Legislaţie

Descriere
Document
LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 - Legea apiculturii
ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
ORDIN pentru modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 724/1.082:360/2013 privind atestarea produselor traditionale
Legislatia privind atestatul de producator si carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

© Comuna Miroslava 2019