Anunţuri

pagina 1 din 2

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
18.05.2020ANUNȚ- SUSPENDARE CONCURS din data de 11 iunie 2020 - pentru ocuparea functiei publice de executie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent - BIROU INVESTIȚII & ACHIZIȚII PUBLICE - COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
Pentru textul integral al anuntului vă rugăm consultati fisierul atasat.
07.05.2020CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizează concurs in data de 11.06.2020, ora 10 - proba scrisă, pentru ocuparea a unei functii publice de executie vacantă în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Miroslava, județul Iași, după cum urmează:
1(una) funcție publică de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent - BIROU INVESTIȚII & ACHIZIȚII PUBLICE - COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE -perioada nedeterminată, din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Pentru textul integral al anuntului vă rugăm consultati fisierul atasat.
18.11.2019Rezultatul probei scrise pentru examen de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, în data de 18 noiembrie 2019, ora 10:00 - proba scrisa. Compartimentele pentru care se organizează concurs de promovare sunt următoarele:
Compartimentul Atragere Fonduri Nerambursabile și Implementare Proiecte:
-din consilier, clasa I, grad profesional debutant în consilier, clasa I, grad profesional asistent -1 post;
Compartimentul financiar contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite și taxe locale:
-din referent, clasa a-III-a, grad profesional debutant în referent, clasa a-III-a, grad profesional asistent -1 post;
Centrul de zi pentru copii, sat Cornești:
-din educator, clasa a-III-a, grad profesional debutant în educator, clasa a-III-a, grad profesional asistent -1 post;
Pentru textul integral al anunțului vă rugăm consultați fișierul atașat.
11.11.2019Rezultate analiza dosar pentru examen de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, în data de 18 noiembrie 2019, ora 10:00 - proba scrisa. Compartimentele pentru care se organizează concurs de promovare sunt următoarele:
Compartimentul Atragere Fonduri Nerambursabile și Implementare Proiecte:
-din consilier, clasa I, grad profesional debutant în consilier, clasa I, grad profesional asistent -1 post;
Compartimentul financiar contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite și taxe locale:
-din referent, clasa a-III-a, grad profesional debutant în referent, clasa a-III-a, grad profesional asistent -1 post;
Centrul de zi pentru copii, sat Cornești:
-din educator, clasa a-III-a, grad profesional debutant în educator, clasa a-III-a, grad profesional asistent -1 post;
Pentru textul integral al anunțului vă rugăm consultați fișierul atașat.
05.11.2019CONCURS - UAT Miroslava, județul Iași, organizează examen de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, în data de 18 noiembrie 2019, ora 10:00 - proba scrisa. Compartimentele pentru care se organizează concurs de promovare sunt următoarele:
Compartimentul Atragere Fonduri Nerambursabile și Implementare Proiecte:
-din consilier, clasa I, grad profesional debutant în consilier, clasa I, grad profesional asistent -1 post;
Compartimentul financiar contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite și taxe locale:
-din referent, clasa a-III-a, grad profesional debutant în referent, clasa a-III-a, grad profesional asistent -1 post;
Centrul de zi pentru copii, sat Cornești:
-din educator, clasa a-III-a, grad profesional debutant în educator, clasa a-III-a, grad profesional asistent -1 post;
Pentru textul integral al anunțului vă rugăm consultați fișierul atașat.
