Transparență decizională - Proiecte de hotărâri

pagina 1 din 2

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 273 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 13600 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82197, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 274 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 12000 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82199, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 275 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi , ca urmare a modificarilor intervenite în inventar.
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 276 privind aprobarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2020.
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 277 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale ELECTRA S.R.L.
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 278 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L..
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 279 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale INOVALABEL S.R.L..
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 267 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Gabriel, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului pe ale carei liste a fost ales.
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 268 privind validarea / invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Albu Constantin.
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 270 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU si schimbarea zonei de functiuni din M1 în A1 privind terenul în suprafata de 264000 m.p., situat în intravilan sat Bratuleni conform P.U.G. extins, comuna Miroslava, judetul Iasi, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314 în vederea amenajarii zonei industriala în sat Bratuleni-beneficiar COMUNA MIROSLAVA si revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.123/27.06.2019.
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 271 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 800 m.p., situat în tarlaua 56, parcela A2593/266, intravilan sat Miroslava si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 272 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 3371 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 64325 intravilan sat Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 269 privind actualizarea, modificarea si completarea Anexei 1 la HCL Miroslava, judetul Iasi, nr. 30/26.02.2016 privind Nomenclatorul stradal al comunei Miroslava, judetul Iasi
27.11.2019Proiect de Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Miroslava.
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 255 privind încheierea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.21790/21.05.2019 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Lazar Gabriel, în sensul diminuarii suprafetei de teren, precum si a redeventei anuale aferenta contractului.
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 256 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea canalizare si racorduri în strada Prunilor, localitatea Valea Adînca , com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 257 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea canalizare si racorduri în strada Bazei, localitatea Valea Adînca , com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 258 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea de apa si bransament pe strada Bazei în localitatea Valea Adînca, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 259 privind aprobarea reorganizarii in anul scolar 20202-2021 a retelei scolare din invatamantul preuniversitar de stat pe raza UAT Miroslava, jud. Iasi.
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 260 privind modificarea si completarea art.5 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafata de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, judetul Iasi, apartinând domeniului privat al comunei, numar cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri agroturistice, modificata si completata prin Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.72 din data de 28 martie 2019.
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 261 privind necesitatea aprobarii Proiectului tehnic DRU-08-2019 si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie: « Modernizare drumuri interioare în incinta Parc Industrial Miroslava, com. Miroslava, jud. Iasi».
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 262 privind contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne în valoare de 12.400.000 lei.
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 263 privind modificarea si completarea art.7 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.199/24.10.2019 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 16.750 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC83096, Carte Funciara nr.83096, situat în intravilan comuna Miroslava - în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi, catre S.C. INOVALABEL S.R.L.
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 264 privind modificarea si completarea art.7 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.200/24.10.2019 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 12.000 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciara nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. LOOK AHEAD S.R.L..
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 265 privind modificarea si completarea art.7 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.201/24.10.2019 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 13.600 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciara nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. FILDAS TRADING S.R.L..
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 233 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., cu punct de lucru în sat Bratuleni, str. Basarabia nr.4-Centru de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iasi.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 234 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava, jude?ul Iasi nr.124/27.06.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafetei de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, numar cadastral 85845, apartinând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei statii de betoane si spatii administrative regim de înaltime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pascani.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 235 privind încheierea Actului aditional nr.1 la contractul de închiriere nr.30250/29.12.2014 încheiat între Comuna Miroslava si doamna Lupu Maria, ca urmare a prelungirii duratei contractului pe o perioada de 5 ani.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 236 privind aprobarea contractului de mandat si actualizarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a desemnarii noului administrator al societatii.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 237 privind modificarea si completarea art.1 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.108/31.05.2018 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9329/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Spanu Marius Constantin
