Anunţuri

pagina 1 din 2

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
13.12.2018REZULTATE selecție dosare pentru concursul privind ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 (patru) functii contractuale de executie vacante dupa cum urmeaza:
- Birou energetic - 1 post;
- Birou Politie Locala - 2 posturi;
- Compartiment financiar-contabil, buget, salarizare, executari silite, impozite si taxe locale - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
06.12.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 08.01.2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional asistent, compartiment achizitii publice - 1 post;
- consigelier clasa I, grad profesional debutant, compartiment registru agricol - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului si pentru bibliografie va rugam consultati fisierul atasat.
06.12.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 08.01.2019, ora 13 - proba scrisa, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional Superior, compartiment financiar contabil - 1 post;
- consigelier clasa I, grad profesional Principal, compartiment urbanism - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului si pentru bibliografie va rugam consultati fisierul atasat.
26.11.2018ERATA la anuntul nr. 37250 din 15.11.2018 privind concursul organizat de catre UAT Miroslava in data de 18.12.2018.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
23.11.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 18.12.2018, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 (patru) functii contractuale de executie vacante dupa cum urmeaza:
- Birou energetic - 1 post;
- Birou Politie Locala - 2 posturi;
- Compartiment financiar-contabil, buget, salarizare, executari silite, impozite si taxe locale - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
15.10.2018REZULTATE FINALE concurs organizat de către UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 7 functii contractuale de executie vacante, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si implementare proiecte
- Birou politie locala.
Va rugam consultati fisierul anexat.
10.10.2018REZULTAT - proces verbal cu rezultatul pentru ocuparea functiei de administrator al SC Miroslava Industrial Parc SRL, societate la care CL Miroslava este asociat majoritar.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
10.10.2018REZULTATE proba scrisa pentru concursul organizat de către UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 7 functii contractuale de executie vacante, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si implementare proiecte
- Birou politie locala.
Va rugam consultati fisierul anexat.
04.10.2018REZULTATE selecție dosare pentru concursul organizat de către UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 7 functii contractuale de executie vacante, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si implementare proiecte
- Birou politie locala.
Va rugam consultati fisierul anexat.
20.09.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava, judetul Iasi, avand in vedere dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii 31/1990 republicata si HCL 160/31.07.2018, anunta concursul de dosare si interviu in vederea selectiei administratorului la SC Miroslava Industrial Parc SRL, societate la care CL Miroslava este asociat majoritar.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
18.09.2018Ref. selectie administrator Miroslava Industrial Parc:
- borderou candidati inscrisi pentru interviu
- borderou candidati care au predat planul de afaceri
- plan de interviu la concursul de dosare si interviu din data de 14.09.2018 in vederea selectiei administratorului MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL
- proces verbal la concursul de dosare si interviu din data de 14.09.2018
In urma interviului niciun candidat nu a primit calificativul BINE pentru a ocupa functia de administrator al MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
Asociatul majoritar mentine deschisa selectia privind alegerea administratorului, urmand ca aceasta decizie sa fie aprobata si in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor.
Va rugam consultati documentul anexat.
17.09.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs in data de 09.10.2018, ora 10.00 - proba scrisa, pentru ocuparea a 7 (sapte) functii contractuale de executie vacante in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si impleentare proiecte
- Birou politie locala
Pentru BIBLIOGRAFIE si pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
09.08.2018CONCURS [completare administrator Miroslava Industrial Parc SRL] - Scrisoare de asteptari a autoritatii tutelare in vederea luarii la cunostinta de candidatii care vor aplica pentru postul de administrator.
Va rugam consultati documentul anexat.
08.08.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava anunta concursul de dosare si interviu in vederea selectiei administratorului la SC Miroslava Industrial Parc SRL, societate la care CL Miroslava este asociat majoritar.
Dosarele vor cuprinde un curiculum vitae si un plan de administrare concretizat pe doua componente: administrare si management si vor fi transmise prin email la secretariatul primariei sau vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Miroslava, judetul Iasi, pana pe data de 10.09.2018, interviul urmand a avea loc in data de 14.09.2018, orele 10,00 la sediul Primariei Comunei Miroslava, str. C-tin Langa nr. 93.
Orice alte intrebari vor fi adresate pe mail la secretariatul primariei.
Pentru mai multe detalii si pentru conditiile si criteriile pe care trebuie să le intruneasca candidatii va rugam sa consultati documentul atasat in care veti regasi textu integral al anuntului.
