State funcţii personal angajat

Descriere
Document
Stat de Functii al U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi, modificat si completat prin H.C.L. nr. 69 din 28.03.2019.
Stat de Functii al U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi, modificat si completat prin H.C.L. nr. 252 din 13.12.2018.
Stat de Functii al U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi, aprobat conform H.C.L. nr. 206 din data de 29.10.2018
Stat de Functii al U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi, aprobat conform H.C.L. nr. 158 din data de 31.07.2018
Stat de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Miroslava, actualizat la data de 30 ianuarie 2018 conform HCL Miroslava nr. 36 din 30.01.2018
Stat de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Miroslava, modificat și completat conform HCL Miroslava nr. 111 din 31 mai 2017
Stat de functii - U.A.T. Comuna Miroslava pentru anul 2017, modificat si completat conform H.C.L. Miroslava nr. 100 din data de 27 aprilie 2017
Stat de functii - U.A.T. Comuna Miroslava pentru anul 2017
Stat de functii - anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Miroslava - 2015
Componenta aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, judetul Iasi
Stat de functii - Anexa nr. 2 la proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Miroslava
Consilieri Locali
Personal care ocupa functii de demnitate si functii publice

© Comuna Miroslava 2019