Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 12

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
11016.05.2017Hotarare privind aprobarea normelor procedurale interne pentru contractarea sau garantarea de finanțări rambursabile pentru U.A.T. Comuna Miroslava
10927.04.2017Hotarare pentru stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru microbuzele aflate in proprietatea Comunei Miroslava
10827.04.2017Hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a microbuzului apartinand Comunei Miroslava cu seria IS 10 FJZ catre terte persoane
10727.04.2017Hotarare privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare - epurrare pentru intreaga arie de operare
10627.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava
10527.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judetul Iasi
10427.04.2017Hotarare privind introducerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investitiei Semaforizare Intersectii Comuna Miroslava
10327.04.2017Hotarare privind privind prelungirea contractului de comodat nr. 11821 din anul 2013 incheiat intre Comuna Miroslava si Grupul de Actiune Locala Stejarii Argintii
10227.04.2017Hotarare privind introducerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investitiei Extindere sistem alimentare cu apa in Comuna Miroslava, localitatile Vorovesti si Bratuleni
10127.04.2017Hotarare privind privind rezilierea contractului de concesiune nr. 28725 din 04 noiembrie 2015 incheiat intre Comuna Miroslava si dna Avadanei Mihaela Adriana
10027.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de functii ale UAT Comuna Miroslava 2017
9927.04.2017Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Miroslava pentru trimestrul II 2017
7613.03.2017Hotarare privind aprobarea proiectului Amenajare rampa descarcare, transfer in container deseuri reciclabile si municipale
7513.03.2017Hotarare privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de acces agricol in comuna Miroslava, judetul Iasi
7413.03.2017Hotarare privind aprobarea documentatției tehnico-economice a investitției Modernizare drumuri de acces agricol iîn Comuna Miroslava, județul Iasi
7313.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL - Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi.
7213.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL - Extindere și modernizare Scoala primara, Localitatea Ciurbesti, Comuna Miroslava, Judetul Iasi
7113.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL - Modernizare Scoala primara, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Judetul Iasi
7028.02.2017Hotarare privind necesitatea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție Romania S.A.-denumire actuală S.C Delgaz- Grid S.A a terenului ce aparține de domeniul public al UAT Miroslava pentru execuția proiectului “Alimentare cu energie electric locuință (11apartamente + spațiu comun) PFA BAHRIM ANA LOREDANA sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
6928.02.2017Hotarare privind Actul Adițional la Contractul de administrare nr.3836/10.02.2016 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L.
6828.02.2017Hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.14134/03.06.2015 încheiat între U.A.T. Comuna Miroslava și S.C. GAZMIR IAȘI S.R.L.
6728.02.2017Hotarare privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.23716/2014 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. ENVIRO CONSTRUCT S.R.L.
6628.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a încetării, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.15481/09.07.2014 încheiat între U.A.T. Comuna Miroslava și domnul Pèreș Adrian
6528.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar S.C. LOREDANA SUN PLUS S.R.L., pentru terenul situat în sat Uricani, comuna Miroslava, tarlaua 9, P 1V, 2DR, 3V, NC-77240, având suprafața de 18926 m.p. în vederea construirii unui depozit materiale de construcții
6428.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar Malcău Constantin, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 24, P 1P, NC-81284, având suprafața de 950 m.p. în vederea unei locuințe individuale
6328.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar Iosub Ionuț, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 70, P 1A, 1A, NC-68711, 68710, având suprafața de 1010 m.p. în vederea unei locuințe cu regim de înălțime D+P+E (M)
6228.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiari Savin Geta Lăcrămioara, Nicolau Antonius Eduard și Geanina, Onofrei Leonard Dumitru și Ilenuța Țuca, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P 1A, NC74356,73055,73949,71980,73058,73059,73060,73061,73062,73064,73066,73067,73069,73070, având suprafața de 12393 m.p. în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime P+E+M.
