Taxe şi impozite locale

Descriere
Document
Plata online a impozitelor si taxelor locale catre Primaria comunei Miroslava, jud. Iasi
HCL 176 din 26/ 11/ 2015 privind aprobarea la nivelul Comunei Miroslava a taxelor şi a impozitelor locale pentru anul fiscal 2016
HCL 187 din 27/11/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015
Decembrie 2013 – Anexe si taxe pentru anul 2014 conform HCL 134/21.11.2013:
- impozitul pe cladiri
- impozitul pe terenurile situate in intravilan sau extravilan
- taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica
- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
- taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatilor economice sau a altor autorizatii similar
- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
- impozitul pe spectacole
- taxa hoteliera
- taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
- alte taxe locale
- taxe pasunat, adapostire si intretinere animale nesupravegheate, eliberari acte, oficieri casatorii
- taxe speciale
- taxe extrajudiciare de timbru

© primăria comunei Miroslava 2018