Dezbateri publice

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 83 privind modificarea si completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.8/31.01.2019
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 85 privind convocarea adunarii generale a fostilor proprietari deposedati sau a mostenitorilor acestora care au solicitat terenuri in termenul legal, in vederea completarii componentei Comisiei Comunale de Fond Funciar Miroslava
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 86 privind aprobarea Planului de actiune al Serviciului de asistenta sociala, autoritate tutelara, arhiva si informatii publice al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2019 privind serviciile sociale
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 87 privind aprobarea emiterii de catre organul fiscal local a actelor administrative fiscale si procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 88 privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, judetul Iasi - Anexa nr. 1 la H.C.L. Miroslava nr. 30/26.02.2016
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea HCL 230/15.11.2018 privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi și administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1a si M1 in A1 pentru construire hala, teren intravilan comuna Miroslava, T54, NC 62331, cu acces din zona DJ248A-beneficiar S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 30 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a modificarilor si completarilor din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HVL Miroslava nr. 1 /31.01.2019
29.03.2018Documentatie ARSACIS privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă si canalizare
29.03.2018Proiect - regulament Apavital al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
07.02.2018Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea HCL 230/15.11.2018 privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi și administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
20.06.2016Contract de furnizare (prestare) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
20.06.2016Contract individual de furnizare (prestare) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
20.06.2016Indicatori de performanta pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare conform cu Anexa 1 din regulamentul ApaVital - estimare 2016
20.06.2016Regulament APAVITAL al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
20.06.2016Anunt - dezbatere publica

pagina 1 din 1

sari la:

© Comuna Miroslava 2019