Transparență decizională

Data postăriiDescrierea documentuluiDocument
11.09.2023Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, anunță, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre nr.211/11.09.2023 privind eliberarea din funcție a domnului viceprimar al comunei Miroslava, județul Iași, Lisoschi Mihăiță-Costel, inițiat de către domnii consilieri locali: Ghenghea Silviu-Ionuț-Uniunea Salvați România, Bețianu Alexandru-Uniunea Salvați România, Magdici Augustin-Uniunea Salvați România. Bărgăoanu Marius-Gabriel-Uniunea Salvați România, Șerban Liviu-Constantin-Uniunea Salvați România, Bulbașa Vasile-Partidul Național Liberal, Vieru Alexandru-Mihael-Partidul Național Liberal, Vicol Gheorghe-Partidul Național Liberal, Rotărescu Cristina-Partidul Național Liberal, Iftimie Gheorghiță- Partidul Național Liberal, Lupu Radu -Partidul Național Liberal, Coțofană Constantin-Partidul Mișcarea Populară, Velescu Laura-Partidul Social Democrat, Munteanu Elena Dana – Partidul Social Democrat, David Andrei-Ilie-Partidul Social Democrat. PDF
21.06.2023Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar din bugetul local al comunei Miroslava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, de pe raza UAT comuna Miroslava, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
04.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice, începând cu 01 iunie 2023, la nivelul UAT Comuna Miroslava, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
12.01.2023Anunț privind organizarea dezbaterii publice referitoare la aprobarea bugetului local al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2023.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
12.04.2022Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 31.03.2022.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
14.01.2022Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2021 – consilier Consiliul Local.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
05.01.2022Bugetul local pentru anul 2022 – Propuneri.
Pentru detalii consultați documentele alăturate.
 ANUNȚ
 PROIECT
 BUGET
30.06.2021Proiect de Hotărâre nr. 157 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
26.05.2021Proiect de hotărâre nr.141 privind Planul Urbanistic Zonal pentru schimbare zonă de funcțiune din A1 în zonă de funcțiune IS1s, în vederea realizării obiectivului de investiții „Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași”, teren situat în jud. Iași, com. Miroslava, sat Brătuleni, număr cadastral 85724 ,Beneficiar :- CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI PDF
26.05.2021Proiect de hotărâre nr.140 privind aprobarea, începând cu data de 01 iunie 2021, a tarifelor orare pentru utilajele-motocoase , aflate în proprietatea și administrarea societății Servicii Publice Miroslava S.R.L. PDF
26.05.2021Proiect de hotărâre nr.139 privind acceptarea sponsorizării oferită de ASOCIAȚIA DILLIGENT/HARNIC pentru organizarea evenimentului – Ziua copilului în comuna Miroslava, județul Iași PDF
25.05.2021Proiect de hotărâre nr.138 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Miroslava, Județul Iași, pentru perioada 2021-2027 PDF
24.05.2021Proiect de hotărâre nr.137 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a creșei din subordinea Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice din cadrul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava PDF
21.05.2021Proiect de hotărâre nr.136 privind aprobarea modificării HCL nr. 71/13.03.2017 prin care s-a aprobat valoarea totală a obiectivului de investiție și indicatorii tehnico – economici ai proiectului “Modernizare Școala Primara din localitatea Proselnici, com. Miroslava, jud. Iaşi” PDF
21.05.2021Proiect de hotărâre nr. 135 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a drumului vicinal Ds 589/10 PDF
14.05.2021Proiect de hotărâre nr. 134 privind aprobarea regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșa din subordinea Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice din cadrul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, precum și aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 133 privind aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2020 și repartizarea profitului societății SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 64.892,00 lei aferent exercițiului financiar la data de 31.12.2020 PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 132 privind declanșarea procedurii de selecție a administratorului S.C MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 131 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a investiției: “Reabilitare, Modernizare și recompartimentare Școala Gimnazială ”Miron Barnovschi” Uricani , localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iași PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 130 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a unui teren în suprafață de 2524 mp și a următoarelor drumuri vicinale: De 679, De 2325, D2326, De 3057, De 618/1/5 PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 129 privind trecerea în domeniului public al comunei Miroslava aobiectivului de investiție “Extindere reţea apă potabilă, rețea hidranți, rețea canalizare, branșament apă-canal pentru imobil-Locuințe colective situate în mun. Iași, șos. Voinești nr. 62, nr. cad. 15291, mun. Iași, jud. Iași ” realizată de către beneficiar și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 128 privind trecerea în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a echipamentului de joaca pentru copii primit ca donatie de la Asociația AMA ZAMBET DE COPIL PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 127 privind trecerea în domeniul public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a investiției: “ Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în Miroslava, județul Iași” PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 126 privind aprobarea acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. MENNEKES ELECTRIC S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 125 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. AMADAM S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 124 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. ZUPFINESTRE S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 123 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. LOOK AHEAD S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 122 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. ELECTRA S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 121 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. BRONSON S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 120 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. FILDAS TRADING S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 119 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. AG STEEL BUILDING&CLADDING S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 118 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. DOGAV GRUP S.R.L. PDF