31.10.2019Rezultatele probei scrise si a interviului la concursul pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Miroslava, județul Iași, după cum urmează:
COMPARTIMENTUL ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE ȘI IMPLEMENTARE DE PROIECTE perioada determinată de 36 luni:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant -1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
28.10.2019Rezultatele probei scrise la concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Miroslava, județul Iași, după cum urmează:
COMPARTIMENTUL ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE ȘI IMPLEMENTARE DE PROIECTE perioada determinată de 36 luni:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant -1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
15.10.2019Rezultatele analizei dosarelor de înscriere în vederea participării la concurs pentru ocuparea a unei funcții contractuale de execuție vacantă în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Miroslava, județul Iași, după cum urmează:
COMPARTIMENTUL ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE ȘI IMPLEMENTARE DE PROIECTE perioada determinată de 36 luni:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant -1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
07.10.2019Rezultatele probei scrise la concursul de promovare in clasa superioara - din functia de referent, clasa a III-a, grad profesional superior in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
07.10.2019Rezultate concurs din 07 10 2019, de promovare in clasa superioara - din functia de referent, clasa a III-a, grad profesional superior in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
Pentru detalii consultati fisierul atasat.
01.10.2019Rezultat analiza dosarului depus in vederea participarii la concursul organizat in ziua de 07-10-2019, proba scrisa, pentru promovarea in clasa.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
30.09.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 24 octombrie 2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a unei functii contractuale de executie vacantă în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Miroslava, județul Iași, după cum urmează:
COMPARTIMENTUL ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE ȘI IMPLEMENTARE DE PROIECTE perioada determinată de 36 luni:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant -1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
23.09.2019Anunt concurs de promovare in clasa superioara - din functia de referent, clasa a III-a, grad profesional superior in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
21.08.2019Rezultate finale concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava, - 1 post
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
14.08.2019Rezultate concurs, proba scrisa, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava, - 1 post
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
07.08.2019Rezultate concurs, proba scrisa si interviu, pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacanta in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice -perioada nedederminata: Consilier, clasa I, grad profesional II - 1 post
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
05.08.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, rezultatele probei scrise - concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacanta in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice -perioada nedederminata: Consilier, clasa I, grad profesional II - 1 post
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
05.08.2019Rezultatele analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava, - 1 post
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
05.08.2019CONCURS - UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Administrator al Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL, întreprindere publică al cărei asociat majoritar este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
05.08.2019CONCURS - UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Administrator al Societăţii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL, întreprindere publică al cărei asociat unic este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
29.07.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, rezultate analiza dosarelor depuse - concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacanta in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice -perioada nedederminata: Consilier, clasa I, grad profesional II - 1 post
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
11.07.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 05 august 2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacanta in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice -perioada nedederminata: Consilier, clasa I, grad profesional II - 1 post
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
10.07.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 14 august 2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a unei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
23.05.2019Rezultate finale concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional Debutant - Compartiment Autoritatea Tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
23.05.2019Rezultate finale concurs pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
21.05.2019Rezultate concurs, proba scrisa, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional Debutant - Compartiment Autoritatea Tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
20.05.2019Rezultate concurs organizat in ziua de 20.05.2019, proba scrisa, pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
09.05.2019Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
09.05.2019Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional Debutant - Compartiment Autoritatea Tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
17.04.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 20 mai 2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Achizitii Publice - Birou Investitii & Achizitii Publice
- 1 (una) functie de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional Superior - Compartiment Verificare Agenti Economici - Birou Politie Locala Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
17.04.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 20 mai 2019, ora 13 - proba scrisa, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional Debutant - Compartiment Autoritatea Tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
05.04.2019Rezultatele la examenul de promovare in grad profesional imediat superior
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
25.03.2019Rezultatele analizei dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la examenul de promovare
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
18.03.2019REZULTAT CONCURS proba scrisa din data de 12.03.2019 si a interviului organizat in data de 18.03.2019, pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- compartiment atragere fonduri nerambursabile
1. consilier, clasa I, grad profesional IA
2. consilier, clasa I, grad profesional debutant.
- compartiment urbanism
3. consilier, clasa I, grad profesional IA
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
14.03.2019REZULTAT CONCURS PROBA SCRISA - din data de 12.03.2019, pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- compartiment atragere fonduri nerambursabile
1. consilier, clasa I, grad profesional IA
2. consilier, clasa I, grad profesional debutant.
