Hotărârile Consiliului Local Miroslava

  

pagina 1 din 19

sari la:

Nr.
Data
Descriere
Document
27719.12.2019Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar ocazional, in cuantum de 6000 lei(cu t.v.a.) domnului Costin Mihai din sat Ho, strada Bisericii nr.1, comuna Miroslava, judetul Iasi, pentru reabilitare spatiu de locuit.
27619.12.2019Hotărâre privind atribuirea de denumiri de strazi in sat Valea Ursului, comuna Miroslava, judetul Iasi, conform avizului comisiei de atribuire de denumiri a judetului Iasi nr.34/21.11.2019 si actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei cu modificarile intervenite.
27519.12.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, jud.Iasi, pe trim.IV 2019.
27419.12.2019Hotărâre privind aprobarea contractului de mandat si actualizarea Actului Constitutiv al S.C.MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.. ca urmare a desemnarii noului administrator al societatii.
27319.12.2019Hotărâre privind aprobarea alipirii numerelor cadastrale 89776, 89765, 89791, 89777 si 89810 din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, în vederea amplasarii unei constructii de interes public (respectiv sediu nou primarie) si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite.
27219.12.2019Hotărâre privind trecerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de suprafata de 2868 m.p., amplasat în tarla 56, parcela Cc 2593/266/5, identificat cu numar cadastral 78523, înscris în cartea funciara nr.78523 si aprobarea dezmembrarii numarului cadastral 78523, în vederea amplasarii unei constructii de interes public (respectiv sediu nou primarie).
27119.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale AMADAM S.R.L
27019.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale ZUPFINESTRE S.R.L
26919.12.2019Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind accesul si circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, judetul Iasi.
26819.12.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si parintii copiilor pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala conform prevederilor art.67 alin.(2) din Legea nr.272/2004 pentru anul 2020.
26719.12.2019Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2020.
26619.12.2019Hotărâre privind reactualizarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea înzapezirii, înghetului, alunecusului si alte fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2019-2020 în comuna Miroslava, judetul Iasi.
26519.12.2019Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ÎNFRATIRE SI COOPERARE ÎNTRE COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI, ROMÂNIA SI ORASUL MADABA, REGATUL HASEMIT AL IORDANIEI.
26419.12.2019Hotărâre privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 3.752.683,20 lei.
26319.12.2019Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Activitatii de Publicitate, Reclama si Afisaj în Comuna Miroslava, judet Iasi.
26219.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale FILDAS TRADING S.R.L..
26119.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale DOGAV GRUP S.R.L..
26019.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale DOGAV GRUP S.R.L..
25919.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L..
25819.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale ELECTRA S.R.L.
25719.12.2019Hotărâre privind aprobarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2020.
25619.12.2019Hotărâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi , ca urmare a modificarilor intervenite în inventar.
25519.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 12000 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82199, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
25419.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 13600 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82197, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
25319.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 3371 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 64325 intravilan sat Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
25219.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 800 m.p., situat în tarlaua 56, parcela A2593/266, intravilan sat Miroslava si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
25119.12.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU si schimbarea zonei de functiuni din M1 în A1 privind terenul în suprafata de 264000 m.p., situat în intravilan sat Bratuleni conform P.U.G. extins, comuna Miroslava, judetul Iasi, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314 în vederea amenajarii zonei industriala în sat Bratuleni-beneficiar COMUNA MIROSLAVA si revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.123/27.06.2019.
25019.12.2019Hotărâre privind invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Albu Constantin.
24919.12.2019Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Gabriel, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului pe ale carei liste a fost ales.
24812.12.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim. IV 2019.
24728.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.201/24.10.2019 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 13.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciară nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. FILDAS TRADING S.R.L..
24628.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.200/24.10.2019 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 12.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciară nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. LOOK AHEAD S.R.L
24528.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.199/24.10.2019 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 16.750 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC83096, Carte Funciară nr.83096, situat în intravilan comuna Miroslava - în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași, către S.C. INOVALABEL S.R.L.
24428.11.2019Hotărâre privind contractarea şi garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 12.400.000 lei.
24328.11.2019Hotărâre privind necesitatea aprobării Proiectului tehnic nr.DRU-08-2019 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Modernizare drumuri interioare în incinta Parc Industrial Miroslava, com. Miroslava, jud. Iaşi».