03.07.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs - proba scrisa - in data de 25 Iulie 2018 pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual din aparatul de specialitate.
Compartimentele din aparatul de specialitate unde se organizeaza concurs de promovare sunt:
- transport;
- proiecte;
- centrul de informare turistica;
serviciul politie locala.
Pentru textul anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
22.05.2018REZULTATE FINALE - pentru concursul din data de 14 si 22 mai 2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 functii contractuale de executie vacante in cadrul Centrului de zi pentru copii Cornesti.
Pentru rezultate va rugam consultati fisierul atasat.
07.05.2018REZULTATE proba selectie dosare pentru concursul organizat de catre U.A.T. Comuna Miroslava in data de 14 mai 2018.
17.04.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza in data de 16 mai 2018 proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Pentru informatii complete va rugam consultati fisierul atasat.
16.04.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs in data de 14 mai 2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 functii contractuale de executie vacante in cadrul Centrului de zi pentru copii Cornesti.
Pentru textul anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
26.03.2018CENTRALIZATOR privind rezultatele concursului din data de 21.03.2018 - proba scrisa si din data de 26.03.2018 - interviul privind recrutarea de perssonal pentru 2 functii publice de executie (o functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal compartiment Urbanism din cadrul Serviciului Tehnic si o functie de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul biroului Investitii si Achizitii Publice - Directia Tehnica). Va rugam consultati documentul atasat.
16.03.2018REZULTATE SELECTIE DOSARE - in urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare a 2 functii publice de executie (o functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal compartiment Urbanism din cadrul Serviciului Tehnic si o functie de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul biroului Investitii si Achizitii Publice - Directia Tehnica), comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare. Va rugam consultati documentul atasat.
12.03.2018REZULTATE FINALE - in urma sustinerii probelor din data de 07.03.2018 (proba scrisa) si din data de 12.03.2018 (interviul) pentru concursul de recrutare a 4 functii vacante (2 posturi agent politie locala, 1 post consilier si 1 post sofer), comisia de concurs numita rin dispozitia 75/2018 consemneaza rezultatele conform documentului atasat.
08.03.2018REZULTATE PROBA SCRISA - in urma corectarii lucrarilor de la proba scrisa pentru concursul de recrutare a 4 functii vacante (2 posturi agent politie locala, 1 post consilier si 1 post sofer), comisia de concurs comunica rezultatele conform documentului atasat.
02.03.2018REZULTATE SELECTIE DOSARE - in urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare a 4 functii vacante (2 posturi agent politie locala, 1 post consilier si 1 post sofer), comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare. Va rugam consultati documentul atasat.
20.02.2018CONCURS - Anunt organizare concurs in data de 21 martie 2018 - ora 10.00 si in data de 26 martie 2018 - ora 10.00 pentru ocuparea a doua functii publice vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul atasat.
13.02.2018CONCURS - Anunt organizare concurs in data de 07 martie 2018 pentru ocuparea a patru functii contractuale de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul atasat.
07.02.2018REZULTATE FINALE - pentru concurs de dosare si interviu organizat in data de 07.02.2018, ora 11, la Primaria Comunei Miroslava, in vederea selectionarii candidatului pentru functia de administrator al SC Miroslava Industrial Parc SRL.
Va rugam consultati fisierul atasat.
04.01.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs pentru selectarea de administrator al SC Miroslava Industrial Parc SRL. Dosarele se vor trimite prin email sau se vor depune direct la sediul Primariei Comunei Miroslava pana la data de 05.02.2018, interviul urmand a avea loc in data de 07.02.2018, orele 11, la sediul Primariei Comunei Miroslava, Str. C-tin. Langa nr. 93.
Pentru textul anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
13.11.2017REZULTATE FINALE - pentru concursul din data de 07 Noiembrie 2017 (proba scrisa) si din data de 10 Noiembrie 2017 (interviul) privind ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
08.11.2017REZULTATE - proba scrisa pentru concursul din data de 07 Noiembrie 2017 privind ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
02.11.2017REZULTATE - selectie dosare pentru concursul din data de 07 Noiembrie 2017 ora 10 - proba scrisa, iar in data de 10 noiembrie 2017 - interviul, privind ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat..
16.10.2017CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs in data de 07 Noiembrie 2017 ora 10 - proba scrisa, iar in data de 10 noiembrie 2017 - interviul, pentru ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- Sef Birou Energetic
- Consilier Coordonator, clasa I
- Agent Politie Locala, clasa III
- Consilier, clasa I, compartiment Urbanism
- Consilier, clasa I, compartiment Contabilitate
- Consilier, clasa I, compartiment Proiecte
Pentru detaliile complete si bibliografie va rugam consultati documentul anexat.
