Anunţuri

pagina 1 din 2

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
22.04.2020Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa pentru concesionarea de constructii aparținând domeniului public al comunei Miroslava, constructii C1, C3, C5, C7, C9 avand NC 66852 situate in incinta fermei Uricani, extravilan sat Uricani aparținând domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi in scopul desfasurarii activitatii de crestere a animalelor
Informatii complete in documentul atasat.
12.02.2020Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa pentru concesionarea suprafetei de 100mp teren, NC
71978, intravilan - sat Horpaz aparținând domeniului privat al comunei Miroslava pentru amenajare cale acces si întreținere curățenie.
Informatii complete in documentul atasat.
31.01.2020Anunt - Servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.400.000 lei. Mai multe detalii in documentul atasat.
31.01.2020Anunt - Servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 3.752.683,20 lei destinata prefinantarii si-sau cofinantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana. Mai multe detalii in documentul atasat.
18.12.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava - obiectul concesiunii: teren în suprafață de 6104mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Horpaz, NC 86237, pentru construire pensiune si terenuri de sport.
Va rugam consultati fisierul anexat.
19.11.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava - obiectul concesiunii: teren în suprafață de 500mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Uricani, NC 83085, pentru intrare in legalitate constructie.
Va rugam consultati fisierul anexat.
19.11.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava - teren în suprafață de 6104mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, intravilan sat Horpaz, NC 86237, pentru construire pensiune, terenuri de sport in scopuri agroturistice.
Va rugam consultati fisierul anexat.
04.11.2019Anunț de informare
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. organizează în perioada 01.11.2019 - 15.11.2019 consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate de drumurile naționale privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient.
Pentru detalii vă rugăm consultați documentul anexat.
28.10.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava - teren în suprafață de 14.318 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Miroslava, NC 78789, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
28.10.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava - teren in suprafata de 214 mp, NC 88255, intravilan sat Horpaz, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, pentru intretinere curatenie.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
22.10.2019Dispozitia nr. 424 privind aprobarea scrisorii de asteptari in procedura de recrutare si selectie pentru pozitia de administrator al societatii Miroslava Industrial Parc SRL
21.10.2019Concesionare 13 loturi de teren aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava pentru construire locuințe tineri din comuna Miroslava și specialisti.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.11.2019, orele 14.00.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
14.10.2019Licitaţie publică - imobile situate în extravilanul com. Miroslava, jud. Iasi, în suprafaţă de 25.000 mp- NC 62546 respectiv 19375 mp – NC 77629 si NC 78196.
Pe terenurile concesionate se afla:
- constructie - anexa exploatatie agricola apicultura cu suprafata construita de 77 mp, utilitati conform autorizatie nr. 154/04.03.2015 emisa de UAT Comuna Miroslava apartinand SC Algina Electric SRL
- constructie - anexa exploatatie agricola apicultura cu suprafata construita de 78 mp, utilitati conform autorizatie nr. 113/10.05.2012 emisa de UAT Comuna Miroslava apartinand SC Algina Electric SRL
- iaz amenajat in suprafata de 1,63 ha conform autorizatie nr. 25/20.07.2018 cu valabilitate pina la data de 30.06.2023 emisa de Administratia Nationala Apele Romane , Administratia Bazinala de apa Prut- Barlad – apartinand SC ALGINA ELECTRIC SRL.
Pentru detaliile complete va rugam consultati documentul anexat.
26.09.2019Anunt public - concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava - teren în suprafață de 14.318 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava , sat Miroslava, NC 78789 pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
Va rugam consultati documentul atasat.
20.09.2019UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Administrator al Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL,
întreprindere publică al cărei asociat majoritar este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.
Pentru textul integral al anunțului vă rugăm consultați documentul atașat.
16.09.2019Dispozitia nr. 359 privind aprobarea scrisorii de asteptari in procedura de selectie a administratorului societatii Servicii Publice Miroslava SRL
30.08.2019Licitaţie publică - Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava. Informații generale privind obiectul concesiunii:
- teren (19 loturi) aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Cornesti pentru construire locuințe tineri din comuna Miroslava și specialiști:
NC Tarla Suprafata, 77289 / T7 5 / 500 mp, 77391 / T75 / 581 mp, 77343 / T72 / 500 mp, 77503 / T72 / 500 mp, 77273 / T75 / 500 mp, 77357 / T75 / 500 mp, 77334 / T75 / 500 mp, 77421 / T72 / 500 mp, 77329 / T75 / 500 mp, 77271 / T75 / 531 mp, 77437 / T72 / 471 mp, 77341 / T72 / 600 mp, 77258 / T75 / 500 mp, 77356 / T75 / 500 mp, 77422 / T72 / 602 mp, 77326 / T72 / 607 mp, 77246 / T75 / 500 mp, 77359 / T75 / 498 mp, 77342 / T72 / 500 MP.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
05.08.2019CONCURS - UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Administrator al Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL, întreprindere publică al cărei asociat majoritar este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
05.08.2019CONCURS - UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Administrator al Societăţii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL, întreprindere publică al cărei asociat unic este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
25.07.2019Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi , organizează licitaţie publică deschisă in data de 14.08.2019 pentru :
- Concesionare teren in suprafata de 20.000 mp, domeniu privat, extravilan localitatea Valea Ursului, NC 87878, comuna Miroslava pentru amenajare microferma- orele 10.00 ; data limita depundere oferte 13.08.2019, orele 16.00 ; Prêt minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 3010 lei/an pentru intreaga suprafata.
- Concesionare teren in suprafata de 100 mp, domeniu privat, intravilan localitatea Horpaz, NC 71978, comuna Miroslava pentru amenajare cale de acces – orele 11.00 ; data limita depundere oferte 13.08.2019, orele 16.00 ; Pret minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 253,81 lei/an pentru intreaga suprafata.
Data limita de raspuns clarificari- 8.08.2019.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
03.07.2019Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 17.07.2019 orele 10.00 pentru Concesionare teren in suprafata de 14.318 mp, domeniu privat, intravilan localitatea Miroslava, NC 78789, comuna Miroslava pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale. Data limita pentru depundere oferte este 16.07.2019, orele 16.00.
Pret minim de pornire a licitatiei publice deschise este de 52.000 lei/an pentru intreaga suprafata.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
28.06.2019Licitatie publica - Comuna Miroslava, judeţul Iasi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 10.07.2019, orele 12.00 pentru concesionare teren construire locuinţe tineri si specialisti situat in T72 si T75 - 16 loturi. Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.07.2019, orele 14.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi începând cu data de 01.07.2019.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.