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 238 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite în inventar.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 239 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9345/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Apostol Iuliana Adina.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 240 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.23384/14.09.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Capmare Catalina Andreea.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 241 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9346/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Apostol Dana Stefania.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 242 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9335/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si domnul Coada Galbena Constantin.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 243 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.33020/17.12.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si domnul Cioran Mihai-Cezar.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 244 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.23390/14.09.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si domana Chirasca Raluca.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 245 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 25000 m.p., situat în tarlaua 2, având numere cadastrale 62546,77629,78196 si actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 246 privind darea in administrare de catre Comuna Miroslava catre S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. a unor obiective de investitii in vederea asigurarii mentenentei acestora.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 247 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul IV 2019.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 248 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, datorate si neachitate de catre debitori la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 249 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2020.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 250 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei “Extindere retea de apa si canalizare în localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 251 privind însusirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALA pentru pozitia de administrator al societatii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L si mandatarea reprezentantilor Autoritatii Publice Tutelara în Adunarea Generala a Asociatilor la societatea MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru numirea domnului CODINA DOREL MARIAN ca administrator al societatii.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 252 privind darea în administrare catre Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu”-Miroslava a unor bunuri apartinând patrimoniului comunei Miroslava, judetul Iasi necesare desfasurarii procesului educativ în cadrul unitatii de învatamânt.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 253 privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajul Buldoexcavator CATERPILAR 428 F2 aflat în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi.
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 254 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.154/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafetei de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situat în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuinte cu regim de înaltime P+1E+M, beneficiari: Nita Lucian Vasile si Anisoara, Popovici Ilie Danut si Valentina.
20.11.2019Proiect de Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul si circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, judetul Iasi.
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 229 privind mandatarea domnului Deliu Marius-Mihai-administrator public al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru a semna la birou notarial în numele si pentru comuna Miroslava contractele de donatie, contractele de schimb, contractele de vânzare-cumparare ce urmeaza a fi încheiate la nivelul comunei.
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 230 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS.
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 231 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS.
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 232 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., cu punct de lucru în sat Bratuleni, str. Basarabia nr.4-Centru de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iasi.
04.11.2019Proiect de hotarare nr. 226 privind predarii pe baza de protocol catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a terenului de 8868 m.p., apartinând domeniului public al comunei Miroslava, situat în sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi (NC 89517), liber de orice sarcini si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitie " Construire camin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi"
04.11.2019Proiect de hotarare nr. 227 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Construire camin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi"
04.11.2019Proiect de hotarare nr. 228 privind modificarea si completarea HCL 173/26.09.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 205 privind modificarea, completarea si actualizarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr. 30/26.02.2016 privind Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, judetul Iasi.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 206 privind încetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.60/28.03.2019 si a efectelor Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.61/28.03.2019.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 207 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea Regulamentului Local de Urbanism si schimbarea zonei de functiuni din M1+IS1 în IS1-zona de institutii publice si servicii de interes general privind terenul cu numar cadastral 85823-beneficiar S.C. INTERMAG S.R.L..
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 208 privind încheierea Actului aditional nr.2 la contractul de concesiune nr.23245/25.07.2018 încheiat între Comuna Miroslava si S.C. M. SPORT ACTIVITIES S.R.L..
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 209 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 16.750 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 83096, Carte Funciara nr.83096, situat în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. INOVALABEL S.R.L..
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 210 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 12.000 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciara nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. LOOK AHEAD S.R.L..
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 211 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 13.600 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciara nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. FILDAS TRADING S.R.L.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 212 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 500 m.p., identificat sub numar cadastral 83085, înscris în Cartea Funciara nr.83085, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei pentru intrare legalitate constructie.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 213 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite privind regimul juridic.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 214 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite privind regimul juridic.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 215 privind modificarea, completarea si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 216 privind modificarea, completarea si actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 217 privind radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi a numarului de inventar 2128 din cadrul pozitiei 683-constructie cu destinatia ”Beci”, apartinând Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu„-Miroslava, indentificata cu numar cadastral 2779-C16, numar carte funciara 64442, ca urmare a autodemolarii si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 218 privind modificarea si completarea Anexei nr.15 la Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.203/24.10.2019 prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere infrastructura de apa uzata în localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din comuna Miroslava, judetul Iasi " si darea în administrare si exploatare catre S.C APAVITAL S.A..
