Taxe şi impozite locale

Descriere
Document
Ianuarie 2019 - FORMULAR - Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, institutii publice, asociatii non-profit altele decat asociatiile de proprietari sau locatari).
Ianuarie 2019 - FORMULAR - Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici.
HCL nr. 231 din data de 29.11.2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Va rugam consultati fisierul anexat.
Plata online a impozitelor si taxelor locale catre Primaria comunei Miroslava, jud. Iasi. Va rugam consultati fisierul anexat.
HCL nr. 176 din data de 26.11.2015 privind aprobarea la nivelul Comunei Miroslava a taxelor şi a impozitelor locale pentru anul fiscal 2016. Va rugam consultati fisierul anexat.
HCL nr. 187 din data de 27.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015. Va rugam consultati fisierul anexat.
Decembrie 2013 – Anexe si taxe pentru anul 2014 conform HCL nr. 134 din data de 21.11.2013:
- impozitul pe cladiri
- impozitul pe terenurile situate in intravilan sau extravilan
- taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica
- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
- taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatilor economice sau a altor autorizatii similar
- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
- impozitul pe spectacole
- taxa hoteliera
- taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
- alte taxe locale
- taxe pasunat, adapostire si intretinere animale nesupravegheate, eliberari acte, oficieri casatorii
- taxe speciale
- taxe extrajudiciare de timbru.

© Comuna Miroslava 2019