Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 13

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
26721.12.2017HCL nr.267 privind aprobarea tarifelor orare, a consumurilor specifice de combustibil și a manoperei orare folosite în anul 2018 pentru utilajele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.
26621.12.2017HCL nr.266 pentru completarea art.1 din HCL nr.71 din 2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție Modernizare Scoală primara sat Proselnici.
26521.12.2017HCL nr.265 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrul proiectului Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava.
26421.12.2017HCL nr.264 pentru aprobarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.
26321.12.2017HCL nr.263 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr.16788 din 2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Popovici Silvia.
26221.12.2017HCL nr.262 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr.23468 din 2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Dodu Vasilica Liliana.
26121.12.2017HCL nr.261 pentru completarea HCL Miroslava nr.209 din 2017.
26021.12.2017HCL nr.260 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Hriscu Vasile.
25921.12.2017HCL nr.259 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Gachi Dumitru Gabriel.
25821.12.2017HCL nr.258 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.
25721.12.2017HCL nr.257 privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru situații de urgență cu resurse umane, materiale și financiare necedate situațiilor de urgență în anul 2018.
25621.12.2017HCL nr.256 privind introducerea în Înventarul Domeniului Public a investiției Modernizare asfaltare un segment de drum sat Valea Adîncă.
25521.12.2017HCL nr.255 privind actualizarea Actului Constitutiv al SC Servicii Publice Miroslava SRL în sensul desemnării persoanelor care sa faca parte din organele de conducere ale societății.
25229.11.2017HCL nr.252 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Știința Miroslava.
25129.11.2017HCL nr.251 privind completarea art.1 din HCL nr.73 din anul 2017 privind aprobarea valorii totalea obiectivului de investiție prin PNDL Modernizare gradinita cu program normal Horpaz.
25029.11.2017HCL nr.250 privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului SC Miroslava Industrial Parc SRL și a Actului Constitutiv al societății.
24929.11.2017HCL nr.249 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în sat Brătulani.
24829.11.2017HCL nr.248 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim.IV 2017.
24729.11.2017HCL nr.247 privind desemnarea reprezentantului comunei Miroslava în AGA Apa Vital în vederea exrcitării drepturilor de acționar.
24629.11.2017HCL nr.246 privind modificarea și completarea HCL nr.159 din anul 2017.
24529.11.2017HCL nr.245 privind concesionarea terenului în suprafața de 115 m.p. în intravilan sat Proselnici.
24429.11.2017HCL nr.244 privind concesionarea terenului în suprafață 18614 m.p. situat în intravilan sat Horpaz.
24329.11.2017HCL nr.243 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a semnării contractului de credit în valoare de 10.816.956,40 lei.
24229.11.2017HCL nr.242 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Miroslava SRL.
24129.11.2017HCL nr.241 privind aprobarea asocierii Comunei Miroslava cu alte unități administrativ teritoriale în vederea înființării Asociației Primăriilor Verzi.
24029.11.2017HCL nr.240 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate la bugetul local de către domnul Căzănescu Daniel.
23929.11.2017HCL nr.239 privind aprobare PUZ beneficiar Parohia ”Duminica Sfinților Români” Miroslava.
23829.11.2017HCL nr.238 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei.
23729.11.2017HCL nr.237 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al comunei.
23629.11.2017HCL nr.236 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare sau deblocare a rotilor autovehiculelor sau remorcilor oprite, stationate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al comunei.
23529.11.2017HCL nr.235 pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 115 din anul 2017.
23429.11.2017HCL nr.234 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Semaforizare intersecție DJ248 km.
23329.11.2017HCL nr.233 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei a investitiei Extindere retea electrica JT Str. Theodor Palade sat Proselnici.
23229.11.2017HCL nr.232 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017.
23129.11.2017HCL nr.231 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
23029.11.2017HCL nr.230 privind în Inventarul Domeniului Public a construcțiilor identificate în cadrl Liceului Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu Miroslava.
22929.11.2017HCL nr.229 privind aprobarea PUZ beneficiar Diaconu Iulian Ciprian.
22726.10.2017HCL nr.227 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Pascal Iulian Valerică din sat Valea Adîncă.
22626.10.2017HCL nr.226 privind aprobarea modificării H.C.L.nr.110 din 2017.
22526.10.2017HCL nr.225 privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei.
22426.10.2017HCL nr.224 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Schinteie Panfilia.
22326.10.2017HCL nr.223 privind stabilirea unor măsuri de sancționare a unor contravenții pe raza Comunei Miroslava în doemniul protecției mediului.
22226.10.2017HCL nr.222 privind aprobarea cumpărării de către Comuna Miroslava a unei suprafețe de teren în sat Valea Adîncă pentru construire creșă sau grădiniță.
22126.10.2017HCL nr.221 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor cu masă totală maximă mai mare de 3,5 tone în Comuna Miroslava.
22026.10.2017HCL nr.220 privind respingerea acordurilor notariale între vecini prezentate de către solicitanți la vizarea planurilor de situații anexă la Certificatul de urbanism și la emiterea Autorizațiilor de construire.
21926.10.2017HCL nr.219 privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.
21826.10.2017HCL nr.218 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009.
21726.10.2017HCL nr.217 privind aprobarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com Prăjeni.
21626.10.2017HCL nr.216 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Heller Jehezkel.
21526.10.2017HCL nr.215 privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare de către S.C. Servicii Publice Miroslava SRL.