20.08.2017REZULTATE proba scrisa concurs ocupare 4 funcții publice vacante organizat in data de 17.08.2017.
Va rugam consultati fisierul anexat.
11.08.2017REZULTATE selectie dosare concurs ocupare 4 funcții publice vacante organizat in data de 17.08.2017.
Va rugam consultati fisierul anexat.
21.07.2017CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza in data de 21 August 2017, ora 10, proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Va rugam consultati documentul anexat.
17.07.2017CONCURS - anunt organizare concurs in data de 17 August 2017 (proba scrisa) si in data de 21 August 2017 (interviul) pentru ocuparea a 5 (cinci) functii publice vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Pentru detalii suplimentare si Bibliografie va rugam consultati fisierul anexat.
26.06.2017CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza in data de 25 Iulie 2017, ora 10, proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Va rugam consultati documentul anexat.
23.06.2017REZULTATE finale la concursul UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante. Va rugam consultati documentul anexat.
21.06.2017REZULTATE proba scrisa la concursul UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante. Va rugam consultati documentul anexat.
16.06.2017REZULTATE dosare inscriere la concursul UAT Comuna Miroslava din data de 20.06.2017 pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante Va rugam consultati documentul anexat.
31.05.2017REZULTATE proba scrisa pentru ocuparea a 3 posturi vacante dupa cum urmeaza:
- Director Executiv, clasa I, in cadrul Directiei Tehnice
- Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, clasa I
- Politist local, clasa I, grad profesional asistent.
Va rugam consultati documentul anexat.
26.05.2017CONTESTATIE - ca urmare a contestatiei depuse de catre dl. Stoica Eduard in vederea participarii la concursul de recrutare a pentru postul vacant de Director Executiv, clasa I, in cadrul Directiei Tehnice.
Va rugam consultati documentul anexat.
23.05.2017REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a 3 posturi vacante dupa cum urmeaza:
- Director Executiv, clasa I, in cadrul Directiei Tehnice
- Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, clasa I
- Politist local, clasa I, grad profesional asistent.
Va rugam consultati documentul anexat.
19.05.2017CONCURS - anunt concurs UAT Comuna Miroslava in data de 20 Iunie 2017 (proba scrisa) si in data de 22 Iunie 2017 (interviul) pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante.
Va rugam consultati documentul anexat.
28.04.2017CONCURS - anunt organizare concurs in data de 31 Mai 2017 (proba scrisa) si in data de 5 Iunie 2017 (interviul) pentru ocuparea a trei functii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
25.04.2017REZULTATE proba scrisa concurs organizat de catre Primaria comunei Miroslava in data de 24 Aprilie 2017 privind ocuparea a 6 posturi de executie vacante.
Va rugam consultati fisierul anexat.
19.04.2017ANGAJARI MAPN - Doriti sa va angajati in armata? Acum este momentul!
Ministerul Apararii Nationale desfasoara activitati de recrutare a candidatilor - baieti si fete - pentru ocuparea a 1656 de posturi gradati - soldati profesionisti.
Va rugam consultati documentul anexat.
18.04.2017REZULTATE selectie dosare pentru concurs organizat de catre Primaria comunei Miroslava in data de 06 aprilie 2017 privind ocuparea a 6 posturi de executie vacante.
Va rugam consultati fisierul anexat.
31.03.2017CONCURS - anunt organizare concurs U.A.T. Comuna Miroslava in data de 24 aprilie 2017 pentru ocuparea a 6 functii contractuale vacante + bibliografie.
24.03.2017CONCURS - Primaria Miroslava organizeaza in data de 24.04.2017, ora 10, proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Va rugam consultati fisierul atasat.
09.03.2017REZULTATE FINALE concurs organizat de catre Primaria comunei Miroslava in data de 07 martie 2017 (proba scrisa) si in data de 09 martie 2017 (interviu).
Va rugam consultati fisierul anexat.
08.03.2017CONCURS - anunt concurs agent postal grad II în cadrul AG Miroslava O.Z.P. Iași, organizat in data de 15 martie 2017.
Va rugam consultati fisierul anexat.
08.03.2017CONCURS - anunt concurs oficiant rural GER Valea Adîncă-O.J.P. Iași, organizat in data de 15 martie 2017.
