Primarul Comunei Miroslava

Niţă Dan

Niţă Dan


Telefon: (+4) 0232.295.680
E-mail:
Data naşterii: 09.02.1956
Locul naşterii: Comuna Miroslava, Jud. Iaşi
Stare civilă: căsătorit, 2 copii

Experienţa profesională:
Perioada: 2008 - prezent
Funcţia sau postul ocupat: în luna iunie 2008 am fost ales în funcţia de Primar al Comunei Miroslava

Perioada: 2004 - 2008
Funcţia sau postul ocupat: am ocupat funcţia de Viceprimar al Comunei Miroslava
Principalele activităţi şi responsabilităţi: administraţie publică

Perioada: 2000 - 2004
Funcţia sau postul ocupat: pensionar M.A.I.

Perioada: 1997 - 2000
Funcţia sau postul ocupat: Lector la Centrul de Perfecţionare al cadrelor din M.A.I.
Principalele activităţi şi responsabilităţi: învăţământ şi formare cadre

Perioada: 1990 - 1997
Funcţia sau postul ocupat: Comandant unitate militară din cadrul M.Ap.N.
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activităţi de organizare şi pregătire militară

Perioada: 1987 - 1990
Funcţia sau postul ocupat: Şef Stat Major la o unitate militară din cadrul M.Ap.N.
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activităţi de organizare şi pregătire militară

Perioada: 1979 - 1987
Funcţia sau postul ocupat: comandant de navă, comandant secţie nave de luptă
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activităţi de conducere

Educaţie şi formare profesională:
- între anii 1991 - 1992 am urmat cursul postuniversitar "Managementul conducerii" la Universitatea din Bucureşti;
- între anii 1985 - 1987 - Academia de Înalte Studii Militare din Bucureşti;
- între anii 1975 - 1979 - Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa;
- între anii 1971 - 1975 - am urmat cursurile Liceului de Informatică din Iaşi.

Competenţe şi aptitudini personale:
- calităţi pentru munca în echipă, adaptabilitate, capacitate de analiză şi sinteză, caracter echilibrat (sangvinic), capacitate de comunicare, capacitate de coordonare şi delegare, disponibilitate la efort fizic şi intelectual, organizat, ambiţios, comunicativ, activ;
- limbi străine cunoscute: engleză (nivel mediu), franceză (nivel mediu);
- deţin permis de conducere categoria B.

Competenţe şi aptitudini artistice, hobby-uri:
- expertiză în administraţie, conducere;
- pescuitul şi vânătoarea, călătoriile, lectura.

© Comuna Miroslava 2019