18.05.2021 Proiect de hotărâre nr. 117 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. BITUMAX S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 116 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. INOVALABEL S.R.L. PDF
18.05.2021Proiect de hotărâre nr. 115 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2021 Societatii Comerciale S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L. PDF
17.05.2021Proiect de hotărâre nr. 114 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă apajistilor apartinand domeniului public al comunei Miroslava, aprobarea valorii redeventei din contractele de concesiune a pajistilor si a modalitatilor de plata , a incarcaturii la hectar de pajisti și a perioadei de pasunat la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi PDF
17.05.2021Proiect de hotărâre nr. 113 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 14966/02.04.2019 încheiat între Unitatea Admnistrativ- Teritorială comuna Miroslava în sensul diminuării suprafeței de teren precum și a redevenței anuale aferentă contractului PDF
17.05.2021Proiect de hotărâre nr. 112 privind concesionare teren in suprafata de 4.000 mp, NC 92999, intravilan PUG extins sat Uricani, apartinand domeniului privat al comunei Miroslava PDF
17.05.2021Proiect de hotărâre nr. 111 privind încetarea de drept a contractului de concesiune teren nr.16770/17.06.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și PDF
17.05.2021Proiect de hotărâre nr. 110 privind încetarea de drept a contractului de concesiune teren nr.16719/17.06.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și PDF
17.05.2021Proiect de hotărâre nr. 109 privind actualizarea Anexei privind achizițiile directe la Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2021, la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași PDF
28.04.2021Proiect de hotărâre nr.105 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2021. PDF
27.04.2021Proiect de hotărâre nr.104 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași nr.80/31.03.2021. PDF
26.04.2021Proiect de hotărâre nr.103 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2021. PDF
21.04.2021Proiect de hotărâre nr.102 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași. PDF
23.04.2021Proiect de hotărâre nr.101 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași nr.14/28.01.2021 privind aprobarea domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, conform listelor rezultate din contabilitate, întocmite la data de 31 decembrie 2020. PDF
21.04.2021Proiect de hotărâre nr.100 privind trecerea din domeniul public în domeniului privat al comunei Miroslava al drumului DE 615 cu denumirea de strada Cămpului cu număr cadastral 92237. PDF
21.04.2021Proiect de hotărâre nr.99 privind trecerea în domeniului public al comunei Miroslava a obiectivului de investiție: “EXTINDERE GRĂDINIŢĂ ŞI CONSTRUIRE CREŞĂ în cadrul Școlii Gimnaziale ,,COLONEL CONSTANTIN LANGA”-Miroslava. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 98 privind trecerea unor bunuri și identificatori topo-cadastrali în domeniul public al comunei Miroslava. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 97 privind modificarea și completarea domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași. PDF
20.04.2021 Proiect de hotărâre nr. 96 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice și a Anexei privind achizițiile directe pentru anul 2021, la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași . PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 95 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafeț de 340 m.p. din Str. Viei și str. Pepinierei în vederea executării lucrării cu nr 4PR/2020 – “ Extindere conductă și stație de reglare măsurare gaze naturale presiune redusă”, imobil situat în Iași, Aleea Iftimie Bârleanu nr 26-29, județul Iași. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 94 privind modificărea, completarea și actualizărea Actului Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a extinderii activității. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 93 privind aprobarea pentru anul 2021 a tarifelor orare pentru utilajele aflate în proprietatea comunei Miroslava și în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași, pentru utilajele aflate în proprietatea și în administrarea societății, precum și prețul/oră pentru terțe persoane. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 92 privind aprobarea Organigrama și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2021. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 91 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 90 privind încetarea de drept a contractului de concesiune teren ( pășune) nr.14451/14.05.2018 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și … adiționat prin Act adițional nr.1 încheiat cu …. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 89 privind vânzarea fără licitație publică deschisă și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 990 m.p., situat în sat Miroslava, T56, număr cadastral 822/1/12, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 60004 Miroslava către…. PDF
20.04.2021Proiect de hotărâre nr. 88 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către …împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.29/25.02.2021 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.26300/22.08.2018 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și … PDF
22.04.2021Proiect de hotărâre nr. 87 privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru rezidenții parcurilor industriale, inclusiv societăților administrator din Comuna Miroslava, județul Iași. PDF
22.04.2021Proiect de hotărâre nr. 86 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al UAT comuna Miroslava, județul Iași. PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 80 privind trecerea ȋn domeniul public al comunei Miroslava a unui drum vicinal și a unor noi elemente de identificare a unor bunuri imobile care sunt deja trecute ȋn domeniul public PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 79 privind modificarea, completarea și actualizarea domeniului privat al comunei Miroslava în urma trecerii, vânzării și dezmembrării unor suprafețe de teren PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 78 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbare zonă de funcțiune din A1 în zonă de funcțiune IS1s, în vederea realizării investiției „Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași”, teren situat în sat Brătuleni, număr cadastral 85724, comuna Miroslava, județul Iași-beneficiar Consiliul Județean Iași PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 77 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, județul Iași” PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 76 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii – „Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, județul