20.06.2019Licitaţie publică - comuna Miroslava, judeţul Iaşi organizează licitaţie publică deschisă pentru:
- inchiriere platforma de depozitare gunoi de grajd, situata in extravilan sat Balciu, comuna Miroslava in data de 12.07.2019 orele 10.00; data limita depundere oferte: 11.07.2019, orele 16.00.
- concesionare pasune comunala de catre crescatorii de animale din comuna Miroslava in data de 12.07.2019, orele 09.00; data limita de depunere oferte: 11.07.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
12.06.2019Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 26.06.2019, orele 10.00, pentru concesionare teren in suprafata de 14.318 mp, domeniu privat, intravilan localitatea Miroslava, NC 78789, comuna Miroslava pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
Data limita depundere oferte: 26.06.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
11.06.2019Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 25.06.2019 pentru:
- concesionare teren in suprafata de 1000 mp, domeniu privat, intravilan sat Proselnici, NC 87845, comuna Miroslava - orele 09.00; data limita de depunnere oferte 24.06.2019, orele 16.00;
- concesionare teren in suprafata de 10000 mp, domeniu privat, intravilan sat Horpaz, NC 77733, comuna Miroslava - orele 9.30; data limita de depunnere oferte 24.06.2019, orele 16.00;
- concesionare teren in suprafata de 50 mp, domeniu privat, extravilan sat comuna Miroslava, T6, parcela F263/2/2/1 - orele 10.00; data limita de depundere oferte 24.06.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
04.04.2019Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
- concesionare teren in suprafata de 101 mp, domeniu privat, intravilan sat Uricani, NC 87838, comuna Miroslava, in data de 12.04.2019 orele 11.00; data limita depundere oferte 12.04.2019, orele 9.00
- concesionare pasune comunala de catre crescatorii de animale din comuna Miroslava in data de 25.04.2019, orele 09.00; data limita de depunere oferte 24.04.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
02.04.2019Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economică socială și de mediu pentru anul 2018.
Informatii complete in documentul atasat.
22.03.2019Adresa catre Primarul Municipiului Iasi Mihai Chirica - propunere clarificare situatie privind lucrari "modernizare Sos. Iasi - Voinesti".
Mai multe detalii in documentul atasat.
15.03.2019Consultare Publică - Comuna Miroslava organizează în perioada 25-31 martie 2019 o consultare publică prin sondaj de opinie (cercetare sociologică realizată prin chestionar), care are ca obiectiv evaluarea părerilor cetățenilor față de activitatea primăriei, precum și măsurarea opiniilor referitoare la direcțiile de dezvoltare ale comunei.
Vă rugăm consultați fișierul anexat.
15.03.2019ref. Consultare Publică organizată în perioada 25-31 martie 2019 - informații suplimentare.
Vă rugăm consultați fișierul anexat.
15.02.2019Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iasi, Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 11.03.2019 pentru:
- concesionare statie de pompe dezafectata si teren in suprafata de 5608 mp - T62, parcela 2866/100/1 - orele 10.00;
- inchiriere platforma de depozitare gunoi de grajd situata in extravilan sat Balciu , comuna Miroslava - orele 11.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor : 11.03.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava , judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
22.01.2019Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 31.01.2019, orele 11.00, pentru vanzare teren in suprafata de 800 mp pe care se afla o constructie proprietate privata, situat in localitatea Miroslava.
Pretul de pornire - 88,58 lei/mp.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 31.01.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava, judetul Iasi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Va rugam consultati fisierul anexat
15.01.2019PROGRAM DE AUDIENTE al prefectului si subprefectului judetului Iasi.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
