Transparență decizională - Proiecte de hotărâri

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 60 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a Comunei Miroslava, judetul Iasi, pentru anul 2019.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 61 privind incetarea contractului de concesiune nr. 23646/28.07.2017.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 62 privind incetarea contractului de concesiune nr. 6744/07.03.2018.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 63 privind concesionarea terenului in suprafata de 101 mp, numar cadastral 87838, tarla 16, parcela 694/2, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 64 privind aprobarea concesionari pajistilor, aprobarea valorii redeventei din contractele de concesionare a pajistilor si a modalitatilor de plata, a incarcaturii la hectar de pajisti si a perioadei de pasunat pentru anul 2019, conform Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, judetul Iasi.
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 65 privind infiintarea, functionarea si organizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 22 prin care Consiliul Local Miroslava ia act si isi insuseste bugetul de venituri si cheltuieli al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 23 privind aprobarea PUD pentru construire locuinte colective, sat Valea Adanca, comuna Miroslava, beneficiar SC REALIS IDEEA ST SRL si SC REALIS EUSEBIU SRL
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 24 privind trecerea, in conditiile legii, a terenului in suprafata de 6 ha si 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 25 privind abrobarea scutirii pentru anumite categorii de persoane de la plata taxei de salubrizare instituita la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 26 privind modificarea si completarea H.C.L. Miroslava nr.194/30.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe din sat Horpaz, str. Principala nr.125, comuna Miroslava, judetul Iasi pentru ingrijirea si intretinerea nepotilor minori: Apetrei Juliano-Constantin, Apetrei Andreea-Ioana si Apetrei Iasmina-Elena.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr. 230 din 15.11.2018 privind darea in administrare cu titlu gratuit de catre comuna Miroslava, judetul Iasi catre Consiliul Judetean Iasi a suprafetei de 6 ha si 7335 mp apartinand domeniului privat al Comunei Miroslava, intravilan sat Bratuleni, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1A si M1, beneficar NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 30 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public.
29.09.2018Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 11 din 2018 si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere iluminat public pe str. Iazului, sat Valea Adanca.

pagina 1 din 1

sari la:

© Comuna Miroslava 2019