Home I Descrierea proiectului I Componente proiect I Indicatori proiect I Harti proiect I Harta interactiva Miroslava I Galerie foto I Media I Guest book I Newsletter I Contact >>

Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă
în comuna Miroslava, judeţul Iaşi
  • Ethernet Cable
  • Spectacles
  • Spectacles

 

<< DESCRIEREA PROIECTULUI >>

Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi

Beneficar proiect: COMUNA MIROSLAVA, județul Iași

Proiectul este co-finanţat prin Fondul de Coeziune (FC), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa prioritară 1 –"Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată".

Autoritatea de Management pentru POS Mediu este Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Infrastructură Mare cu sediul în București, Calea Șerban Vodă, nr. 30 – 32, sector 4.

Orgnism Intermediar pentru POS Mediu este Organismul Intermediar Regional POS Mediu Bacău, str, Oituz, nr. 23.

Valoarea totală a proiectului este de 8.575.422 lei fără TVA, din care 6.264.358 lei valoarea eligibilă a proiectului ( 5.522.659 lei Fondul de Coeziune, 679.055 lei bugetul de stat şi 62.644 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului).

Durata de implementare a proiectului este până la data de 31.12.2015.
[....]