15.01.2019PROGRAM DE AUDIENTE al primarului, viceprimarului si al secretarului comunei Miroslava, judet Iasi.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
10.01.2019Anunt concesionare si vanzare teren - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 17.01.2019 pentru:
- concesionare teren in suprafata de 17.115 mp situat in T6 - domeniu privat comuna Miroslava - orele 10.00;
- vanzare teren in suprafata de 800 mp pe care se afla o constructie proprietate privata situat in localitatea Miroslava - orele 11.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor : 17.01.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
13.12.2018Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 08.01.2019, orele 10.00 pentru inchiriere platforma de depozitare gunoi de grajd situata in extravilan sat Balciu, comuna Miroslava.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.01.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi . Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
08.11.2018Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 29.11.2018, orele 10.00, pentru concesionare platforma betonata in suprafata de 245,29 mp, pentru activitati de colectare selectiva deseuri.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.11.2018, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
24.09.2018Anunt angajare - Compania Nationala Posta Romana SA organizeaza in data de 03.10.2018, la sediul OJP Iasi din Str. Cuza Voda nr. 3, concurs deschis pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant de oficial rural.
Termenul limita de inscriere este in data de 02.10.2018.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
09.09.2018Va invitam la cea de-a VI-a editie a evenimentului ZILELE TURISMULUI LA MIROSLAVA, in zilele de 15 si 16 Septembrie 2018! Pentru program va rugam consultati fisierul atasat.
09.08.2018Programe Master organizate de către Centrul de Studii Europene Univ. Al. I. Cuza Iași - informare pentru persoanele interesate.
07.08.2018Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
- concesionare teren construire locuinte tineri si specialisti in comuna Miroslava dupa cum urmeaza : T74- NC-79426-510mp, NC 79435- 507 mp, NC 79436- 511 mp, NC 79437- 510 mp, NC 79440- 510 mp, NC 79441- 512 mp, NC 79450- 579 mp, NC 79451-586 mp, NC 79463- 693 mp; T 54- parcela A2536/3/9/3- 500 mp; T72- NC77447-500 mp, NC 77339- 607 mp, NC 77418- 588 mp, NC 77404 – 589 mp, NC 77443- 500 mp, NC 77419- 589mp, NC 77513- 500 mp in data de 14.08.2018, orele 10.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.08.2018, orele 16.00.
- concesionare teren in suprafata de 2,00 ha, situat in intravilan sat Uricani, in data de 20.08.2018, orele 11.00 pentru amplasare statie de betoane. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 39,09 lei/mp/an. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.08.2018, orele 9.00.
- concesionare teren in suprafata de 506 mp, situat in T32, in data de 20.08.2018, orele 12.00 pentru amenajare spatiu verde, parcare temporara, amplasare panou publicitar. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 62,74 lei/mp/an. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.08.2018, orele 9.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
22.06.2018Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
-concesionare teren in suprafata de 3370 mp, situat in T54, in data de 02.07.2018, orele 9.00 pentru amenajare teren de minifotbal si doua terenuri de tenis de camp. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 2.922,53 lei/an pentru intreaga suprafata. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.06.2018, orele 13.30.
- concesionare spatiu in suprafata de 10,71 mp, situat in incinta salii de sport Miroslava, in data de 12.07.2018, orele 9.00 pentru desfasurare activitati de masaj. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 1.000 lei/an pentru intreaga suprafata. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.07.2018, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
14.05.2018Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