Iași” PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 75 privind actualizarea domeniului privat al comunei Miroslava PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 74 privind împuternicirea domnului viceprimar al comunei Miroslava, județul Iași – Lisoschi Mihăiță – Costel pentru a semna în numele și pentru comuna Miroslava a contractului de constituire a superficiei între U.A.T. COMUNA MIROSLAVA și S.C. BITUMAX S.R.L PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 73 privind aprobarea parteneriatului între Asociația Artipic Iași și UAT Miroslava, județul Iași, în vederea realizării proiectului “Caravana de Artă Urbană continuă”, prin programul cultural în perioada 1 iulie 2021 – 28 februarie 2023, din cadrul Administrației Fondului Cultural Național – AFCN PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 72 pentru aprobarea parteneriatului pentru dezvoltare locală între Asociația Română de Literație, în calitate de lider de proiect și UAT Comuna Miroslava, județul Iași, în calitate de partener,cu finanțare prin apelul POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 71 privind aprobarea parteneriatului pentru dezvoltare locală intre Asociatia “ Clubul Sportiv ENDURANCH” si U.A.T. Miroslava, Judetul Iasi, aferent cererii de proiecte competitive POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 70 privind aprobarea completării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2021, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.260/22.12.2020 PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 69 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a 45 de loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava , situate in sat Cornesti- T72, T74, T75 si sat Ciurbesti – T78, pentru construire locuinte de catre tineri din comuna Miroslava si de catre specialisti care isi desfasoara activitatea pe raza comunei PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 68 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23377/14.09.2015 încheiat între comuna Miroslava și PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 67 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16779/07.06.2017 încheiat între comuna Miroslava și PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 66 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.16775/07.06.2017 încheiat între comuna Miroslava și PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 65 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23653/28.07.2017 încheiat între comuna Miroslava și PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 64 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.44470/23.10.2019 încheiat între comuna Miroslava și PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 63 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33031/17.12.2015 încheiat între comuna Miroslava și PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 62 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 1 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Alimentare cu energie electrică locuințe colective” PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 61 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 1160 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Buclare LEA MT: LEA 20kV Stația FAI- LEȚCANI cu LEA 20 kV Stația Podu Iloaie- Banu ” PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 60 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 179 m.p.,pentru lucrări de reamplasare a conductoarelor liniilor electrice și a dreptului de uz asupra terenului în suprafață de 1 m.p. în vederea montării unui stâlp aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, situat în intravilan sat Vorovești, comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Lucrări de întărire rețea în vederea alimentării cu energie electrică a sediului firmei SC NICOLAS TOUR SRL , amplasată pe str. Romaniței nr 24, localitatea Vorovești, comuna Miroslava, județul Iași” PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 59 privind încetarea, cu acordul părților, a contractului de închiriere nr.4948/31.01.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 58 privind încetarea, cu acordul părților, a contractului de închiriere nr.4926/31.01.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 57 privind aprobarea Proiectului tehnic nr. DRU-04-2020 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Modernizare drumuri interioare în incinta Parcului Industrial Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi” PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 56 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași a investițiilor: – “Extindere reţea de canalizare și branșament în localitatea Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași ” strada Bazei ” ; Extindere reţea de canalizare pentru racordare imobil cu NC 86427 localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iași ” strada Primăverii ; “Extindere reţea de alimentare cu apă pentru racordare imobil cu NC 86427 localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iași ” strada Primăverii PDF
31.03.2021Proiect de Hotărâre nr. 55 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Miroslava nr. 45/08.03.2019 prin care s-au aprobat Proiectul tehnic si indicatorii tehnico- economici ai proiectului Amenajare alei pietonale in comuna Miroslava, judeţul Iaşi. PDF
31.03.2021Proiect de hotărâre nr. 54 privind aprobarea unor schimburi de terenuri între Comuna Miroslava și Episcopia Romano- Catolica de Iași si însușirea de către Consiliul Local a raporturilor de evaluare. PDF
19.03.2021Proiect de hotărâre nr. 53 privind aprobarea proiectului, cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul de investitie: “Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţămantul profesional şi tehnic în cadrul liceului “Mihail Kogalniceanu” din Comuna Miroslava, Judeţul Iasi” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii PDF
31.12.2020Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice în anul 2021, la nivelul UAT Comuna Miroslava, județul Iași. PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 292 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 291 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 290 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 289 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 288 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 287 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 286 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 285 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 284 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 283 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 282 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 281 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 280 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
