Formulare tipizate


Departament
Descriere
Document
Asistenţă socialăCerere tip pentru acordarea indemnizatiei - stimulent de insertie
Asistenţă socialăCerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Asistenţă socialăCerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Asistenţă socialăDeclaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.
Asistenţă socialăCerere tip pt acordarea alocatiei de stat pentru copii
ContabilitateCerere tip pentru eliberarea datelor de acces (utilizator si parola) in vederea vizualizarii obligatiilor de plata datorate bugetului Primariei Miroslava si a efectuarii platii online pe www.ghiseul.ro
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice - Model 2016 (Model ITL - 001)
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice - Model 2016 (Model ITL - 002)
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ)
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizate de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ)
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ)
ContabilitateCerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane fizice
ContabilitateCerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local
ContabilitateDeclaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate dupusa pentru anul 20...
ContabilitateDeclaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
Gdpr - protecția datelorDeclaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.
Relaţii cu publiculCerere tip (pentru diverse situaţii)
Relaţii cu publiculCerere eliberare adeverinţă ROL
Relaţii cu publiculCerere de informatii de interes public - conform Legii nr. 544 / 2001
Relaţii cu publiculReclamatie administrativa (1) - conform Legii nr. 544 / 2001
Relaţii cu publiculReclamatie administrativa (2) - conform Legii nr. 544 / 2001
Relaţii cu publiculModel scrisoare de raspuns la cerere - conform Legii nr. 544 / 2001
Relaţii cu publiculModel raspuns la reclamatie - conform Legii nr. 544 / 2001
SecretarCerere pentru eliberare anexa nr. 24
SecretarModel cadru contract de arendare
Taxe si impoziteDeclaratie de impunere (2019) in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, institutii publice, asociatii non-profit altele decat asociatiile de proprietari sau locatari).
Taxe si impoziteDeclaratie de impunere (2019) in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici.
UrbanismFisa tehnica acord Mediu
UrbanismFisa tehnica acord unic Apopi Blumen
UrbanismFisa tehnica aviz CET
UrbanismFisa tehnica aviz Distrigaz Nord
UrbanismFisa tehnica aviz E-ON Energie
UrbanismFisa tehnica aviz E-ON-Gaz
UrbanismFisa tehnica aviz Protectia Civila
UrbanismFisa tehnica aviz RAJAC - constructii
UrbanismFisa tehnica aviz RAJAC - racord apa
UrbanismFisa tehnica aviz RAJAC - retele
UrbanismFisa tehnica aviz Romtelecom
UrbanismFisa tehnica aviz Sanitar
UrbanismFisa tehnica aviz Securitate Incendiu
UrbanismFisa tehnica aviz SPADJ
UrbanismCerere pentru eliberarea certificatului de edificare/extindere/radiere a construcţiei
UrbanismCertificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei
UrbanismDocumentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism
UrbanismCerere tip pentru emiterea Autorizaţiei de Construire / Desfiinţare
UrbanismCerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism + ANEXA 1 (continutul cadru al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii)
UrbanismDocumentele necesare emiterii Autorizaţiei de Construire / Desfiinţare
UrbanismDocumentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism
UrbanismProcedura eliberării Certificatului de Atestare a Edificării / Extinderii / Radierii construcţiei
UrbanismCerere pentru receptie finala
UrbanismDeclaratie - angajament pentru asumarea raspunderii privind depozitarea si predarea deseurile reciclabile din plastic si carton
UrbanismModel Anunt incepere lucrari constructii autorizate
UrbanismDeclaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire MODEL 2009 ITL 068

© Comuna Miroslava 2019