6128.02.2017Hotarare privind proiectul tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului « INFIINTARE SENS GIRATORIU IN COMUNA MIROSLAVA JUDETUL IASI, SAT BRATULENI, STRADA BASARABIA (INTERSECTIA CU SOSEAUA DE CENTURA) »
6028.02.2017Hotarare privind valoarea totală a obiectivului de investitie prin PNDL « Extindere retea de colectare ape uzate in satele Valea Ursului, Vorovesti, Bratuleni, Miroslava, Uricani, Ciurbesti si Gaureni, Comuna Miroslava, Judetul Iasi »
5928.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiari Rotaru Andrei și Genoveva Mariana, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 45, P 2045/13 având suprafața de 19032 m.p. în vederea construirii unei locuințe, a unei microferme și a unei pensiuni
5828.02.2017Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a unui număr de 64 loturi teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, T74 conform P.U.G. extins sat Cornești pentru construire locuințe tineri și specialiști în comuna Miroslava
5728.02.2017Hotarare privind Regulamentul Comunei Miroslava privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2017
5628.02.2017Hotarare privind concesionarea spațiului din domeniul public al comunei, în suprafață de 17,94 m.p. situat în imobil Școala Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași, pentru diverse activități/prestare de servicii
5528.02.2017Hotarare privind constituirea dreptului de superficie și a dreptului de acces în favoarea FILDAS TRADING S.R.L. asupra terenului cu număr cadastral 82197, proprietatea privată a Comunei Miroslava
5428.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.8/31.01.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., pentru anul 2017
5328.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.22/31.01.2017
5228.02.2017Hotarare privind Studiul de soluție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție :“ Deviere rețele electrice impusă de lucrări de construcții în T14, localitatea Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iaşi”.
5128.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava
5028.02.2017Hotarare privind repartizarea profitului net al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 25000,61 lei aferent exercițiului financiar 2016
4928.02.2017Hotarare privind obligativitatea utilizatorilor Comunei Miroslava- persoane fizice și juridice, care nu dețin stații de epurare avansată, de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate în comuna Miroslava, județul Iași
4828.02.2017Hotarare privind acceptarea realizării de către domnul Niță Bogdan Vasile a investiției : ”Modernizare prin asfaltare și înființare rețea canalizare pe un segment de 0,170 km din drumul De 2697-sat Valea Adîncă”
4728.02.2017Hotarare privind Planul de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava pentru anul 2017
4628.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.33144/17.12.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Stănică Florentina Raluca
4528.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.23356/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Aioanei Vasile
4428.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.23392/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Chirilă Mihai Florin3
4328.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.10217/07.05.2014 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Dumitrașcu Daniel
4228.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, conform listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 31 decembrie 2016
4128.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, conform listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 31 decembrie 2016
4028.02.2017Hotarare privind revocarea H.C.L. Miroslava nr.130/28.08.2014
3928.02.2017Hotarare privind Planul anual de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava pentru anul 201739
3828.02.2017Hotarare privind Organigrama și Statul de funcții la nivelulul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, pentru anul 2017
3716.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.82 din 19.05.2016 privind necesitatea și oportunitatea aprobării documentaţiei tehnico – economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
3616.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.81 din 19.05.2016 privind implementarea proiectului : „Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
3516.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Modernizare străzi și drumuri locale în satele din Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi”
3416.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Înființare retea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancaș, Comuna Miroslava, Județul Iași”
3316.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere și modernizare Școala Gimnazială "Colonel Constantin Langa" Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași”
3216.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Modernizare iluminat stradal în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi”
3116.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere gradiniță şi construire creșă în cadrul Școlii "Colonel Constantin Langa" Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași”
3016.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL ”Modernizare bază sportivă în incinta Liceului Agricol "M. Kogălniceanu" Miroslava, Județul Iași”
2916.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, Județul Iași”
2831.01.2017Hotărârea nr. 28 pentru modificarea și completarea Art. 1 punctul 02.04 din Anexa nr. IX la H.C.L. Miroslava nr. 91 din 24.11.2016
2731.01.2017Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare
2631.01.2017Hotărârea nr. 26 privind reglementarea unor măsuri de sprijin pentru elevii clasei a VIII a si a profesorilor coordonatori pentru îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională din anul 2017
2531.01.2017Hotărârea nr. 25 privind modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Comuna Miroslava 2014-2020
2431.01.2017Hotărârea nr. 24 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava în anul 2017
2331.01.2017Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2017 la nivelul Comunei Miroslava
2231.01.2017Hotărârea nr. 22 pentru modificarea și completarea Art. 3 din H.C.L. Miroslava nr. 34 din 28.07.2016
2131.01.2017Hotărârea nr. 21 privind darea în administrare de către U.A.T. Comuna Miroslava către S.C. Servicii Publice Miroslava S.RL.L. a unor bunuri ce fac parte din patrimoniul comunei
2031.01.2017Hotărârea nr. 20 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.CL. Miroslava nr. 202 din 15.12.2015
1931.01.2017Hotărârea nr. 19 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 71 din 28.05.2015
1831.01.2017Hotărârea nr. 18 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 13 din 29.01.2015
1731.01.2017Hotărârea nr. 17 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.CL. nr. 42 din 27.04.2014
1631.01.2017Hotărârea nr. 16 privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava
1531.01.2017Hotărârea nr. 15 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul Extindere rețele electrice pe str. Ioan Joldea Vodă sat Valea Adîncă, comuna Miroslava
1431.01.2017Hotărârea nr. 14 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public a investiției Extindere rețea de canalizare menajeră pe str.Pădurii, str. Ctin Langa și Ctin Mavrocordat în Comuna Miroslava
1331.01.2017Hotărârea nr. 13 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public a investiției Extindere alimentare cu apă în Comuna Miroslava
1231.01.2017Hotărârea nr. 12 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 77 din 27.10.2016
1131.01.2017Hotărârea nr. 11 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 53 din 29.09.2016
1031.01.2017Hotărârea nr. 10 privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava
931.01.2017Hotărârea nr. 9 privind aprobarea tarifelor orare și a manoperei orare folosite de către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.