24.11.2020Proiect de hotărâre nr. 279 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 278 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 277 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 276 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
18.12.2020Proiect de hotărâre nr. 275 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în suprafață totală de 168 mp pentru “Construire sediu primărie în comuna Miroslava” PDF
24.11.2020Proiect de hotărâre nr. 258 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Drăghici Dan, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași. (suplimentare) PDF
24.11.2020Proiect de hotărâre nr. 257 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași, a terenului în suprafață de 7506 m.p., cu denumirea Drum vicinal De 615, situat în intravilan extins conform PUG satele Brătuleni și Uricani și extravilann comuna Miroslava, amplasat în tarlaua 14, parcela De 615. (suplimentare) PDF
23.11.2020Proiect de hotărâre nr. 256 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a 35 loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situate în sat Cornești-T72, T74, T75 și sat Ciurbești-T78, pentru construire locuințe de către tineri din comuna Miroslava și de către specialiști care își desfășoară activitatea pe raza comunei (suplimentare) PDF
23.11.2020Proiect de hotărâre nr. 255 privind aprobarea, începând cu data de 01 decembrie 2020, a tarifelor orare pentru utilajul-autoutilitară marca JUMPER BENA CABINA DUBLA aflat în proprietatea și administrarea societății Servicii Publice Miroslava S.R.L. (suplimentare) PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 254 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Miroslava nr.41/28.02.2020 privind Organigrama societății Servicii Publice Miroslava S.R.L. PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 253 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, str. Principală nr.2A, comuna Miroslava, județul Iași PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 252 privind aprobarea achiziționării de către Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru autorizarea contractării unui nou credit în limita gradului de îndatorare și realizarea formalităților legale aferente normelor şi procedurilor în vigoare privind formarea şi comunicarea documentațiilor în cadrul procedurilor de notificare a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale CAIL PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 251 privind aprobarea PROTOCOLULUI DE ASOCIERE, în vederea realizării obiectivului de investiții: “Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași” PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 250 privind încheierea unui Act adițional la contractul de concesiune nr.7644/31.03.2014, încheiat între comuna Miroslava și S.C. LUCIMAR S.R.L., în sensul modificării și completării obiectului contractului PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 249 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.167/28.08.2020 PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 248 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comune Miroslava, județul Iași, ca urmare a reorganizării compartimentului Viceprimar și a înființării în cadrul structurii a unui post de natură contractuală PDF
20.11.2020Proiect de hotărâre nr. 247 privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași PDF
19.11.2020Proiect de hotărâre nr. 246 privind validarea modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.349/23.10.2020 PDF
19.11.2020Proiect de hotărâre nr. 245 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Stoleriu Corina-Mariana împotriva Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.160/28.08.2020 PDF
19.11.2020Proiect de hotărâre nr. 244 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 500 mp, situat în sat Cornești, Str. Ciprian Porumbescu nr. 1A, identificat cu NC 77539, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, înscris în CF nr. 77539 către doamna CIOCÎNTĂ RAMONA-CARLA PDF
19.11.2020Proiect de hotărâre nr. 243 privind reactualizarea Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii, înghețului, alunecușului și alte fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2020-2021 în comuna Miroslava, județul Iași PDF
19.11.2020Proiect de hotărâre nr. 242 privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2020 PDF
18.11.2020Proiect de hotărâre nr. 241 privind aprobarea organizării în anul școlar 2021-2022 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Miroslava, județul Iași PDF
18.11.2020Proiect de hotărâre nr. 240 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava, județul Iași în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava, în anul școlar 2020-2021 PDF
18.11.2020Proiect de hotărâre nr. 239 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Miroslava, județul Iași în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, în anul școlar 2020-2021 PDF
18.11.2020Proiect de hotărâre nr. 238 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.25/2020 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție : «Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Proselnici, Ciurbești,Valea Adâncă, Balciu din comuna Miroslava, județul Iași» PDF
17.11.2020Proiect de hotărâre nr. 237 privind achiziționarea unei cantități de 70 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2020-2021 persoanelor și/sau familiilor aflate în situații de risc din comuna Miroslava PDF
17.11.2020Proiect de hotărâre nr. 236 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale comuna Miroslava, reglementate de articolul 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene PDF
10.11.2020Proiect de hotărâre nr. 235 privind desemnarea reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Miroslava, județul Iași și al înlocuitorului/înlocuitorilor acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași PDF
05.11.2020Proiect de hotărâre nr. 234 privind desemnarea reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Miroslava, județul Iași și al înlocuitorului/înlocuitorilor acestuia în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS) Iași PDF
05.11.2020Proiect de hotărâre nr. 233 pentru modificarea și completarea Anexei nr.1, Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.88 / 30.04.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului PDF
05.11.2020Proiect de hotărâre nr. 232 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași PDF
03.11.2020Proiect de hotărâre nr. 231 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași PDF
03.11.2020Proiect de hotărâre nr. 230 privind alegerea viceprimarului comunei Miroslava, județul Iași PDF
03.11.2020Proiect de hotărâre nr. 229 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Miroslava, pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021 PDF
28.10.2020Ordin nr. 350 privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Miroslava PDF
