Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 16

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
30112.02.2019Hotărâre privind modificarea si copletarea H.C.L. Miroslava nr. 194/30.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe din satul Horpaz, comuna Miroslava
30012.02.2019Hotărâre privind aprobarea scutirii pentru anumite categorii de persoane de la plata taxei de salubrizare instituita la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi
29912.02.2019Hotărâre privind trecerea terenului in suprafata de 6 ha si 7335 m.p. din domeniul privat al comunei Miroslava si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in conditiile legii, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi
29812.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru construire locuinte colective, teren intravilan Valea Adinca, com. Miroslava, jud. Iasi
29712.02.2019Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act si isi insuseste bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. pentru anul 2019
29503.02.2019Hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurata in continutul H.C.L. Miroslava nr. 243/27.11.2018 priind concesionarea terenului in suprafata de 17.115 m.p. tarla 6, parcelele P254/2/2, P258/2/2, P260/2/2, P263/2/2/2
29403.02.2019Hotărâre privind aprobarea transformarii functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, din grad profesional principal in grad profesional superior din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, jud. Iasi
29303.02.2019Hotărâre privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare la nivelul UAT Comuna Miroslava, jud. Iasi, in anul 2019
29203.02.2019Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea perfomantelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Miroslava, jud. Iasi, pentru anul 2018
29103.02.2019Hotărâre privind instituirea la nivelul comunei Miroslava, jud. Iasi, a Comisiei pentru probleme de aparare si aprobarea Planului anual de activitate a comisiei
29003.02.2019Hotărâre privind aprobarea conditiilor de realizare de bransamente/racorduri la sistemul de alimentare cu apa si canalizare din fonduri alocate din bugetul local al comunei pentru beneficiarii - cetateni ai comunei Miroslava
28903.02.2019Hotărâre privind darea in administrare in regim silvic catre Ocolul Silvic Lunca Cetatuia a suprafetei de 11 ha fond forestier
28803.02.2019Hotărâre privind revocarea H.C.L. Miroslava nr. 273/20.12.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. si actualizarea Actului Constitutiv al societatii
28703.02.2019Hotărâre privind modificarea obiectului principal de activitate al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. si actualizarea Actului Constitutiv al societatii.
28603.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare in anul 2019
28503.02.2019Hotărâre privind aprobarea incheierii de catre Comuna Miroslava a unui contract pentru furnizarea de servicii de consiliere si interpretare in limbaj mimico gestual
28403.02.2019Hotărâre privind aprobarea aprobarea acoperirii definitiva a deficitului de executie bugetara rezultat la sectiunea de dezvoltare
28330.01.2019Hotărâre privind aprobarea reorganizarii retelei scolare de pe raza UAT Miroslava pentru anul scolar 2019 - 2020
28230.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Ioan Joldea Voda sat Valea Adanca.
28130.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Livezii sat Valea Adanca.
28030.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Zorilor sat Gaureni.
27930.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a completarilor si a modificarilor inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.
27830.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a completarilor si a modificarilor inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
27730.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.
27630.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
27520.12.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ca urmare a reorganizarii Serviciului public de asistentă social Miroslava.
27420.12.2018Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.
27320.12.2018Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Servicii Publice Miroslava SRL.
27220.12.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. I 2019.
27120.12.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Contractului de Administrare încheiat cu MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru Parc Industrial 2 Miroslava.
27020.12.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.IV 2018.
26920.12.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic ED04 din 2018 si a indicatorilor tehnico economici Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea hidranți exteriori Parc Industrial.
26820.12.2018Hotărâre privind preluarea de către UAT Comuna Miroslava a terenului in suprafață de 106.900 mp din proprietatea publică a statului si administratrea ADS în proprietatea publică a comunei Miroslava.
26720.12.2018Hotărâre privind aprobarea programului estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019.
26620.12.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 245 din data de 27 noiembrie 2018.
26520.12.2018Hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 48 din 2009 prin Actul Adițional nr. 29.
26420.12.2018Hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS ca urmare a aderării Comunei Stănița, județul Neamț.
26320.12.2018Hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS aderare comuna Ion Creangă, județul Neamț.
26220.12.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava.
26120.12.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei Miroslava.
26020.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Extindere iluminat public pe str. Iazului, sat Valea Adîncă.
25920.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Creare drumuri interioare Etapa 2 Parc Industrial.
25820.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Drumuri interioare Parc Industrial Miroslava.
25720.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Modernizare str. Via Mare sat Uricani.
25620.12.2018Hotărâre privind avizarea Planului de Detaliu beneficiar S.C. REALIS IDEEA ST S.R.L. și S.C. REALIS EUSEBIU S.R.L.
25520.12.2018Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018.
25420.12.2018Hotărâre privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non casnice în Comuna Miroslava.
25320.12.2018Hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Cufner Claudiu.
25213.12.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul UAT Comuna Miroslava ca urmare a reorganizării activității Centrului de îngrijire pentru copii aflați în situații de risc.