- compartiment urbanism
3. consilier, clasa I, grad profesional IA
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
13.03.2019U.A.T. a comunei Miroslava organizeaza la sediul institutiei examen de promovare in grade profesionale imediat superioarea a personalului contractual, in data de 05 aprilie 2019, ora 10:00 - proba scrisa.
Compartimentele din aparatul de specialitate pentru care se organizeaza concurs de promovare sunt:
- Compartiment transport - din referent, clasa a-III-a, grad profesional debutant in referent, clasa a-III-a, grad profesional asistent - 1 post;
- Compartiment Atragere Fonduri Nerambursabile si Implementare Proiecte - din consilier, clasa a-I-a, grad profesional debutant in consilier, clasa a-I-a, grad profesional asistent - 1 post;
- Compartiment Ordine Publica - din referent, clasa a-III-a, grad profesional debutant in referent, clasa a-III-a, grad profesional asistent - 3 posturi.
Pentru textul anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
04.03.2019REZULTATE selecție dosare pentru concursul organizat privind ocuparea a trei functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- compartiment atragere fonduri nerambursabile
1. consilier, clasa I, grad profesional IA
2. consilier, clasa I, grad profesional debutant.
- compartiment urbanism
3. consilier, clasa I, grad profesional IA
Pentru textul integral va rugam consultati fisierul atasat.
15.02.2019CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 12.03.2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a 3 (trei) functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- compartiment atragere fonduri nerambursabile 1. consilier, clasa I, grad profesional IA 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant.
- compartiment urbanism 3. consilier, clasa I, grad profesional IA
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
28.01.2019REZULTATE proba scrisa pentru concursul organizat in data de 28.01.2019, ora 10, pentru ocuparea a 1 (o) functie publica de executie vacanta dupa cum urmeaza:
- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - compartiment Birou Investitii si Achizitii publice.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
18.01.2019REZULTATE proba scrisa cu privire la concursul organizat de UAT Miroslava, judetul Iasi, pentru ocuparea a 6 functii contractuale de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 3 posturi vacante la Centrul de ingrijire pentru copii aflati in situatii de risc;
- 3 posturi vacante la Centrul de zi pentru copii, sat Cornesti.
Pentru textul integral al anuntului si rezultate va rugam consultati fisierul atasat.
17.01.2019REZULTATE selecție dosare pentru concursul organizat privind ocuparea a unei functii publice de executie vacanta dupa cum urmeaza:
- consilier, clasa I, grad profesional Principal, compartiment Birou Investitii si Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati documentul anexat pentru textul integral al anuntului.
15.01.2019REZULTATE FINALE la concursul organizat in data de 08.01.2019 privind ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional asistent, compartiment achizitii publice - 1 post;
- consilier clasa I, grad profesional debutant, compartiment registru agricol - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
15.01.2019REZULTATE FINALE la concursul organizat in data de 08.01.2019 privind ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional Superior, compartiment financiar contabil - 1 post;
- consilier clasa I, grad profesional Principal, compartiment urbanism - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului si rezultate consultati fisierul atasat.
14.01.2019REZULTAT solutionare contestatie depusa de dl. Tanasa Raul-Bogdan in vederea recorectarii lucrarii la concursul "1 (una) functie publica de executie vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional debutant - compartiment registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava, jud. Iasi", se comunica rezultatul final astfel:
- comisia de solutionare a contestatiilor, analizand continutul contestatiei, a procedat la recorectarea lucrarii stabilind un rezultat de 52,33 pct., drept pentru care dl. Tanasa Raul Bogdan este declarat admins.
Va rugam consultati documentul atasat.
11.01.2019REZULTATE selectie dosare cu privire la concursul organizat de UAT Miroslava, judetul Iasi, in data de 17.01.2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a 6 functii contractuale de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 3 posturi vacante la Centrul de ingrijire pentru copii aflati in situatii de risc;
- 3 posturi vacante la Centrul de zi pentru copii, sat Cornesti.