- Concesionare teren in suprafata de 425 mp, situat in T30, NC 2780 in data de 06.06.2018, orele 9.00 pentru amplasare statie telefonie mobila. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 3000 euro/an. Data limită pentru depunerea ofertelor : 05.06.2018, orele 16.00.
- Concesionare teren catre tinerii din comuna Miroslava in data de 24.05.2018, orele 10.00 pentru construire locuinte situat in T72 ( NC 77324, NC 77338, NC 77446) ; T74 ( NC 79426, NC 79435, NC 79436, NC 79437, NC 79440, NC 79 441, NC 79445, NC 79450, NC 79451, NC 79463, NC 79470). Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 0,42 lei/mp/an pentru teren situat in T74 si 0,45 lei/mp/an pentru teren situat in T72. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.05.2018, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
11.04.2018Anunt de intentie - Solicitare oferta de pret cumparare teren - UAT COMUNA MIROSLAVA, cod unic de inregistrare 4540461, cu sediul in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93, judetul Iasi, tel. 0232.295680, fax. 0332.42.44.44, adresa de e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, solicita oferta de pret pentru cumparare teren in suprafata de aproximativ 15.500 mp situat in T9, pe care pot fi edificate o serie de constructii in vederea infiintarii unui centru de ingrijire pentru persoanele varstnice.. Ofertele se pot depune personal la sediul UAT COMUNA MIROSLAVA pana la data de 20.04.2018, orele 9.00. Procedura de negociere va avea loc in data de 20.04.2018, orele 12. Caietul de sarcini poate fi achizitionat incepand cu data de 12.04.2018.
30.03.2018Raport pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu - Comuna Miroslava, județul Iasi.
15.03.2018Anunt angajare - Compania Nationala Posta Romana SA organizeaza in data de 21.03.2018, la sediul OJP Iasi din Str. Cuza Voda nr. 3, concurs deschis pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant de oficial rural.
Termenul limita de inscriere este in data de 20.03.2018.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
12.03.2018Anunt de intentie - Solicitare oferta de pret cumparare teren - UAT COMUNA MIROSLAVA, cod unic de inregistrare 4540461, cu sediul in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93, judetul Iasi, tel. 0232.295680, fax. 0332.42.44.44, adresa de e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, solicita oferta de pret pentru cumparare teren in suprafata de aproximativ 15.500 mp situat in T9, parcelele CC 368, L367, intravilan sat Uricani in vederea infiintarii unui centru de ingrijire pentru persoane varstnice.
Ofertele se pot depune personal la sediul UAT COMUNA MIROSLAVA pana la data de 19.03.2018, orele 9.00.
Caietul de sarcini si modelul de contract pot fi achizitionate incepand cu data de 12.03.2018.
07.02.2018Raport activitate pentru anul 2017 al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL - Ajutoare de stat acordate rezidentilor conform prevederilor Legii nr. 186/2013.
06.02.2018Licitaţie publică - Comuna Miroslava, judeţul Iasi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 14.02.2018, orele 10.00 pentru vanzare teren in suprafata de 728 mp pe care se afla o constructie proprietate privata situat in localitatea Miroslava. Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.02.2018, orele 16.00.
- 14.02.2018, orele 11.00 pentru concesionare teren in suprafata de 24 mp proprietate privata situat in localitatea Miroslava, cv 14, NC 79316 pentru amplasare rulota fast-food. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 1400 lei/an . Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.02.2018, orele 16.00.
- 26.02.2017, orele 10.00 pentru concesionare teren in suprafata de 5608 mp situat in T62, parcela 2866/100/1 si a constructiei Statie de pompe dezafectata in suprafata de 160 mp. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2018, orele 13.30.
Caietele de sarcini pot fi obţinute de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
23.01.2018Convocare - Se convoacă Consiliul Local Miroslava, judeţul Iaşi, în şedinţa de lucru ordinară, în ziua de
30 ianuarie 2018, ora 09:00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Miroslava. Pentru ordinea de zi va rugam consultati documentul atasat.