21426.10.2017HCL nr.214 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale SC Servicii Publice Miroslava SRL.
21326.10.2017HCL nr.213 privind aprobarea contravalorii reparațiilor și a cantătății de combustibil pentru autoutilitarele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.
21226.10.2017HCL nr.212 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Documentul de Poziție privind proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași.
21126.10.2017HCL nr.211 privind achiziționarea unei cantități de 100 mc material lemnos pentru acordare sprijin persoane singure și familii defavorizate din Comuna Miroslava.
21026.10.2017HCL nr.210 privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a diferenșei de credit de 869.212,91 lei până la data de 31 decembrie 2017.
20926.10.2017HCL nr.209 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava în trim IV 2017.
20826.10.2017HCL nr.208 privind aprobarea transferului de 120000 lei pentru plata drepturilor salariale personalului din cadrul Serv Poliție Locală Miroslava.
20726.10.2017HCL nr.207 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Comuna Miroslava și DGASPC Iasi pentru darea în administrare teren construire case tip familial comună.
20626.10.2017HCL nr.206 privind aprobarea vânzării-cumpărării prin licitație publică a terenurilor din T54 și T56 din domeniul privat al Comunei Miroslava pentru construire locuințe.
20426.10.2017HCL nr.204 privind reactualizarea Planului de acțiune pentru combaterea și prevenirea înzăpezirii, înghețului și alte fenomene meteorologice.
20226.10.2017HCL nr.202 privind alegerea președintelui de ședință pe trim.IV 2017.
20128.09.2017HCL nr.201 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Contractului de vânzare cumpărare încheiat între Comuna Miroslava și SC Vexef SRL.
20028.09.2017HCL nr.200 privind implementarea proiectului Achiziție buldoexcavator pentru Comuna Miroslava.
19928.09.2017HCL nr.199 privind acordarea unui ajutor financiar ocazional doamnei Pălii Camelia pentru reabilitare spațiu de locuit.
19828.09.2017HCL nr.198 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiari Budăianu Maria și Iordache.
19728.09.2017HCL nr.197 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiari Costin Mircia și Gica.
19628.09.2017HCL nr.196 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investiției Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în Comuna Miroslava.
19528.09.2017HCL nr.195 privind necesitatea acordării cu titlu gratuit a drepturlui de uz și servitute către SC DELGAZ GRID S.A. pentru Extindere electrică sat Valea Adîncă strada Sub Coșere.
19428.09.2017HCL nr.194 privind modificarea HCL nr.13 din 2016.
19328.09.2017HCL nr.193 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei.
19228.09.2017HCL nr.192 privind acordarea unui ajutor financiar ocazional doamnei Rotaru Rotaru Lidia pentru reabilitare spațiu de locuit.
19128.09.2017HCL nr.191 privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.
19028.09.2017HCL nr.190 privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate la bugetul local de către persoane fizice și juridice conform art.184 alin.5 din Legea 207 din 2015.
18928.09.2017HCL nr.189 privind modificarea Nomenclatorului stradal al Comunei Miroslava.
18828.09.2017HCL nr.188 privind modificarea și completarea HCL nr.93 din 2017.
18728.09.2017HCL nr.187 privind aprobarea transformării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului Comunei Miroslava.
18528.09.2017HCL nr.185 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trim.III 2017.
18431.08.2017HCL nr.184 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a sumei rezultate în urma valorificării mijloacelor fixe de către SC Servicii Publice Miroslava SRL.
18331.08.2017HCL nr.183 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Cabinet de avocat Toma Călin Florin.
18231.08.2017HCL nr.182 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.106 din 2011.
18131.08.2017HCL nr.181 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava în trim.III 2017.
18031.08.2017HCL nr.180 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.
17931.08.2017HCL nr.179 privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava.
17831.08.2017HCL nr.178 privind aprobarea modificării Contractlui de delegarea a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48 din 2009.
17731.08.2017HCL nr.177 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului pentru proiectl Modernizare drumuri de exploatație agricolă în Comuna Miroslava.
17628.07.2017HCL nr.176 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonasl beneficiar Malcău Constantin.
17528.07.2017HCL nr.175 privind aprobarea contractării și garantării .unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.816.956,4 lei.
17428.07.2017HCL nr.174 privind aprobarea modificării și completării H.C.L.nr.41 din 2016.
17328.07.2017HCL nr.173 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportice pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport Știința Miroslava.
17228.07.2017HCL nr.172 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția Construire Capela sat Valea Adîncă.
17128.07.2017HCL nr.171 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Parohia Duminica Sfinților Români Miroslava.
17028.07.2017HCL nr.170 privind aprobarea modificării și completării Organigramei aparținând S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.
16928.07.2017HCL nr.169 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.86 din 2016.
16828.07.2017HCL nr.168 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și SC Crescento Print SRL.
16728.07.2017HCL nr.167 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Niță Constantin și Oana.
16628.07.2017HCL nr.166 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Schinteie Panfilia.
16528.07.2017HCL nr.165 privind introducerea în inventarul Domeniului Public al comunei a investiției Modernizare str. Via Mare sat Uricani.
16428.07.2017HCL nr.164 privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2017.
16328.07.2017HCL nr.163 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.
16228.07.2017HCL nr.162 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Grigoroaea Bogdan.

pagina 1 din 13

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018