Pentru textul integral al anuntului si rezultate va rugam consultati fisierul atasat.
10.01.2019REZULTATE proba scrisa pentru concursul organizat in data de 08.01.2019 privind ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional Superior, compartiment financiar contabil - 1 post;
- consilier clasa I, grad profesional Principal, compartiment urbanism - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului si rezultate consultati fisierul atasat.
04.01.2019REZULTATE selecție dosare pentru concursul organizat in data de 08.01.2019 privind ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional asistent, compartiment achizitii publice - 1 post;
- consilier clasa I, grad profesional debutant, compartiment registru agricol - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
03.01.2019REZULTATE selecție dosare pentru concursul organizat in data de 08.01.2019 privind ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional Superior, compartiment financiar contabil - 1 post;
- consilier clasa I, grad profesional Principal, compartiment urbanism - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
28.12.2018REZULTATE finale - ca urmare a rezultatelor de la proba scrisa din data de 18.12.2018 si a interviului din data de 22.12.2018, comisia de concurs consemneaza rezultatul final al concursului de recrutare a 4 functii vacante si anume:
- Birou energetic - 1 post
- Birou Politie Locala - 2 posturi
- Compartiment financiar-contabil, buget, salarizare, executari silite, impozite si taxe locale - 1 post.
Va rugam consultati fisierul atasat.
28.12.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 28.01.2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a 1 (o) functie publica de executie vacanta dupa cum urmeaza:
- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
28.12.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 28.01.2019, ora 13 - proba scrisa, pentru ocuparea a 1 (o) functie publica de executie vacanta dupa cum urmeaza:
- consilier, clasa I, grad profesional debutant.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
19.12.2018REZULTATE PROBA SCRISA - in urma corectarii lucrarilor de la proba scrisa pentru concursul de recrutare a 4 functii vacante desfasurat in data de 18.12.2018 si anume:
- Birou energetic - 1 post,
- Birou Politie Locala - 2 posturi,
- Compartiment financiar-contabil, buget, salarizare, executari silite, impozite si taxe locale - 1 post,
comisia de concurs comunica rezultatele conform documentului anexat.
Va rugam consultati fisierul atasat.
19.12.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 17.01.2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a 6 functii contractuale de executie vacante dupa cum urmeaza:
- 3 posturi vacante la Centrul de ingrijire pentru copii aflati in situatii de risc;
- 3 posturi vacante la Centrul de zi pentru copii, sat Cornesti.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
13.12.2018REZULTATE selecție dosare pentru concursul privind ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 (patru) functii contractuale de executie vacante dupa cum urmeaza:
- Birou energetic - 1 post;
- Birou Politie Locala - 2 posturi;
- Compartiment financiar-contabil, buget, salarizare, executari silite, impozite si taxe locale - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
06.12.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 08.01.2019, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional asistent, compartiment achizitii publice - 1 post;
- consilier clasa I, grad profesional debutant, compartiment registru agricol - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului si pentru bibliografie va rugam consultati fisierul atasat.
06.12.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 08.01.2019, ora 13 - proba scrisa, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:
- consilier clasa I, grad profesional Superior, compartiment financiar contabil - 1 post;
- consilier clasa I, grad profesional Principal, compartiment urbanism - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului si pentru bibliografie va rugam consultati fisierul atasat.
26.11.2018ERATA la anuntul nr. 37250 din 15.11.2018 privind concursul organizat de catre UAT Miroslava in data de 18.12.2018.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
23.11.2018CONCURS - UAT Miroslava, judetul Iasi, organizeaza concurs in data de 18.12.2018, ora 10 - proba scrisa, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 (patru) functii contractuale de executie vacante dupa cum urmeaza:
- Birou energetic - 1 post;
- Birou Politie Locala - 2 posturi;
- Compartiment financiar-contabil, buget, salarizare, executari silite, impozite si taxe locale - 1 post.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
15.10.2018REZULTATE FINALE concurs organizat de către UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 7 functii contractuale de executie vacante, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si implementare proiecte
- Birou politie locala.