Va rugam consultati fisierul anexat.
07.03.2017REZULTATE concurs organizat de catre Primaria comunei Miroslava in data de 07 martie 2017 (proba scrisa).
Va rugam consultati fisierul anexat.
27.02.2017REZULTATE selectie dosare concurs organizat de catre Primaria comunei Miroslava in data de 07 martie 2017.
Va rugam consultati fisierul anexat..
01.02.2017CONCURS - anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două functii contractuale de executie vacante organizat in data de 07 martie 2017:
- consilier clasa I, grad profesional 1A - Centru de informare turistica Miroslava;
- consilier clasa I, grad profesional 1A - Compartiment taxe si impoite locale.
Va rugam consultati fisierul anexat.
13.12.2016REZULTATUL soluționării contestațiilor la proba scrisă la concursul organizat de către Primăria comunei Miroslava pentru ocuparea funcției publice de excuție vacantă de polițist local, clasa I, grad prof. asistent.
Va rugam consultati fisierul anexat.
09.12.2016REZULTATE PROBA SCRISA - concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional asistent Serviciul de Politie Locala Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
07.12.2016CONCURS - Primaria comunei Miroslava, prin S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., angajeaza TEHNICIAN VETERINAR pentru PADOC (adapost caini), care este amplasat in satul Balciu, comuna Miroslava.
Relatii la tel. 0748.078.114.
Va rugam consultati fisierul anexat.
07.12.2016REZULTATE selectie dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional asistent Serviciul de Politie Locala Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
06.12.2016REZULTATE finale concurs organizat in ziua de 28.11.2016 (proba scrisa) si 06.12.2016 (interviul) - pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual de agent politie locala, clasa a III-a, grad 1A, in cadrul serviciului de Politie Locala Miroslava. Mai multe detalii in fisierul atasat.
29.11.2016REZULTATE proba scrisa pentru concursul organizat in ziua de 28.11.2016 - pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual de agent politie locala, clasa a III-a, grad 1A, in cadrul serviciului de Politie Locala Miroslava. Mai multe detalii in fisierul atasat.
23.11.2016REZULTATE selectie dosare pentru concursul organizat in ziua de 28.11.2016 - pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual de agent politie locala, clasa a III-a, grad 1A, in cadrul serviciului de Politie Locala Miroslava. Mai multe detalii in fisierul atasat.
15.11.2016REZULTATE selectie dosare pentru concursul organizat in ziua de 24.11.2016 - pentru proba scrisa in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate a Primariei comunei Miroslava. Mai multe detaliiin fisierul atasat.
07.11.2016CONCURS - Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza in data de 09 decembrie 2016 ora 10:00 - proba scrisa, iar in data de 13 decembrie 2016 - interviul, concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Politie Locala Miroslava din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
Mai multe detalii in fisierul atasat.
07.11.2016CONCURS - Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza in data de 28 noiembrie 2016 ora 10:00 - proba scrisa, iar in data de 02 decembrie 2016, ora 10:00 - interviul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 3 (trei) functii contractuale de executie vacante de agent politie locala, clasa a III-a, grad IA in cadrul Serviciului de Politie Locala Miroslava.
Mai multe detalii in fisierul atasat.
24.10.2016CONCURS - Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza in data de de 24.11.2016 - ora 10:00 - proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Va rugam consultati fisierul anexat.
19.10.2016REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a 2 posturi vacante dupa cum urmeaza:
- Consilier Consiliu Local, clasa I, gradul IA;
- Consilier, clasa I, gradul DEBUTANT, Centrul de Informare Turistica.
Va rugam consultati documentul anexat.
17.10.2016REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a 2 posturi vacante dupa cum urmeaza:
- Consilier Consiliu Local, clasa I, gradul IA;
- Consilier, clasa I, gradul DEBUTANT, Centrul de Informare Turistica.
Va rugam consultati documentul anexat.
10.10.2016CONCURS - Centrul Militar Zonal Iasi recruteaza candidati pentru ocuparea celor 2020 locuri scoase la concurs de Ministerul Apararii Nationale pentru incadrarea unor posturi vacante de soldatgradat profesionist.
Va rugam consultati fisierul anexat.
16.09.2016REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a 2 posturi vacante dupacum urmeaza:
- Consilier, clasa I, gradul IA, compartiment Consiliul Local
- Consilier, clasa I, gradul DEBUTANT, Centrul de Informare Turistica
Va rugam consultati documentul anexat.
