Verificare Agenţi Economici

Descriere
Document
Declaratia de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorata de utilizatori non-casnici
Date de contact – departament Agenti Economici:
telefon mobil: 0748.029.512
telefon fix: 0232.295.680 / interior 23
REGULAMENTUL de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Miroslava - Anexa nr. 1 la HCL nr. 182 din 31.08.2017.
Va rugam consultati fisierul anexat.
HCL 182 din 31.08.2017 - hotarare privind modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 186 din 19.08.2011 privind Regulamentul de Eliberare A Acordului de Functionare referitoare la desfasurarea activitatilor comerciale de catre agentii economici de pe raza Comunei Miroslava, jud. Iasi.
Va rugam consultati fisierul anexat.
Atributiile Politiei Locale - extras din Legea 155/2010 (Legea politiei locale).
Va rugam consultati fisierul anexat.
Documentele necesare pentru obtinerea acordului de functionare.
Va rugam consultati fisierul anexat.
Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare.
Va rugam consultati fisierul anexat.
FORMULAR - Anexa 4 - cerere eliberare acord de functionare.
Va rugam consultati fisierul anexat.
FORMULAR - Anexa 5 - acord vecini. Va rugam consultati fisierul anexat.
FORMULAR - Anexa 7 - declaratie pe propria raspundere. Va rugam consultati fisierul anexat.
FORMULAR - Anexa 8 - cerere eliberare autorizatie de functionare. Va rugam consultati fisierul anexat.
FORMULAR - Anexa 9 - cerere vizate acord de functionare. Va rugam consultati fisierul anexat.
FORMULAR - Anexa 10 - cerere vizate autorizatie de functionare. Va rugam consultati fisierul anexat.

© Comuna Miroslava 2019