24228.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri agroturistice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.72 din data de 28 martie 2019.
24128.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea de apă și branșament pe strada Bazei în localitatea Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
24028.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea canalizare și racorduri în strada Bazei, localitatea Valea Adîncă , com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
23928.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea canalizare și racorduri în strada Prunilor, localitatea Valea Adîncă , com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
23828.11.2019Hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.21790/21.05.2019 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Lazăr Gabriel, în sensul diminuării suprafeței de teren, precum și a redevenței anuale aferentă contractului.
23728.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.154/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situat în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, beneficiari: Niță Lucian Vasile și Anișoara, Popovici Ilie Dănuț și Valentina.
23628.11.2019Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajul Buldoexcavator CATERPILAR 428 F2 aflat în proprietatea comunei Miroslava și în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași.
23528.11.2019Hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava a unor bunuri aparținând patrimoniului comunei Miroslava, județul Iași necesare desfășurării procesului educativ în cadrul unității de învățământ.
23428.11.2019Hotărâre privind însușirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALĂ pentru poziția de administrator al societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L și mandatarea reprezentanților Autorității Publice Tutelară în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru numirea domnului CODINĂ DOREL MARIAN ca administrator al societății.
23328.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei “Extindere reţea de apă și canalizare în localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
23228.11.2019Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2020.
23128.11.2019Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, datorate și neachitate de către debitori la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
23028.11.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.
22928.11.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași a terenului în suprafață de 25000 m.p., situat în tarlaua 2, având numere cadastrale 62546,77629,78196 și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.
22828.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite în inventar.
22728.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.108/31.05.2018 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9329/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Spanu Marius Constantin.
22628.11.2019Hotărâre privind aprobarea contractului de mandat și actualizarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a desemnării noului administrator al societății.
22528.11.2019Hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.1 la contractul de închiriere nr.30250/29.12.2014 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lupu Maria, ca urmare a prelungirii duratei contractului pe o perioadă de 5 ani.
22428.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.124/27.06.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei stații de betoane și spații administrative regim de înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pașcani.
22328.11.2019Hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Miroslava, județul Iași.
22228.11.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., cu punct de lucru în sat Brătuleni, str. Basarabia nr.4-Centru de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, județul Iași.
22128.11.2019Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS.
22028.11.2019Hotărâre privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.
21928.11.2019Hotărâre privind mandatarea domnului Deliu Marius-Mihai-administrator public al comunei Miroslava, județul Iași pentru a semna la birou notarial în numele și pentru comuna Miroslava contractele de donație, contractele de schimb, contractele de vânzare-cumpărare ce urmează a fi încheiate la nivelul comunei.
21806.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 173/26.09.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.
21706.11.2019Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Construire cămin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași"
21606.11.2019Hotărâre privind predării pe bază de protocol către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a terenului de 8868 m.p., aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași (NC 89517), liber de orice sarcini și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție " Construire cămin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași"
21524.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.174/26.09.2019.
21424.10.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 67335 m.p., situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, având număr cadastral 85725 pentru construire ”Sală Polivalentă”-beneficiar Consiliul Județean Iași.
21324.10.2019Hotărâre privind însușirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALĂ pentru poziția de administrator al societăţii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L și mandatarea reprezentantului APT în AGA la societatea SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L pentru numirea domnului CREȚU TUDOR COSMIN ca administrator al acesteia.
21224.10.2019Hotărâre privind achiziționarea unei cantități de 100 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2019-2020 persoanelor și/sau familiilor aflate în situații de risc din comuna Miroslava.
21124.10.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.
