Dezbateri publice

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea HCL 230/15.11.2018 privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi și administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1a si M1 in A1 pentru construire hala, teren intravilan comuna Miroslava, T54, NC 62331, cu acces din zona DJ248A-beneficiar S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 30 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a modificarilor si completarilor din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HVL Miroslava nr. 1 /31.01.2019
29.03.2018Documentatie ARSACIS privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă si canalizare
29.03.2018Proiect - regulament Apavital al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
07.02.2018Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea HCL 230/15.11.2018 privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi și administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
20.06.2016Contract de furnizare (prestare) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
20.06.2016Contract individual de furnizare (prestare) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
20.06.2016Indicatori de performanta pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare conform cu Anexa 1 din regulamentul ApaVital - estimare 2016
20.06.2016Regulament APAVITAL al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
20.06.2016Anunt - dezbatere publica

pagina 1 din 1

sari la:

© Comuna Miroslava 2019