08.10.2020Proiect de hotărâre nr. 228 privind încetarea contractului de concesiune nr.2168/27.01.2017, încheiat între comuna Miroslava, județul Iași în vederea realizării unei investiții de interes public local – Amenajarea zonei centrale a comunei Miroslava care va cuprinde o zonă de comerț, o sală de conferințe , realizarea de spații verzi care va include amenajarea unui monument al eroilor și o fântana arteziana, spații de petrecere a timpului liber pentru copii și persoane vârstnice,parcare supraterană , perdea verde de protecție împotriva prafului și zgomotului pentru locuințele aflate în imediata apropiere. PDF
08.10.2020Proiect de hotărâre nr.227 privind încetarea contractului de concesiune nr.27300/21.10.2015, încheiat între comuna Miroslava, iudetul Iași, în vederea realizării de către comuna Miroslava a unei investiții de interes public local-amenajare curte interioară și parcare pentru obiectivul: “Modernizare și extindere grădiniță și înființare creșă în cadrul Școlii Colonel Constantin Langa, comuna Miroslava, județul lași. PDF
08.10.2020Proiect de hotărâre nr.226 privind modificarea si completarea Anexei nr.2, Anexei nr.3 si Anexei nr.4 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. l45 din 28 iunie 2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico economici pentru următoarele proiecte: 2,”Construire sală de sport, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași”; 3.”Construire sală de sport, Localitatea Cornești, Comuna Miroslava, Județul Iași”; 4.“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic în cadrul liceului “Mihail Kogălniceanu din Comuna Miroslava, Județul lași” PDF
23.09.2020Proiect de hotărâre nr.225 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi. PDF
23.09.2020Proiect de hotărâre nr.224 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Scoala Gimnaziala „Colonel Constantin Langa” Miroslava si respectiv a unui contract cu Scoala Gimnaziala „Dimitrie Anghel”Cornesti, pentru darea in folosinta cu titlul gratuit de catre unitatile de invatamant catre Unitatea Administrativ-Teritoriala Miroslava a microbuzelor scolare IS-08-VMI; IS-25-SMB si IS-08-GYX. PDF
23.09.2020Proiect de hotărâre nr.223 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a contractelor de donatie autentificate la Biroul Notarial sub nr.4644/2020 nr.4979/2020, nr.5247/2020 si trecerea in domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi, a suprafetelor de teren ce fac obiectul acestor contracte de donatie PDF
23.09.2020Proiect de hotărâre nr.222 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI” PDF
23.09.2020Proiect de hotărâre nr.221 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava, intravilan sat Uricani conform Planului Urbanistic General, situat în tarlaua 16, parcela 682/14, parcela 686/2, parcela 687/2, parcela 697/1, număr cadastral 85724, din domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în comuna Miroslava, județul Iași. PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.220 privind transformarea unui post aferent funcției publice de execuție și modificarea statului de funcții al Unității Administrativ Teritorială comuna Miroslava, județul Iași. PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.219 privind Regulamentul privind funcționarea asociațiilor de proprietari înființate la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași. PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.218 privind trecerea din domeniul privat al comunei Miroslava în domeniul public al comunei Miroslava a terenului în suprafață de 1974 m.p., având număr cadastral 88485, situat în extravilanul comunei, tarla 6, parcela CC 250/52/104, pe care sunt amplasate bunuri aferente infrastructurii tehnico-edilitare realizate pe raza Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași. PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.217 privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.257/19.12.2019. PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.216 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.215 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.214 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.213 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9349/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.212 privind acordarea facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Miroslava şi aprobarea procedurii de anulare a acestora. PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.211 privind concesionarea prin licitație publică deschisă a 11 locuri de parcare pentru autoturisme, situate în localitatea Miroslava, str. Olga Sturza, aparținând domeniului public al comunei Miroslava. PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.210 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33020/17.12.2015 încheiat între comuna Miroslava și PDF
18.09.2020Proiect de hotărâre nr.209 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în faliment)-prin lichidator judiciar societatea profesională LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L., împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași. PDF
11.09.2020Proiect de hotărâre nr.208 privind modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III și trim.IV 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.275/02.09.2020 și prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.285/17.09.2020. PDF
11.09.2020Proiect de hotărâre nr.207 privind prelungirea duratei de suspendare a acordării Avizelor de Oportunitate în scopul elaborării P.U.Z. și R.L.U și/sau aprobării de noi documentații P.U.Z. la nivelul comunei Miroslava, județul Iași. PDF
12.08.2020Proiect de hotărâre nr.184 privind trecerea, în condiţiile legii, a terenului în suprafaţa de 12 ha, aparţinând domeniului privat al
comunei Miroslava, intravilan sat Uricani conform Planului Urbanistic General, situat în tarlaua 16,
având număr cadastral 85724, în domeniul public al comunei Miroslava, judeţul Iaşi şi administrarea
Consiliului Local Miroslava
PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr.183 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar. PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr.182 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în faliment)-prin lichidator judiciar societatea profesională LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L., împotriva Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.1/31.01.2019 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava. PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr.181 privind atribuirea de denumiri de străzi în comună, județul Iași, conform avizelor comisiei de atribuire de denumiri a județului Iași nr.10 și nr.11 din data de 08 iulie 2020 și actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei cu modificările și completările intervenite. PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr.180 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea zonei de funcțiuni din M1 (subzonă mixtă cu regim de construire continuu și discontinuu cu regim mic de înălțime), IS1 (subzonă instituții publice și servicii de interes general), respectiv V1A (subzonă spațiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâșii plantate, grădini publice) în zona de funcțiuni IS2 (subzonă instituții publice și servicii de tip complex comercial) și V1A (subzonă spațiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâșii plantate, grădini publice), teren intravilan comună Miroslava, sat Miroslava , număr cadastral 78789 în suprafață totală de 14318,00 m.p.