Transparență decizională

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
02.10.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 01.10.2018.
24.08.2018Convocare a Consiliului Local Miroslava pentru sedinta de lucru ordinara in data de 30 august 2018. Va rugam consultati fisierul anexat pentru ordinea de zi.
31.07.2018Grila de salarizare nivel minim si nivel maxim pentru functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.
31.07.2018Grila salarizare nivel minim si maxim aprobat pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. Miroslava nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.
24.07.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 30.06.2018.
30.03.2018Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.
30.03.2018Raport pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu - Comuna Miroslava, judetul Iasi.
15.01.2018Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017 la nivelul Unitatii Administrativ - Teritoriale Comuna Miroslava.
29.12.2017Registrul datoriei publice centralizat 2017.
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2017.
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2015 si BRD 2012.
04.12.2017Programul de audiente al conducerii Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
02.10.2017Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Miroslava din data de 28 septembrie 2017.
04.09.2017Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Miroslava din data de 31 august 2017.
31.07.2017Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.
23.06.2017Convocare a reprezentantilor ziarului local MESAGERUL pentru participarea la sedinta ordinara a Consiliului Local Miroslava in data de 29 iunie 2017. Va rugam consultati fisierul anexat.
23.06.2017Convocare a Consiliului Local Miroslava pentru sedinta de lucru ordinara in data de 29 iunie 2017. Va rugam consultati fisierul anexat pentru ordinea de zi.
25.05.2017Convocare a Consiliului Local Miroslava pentru sedinta de lucru ordinara in data de 31 mai 2017. Va rugam consultati fisierul anexat pentru ordinea de zi.
24.05.2017Convocare a reprezentantilor ziarului local MESAGERUL pentru participarea la sedinta ordinara a Consiliului Local Miroslava in data de 31 mai 2017. Va rugam consultati fisierul anexat.
23.03.2017Convocare Scoala Gimnaziala Dimitrie Anghel (in atentia dnei director prof. Florica Zanvettor) pentru participarea la sedinta ordinara a Consiliului Local Miroslava in data de 30 martie 2017. Va rugam consultati fisierul anexat.
13.01.2017Raport implementare Lege nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica în anul 2016
17.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015
17.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015
06.07.2015Raport de dare de seama a administratorului pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 pentru Servicii Publice Miroslava SRL
20.05.2015REGULAMENTUL de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Miroslava
07.05.2015Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2014
25.03.2015Hotarare nr.36 privind aprobarea Codului etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul U.A.T. Comuna Miroslava, precum si al serviciilor publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Comunei Miroslava
30.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
30.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 / 2003 în anul 2014

pagina 1 din 1

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2018