Ecolog

Descriere
Document
Instiintare persoane juridice - prin prezenta va anuntam că pana la data de 31.06.2019 toti agentii economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Miroslava au obligatia sa depuna declaratiile pentru stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2019. Declaratia va fi intocmita conform Anexei nr. 2 a Regulamentului de Instituire si Administrare a Taxei Speciale de Salubrizare. De altfel, regulamentul, anexa regulamentului si formularul de declaratie le gasiti pe site-ul primariei Miroslava, sectiunea Ecolog. Declaratia astfel intocmita se poate depune la sediul primariei sau pe adresa de mail: secretariat@primariamiroslava.ro
Anunț privind module pentru colectarea fracției reciclabile din gunoiul menajer.
Martie - 2019
Conform H.C.L. nr. 223 din 26 octombrie 2017, art. 8, lit. b), depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale, rezultate din curatarea gradinilor si curtilor, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.
În acest sens informăm toti cetatenii ca pot duce resturile vegetale, rezultate în urma lucrarilor de primavara, la platforma din satul Balciu (langa Padoc).
De asemenea va aducem la cunostinta faptul ca întretinerea curăteniei pe tot aliniamentul proprietatii, prin curatarea santurilor, rigolelor, si podetelor, revine în totalitate detinatorilor de terenuri, locuinte, spatii comerciale etc., si este obligatorie.
Nerespectarea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice, conform H.C.L. nr. 223 din 26 octombrie 2017, art. 6, lit. t).
Declaratia de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
Declaratia va fi insotita de consimtamant
Regulamentul de Instituire si Administrare a Taxei Speciale de Salubrizare
August 2018 - Având in vedere prevederile legii 62/2018 privind combaterea ambroziei, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole vor avea obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei.

Prin urmare, proprietarii sau deţinătorii de terenuri vor executa periodic lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare şi alte lucrări specifice. De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcţii vor avea obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii ambroziei.

Nerespectarea acestor prevederi de către proprietarul sau deţinătorul de teren, precum şi de către administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment. Constituie contravenţie şi neconformarea celor avertizati la prevederile din avertisment.

Amenzile pentru nerespectarea repetată a prezentelor prevederi legale vor fi cuprinse între 750 - 5.000 de lei pentru persoanele fizice şi 5.000 - 20.000 de lei pentru persoane juridice. Verificarea şi constatarea nerespectării obligaţiilor privind combaterea ambroziei se vor face de către o comisie mixtă formată din specialişti desemnaţi de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiile judeţene de sănătate publică şi autoritatea publică locală pe a cărei rază teritorială se face controlul.
August 2017 - Instiintare cu privire la arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.

1. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

2. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

3. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte la GAEC 5 şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

Va rugam consultati fisierul anexat.
Iulie 2017 - SOMATIE PUBLICA pentru cetatenii care nu au contract sau refuza sa semneze contractul cu operatorul de salubritate EDIL INDUSTRY SRL.
Va rugam consultati fisierul anexat.
Iulie 2017 - Informare cu privire la cresterea animalelor in gospodarie.
Va rugam consultati fisierul anexat.
Legislatia relevanta cu privire la problema cainilor cu si fara stapan
Plan de activitate pentru anul 2016 cu beneficiarii Legii 416/2001
Informare privind obligatiile societatilor comerciale referitoare la gospodarirea locala
Informare cu privire la obligativitatea racordării tuturor utilizatorilor la sistemul de canalizare
Informare cu privire la obligaţiile cetăţenilor referitoare la autogospodărire
Informare cu privire la obligativitatea microciparii cainilor
Informare privind taierea copacilor de pe domeniul public
Informare privind obligativitatea incheierii de contracte cu operatorul de salubrizare acreditat in aria comunei Miroslava judetul Iasi

© Comuna Miroslava 2019