Transparență decizională - Proiecte de hotărâri

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 22 prin care Consiliul Local Miroslava ia act si isi insuseste bugetul de venituri si cheltuieli al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 23 privind aprobarea PUD pentru construire locuinte colective, sat Valea Adanca, comuna Miroslava, beneficiar SC REALIS IDEEA ST SRL si SC REALIS EUSEBIU SRL
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 24 privind trecerea, in conditiile legii, a terenului in suprafata de 6 ha si 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 25 privind abrobarea scutirii pentru anumite categorii de persoane de la plata taxei de salubrizare instituita la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 26 privind modificarea si completarea H.C.L. Miroslava nr.194/30.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe din sat Horpaz, str. Principala nr.125, comuna Miroslava, judetul Iasi pentru ingrijirea si intretinerea nepotilor minori: Apetrei Juliano-Constantin, Apetrei Andreea-Ioana si Apetrei Iasmina-Elena.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr. 230 din 15.11.2018 privind darea in administrare cu titlu gratuit de catre comuna Miroslava, judetul Iasi catre Consiliul Judetean Iasi a suprafetei de 6 ha si 7335 mp apartinand domeniului privat al Comunei Miroslava, intravilan sat Bratuleni, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1A si M1, beneficar NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 30 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public.
29.09.2018Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 11 din 2018 si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere iluminat public pe str. Iazului, sat Valea Adanca.

pagina 1 din 1

sari la:

© primăria comunei Miroslava 2019