01.09.2016CONCURS - Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de de 11.10.2016 - ora 10:00 - proba scrisa, pentru ocuparea pe perioada determinata de 36 luni a doua functii contractuale de executie vacante de:
- consilier Consiliu Local, grad IA - 1 post
si
- consilier clasa I, grad profesional debutant - Centru de Informare Turistica - 1 post.
Va rugam consultati fisierul anexat.
04.08.2016CONCURS RATP - Regia Autonoma de Transport Public Iasi organizeaza concurs pentru angajare soferi de autobuz.
Va rugam consultati fisierul anexat.
13.05.2016REZULTATE selectie dosare ca urmare a sustinerii probei scrise pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual, pentru o perioada determinata de 1 an, in cadrul departamentelor Registru Agricol, consilier Consiliu Local si consilier departament Transport, consurs desfasurat in data de 12.05.2016.
Va rugam consultati documentul anexat.
09.05.2016REZULTATE selectie doosare ca urmare a sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de referend clasa a III-a, gradul profesional 1A in cadrul compartimentului Transport organizat in ziua de 06 mai 2016, ora 10,00 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati documentul anexat.
04.05.2016REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal contractual, pe perioada determinata de 1 an, din aparatul de specialitate a primarului comunei Miroslava, 1 post de referent, clasa a III-a, gradul 1A compartiment Registrul Agricol, 1 post de consilier Consiliu Local, clasa I, gradul 1A, compartiment Transport.
Va rugam consultati fisierul anexat.
04.05.2016REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a unui post vacante de personal contractual, pe perioada determinata de 1 an, de referent, clasa a III-a, gradul 1A in cadrul compartimentului Transport.
Va rugam consultati fisierul anexat.
23.03.2016CONCURS - Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs, in zilele de 06.05.2016, ora 10:00 - proba scrisa si in ziua de 09.05.2016, ora 10:00 - interviul, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta pe perioada determinata de 1 an, din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, de referent, clasa a III-a grad profesional 1A, compartiment Transport.
Va rugam consultati fisierul anexat.
22.03.2016CONCURS - Primaria Comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs, in zilele de 12.05.2016, ora 10:00 - proba scrisa si in ziua de 16.05, ora 10:00 - interviul, pentru ocuparea a doua posturi vacante de personal contractual, pe perioada determinata de 1 an, din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava in cadrul urmatoarelor compartimente:
- Compartimnet Registru Agricol: referent, clasa a III-a, grad 1A - 1 post;
- Consilier Consiliu Local, clasa I, gradu 1A - 1 post;
- Compartiment Transport: consilier, clasa I, grad profesional 1A - 1A.
Va rugam consultati fisierul anexat.
15.03.2016CONCURS - Compania Nationala Posta Romana S.A. organizeaza la sediul OJP Iasi - Str. Cuza-Voda, nr. 3 - concurs deschis pentru ocuparea urmatorului post, pe perioada nedeterminata:
- agent postal grad II in cadrul AG Valea Adanca/OZP Iasi - OJP Iasi.
Proba de concurs, interviu, se va desfasura in data de 23.03.2016. Pentru mai multe detalii, consultati fisierul atasat.
09.12.2015REZULTATE proba scrisa pentru ocuparea a doua functii contractuale de executie vacante de persoanal contractual, pe perioada determinata de 1 an, respectiv Educator, clasa I, grad profesional IA - 1 post (cu 1/2 norma) si Educator, clasa a III-a, grad profesional IA - 1 post (cu 1/2 norma) din cadrul Centrului de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc, sat Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati fisierul anexat.
28.10.2015CONCURS - Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza in data de 2.12.2015, ora 10:00, la Primaria comunei Miroslava, jud. Iasi, proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate. Compartimentele din aparatul de specialitate unde se organizeaza concurs de promovare:
-Serviciul Financiar Contabil;
-Compartimentul Stare Civila si Resurse Umane;
-Compartiment Arhiva
Va rugam consultati documentul anexat.
26.10.2015CONCURS - Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs, in data de 08.12.2015, ora 10.00 - proba scrisa, pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an, a 2 doua_ functii contractuale de executie vacante in cadrul Centrului de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc (8-15 copii) sat Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi, dupa cum urmeaza:
- Educator, clasa I, grad profesional IA - 1 post (cu 1/2 norma)
- Educator, clasa a III-a, grad profesional IA - 1 post (cu 1/2 norma)
Va rugam consultati fisierul anexat.
