Home I Descrierea proiectului I Componente proiect I Indicatori proiect I Harti proiect I Harta interactiva Miroslava I Galerie foto I Media I Guest book I Newsletter I Contact >>

Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă
în comuna Miroslava, judeţul Iaşi

<< DESCRIEREA PROIECTULUI >>

Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi, cod SMIS – CSNR 59543 Beneficar proiect: COMUNA MIROSLAVA, județul Iași

Proiectul este co-finanţat prin Fondul de Coeziune (FC), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa prioritară 1 –"Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată".

Autoritatea de Management pentru POS Mediu este Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Infrastructură Mare cu sediul în București, Calea Șerban Vodă, nr. 30 – 32, sector 4.

Orgnism Intermediar pentru POS Mediu este Organismul Intermediar Regional POS Mediu Bacău, str, Oituz, nr. 23.

Valoarea totală a proiectului este de 8.575.422 lei fără TVA, din care 6.264.358 lei valoarea eligibilă a proiectului ( 5.522.659 lei Fondul de Coeziune, 679.055 lei bugetul de stat şi 62.644 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului).

Durata de implementare a proiectului este până la data de 31.12.2015.

Descrierea proiectului
Proiectul vizează alimentarea cu apă potabilă a localităţilor: Corneşti, Proselnici, Dancaş, Miroslava - zona nord, Găureni, Uricani şi Valea Ursului.

Beneficiarii finali ai investiţiei sunt cei 3871 de locuitori din satele Corneşti, Proselnici, Dancaş, Miroslava - zona nord, Găureni, Uricani, Valea Ursului, ce reprezintă 26,45% din totalul de 14630 locuitori ai comunei Miroslava, judeţul Iaşi.

Proiectul "Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi", cuprinde trei obiective de investiţii, astfel:
1. "Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Dancaş",
2."Extindere sistem de alimentare cu apă în localităţile Miroslava (zona de nord a localităţii), Găureni, Uricani şi Valea Ursului, comuna Miroslava, judeţul Iaşi",
3."Extindere sistem de alimentare cu apă în localităţile Corneşti şi Proselnici, comuna Miroslava, judeţul Iaşi"

Lucrările pentru cele trei obiective de investiții au început la data de 09.10.2014 fiind finalizate și recepționate la data de 15.12.2015.

Scopul principal al proiectului este extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile pentru a acoperi comunităţile nedeservite şi de a se îmbunătăţi calitatea vieţii locuitorilor din comuna Miroslava, judeţul Iaşi, prin furnizarea de apă potabilă la tarife accesibile şi, totodată, îndeplinirea obiectivelor de mediu impuse prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi de mediu ale populaţiei din Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, prin investiţii în reţele de apă potabilă în satele Corneşti, Proselnici, Dancaş, Miroslava - zona nord, Găureni, Uricani, Valea Ursului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată şi fără întreruperi în furnizare;

2. Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de alimentare cu apă, conform principiilor bazate pe maximizarea eficienţei costurilor, a calităţii în furnizare şi a suportabilităţii populaţiei.

Localitățile Uricani, Valea Ursului, Cornești, Dancaș, Găureni, Proselnici și zona de nord a satului Miroslava nu au dispus până în prezent de sistem de alimentare cu apă în sistem centralizat. Alimentarea cu apă a locuitorilor din aceste zone se realiza prin fântânile proprii, care prezintă risc ridicat de contaminare cu impact asupra sănătății populației.