-beneficiar S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.. PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr. 179 privind încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr. 23242/25.07.2018 încheiat între comună Miroslava, județul Iași și … PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr. 178 privind trecerea în domeniul public al comunei Miroslava a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, realizate pe raza Unității Administrativ-Teritorială comună Miroslava, județul Iași. PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr.177 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.39. PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr.176 privind aprobarea modificării și completării Programului anual estimativ al achiziţiilor publice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.257/19.12.2019. PDF
24.07.2020Proiect de hotărâre nr.175 privind validarea modificărilor intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III 2020, dispuse prin dispoziția primarului comunei Miroslava, județul Iași nr.200/13.07.2020. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr.174 privind modificarea, completarea și actualizarea valorii totale din HCL nr.33/16.02.2017 PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr.173 privind modificarea și completarea HCL nr.141/26.06. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr.172 rectificare buget de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trimestrul al III-lea 2020. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr.171 privind trecerea, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava intravilan sat Miroslava, situat în tarla 54, din domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași și administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași în comuna Miroslava. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 170 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 169 privind stabilirea unor măsuri de sancționare a unor contravenții pe raza Comunei Miroslava în domeniul protecției mediului. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 168 privind participarea comunei Miroslava la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 167 privind modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, la nivelul comunei Miroslava pentru perioada 2020-2024. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 166 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 5569 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Creșterea capacității de distribuție LEA 20kV FAI-Scânteia etapaA3- Închidere distribuitor între cele două secții de bare din stația Galata”. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 165 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra terenului în suprafață de 1448 m.p., aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, pentru execuția lucrării de: “Creșterea capacității de distribuție LEA 20kV FAI-Popricani, în zona Valea Lupului, jud. Iași – etapa 1”. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 164 privind aprobarea PLANULUI TARIFAR APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 conform Analiză cost-beneficiu pentru proiectul : “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020″ promovat pe Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 163 privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 162 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnului -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 161 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 160 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnului -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 159 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 158 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 157 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 156 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 155 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 154 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 153 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 152 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 151 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 150 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 149 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 148 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 147 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 146 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 145 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 144 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 143 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 142 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 141 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 140 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 139 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 138 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 137 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23499/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna -. PDF
22.06.2020Proiect de hotărâre nr. 136 privind încheierea Acordului de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate-București și comuna Miroslava, județul Iași, în vederea implementării unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 , Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric. PDF
18.06.2020Proiect de hotărâre nr. 135 privind încheierea Actului adițional nr.9 la contractul de concesiune nr.9448/22.06.2010, în sensul diminuării penalităților de întârziere de la 1% la 0,01% aplicate pentru neplata în termen a redevenței, precum și a termenului de plată a redevenței anuale aferentă contractului. PDF
18.06.2020Proiect de hotărâre nr. 134 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în inventar. PDF
16.06.2020Proiect de hotărâre nr. 133 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru trim.III 2020. PDF
12.06.2020Proiect de Hotarâre nr. 132 privind aprobarea initierii procedurii de trecere, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 12 ha ( din suprafata totala masurata de 198.656 m.p., având numar cadastral 90804), apartinând domeniului public al comunei Miroslava intravilan sat Miroslava, situat în tarla 54, din domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Sanatatii, în vederea construirii Institutului de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi în comuna Miroslava.   PDF
11.06.2020Proiect de Hotarâre nr. 129 privind atestarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