25113.12.2018Hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire a terenului de 30000 mp de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către SC MENNEKES S.R.L.m precum și aprobarea constituirii dreptului de superficie.
25013.12.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pentru trim.IV 2018.
23016.11.2018Hotărâre privind darea în administrare de către Comuna Miroslava către Consiliul Județean Iași teren pentru construire Sală Polivalentă în comuna Miroslava.
22916.11.2018Hotărâre privind însușirea de Cpnsiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.
22729.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L.
22629.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul IV 2018 al UAT Comuna Miroslava 2018.
22529.10.2018Hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al SC Miroslava Industrial Parc SRL ca urmare a desemnării noului administrator al societății.
22429.10.2018Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
22329.10.2018Hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 17320 din 2012 încheiat între comuna Miroslava și SC Vexef S.R.L.
22229.10.2018Hotărâre privind preluarea de către UAT Comuna Miroslava a terenului în suprafață de 36ha și 2667mp din proprietatea publică a statului și administrarea ADS în proprietatea publică a UAT Comuna Miroslava.
22129.10.2018Hotărâre privins aprobarea Studiuluide Fezabilitate pentru obiectivul de investiție Parc Industrial 2 Miroslava.
22029.10.2018Hotărâre privind modificarea amplasamentului și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Contractului subsecvent de lucrări nr. 2 din 2016.
21929.10.2018Hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei în vederea amplasării de panouri publicitare în comună.
21829.10.2018Hotărâre privind achiziționarea unei cantități de 50 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței perioada sezonului rece 208 si 2019.
21729.10.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava Extindere alimentare cu apă și branșamente în loc Vorovești și darea în administrare și exploatare către SC APAVITAL S.R.L.
21629.10.2018Hotărâre privind înființarea unor perdele forestiere de protecție pe raza comunei Miroslava, județul Iași.
21529.10.2018Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului public al comunei și inscierea în inventarul domeniului privat a unor construcții aparținând Liceulșui Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu din Miroslava.
21429.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Miroslava SRL.
21329.10.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilului platformă betonată aparținând domeniului public al comunei Miroslava pentru desfășurarea activități de colectare selectivă deșeuri.
21229.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
21129.10.2018Hotărâre privind însușirea de către Consilul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.
21029.10.2018Hotărâre privind însușirea de către Consilul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei.
20929.10.2018Hotărâre privind radierea construcție cu destinație școală sat Găureni în vederea demolării.
20829.10.2018Hotărâre privind completarea Regulamentului privind activitatea de blocare sau deblocare a roților autovehiculelor sau remorcilor oprite staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al comunei.
20729.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 171 din 2015 privind stabilirea unor categorii de drumuri în comuna Miroslava.
20629.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ca urmare a reorganizării activității Centrului de zi pentru copii sat Cornești.
20529.10.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr.11 din 2018 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere iluminat public sat Valea Adîncă.
20427.09.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași 2018.
20327.09.2018Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Realizarea de racorduri la reteaua de canalizare sat Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani.
20227.09.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018.
20127.09.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr.114 din 2018.
20027.09.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei.
19927.09.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.
19827.09.2018Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea de hidranți exteriori pe perimetrul Parcului Industrial.
19727.09.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru investiția Construire drum 2 din incinta Parcului Industrial.
19627.09.2018Hotărâre privind investiția Trotuare sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași.
19527.09.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public a investiției Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea și darea în administrare și exploatare către S.C. APAVITAL S.A.
19430.08.2018Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe.
19330.08.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile Parohiei Cornești în valoare de 6.500 lei.
19230.08.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act de încetarea contractului de dfinanțare rambursabilă încheiat între Comuna Miroslava și S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
19130.08.2018Hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de administrare ce urmează a fi încheiat de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local și administratorii societăților.
19030.08.2018Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de administrae încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. cu nr. 2670 din data de 31 ianuarie 2017.
18930.08.2018Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
18830.08.2018Hotărâre prin care se aprobă precizarea unor teremeni și condiții din Regulamentul Local de Urbanism și din pLanul Urbanistic General al comunei Miroslava.
18730.08.2018Hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna Miroslava și Fundația Alături de Voi, GAL Stejarii Argintii S.A. pentru accesare fonduri FEADR, POCU.
18630.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 534 mp situat in sat Ciurbești, T78 din domeniul privat al comunei Miroslava.
18530.08.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
18430.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 mp situat în intravilan sat Horpaz, număr cadastral 83406 din domeniul privat al comunei.
18330.08.2018Hotărâre privind aprobarea realizării de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă la gospodăriile situate în localitățile aferente proiectului finanțat POS Mediu.
18230.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al comunei.
18130.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al comunei.

pagina 1 din 16

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2019