Documente utile

Descriere
Document
Important! Conţinutul dosarului pentru vânzarea de terenuri extravilane - actele care se depun la sediul primăriei Miroslava
Important! Documente obligatorii necesare înscrierii în agricultura ecologică
ANEXA nr. 1A - Formular pentru persoane fizice - Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului
ANEXA nr. 1A - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului - Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului
ANEXA nr. 1B la - Formular pentru persoane fizice - Oferta de vânzare teren
ANEXA nr. 1B - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului - Oferta de vânzare teren
ANEXA nr. 1C la normele metodologice - Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă
ANEXA nr. 1D - Formular pentru persoane fizice - Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare
ANEXA nr. 1D - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului - Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare
ANEXA nr. 2C - Formular pentru persoane fizice - Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale
ANEXA nr. 2D - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului - Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale
ANEXA nr. 3B - Model persoană fizică - Cerere către Direcţia pentru Cultură a Judeţului pentru eliberarea avizului specific
ANEXA nr. 3B - Model persoană juridică şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţuluiă - Cerere către Direcţia pentru Cultură a Judeţului pentru eliberarea avizului specific
ANEXA nr. 9 - Declaraţie pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică

© Comuna Miroslava 2019