Va rugam consultati fisierul anexat.
10.10.2018REZULTAT - proces verbal cu rezultatul pentru ocuparea functiei de administrator al SC Miroslava Industrial Parc SRL, societate la care CL Miroslava este asociat majoritar.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
10.10.2018REZULTATE proba scrisa pentru concursul organizat de către UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 7 functii contractuale de executie vacante, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si implementare proiecte
- Birou politie locala.
Va rugam consultati fisierul anexat.
04.10.2018REZULTATE selecție dosare pentru concursul organizat de către UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 7 functii contractuale de executie vacante, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si implementare proiecte
- Birou politie locala.
Va rugam consultati fisierul anexat.
20.09.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava, judetul Iasi, avand in vedere dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii 31/1990 republicata si HCL 160/31.07.2018, anunta concursul de dosare si interviu in vederea selectiei administratorului la SC Miroslava Industrial Parc SRL, societate la care CL Miroslava este asociat majoritar.
Pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
18.09.2018Ref. selectie administrator Miroslava Industrial Parc:
- borderou candidati inscrisi pentru interviu
- borderou candidati care au predat planul de afaceri
- plan de interviu la concursul de dosare si interviu din data de 14.09.2018 in vederea selectiei administratorului MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL
- proces verbal la concursul de dosare si interviu din data de 14.09.2018
In urma interviului niciun candidat nu a primit calificativul BINE pentru a ocupa functia de administrator al MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
Asociatul majoritar mentine deschisa selectia privind alegerea administratorului, urmand ca aceasta decizie sa fie aprobata si in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor.
Va rugam consultati documentul anexat.
17.09.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs in data de 09.10.2018, ora 10.00 - proba scrisa, pentru ocuparea a 7 (sapte) functii contractuale de executie vacante in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeza:
- Birou energetic
- Compartiment informatizare
- Birou investitii si achizitii publice
- Compartiment atragere fonduri nerambursabile si impleentare proiecte
- Birou politie locala
Pentru BIBLIOGRAFIE si pentru textul integral al anuntului va rugam sa consultati documentul atasat.
09.08.2018CONCURS [completare administrator Miroslava Industrial Parc SRL] - Scrisoare de asteptari a autoritatii tutelare in vederea luarii la cunostinta de candidatii care vor aplica pentru postul de administrator.
Va rugam consultati documentul anexat.
08.08.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava anunta concursul de dosare si interviu in vederea selectiei administratorului la SC Miroslava Industrial Parc SRL, societate la care CL Miroslava este asociat majoritar.
Dosarele vor cuprinde un curiculum vitae si un plan de administrare concretizat pe doua componente: administrare si management si vor fi transmise prin email la secretariatul primariei sau vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Miroslava, judetul Iasi, pana pe data de 10.09.2018, interviul urmand a avea loc in data de 14.09.2018, orele 10,00 la sediul Primariei Comunei Miroslava, str. C-tin Langa nr. 93.
Orice alte intrebari vor fi adresate pe mail la secretariatul primariei.
Pentru mai multe detalii si pentru conditiile si criteriile pe care trebuie să le intruneasca candidatii va rugam sa consultati documentul atasat in care veti regasi textu integral al anuntului.
03.07.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs - proba scrisa - in data de 25 Iulie 2018 pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual din aparatul de specialitate.
Compartimentele din aparatul de specialitate unde se organizeaza concurs de promovare sunt:
- transport;
- proiecte;
- centrul de informare turistica;
serviciul politie locala.
Pentru textul anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
22.05.2018REZULTATE FINALE - pentru concursul din data de 14 si 22 mai 2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 functii contractuale de executie vacante in cadrul Centrului de zi pentru copii Cornesti.