11.06.2020Proiect de Hotarâre nr. 130 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea zonei de functiuni din M1 (subzona mixta cu regim de construire continuu si discontinuu cu regim mic de înaltime), IS1 (subzona institutii publice si servicii de interes general), respectiv V1A (subzona spatiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâsii plantate, gradini publice) în zona de functiuni IS2 (subzona institutii publice si servicii de tip complex comercial) si V1A (subzona spatiilor verzi amenajate, scuaruri publice, fâsii plantate, gradini publice), teren intravilan comuna Miroslava, sat Miroslava, numar cadastral 78789, în suprafata totala de 14318,00 m.p.-beneficiar S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.   PDF
11.06.2020Proiect de Hotarâre nr. 131 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a spatiului în suprafata de 28,05 m.p. situat în incinta Centrului de Informare turistica Miroslava, având numar cadastral 68768-C1 apartinând domeniului public al comunei Miroslava pentru desfasurarea de activitati specifice implementarii de actiuni/proiecte.   PDF
27.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 125 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 44.724 m.p., avand numar cadastral 90803, intravilan conform PUG extins sat Miroslava, comuna Miroslava, apartinand domeniului public al comunei pentru înfiintarea Centrului Regional de Tenis Miroslava.   PDF
27.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 126 privind aprobarea vanzarii de catre domnul Tarsanaru Emila constructiei edificata pe terenul concesionat, apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, în suprafata de 521 m.p., situat în sat Ciurbesti, tarla 78, numar cadastral 79024.   PDF
27.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 127 privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilului- constructie C1 în suprafata de 168 m.p., proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local pentru obiectivul de investitii: ”Construire sediu primarie în comuna Miroslava, judetul Iasi”.   PDF
27.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 128 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.89/30.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, altele decat reciclabile, in cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi” si imputernicirea presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi nr.357/30.10.2018   PDF
26.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 124 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.II 2020.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 114 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 115 privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajul tractor John Deere aflat în proprietatea si administrarea societatii Servicii Publice Miroslava S.R.L., precum si pentru autospeciala Daf aflata în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea societatii Servicii Publice Miroslava S.R.L., începand cu data de 01 iunie 2020.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 116 privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. împotriva Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.152/31.08.2010 privind însusirea domeniului public al comunei Miroslava, a Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.94/19.08.2011 privind însusirea domeniului public al comunei Miroslava si Autorizatiei de construire nr.358/28.05.2019.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 117 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.110/11.05.2017 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea si/sau garantarea de finantari rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritoriala comuna Miroslava.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 118 privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a terenului în suprafata de 5100 m.p., apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, numar cadastral 89803, situat în T14, intravilan sat Bratuleni-incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava catre S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L..   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 119 privind desemnarea reprezentantilor- împuterniciti ai Consiliului Local Miroslava pentru constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazuta la art.93 alin.(1) pct. 29 din Legea nr.123/2012 -Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare la nivelul comunei Miroslava.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 120 privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a spatiilor de joaca amplasate pe domeniul public/privat al comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 121 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului în suprafata de 2000 m.p., avand numar cadastral 90616, intravilan conform PUG extins sat Bratuleni, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei pentru construire hala productie.   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 122 privind aprobarea închirierii/concesionarii prin licitatie publica deschisa a constructiilor C1, C3, C5, C7 si C9, cu urmatoarele numere cadastrale: 66852-C1, 66852-C3, 66852-C5, 66852-C7 si respectiv 66852-C9, întabulate în Cartea Funciara nr. 66852 a comunei Miroslava, situate în intravilan conform PUG, sat Uricani, apartinand domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, în scopul desfasurarii activitatii de crestere a animalelor, si încetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.59/26.03.2020   PDF
22.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 123 privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Actului Constitutiv al societatii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a extinderii activitatii.   PDF
07.05.2020Proiect de Hotarâre nr. 113 privind obligatia utilizatorilor, persoane fizice si/sau juridice, de a se racorda la reteaua de canalizare publica stradala existenta a comunei Miroslava.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 57 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) si aprobarea comisionului de garantare.