Transparență decizională

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
13.01.2017Raport implementare Lege nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica în anul 2016
17.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015
17.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015
06.07.2015Raport de dare de seama a administratorului pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 pentru Servicii Publice Miroslava SRL
20.05.2015REGULAMENTUL de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Miroslava
07.05.2015Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2014
25.03.2015Hotarare nr.36 privind aprobarea Codului etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul U.A.T. Comuna Miroslava, precum si al serviciilor publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Comunei Miroslava
30.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
30.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 / 2003 în anul 2014

pagina 1 din 1

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2017