Pentru rezultate va rugam consultati fisierul atasat.
07.05.2018REZULTATE proba selectie dosare pentru concursul organizat de catre U.A.T. Comuna Miroslava in data de 14 mai 2018.
17.04.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza in data de 16 mai 2018 proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Pentru informatii complete va rugam consultati fisierul atasat.
16.04.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs in data de 14 mai 2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 functii contractuale de executie vacante in cadrul Centrului de zi pentru copii Cornesti.
Pentru textul anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
26.03.2018CENTRALIZATOR privind rezultatele concursului din data de 21.03.2018 - proba scrisa si din data de 26.03.2018 - interviul privind recrutarea de perssonal pentru 2 functii publice de executie (o functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal compartiment Urbanism din cadrul Serviciului Tehnic si o functie de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul biroului Investitii si Achizitii Publice - Directia Tehnica). Va rugam consultati documentul atasat.
16.03.2018REZULTATE SELECTIE DOSARE - in urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare a 2 functii publice de executie (o functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal compartiment Urbanism din cadrul Serviciului Tehnic si o functie de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul biroului Investitii si Achizitii Publice - Directia Tehnica), comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare. Va rugam consultati documentul atasat.
12.03.2018REZULTATE FINALE - in urma sustinerii probelor din data de 07.03.2018 (proba scrisa) si din data de 12.03.2018 (interviul) pentru concursul de recrutare a 4 functii vacante (2 posturi agent politie locala, 1 post consilier si 1 post sofer), comisia de concurs numita rin dispozitia 75/2018 consemneaza rezultatele conform documentului atasat.
08.03.2018REZULTATE PROBA SCRISA - in urma corectarii lucrarilor de la proba scrisa pentru concursul de recrutare a 4 functii vacante (2 posturi agent politie locala, 1 post consilier si 1 post sofer), comisia de concurs comunica rezultatele conform documentului atasat.
02.03.2018REZULTATE SELECTIE DOSARE - in urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare a 4 functii vacante (2 posturi agent politie locala, 1 post consilier si 1 post sofer), comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare. Va rugam consultati documentul atasat.
20.02.2018CONCURS - Anunt organizare concurs in data de 21 martie 2018 - ora 10.00 si in data de 26 martie 2018 - ora 10.00 pentru ocuparea a doua functii publice vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul atasat.
13.02.2018CONCURS - Anunt organizare concurs in data de 07 martie 2018 pentru ocuparea a patru functii contractuale de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul atasat.
07.02.2018REZULTATE FINALE - pentru concurs de dosare si interviu organizat in data de 07.02.2018, ora 11, la Primaria Comunei Miroslava, in vederea selectionarii candidatului pentru functia de administrator al SC Miroslava Industrial Parc SRL.
Va rugam consultati fisierul atasat.
04.01.2018CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs pentru selectarea de administrator al SC Miroslava Industrial Parc SRL. Dosarele se vor trimite prin email sau se vor depune direct la sediul Primariei Comunei Miroslava pana la data de 05.02.2018, interviul urmand a avea loc in data de 07.02.2018, orele 11, la sediul Primariei Comunei Miroslava, Str. C-tin. Langa nr. 93.
Pentru textul anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
13.11.2017REZULTATE FINALE - pentru concursul din data de 07 Noiembrie 2017 (proba scrisa) si din data de 10 Noiembrie 2017 (interviul) privind ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
08.11.2017REZULTATE - proba scrisa pentru concursul din data de 07 Noiembrie 2017 privind ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
02.11.2017REZULTATE - selectie dosare pentru concursul din data de 07 Noiembrie 2017 ora 10 - proba scrisa, iar in data de 10 noiembrie 2017 - interviul, privind ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat..