20.12.2017Dispozitia nr. 856 privind instituire grafic permanenta UAT Comuna Miroslava 22.12.2017 - 27.12.2017
11.10.2017ANUNT referitor la construirea unei creșe / grădinițe în satul Valea Adâncă:
----------------------
Având în vedere sesizarea mai multor locuitori ai comunei Miroslava pentru construirea unei creșe / grădinițe în satul Valea Adâncă, cu scopul de a identifica nevoia reală care stă la baza acestor solicitări, Primăria Comunei Miroslava invită cetățenii comunei, în special locuitorii din satul Valea Adâncă, să depună la registratura primăriei solicitări individuale sau liste de semnături, care să susțină demersul construirii unei creșe / grădinițe în satul Valea Adâncă.
Mai multe detalii in documentul atasat.
26.09.2017Vizualizare anunt publicitate numarul 123800
----------------------
Autoritate contractanta: COMUNA MIROSLAVA
Adresa postala: Loc. Miroslava, com. Miroslava, jud. lasi, Localitatea: Valea Ursului, Cod postal: 707318, Romania, Punct(e) de contact: ELENA BURCUTA, Tel. +40741632596, Email: burcutaelena@yahoo.com
---------------
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.816.956,4 lei
CPV: 66113000-5-Servicii de acordare de credit (Rev.2)
---------------
Descrierea contractului: servicii de acordare a unei servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.816.956,4 lei in conformitate cu cerintele din documentatia descriptiva si HCL Miroslava nr. 175/28.07.2017 privind aprobarea contractarii
si garantarii unei servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.816.956,4 lei in conformitate cu cerintele din Documentatia descriptiva.
---------------
Valoarea estimata tara TVA: 10816956.40 RON
---------------
Conditii contract: conform documentatie postata pe site-ul www.primariamiroslava.ro, disponibila pentru descarcare la adresa:
CLICK AICI pentru a descarca documentatia
---------------
Conditii participare: incadrarea in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura. Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura. Ofertantul trebuie sa mentioneze codul CAEN (sau echivalent) care ii permit sa presteze serviciile care fac obiectul achizitiei publice. Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de functionare. Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale anuale calculata pentru anii financiari 2014, 2015 si 2016. Candidatul va completa in Formularul 1 cel putin 1 serviciu de acordare de credit acordat in ultimii 3 ani, precizand beneficiarul imprumutului si valoarea acestuia, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
---------------
Criterii de adjudecare: autoritatea contractanta va beneficia de o perioada de gratie (exclusiv pentru rambursarea ratelor de capital) de 2 ani (24 luni).
Pentru comparabilitatea ofertelor se va avea in calcul o perioada de rambursare de 96 luni cu rambursari de capital lunare, efectuate in transe egale. Pentru comparabilitatea ofertelor va fi luata in calcul o singura tragere totala (in data de 01.11.2017).
Formula de calcul a dobanz1i: ROBOR 6M + (Marja bancii + comisioane + taxe + orice alte cheltuieli).
Data de referinta pentru ROBOR 6M este 26.09.2017.
---------------
Termen limita primire oferte: 05.10.2017.
---------------
lnformatii suplimentare: conform documentatii postate la link-ul de mai jos:
CLICK AICI pentru a descarca documentatia
01.09.2017Veniți să descoperiți Miroslava!
Vă invităm la cea de-a V-a ediție a Zilelor Turismului la Miroslava, eveniment organizat în zilele 16-17 septembrie 2017.
Manifestarea face parte din proiectul - Promovarea produselor turistice natural si antropice din comuna Miroslava, judetul Iași prin acțiuni integrate de marketing si comunicare -
implementat de Primaria Miroslava, proiect ce se află în perioada de sustenabilitate.
Va invităm cu acest prilej să vizitați obiectivele turistice ale comunei și să cunoașteți specificul local prin momentele artistice autentice ce se vor derula în cadrul acestui eveniment.
Puteti consulta afisul evenimentului dand click pe fisierul PDF anexat.
23.08.2017Instiintare cu privire la arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.

1. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

2. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

3. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte la GAEC 5 şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

Va rugam consultati fisierul anexat.
14.07.2017Somatie publica pentru cetatenii care nu au contract sau refuza sa semneze contractul cu operatorul de salubritate EDIL INDUSTRY SRL
06.07.2017CS STIINTA MIROSLAVA organizeaza in zilele de 15.07.2017 si 16.07.2017, ora 10.00 la Stadionul Comunal din satul Uricani o selectie in vederea completarii grupelor de juniori A (nascuti 1999-2000), juniori B (nascuti 2001-2002), care vor participa in campionatul national de juniori, seria 1.
Antrenori – Naciu Cristian, tel. 0759084105 si Petrache Liviu, tel. 0742509776.

CS Stiinta Miroslava organizeaza in zilele de 17.07.2017 si 18.07.2017, ora 17.30 la Stadionul Comunal din satul Uricani, o selectie in vederea completarii grupelor de juniori C (nascuti 2003-2004), juniori D (nascuti 2005-2006), juniori E (nascuti 2007-2008) care vor participa in campionatul judetean de juniori.
Antrenori – Dulcianu Silviu, tel. 0773831300 si Ionescu Irinel, tel. 0753765435.

CS Stiinta Miroslava nu percepe nici un fel de taxa pentru desfasurarea activitatii, suportind toate cheltuielile de competitie, transport, echipament, masa sportivi.
05.07.2017Anunt DELGAZ Grid intrerupere furnizare energie elctrica in data de 07 Iunie 2017, intre orele 08.00 - 16.00. Mai multe detalii in documentul atasat.
09.05.2017Anunt Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi - incepand cu data de 08.05.2017, de pe aerodromul Iasi, se va desfasura campania de vaccinare aeriana a vulpilor penntru toate judetele din Moldova.
Mai multe detalii in documentul atasat.
04.05.2017Comuna Miroslava organizează licittie publica deschisa in data de 17.05.2017, orele 10.00, pentru concesionare teren construire locuinte tineri si specialisti din Comuna Miroslava, in T72, T74 si T75, localitatea Cornesti (72 loturi).
Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 0,42 lei/mp/an – T74, 0,45 lei/mp/an – T72 si 0,44 lei/mp/an - T75.
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.05.2017, orele 16.00.
19.04.2017Doriti sa va angajati in armata? Acum este momentul!
Ministerul Apararii Nationale desfasoara activitati de recrutare a candidatilor - baieti si fete - pentru ocuparea a 1656 de posturi gradati - soldati profesionisti.
Mai multe detalii in documentul atasat.
29.03.2017Responsabil cu informatiile de interes public la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Coordonatele de contact ale U.A.T. Comuna Miroslava. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Extras din Legea nr. 554 din 2004 privind contenciosul administrativ. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Program audiente primar, viceprimar, secretar Comuna Miroslava si domnii consilieri locali. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Persoane responsabile cu implementarea si monitorizarea respectarii la nivelul institutiei a prevederilor Legii nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Persoane responsabile pentru societatea civila la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Lista cuprinzand documentele de interes public produse sau gestionate potrivit Legii nr. 544 din 2001 + Anexa. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Principalele acte normative care reglementeaza activitatea U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi. Detalii in fisierul atasat.
29.03.2017Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2016. Detalii in fisierul atasat.
08.03.2017Campania SPCLEP Iasi - PRIORITATE LA INDENTITATE! - instiintare SPCLEP Iasi deplasare urna mobila in Comuna Miroslava in data de 18.05.2017.
Mai multe detalii in documentul atasat.
06.02.2017In contextul intrarii in vigoare la data de 01.02.2017 a noilor modificari legislative introduseprin Legea 1 din 2017, s-a demarat procedura de programare online a solicitarilor privind inmatricularile si transcrierile auto. Detalii in fisierul atasat.
30.01.2017Raportul primarului Comunei Miroslava pentru anul 2016.
07.12.2016Primaria comunei Miroslava, prin S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., angajeaza TEHNICIAN VETERINAR pentru PADOC (adapost caini), care este amplasat in satul Balciu, comuna Miroslava.
Relatii la tel. 0748.078.114.
15.11.2016Anunt public al Camerei Agricole Județene Iași privind termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin.
Mai multe detalii in documentul atasat.
15.11.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi , organizează licitaţie publică deschisă astfel:

(1) In data de 23.11.2016 orele 9.00 pentru :
- concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 15.00 ha situat în T25 localitatea Bratuleni. Prêt minim de pornire a licitatiei : 23.134 lei/an pentru intreaga suprafata. Ora deschiderii ofertelor: 9.00.
- concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 919 mp situat in localitatea Balciu. Pret minim de pornire a licitatiei: 937 lei/an pentru intreaga suprafata. Ora deschiderii ofertelor: 10.00.
- concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 400 mp situat localitatea Valea Adanca. Pret minim de pornire a licitatiei: 665 lei/an pentru intreaga suprafata.
Ora deschiderii ofertelor: 11.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.11.2016, orele 16.00.

(2) In data de 07.12.2016, orele 9.00 pentru:
- concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 131.909 mp situat în T51, T54 localitatea Valea Ursului. Pret minim de pornire a licitatiei: 6.142 lei/an pentru intreaga suprafata.
Ora deschiderii ofertelor: 9.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.12.2016, orele 16.00.
Caietul de sarcini si Regulamentul de desfasurare al licitatiei poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava , judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
02.11.2016Anunt cu privire la organizarea de catre Consiliul Judetean Iasi a unei licitatii publice pentru inchirierea spatiilor de depozitare in conditii obisnuite si de climatizare, realizat in cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT din sat Letcani, comuna Letcani, judetul Iasi.
Mai multe detalii in fisierul atasat.
25.10.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi instituie restricţii de circulaţie impuse în vederea executării lucrărilor din cadrul proiectului SEMAFORIZARE INTERSECŢII :
- intesecţie DJ 248A km 4+579 cu DC 28 km 0+000 şi cu strada Mihail Kogalniceanu în localitatea Miroslava;
- intesecţie DJ 248 km 4+649 cu str. Principală şi cu Fundac Oţelărie în localitatea Valea Adâncă;
- intersecţie DJ 248 km 5+380 cu DC 39 km 0+000 în localitatea Horpaz.
Perioada instituirii restricţiilor de circulaţie: 27.10.2016- 30.11.2016.
10.10.2016Comunicat cu privire la recrutarea de candidati de catre Cenntrul Militar Zonal Iasi pentru ocuparea celor 2020 de locuri scoase la concurs de Ministerul Apararii Nationale pentru incadrarea unor posturi vacante de soldat gradat profesionist.
Mai multe detalii in documentul atasat.
06.10.2016SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa nr. 93) organizează în perioada 10-24 octombrie 2016 licitație publică deschisă în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 464.400 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.
Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.
Mai multe detalii in documentul atasat.
25.08.2016Cu ocazia zilelor Comunei Miroslava, jud. Iasi, in data de 18 Septembrie 2016, orele 16:00, in sala de sedinte a primariei, se premiaza familiile din comuna Miroslava care implinesc 50 de ani de casatorie in 2016.
Asadar asteptam cererile insotite de certificatul de casatorie si actele de identitate la registratura primariei pana la data de 16.09.2016.
29.07.2016Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 05.08.2016, orele 10.00, pentru concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafata de 713 mp situat in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, NC 81563, judetul Iasi. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 2437 lei/an. Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava, judetul Iasi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limita pentru depunerea ofertelor: 05.08.2016, orele 09.00.
25.05.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 14.06.2016, orele 10.00 pentru concesionare teren arabil in suprafata de 29.3583 ha distribuit astfel:
- 9,3700 ha in T8
- 2,0000 ha in T8
- 3,0000 ha in T5, T6
- 8,0000 ha in T46
- 6,5000 ha in T6
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2016, orele 09.00.
16.05.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
- concesionare teren in suprafaţă de 2,00 mp situat în localitatea Valea Adanca, comuna Miroslava – 7.06.2016 orele 11.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.06.2016, orele 09.00.
- concesionare teren in suprafaţă de 1200 mp situat în T9, comuna Miroslava - 23.05.2016, orele 11.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.05.2016, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
10.05.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi , organizează licitaţie publică deschisă , în data de 31.05.2016 pentru:
- concesionare teren în suprafaţă de 76mp situat în localitatea Uricani, comuna Miroslava – orele 11.00
- concesionare teren în suprafaţă de 713mp situat în localitatea Miroslava, comuna Miroslava - orele 12.00
- concesionare teren în suprafaţă de 131.909 mp extravilan comuna Miroslava, T51, T54 - orele 13.00
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2016, orele 10.00.
14.04.2016Anunt cu privire la licitaţia publică deschisă organizată de Primaria Miroslava, judeţul Iaşi in data de 04.05.2016 pentru concesionare teren.
Mai multe detalii in documentul atasat.
06.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea daunatorilor Meligethes A., Brevicoryne B. (Gandacul lucios, afide)
06.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea bolilor foliare care pot cauza pierderi importante la culturile de grau si orz
04.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea bolii Taphrina Deformans (basicarea frunzelor de piersic)
04.04.2016Buletin de avertizare cu privire la dezvoltarea ciupercii Venturia Inaequalis care produce rapanull marului si Venturia Pirina (rapanul parului)
04.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea bolii Erwinia Amylovora (Focul bacterian al rozaceelor)
01.04.2016Buletin de avertizare cu privire la apariţia şi dezvoltarea bolii MONILINIA SP. (MONILIOZA SÂMBUROASELOR)
11.03.2016Anunt cu privire la organizare licitatie publica deschisa, in data de 04.04.2016, orele 10:00 pentru concesionare teren construire locuinte tineri.
Mai multe detalii in documentul atasat.
08.02.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă îndata de 29.02.2016 pentru :
- concesionare teren in suprafaţă de 3371 mp situat în T14, nr. Cadastral 64325, comuna Miroslava – orele 9.00
- concesionare teren in suprafaţă de 95 mp situat în sat Valea Adâncă,comuna Miroslava - orele 10.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.02.2016, orele 13.00.
03.12.2015Material de informare - Corpul Expertilor Electorali
02.11.2015Anunt cu privire la licitatia publica deschisa organizata de Comuna Miroslava, judetul Iasi in data de 25.11.2015, orele 10,00 pentru concesionare teren (31 loturi) pentru construire locuinte tineri si specialisti cu locul de munca in comuna Miroslava situat in T72,T74 si T75 sat Cornesti , comuna Miroslava.
Mai multe detalii in documentul atasat.

18.09.2015Anunt cu privire la organizare licitatie publica deschisa, in data de 09.10.2015, orele 9.00 pentru concesionare teren construire locuinte situat in sat Miroslava, comuna Miroslava.
Mai multe detalii in documentul atasat.
15.09.2015Anunt cu privire la reluarea traseului judetean public de persoane nr.25 Iasi-Valea Adanca-Miroslava incepand cu data de 14.09.2015. Mai multe detalii in fisierul atasat.
04.09.2015Invitatie pentru ceremonia de premiere a cuplurilor de varstnici care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2015.
Mai multe detalii in documentul atasat.
01.09.2015Program Zilele Turismului Miroslava (6-8 septembrie 2015)

pagina 1 din 2

sari la:

© Comuna Miroslava 2020