11.08.2015CONCURS - Primaria Miroslava, jud. Iasi, organizeaza concurs, in data de 24.09.2015,ora 10.00 - proba scrisa, pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a functiei contractuale de executie vacante de educator , clasa IA - 1 post cu norma intreaga in cadrului Centrului Social de zi pentru copii Cornesti II, comuna Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati fisierul anexat.
06.08.2015REZULTATE proba scrisa si interviu pentru ocuparea a 3 functii contractuale de executie de consilier, clasa I, gradul IA - 2 posturi si consilier, clasa I, gradul debutant - 1 post in cadrul compartimentului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati fisierul anexat.
19.06.2015CONCURS - Primaria Miroslava, jud. Iasi, organizeaza concurs, in data de 31.07.2015 pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a 7 functii contractuale de executie vacante de:
-agent turism, grad profesional debutant - Centru de Informare Turistica Miroslava;
-consilier IA - 2 posturi;
-consilier, clasa I, debutant, Compartiment Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Va rugam consultati fisierul anexat pentru mai multe detalii.
18.06.2015REZULTATE selectie dosare pentru concursul de recrutare a 7 functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului respectiv: consilier, clasa I, debutant (inginer electric) -1 post si muncitor calificat nivel 2 (electrician) - 6 posturi - Compartiment Energetic.
Va rugam consultati fisierul anexat.
22.05.2015REZULTATE selectie dosare pentru concursul de recrutare a functiei publice de executie vacanta, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Juridic.
Va rugam consultati fisierul anexat.
20.05.2015ERATA la anuntul aparut in Ziarul de Iasi in data de 12.05.2015-13.05.2015
12.05.2015CONCURS - Primaria Miroslava, jud. Iasi, organizeaza concurs, in data de 23.06.2015, ora 10:00 - proba scrisa si in ziua de 25.06.2015, ora 10:00 - interviul, pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a 7 functii contractuale de executie vacante, in cadrul Compartimentului Energetic, din aparatul de specialitate al primarului.
Va rugam consultati fisierul anexat pentru mai multe detalii.
11.05.2015REZULTATE proba scrisa pentru ocuparea a doua functii contractuale de executie de consilier, clasa I, gradul IA, pe perioada determinata de 1 an in cadrul compartimentului Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati fisierul anexat.
04.05.2015BIBLIOGRAFIE in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, Compartiment Juridic
27.04.2015CONCURS - Primaria Miroslava, jud. Iasi, organizeaza concurs in ziua de 26.05.2015, ora 10:00 - proba scrisa si in ziua de 29.05.2015, ora 13:00 - interviul, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Juric din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati fisierul anexat.
24.04.2015REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a doua functii contractuale de executie vacante de consilier, clasa IA - Compartiment Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati documentul anexat.
24.04.2015REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de Consilier - clasa I, grad profesional Asistent - Compartiment Registru Agricol.
Va rugam consultati fisierul anexat.
01.04.2015CONCURS - Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs, in data de 30.04.2015, ora 10:00 - proba scrisa si in ziua de 04.05.2015, ora 13:00 - interviul, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional Asistent - Compartiment Registru Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi.
Va rugam consultati fisierul atasat.
27.03.2015CONCURS - Primaria comunei Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs, in data de 11.05.2015, ora 10:00 - proba scrisa, pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a doua functii contractuale de executie vacante de consilier, clasa IA - Compartiment Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Va rugam consultati fisierul anexat.
27.03.2015BIBLIOGRAFIE in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea de perioada determinata de 1 an a doua functii contractuale de executie vacante de consilier, clasa IA - Compartiment Proiecte
06.03.2015REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a 5 functii contractuale de executie vacante in cadrul Centrului Social de zi pentru copii Cornesti, comuna Miroslava, respectiv:
- consilier coordonator, clasa IA - 1 post (cu norma intreaga)
- educator, clasa IA - 1 post (cu 1/2 norma)
- educator, clasa a III-a - 1 post (cu 1/2 norma)
- femeie de serviciu, clasa a III-a - 1 post (cu 1/2 norma)
- paznic, clasa a III-a - 1 post (cu 1/2 norma)
Va rugam consultati documentul anexat.
05.03.2015REZULTATE proba scrisa pentru ocuparea a 2 posturi vacante de personal contractual, pe perioada determinata de 1 an, dupa cum urmeaza:
- consilier, gradul IA, Compartiment Proiecte
- Agent de Turism, clasa I, debutant, Centrul de Informare Turistica
Va rugam consultati fisierul anexat.

pagina 1 din 2

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018