21024.10.2019Hotărâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Miroslava, județul Iași-domnul Bulbașa Vasile pentru îndeplinirea funcției de ordonator principal de credite, precum și pentru semnarea și depunerea în numele și pentru comuna Miroslava a tuturor documentelor în vederea implementării și derulării proiectului de investiție: “Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” pe toata durata depunerii cererii de finanțare, a contractului de finanțare, a cererilor de plăți aferente implementării proiectului și respectiv la recepția la terminarea lucrărilor.
20924.10.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, str. Principală nr.2A, comuna Miroslava, județul Iași.
20824.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.15 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.203/24.10.2019 prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției: “Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, judeţul Iaşi " și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..
20724.10.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași a numărului de inventar 2128 din cadrul poziției 683-construcție cu destinația ”Beci”, aparținând Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu„-Miroslava, indentificată cu număr cadastral 2779-C16, număr carte funciară 64442, ca urmare a autodemolării și actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
20624.10.2019Hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.
20524.10.2019Hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
20424.10.2019Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite privind regimul juridic.
20324.10.2019Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite privind regimul juridic.
20224.10.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 500 m.p., identificat sub număr cadastral 83085, înscris în Cartea Funciară nr.83085, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei pentru intrare legalitate construcție.
20124.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 13.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciară nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. FILDAS TRADING S.R.L..
20024.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 12.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciară nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. LOOK AHEAD S.R.L..
19924.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 16.750 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 83096, Carte Funciară nr.83096, situat în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. INOVALABEL S.R.L..
19824.10.2019Hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.23245/25.07.2018 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. M. SPORT ACTIVITIES S.R.L..
19724.10.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea Regulamentului Local de Urbanism și schimbarea zonei de funcțiuni din M1+IS1 în IS1-zonă de instituții publice și servicii de interes general privind terenul cu număr cadastral 85823-beneficiar S.C. INTERMAG S.R.L..
19624.10.2019Hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.60/28.03.2019 și a efectelor Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.61/28.03.2019.
19514.10.2019Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și actualizarea contractului subsecvent nr.2 din 17.02.2016.
19414.10.2019Hotărâre privind implementarea proiectului: “Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
19314.10.2019Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile-terenuri din domeniul privat al comunei Miroslava în domeniul public al comunei în vederea realizării obictivului de investiție: ”Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” și aprobarea modificării și completării inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.
19214.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava prin radierea suprafețelor de teren în vederea realizării obiectivului de investiție:”Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”.
19114.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.162/23.08.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 14.318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
19014.10.2019Hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare.
18914.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției FEADR aferentă proiectului:“Achiziție buldoexcavator pentru comuna Miroslava, județul Iași” .
18814.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției: „Modernizare și reabilitare corpuri de clădire „Școala mica” și „Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”.
18726.09.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.
18626.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la H.C.L. Miroslava nr.69/28 martie 2019, modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr.94/25.04.2019, prin transformarea unor funcții publice/contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei.
18526.09.2019Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 11,25 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situat în tarla 54, p Cc2590/1, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, pentru amplasarea unei tonete modulare, destinată activității de dispecerizare a mijloacelor de transport în comuna Miroslava, str. Profesor Anton Nițu.
18426.09.2019Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul IV, respectiv pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2019.
18326.09.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3371 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în tarla 14, intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, având număr cadastral 64325.
18226.09.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 33.400 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în extravilan comuna Miroslava, tarla 51, având număr cadastral 66828.
18126.09.2019Hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Miroslava, județul Iași.
18026.09.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 214 m.p., având număr cadastral 88255 intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei.
17926.09.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.7613/15.03.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și S.C. MYLJER COMPANY S.R.L..
17826.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.

pagina 1 din 19

sari la:

© Comuna Miroslava 2020