Contact

Primăria Comunei Miroslava Iaşi

Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
Cod Unic de Înregistrare: 4540461
IBAN: RO04TREZ40621360250XXXXX
Trezoreria Iaşi

Tel: (+4) 0232.295.680
Fax: (+4) 0332.424.444
Fax: (+4) 0232.236.860

Secretariat:

E-mail:

Serviciul financiar-contabil:

E-mail:


Poliţia locală a comunei Miroslava

serviciu apelabil între 7:30-16:00
Tel: (+4) 0751.251.513
E-mail: politialocala@primariamiroslava.ro
Măreşte harta

© Comuna Miroslava 2020