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 219 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, str. Principala nr.2A, comuna Miroslava, judetul Iasi.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 220 privind împuternicirea viceprimarului comunei Miroslava, judetul Iasi-domnul Bulbasa Vasile pentru îndeplinirea functiei de ordonator principal de credite, precum si pentru semnarea si depunerea în numele si pentru comuna Miroslava a tuturor documentelor în vederea implementarii si derularii proiectului de investitie: “Amenajare trei parcuri de joaca pentru copii în comuna Miroslava, judetul Iasi” pe toata durata depunerii cererii de finantare, a contractului de finantare, a cererilor de plati aferente implementarii proiectului si respectiv la receptia la terminarea lucrarilor.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 221 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul IV 2019.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 222 privind achizitionarea unei cantitati de 100 mc de material lemnos în vederea acordarii unui sprijin pentru încalzirea locuintei în perioada sezonului rece 2019-2020 persoanelor si/sau familiilor aflate în situatii de risc din comuna Miroslava.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 223 privind însusirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALA pentru pozitia de administrator al societatii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L si mandatarea reprezentantului APT în AGA la societatea SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L pentru numirea domnului CRETU TUDOR COSMIN ca administrator al acesteia.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 224 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafata de 67335 m.p., situat în intravilan sat Bratuleni, comuna Miroslava, judetul Iasi, având numar cadastral 85725 pentru construire ”Sala Polivalenta”-beneficiar Consiliul Judetean Iasi.
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 225 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.174/26.09.2019.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 187 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 214 m.p., avand numar cadastral 88255 intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 186 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.7613/15.03.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si S.C. MYLJER COMPANY S.R.L.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 185 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 184 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 183 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii în Învatamantul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu”-Miroslava, în anul scolar 2019-2020.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 182 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi în Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamant de pe raza comunei Miroslava, judetul Iasi, în anul scolar 2019-2020.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 181 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.30/26.02.2016 privind nomenclatorul stradal al comunei Miroslava.
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 180 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 175 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul al III-lea 2019.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 176 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.30/30.01.2018, modificata si completata prin la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.33/28.02.2019.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 177 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea in inventar a investitiei: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judetul Iasi” .
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 178 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.152/25.07.2019 privind aprobarea concesionarii a 19 loturi de teren apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, situate in intravilan sat Cornesti, T72, T74 si T75 pentru construire locuinte de catre tinerii din comuna Miroslava, precum si de catre specialisti.
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 179 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr.16/2019 pentru obiectivul de investitie:”Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera pentru Parc Industrial I si Parc Industrial II, com. Miroslava. jud. Iasi” si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 167 privind transformarea unui post aferent functiei de executie de natura contractuala si modificarea statului de functii al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi.
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 168 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.11785/20.04.2018 încheiat între comuna Miroslava si S.C. AFJ BETON S.R.L..
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 169 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 14.318 m.p., avand numar cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 163 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul al III-lea 2019.
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 164 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 luni, respectiv pâna la data de 12.01.2020 in vederea implementarii proiectului:„Modernizare drumuri de interes local in Comuna Miroslava, judetul Iasi”.
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 165 privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN), aprobarea comisionului de garantare pentru derularea proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de cladire „Scoala mica” si „ Scoala mare” din cadrul „Grupului Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi” .
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 166 privind Regulamentul pentru executarea lucrarilor de investitii in Parcul Industrial “Miroslava Industrial Parc”.
24.07.2019Proiect de hotarare nr. 160 privind aprobarea cooptarii unui nou asociat prin majorarea capitalului social la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
24.07.2019Proiect de hotarare nr. 161 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafetei de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situate în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuinte cu regim de înaltime P+1E+M, beneficiari: Nita Lucian Vasile si Anisoara, Popovici Ilie Danut si Valentina.
24.07.2019Proiect de hotarare nr. 162 privind actualizarea valorilor bunurilor apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi, conform raportului de evaluare-reevaluare si modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 150 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9393/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Zalomir Ana-Maria.

pagina 1 din 2

sari la:

© Comuna Miroslava 2020