava și S.C. GAZMIR IAȘI S.R.L.
6728.02.2017Hotarare privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.23716/2014 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. ENVIRO CONSTRUCT S.R.L.
6628.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a încetării, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.15481/09.07.2014 încheiat între U.A.T. Comuna Miroslava și domnul Pèreș Adrian
6528.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar S.C. LOREDANA SUN PLUS S.R.L., pentru terenul situat în sat Uricani, comuna Miroslava, tarlaua 9, P 1V, 2DR, 3V, NC-77240, având suprafața de 18926 m.p. în vederea construirii unui depozit materiale de construcții
6428.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar Malcău Constantin, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 24, P 1P, NC-81284, având suprafața de 950 m.p. în vederea unei locuințe individuale
6328.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar Iosub Ionuț, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 70, P 1A, 1A, NC-68711, 68710, având suprafața de 1010 m.p. în vederea unei locuințe cu regim de înălțime D+P+E (M)
6228.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiari Savin Geta Lăcrămioara, Nicolau Antonius Eduard și Geanina, Onofrei Leonard Dumitru și Ilenuța Țuca, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P 1A, NC74356, 73055, 73949, 71980, 73058, 73059, 73060, 73061, 73062, 73064, 73066, 73067, 73069, 73070, având suprafața de 12393 m.p. în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime P+E+M.
6128.02.2017Hotarare privind proiectul tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului « INFIINTARE SENS GIRATORIU IN COMUNA MIROSLAVA JUDETUL IASI, SAT BRATULENI, STRADA BASARABIA (INTERSECTIA CU SOSEAUA DE CENTURA) »
6028.02.2017Hotarare privind valoarea totală a obiectivului de investitie prin PNDL « Extindere retea de colectare ape uzate in satele Valea Ursului, Vorovesti, Bratuleni, Miroslava, Uricani, Ciurbesti si Gaureni, Comuna Miroslava, Judetul Iasi »
5928.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiari Rotaru Andrei și Genoveva Mariana, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 45, P 2045/13 având suprafața de 19032 m.p. în vederea construirii unei locuințe, a unei microferme și a unei pensiuni
5828.02.2017Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a unui număr de 64 loturi teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, T74 conform P.U.G. extins sat Cornești pentru construire locuințe tineri și specialiști în comuna Miroslava
5728.02.2017Hotarare privind Regulamentul Comunei Miroslava privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2017
5628.02.2017Hotarare privind concesionarea spațiului din domeniul public al comunei, în suprafață de 17,94 m.p. situat în imobil Școala Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași, pentru diverse activități/prestare de servicii
5528.02.2017Hotarare privind constituirea dreptului de superficie și a dreptului de acces în favoarea FILDAS TRADING S.R.L. asupra terenului cu număr cadastral 82197, proprietatea privată a Comunei Miroslava
5428.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.8/31.01.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., pentru anul 2017
5328.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.22/31.01.2017
5228.02.2017Hotarare privind Studiul de soluție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție :“ Deviere rețele electrice impusă de lucrări de construcții în T14, localitatea Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iaşi”.
5128.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava
5028.02.2017Hotarare privind repartizarea profitului net al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 25000,61 lei aferent exercițiului financiar 2016
4928.02.2017Hotarare privind obligativitatea utilizatorilor Comunei Miroslava- persoane fizice și juridice, care nu dețin stații de epurare avansată, de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate în comuna Miroslava, județul Iași
4828.02.2017Hotarare privind acceptarea realizării de către domnul Niță Bogdan Vasile a investiției : ”Modernizare prin asfaltare și înființare rețea canalizare pe un segment de 0,170 km din drumul De 2697-sat Valea Adîncă”
4728.02.2017Hotarare privind Planul de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava pentru anul 2017
4628.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.33144/17.12.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Stănică Florentina Raluca
4528.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.23356/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Aioanei Vasile
4428.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.23392/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Chirilă Mihai Florin3
4328.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.10217/07.05.2014 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Dumitrașcu Daniel
4228.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, conform listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 31 decembrie 2016
4128.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, conform listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 31 decembrie 2016
4028.02.2017Hotarare privind revocarea H.C.L. Miroslava nr.130/28.08.2014
3928.02.2017Hotarare privind Planul anual de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava pentru anul 201739
3828.02.2017Hotarare privind Organigrama și Statul de funcții la nivelulul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, pentru anul 2017
3716.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.82 din 19.05.2016 privind necesitatea și oportunitatea aprobării documentaţiei tehnico – economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
3616.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.81 din 19.05.2016 privind implementarea proiectului : „Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
3516.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Modernizare străzi și drumuri locale în satele din Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi”
3416.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Înființare retea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancaș, Comuna Miroslava, Județul Iași”
3316.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere și modernizare Școala Gimnazială "Colonel Constantin Langa" Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași”
3216.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Modernizare iluminat stradal în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi”

pagina 1 din 12

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2017