831.01.2017Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.
731.01.2017Hotărârea nr. 7 privind aprobarea bugetului pentru anul 2017 al S.C. Servicii Publice Miroslva S.R.L.
631.01.2017Hotărârea nr. 6 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.
531.01.2017Hotărârea nr. 5 privind aprobarea achiziționării de către Primăria comunei Miroslava a serviciilor de consultanță juridică
431.01.2017Hotărârea nr. 4 privind alegerea președintelui de ședință pe trim. I 2017
306.01.2017Hotarare prin care se aproba deficitul bugetar al sectiunii de dezvoltare la data de 30 decembrie 2016
206.01.2017Hotarare prin care se modifica si completeaza HCL nr. 12 din 29 ianuarie 2015
106.01.2017Hotarare prin care se revoca HCL 112 din 15 decembrie 2016
11915.12.2016Hotarare prin care se modifica si completeaza Anexa 2 la HCL nr. 44 din 31.08.2016
11815.12.2016Hotarare prin care se aprobă însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.86 din 19.05.2016, ca urmare a actualizării indicatorilor topo-cadastrali privind suprafața de 5000 m.p. prevăzută la poziția nr. 469 din inventar
11715.12.2016Hotarare prin care se avizează Planul Urbanistic Zonal - beneficiari Alupei Vasile și Maricica pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P1/3 (2878/2/15/3), NC 1816/3, având suprafața de 700 m.p. în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime P+E+M
11615.12.2016Hotarare prin care se avizează Planul Urbanistic Zonal - beneficiar Comănescu Ilinca Christiana pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P2878/1/1, NC 80119, având suprafața de 10000 m.p. în vederea construirii de locuințe cu regim de înălțime P+E+M
11515.12.2016Hotarare prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal - beneficiari Crăciun Mihai și Victoria, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P 1/1/2/1 (2878/2/7/1/2/1), NC 1510/1/2/1 având suprafața de 3000 m.p. în vederea construirii unei locuințe și dotări aferente
11415.12.2016Hotarare prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal - beneficiari Crăciun Mihai și Victoria, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P1/1/2/7 (2878/2/7/1/2/7), NC 1510/1/2/7, 1/1/2/8 (2878/2/7/1/2/8), NC 1510/1/2/8, 1/1/2/9 (2878/2/7/1/2/9), NC 1510/1/2/9, având suprafața de 3700 m.p. în vederea construirii unei locuințe și dotări aferente
11315.12.2016Hotarare prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal -beneficiar SC VEXEF SRL, pentru terenul situat în localitatea Miroslava, tarlaua 58, număr cadastral 6090, având suprafața de 4607 m.p., în vederea elaborării P.U.Z. și R.L.U. pentru schimbare reglementări din zona A2 în zona L1b, schimbare destinație clădire existentă în locuințe colective, construire locuință colectivă D+P+2E+M
11215.12.2016Hotarare prin care se aprobă schimbarea destinaţiei sumei de 869.213,11 lei, rămasă din contractul de credit nr. RQ15100354780603 din 09.11.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi CEC Bank S.A, pentru decontarea parţială a investiţiei - Proiectare şi execuţie modernizare străzi şi drumuri locale în satele din comuna Miroslava, jud. Iaşi pe o lungime de 35,949 km -
11115.12.2016Hotarare prin care se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în Adunarea Generală a Asociaților SC Miroslava Industrial Parc SRL
11015.12.2016Hotarare prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T Comuna Miroslava, județul Iași pe trim. IV 2016
10915.12.2016Hotarare prin care se aprobă reorganizarea în anul școlar 2017-2018 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat, de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Miroslava, județul Iași
10815.12.2016Hotarare prin care se aprobă Programul anual estimativ al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2017

pagina 1 din 12

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2017