Transparență decizională - Registre, grile, rapoarte

pagina 1 din 1

sari la:

Data postării
Descrierea documentului
Document
02.04.2019Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2018. Informatii complete in documentul atasat.
20.02.2019Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2018.
31.01.2019Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 31.01.2019.
01.01.2019Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 01.01.2019.
30.11.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 30.11.2018.
02.10.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 01.10.2018.
31.07.2018Grila salarizare nivel minim si maxim aprobat pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. Miroslava nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.
31.07.2018Grila de salarizare nivel minim si nivel maxim pentru functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.
24.07.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 30.06.2018.
30.03.2018Raport pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu - Comuna Miroslava, judetul Iasi.
30.03.2018Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.
15.01.2018Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017 la nivelul Unitatii Administrativ - Teritoriale Comuna Miroslava.
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2015 si BRD 2012.
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2017.
29.12.2017Registrul datoriei publice centralizat 2017.
04.12.2017Programul de audiente al conducerii Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
31.07.2017Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.
13.01.2017Raport implementare Lege nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica în anul 2016
17.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015
16.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015
06.07.2015Raport de dare de seama a administratorului pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 pentru Servicii Publice Miroslava SRL
20.05.2015REGULAMENTUL de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Miroslava
07.05.2015Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
30.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
03.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015
25.03.2015Hotarare nr.36 privind aprobarea Codului etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul U.A.T. Comuna Miroslava, precum si al serviciilor publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Comunei Miroslava
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 / 2003 în anul 2014
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2014

pagina 1 din 1

sari la:

© Comuna Miroslava 2019