Ecolog

Descriere
Document
August 2018 - Având in vedere prevederile legii 62/2018 privind combaterea ambroziei, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole vor avea obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei.

Prin urmare, proprietarii sau deţinătorii de terenuri vor executa periodic lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare şi alte lucrări specifice. De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcţii vor avea obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii ambroziei.

Nerespectarea acestor prevederi de către proprietarul sau deţinătorul de teren, precum şi de către administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment. Constituie contravenţie şi neconformarea celor avertizati la prevederile din avertisment.

Amenzile pentru nerespectarea repetată a prezentelor prevederi legale vor fi cuprinse între 750 - 5.000 de lei pentru persoanele fizice şi 5.000 - 20.000 de lei pentru persoane juridice. Verificarea şi constatarea nerespectării obligaţiilor privind combaterea ambroziei se vor face de către o comisie mixtă formată din specialişti desemnaţi de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiile judeţene de sănătate publică şi autoritatea publică locală pe a cărei rază teritorială se face controlul.
August 2017 - Instiintare cu privire la arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.

1. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

2. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

3. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte la GAEC 5 şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

Va rugam consultati fisierul anexat.
Iulie 2017 - SOMATIE PUBLICA pentru cetatenii care nu au contract sau refuza sa semneze contractul cu operatorul de salubritate EDIL INDUSTRY SRL.
Va rugam consultati fisierul anexat.
Iulie 2017 - Informare cu privire la cresterea animalelor in gospodarie.
Va rugam consultati fisierul anexat.
Legislatia relevanta cu privire la problema cainilor cu si fara stapan
Plan de activitate pentru anul 2016 cu beneficiarii Legii 416/2001
Informare privind obligatiile societatilor comerciale referitoare la gospodarirea locala
Informare cu privire la obligativitatea racordării tuturor utilizatorilor la sistemul de canalizare
Informare cu privire la obligaţiile cetăţenilor referitoare la autogospodărire
Informare cu privire la obligativitatea microciparii cainilor
Informare privind taierea copacilor de pe domeniul public
Informare privind obligativitatea incheierii de contracte cu operatorul de salubrizare acreditat in aria comunei Miroslava judetul Iasi

© primăria comunei Miroslava 2018