Home I Descrierea proiectului I Componente proiect I Indicatori proiect I Harti proiect I Harta interactiva Miroslava I Galerie foto I Media I Guest book I Newsletter I Contact >>

Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă
în comuna Miroslava, judeţul Iaşi

<< Indicatori proiect >>

Indicatorii proiectului "Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi":

width="500">

Lucrările care fac obiectul prezentului proiect se execută pe raza localităţilor Dancaş, Corneşti, Proselnici, Miroslava (zona de nord a localităţii), Găureni, Uricani şi Valea Ursului, pe amplasamente aparţinând domeniului public al comunei Miroslava, judeţil Iaşi.

Beneficiarii direcţi ai proiectului:

1. Locuitorii satelor Corneşti, Proselnici, Dancaş, Miroslava (zona de nord), Găureni, Uricani şi Valea Ursului.

2. Agenții economici din zonele unde va fi implementat proiectul (23 agenți economici)

3. Instituțiile publice (6 instituții publice)

Beneficiarii direcţi a proiectului

Beneficiar indirect ai proiectului este întreaga populație din comuna Miroslava – 14.630 persoane (Sursa: evidenţa Primăriei Miroslava, judeţul Iaşi) – care va beneficia de efectele de mediu generate de implementarea acestui proiect.

Comuna Miroslava, judeţul Iaşi este membru al "Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.După finalizarea prezentului proiect, noile facilităţi vor fi gestionate de către operatorul regional – S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, conform contractului de delegare semnat.