Cadastru

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
20.02.2019Nota privind rectificarea titlurilor de proprietate pe cale administrativa
20.02.2019Nota privind emiterea titlurilor si a duplicatelor
11.01.2017Hotararea nr. 35/11.01.2017 a Comisiei Judetene Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
11.01.2017Hotararea nr. 36/11.01.2017 a Comisiei Judetene Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
22.09.2016Hotararea nr. 294 din 22.09.2016 - Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi si Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Judetene Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale-orasenesti-municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
13.06.2016Procedura pe linie de fond funciar privind emiterea titlurilor de proprietate, eliberarea de duplicate a titlurilor de proprietate, anularea, revocarea, modificarea titlurilor de proprietate
13.06.2016Hotararea nr. 175/09.05.2016 privind regulamentul de organizare si functionare al Comisiei judetene de fond funciar Iasi
13.06.2016Procedura de donare a unei cai de acces, proprietate privata catre domeniul public al comunei Miroslava
02.12.2014Hotararea nr. 285 din 19.09.2014
02.12.2014Acte necesare pentru diverse
02.12.2014Regulament avizare, receptie, inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara
23.06.2014Reconstituirea dreptului de proprietate
17.02.2014Cerere de punere in posesie si actele necesare
17.02.2014Cerere vizare plan parcelar, copii plan parcelar, adeverinta cu identificatori cadastrali si actele necesare
30.12.2013Ordonanta de urgenta nr. 115 din 2013
23.12.2013Legea nr. 368/2013
02.07.2013Legea fondului funciar nr. 18/1991 (R). Actualizata 2013
19.06.2013Norme de aplicare a legii nr. 165/2013
16.05.2013Legea nr. 165/2013
07.02.2013Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, actualizata 2013
07.06.2012Legea nr. 247/2005, actualizata 2012
03.02.2009Legea nr. 10/2001, actualizata 2009

pagina 1 din 1

sari la:

© Comuna Miroslava 2019