16.10.2017CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza concurs in data de 07 Noiembrie 2017 ora 10 - proba scrisa, iar in data de 10 noiembrie 2017 - interviul, pentru ocuparea a 6 (sase) functii contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, dupa cum urmeaza:
- Sef Birou Energetic
- Consilier Coordonator, clasa I
- Agent Politie Locala, clasa III
- Consilier, clasa I, compartiment Urbanism
- Consilier, clasa I, compartiment Contabilitate
- Consilier, clasa I, compartiment Proiecte
Pentru detaliile complete si bibliografie va rugam consultati documentul anexat.
20.08.2017REZULTATE proba scrisa concurs ocupare 4 funcții publice vacante organizat in data de 17.08.2017.
Va rugam consultati fisierul anexat.
11.08.2017REZULTATE selectie dosare concurs ocupare 4 funcții publice vacante organizat in data de 17.08.2017.
Va rugam consultati fisierul anexat.
21.07.2017CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza in data de 21 August 2017, ora 10, proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Va rugam consultati documentul anexat.
17.07.2017CONCURS - anunt organizare concurs in data de 17 August 2017 (proba scrisa) si in data de 21 August 2017 (interviul) pentru ocuparea a 5 (cinci) functii publice vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Pentru detalii suplimentare si Bibliografie va rugam consultati fisierul anexat.
26.06.2017CONCURS - Primaria Comunei Miroslava organizeaza in data de 25 Iulie 2017, ora 10, proba scrisa a concursului de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate.
Va rugam consultati documentul anexat.
23.06.2017REZULTATE finale la concursul UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante. Va rugam consultati documentul anexat.
21.06.2017REZULTATE proba scrisa la concursul UAT Comuna Miroslava pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante. Va rugam consultati documentul anexat.
16.06.2017REZULTATE dosare inscriere la concursul UAT Comuna Miroslava din data de 20.06.2017 pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante Va rugam consultati documentul anexat.
31.05.2017REZULTATE proba scrisa pentru ocuparea a 3 posturi vacante dupa cum urmeaza:
- Director Executiv, clasa I, in cadrul Directiei Tehnice
- Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, clasa I
- Politist local, clasa I, grad profesional asistent.
Va rugam consultati documentul anexat.
26.05.2017CONTESTATIE - ca urmare a contestatiei depuse de catre dl. Stoica Eduard in vederea participarii la concursul de recrutare a pentru postul vacant de Director Executiv, clasa I, in cadrul Directiei Tehnice.
Va rugam consultati documentul anexat.
23.05.2017REZULTATE selectie dosare pentru ocuparea a 3 posturi vacante dupa cum urmeaza:
- Director Executiv, clasa I, in cadrul Directiei Tehnice
- Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, clasa I
- Politist local, clasa I, grad profesional asistent.
Va rugam consultati documentul anexat.
19.05.2017CONCURS - anunt concurs UAT Comuna Miroslava in data de 20 Iunie 2017 (proba scrisa) si in data de 22 Iunie 2017 (interviul) pentru ocuparea a 6 functii contractuale de execuție vacante.
Va rugam consultati documentul anexat.
28.04.2017CONCURS - anunt organizare concurs in data de 31 Mai 2017 (proba scrisa) si in data de 5 Iunie 2017 (interviul) pentru ocuparea a trei functii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.
Va rugam consultati fisierul anexat.
25.04.2017REZULTATE proba scrisa concurs organizat de catre Primaria comunei Miroslava in data de 24 Aprilie 2017 privind ocuparea a 6 posturi de executie vacante.
Va rugam consultati fisierul anexat.
19.04.2017ANGAJARI MAPN - Doriti sa va angajati in armata? Acum este momentul!
Ministerul Apararii Nationale desfasoara activitati de recrutare a candidatilor - baieti si fete - pentru ocuparea a 1656 de posturi gradati - soldati profesionisti.
Va rugam consultati documentul anexat.

pagina 1 din 2

sari la:

© Comuna Miroslava 2020