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 58 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Miroslava, actualizat conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 59 privind trecerea suprafetei de 1220 m.p. în inventar în inventarul domeniului public al comunei Miroslava si actualizarea numarului de inventar 2609   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 60 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 61 privind trecerea din domeniul privat al comunei Miroslava în domeniul public al comunei a suprafetei de 14569 m.p., având numar cadastral 78993   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 62 privind trecerea unor bunuri apartinând comunei Miroslava din domeniul public în domeniul privat al comunei   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 63 privind radierea din inventarul domeniului privat a comunei Miroslava, jutetul Iasi a cladirii cu denumirea “Centrala”, avand numarul cadastral 2779-C19, situata in sat Miroslava, str. Mihail Kogalniceanu nr. 38, ca urmare a demolarii si modificarea, completarea si actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 64 privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “REALIZAREA DE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE IN SATELE BRATULENI, VOROVESTI, VALEA URSULUI, CIURBESTI, GAURENI SI URICANI, COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI ” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 65 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi , ca urmare a modificarilor intervenite privind regimul juridic al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.66 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.205/24.10.2019 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite în inventar   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.67 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.207/24.10.2019 privind radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi a numarului de inventar 2128 din cadrul pozitiei 683-constructie cu destinatia ”Beci” apartinând Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu„-Miroslava , indentificata cu numar cadastral 2779-C16, numar carte funciara 64442 ,ca urmare a autodemolarii si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.68 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.208/24.10.2019 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei:“Extindere infrastructura de apa uzata în localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din comuna Miroslava, judetul Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C APAVITAL S.A.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.69 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.228/28.11.2019 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite în inventar   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.70 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.233/28.11.2019 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei “Extindere retea de apa si canalizare în localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.71 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.239/28.11.2019 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea canalizare si racorduri în strada Prunilor, localitatea Valea Adînca , com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.72 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.240/28.11.2019 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea canalizare si racorduri în strada Bazei, localitatea Valea Adînca , com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.73 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.241/28.11.2019 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea de apa si bransament pe strada Bazei în localitatea Valea Adînca, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A.   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.74 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.256/19.12.2019 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite în inventar   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.75 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.272/19.12.2019 privind trecerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de suprafata de 2868 m.p., amplasat în tarla 56, parcela Cc 2593/266/5, identificat cu numar cadastral 78523, înscris în cartea funciara nr.78523 si aprobarea dezmembrarii numarului cadastral 78523, în vederea amplasarii unei constructii de interes public (respectiv sediu nou primarie)   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.76 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.273/19.12.2019 privind aprobarea alipirii numerelor cadastrale 89776, 89765, 89791, 89777 si 89810 din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, în vederea amplasarii unei constructii de interes public (respectiv sediu nou primarie) si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.77 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.189/10.10.2019, conform anexei revizuite la factura nr.151799/08.08.2019, cu detalierea produselor ( utilaj si accesorii) si preturile unitare din propunerea financiara a proiectului “Achizitie buldoexcavator pentru comuna Miroslava, judetul Iasi” si cuprinderea investitiei FEADR conform contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074X218812400878 / 02.04.2018, prin Masura 4.4/6B Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala în teritoriul GAL, din cadrul P.N.D.R. 2014-2020 Axa LEADER, in inventarul domeniului public al Comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr.78 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a constructiilor C1, C3, C5, C7, C9, având numar cadastral 66852, situate în incinta fermei Uricani, extravilan sat Uricani, apartinând domeniului public al comunei în scopul desfasurarii activitatii de crestere a animalelor   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 79 privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii Programului annual estimative al achizitiilor publice pentru anul 2020   PDF
20.03.2020Proiect de Hotarâre nr. 80 pentru modificarea si completarea Anexei nr.l la Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.47/28.02.2020 privind implementarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Enhancing the tourist attractiveness by conservation of cultural and historical heritage” (îmbunatatirea atractivitatii turistice prin conservarea patrimoniului cultural si istoric), 2SOFT/ 2.1/111, Call for proposals: 2nd call for proposals, Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014- 2020   PDF
27.02.2020Proiect de hotarare nr. 56 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.17/30 ianuarie 2020 privind aprobarea vanzarii catre S.C.DOGAV GRUP S.R.L. a terenului in suprafata de 1.500 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, situat in T14, in sensul indreptarii erorii materiale cu privire la numarul cadastral si numarul de carte funciara in loc de NC 826274 si numar Carte Funciara 826274 se va trece NC 82627 si NCF 82627 asa cum este corect.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr.39 privind aprobarea încheierii de acte aditionale la contractele de admnistrare, încheiate între comuna Miroslava si S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., societate administrator al Parcului Industrial Miroslava I si al Parcului Industrial Miroslava II, din care sa rezulte ca redeventa încasata se va face venit la bugetul comunei Miroslava pentru sustinerea investitiilor din Parcul Industrial.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 40 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 41 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2020.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 42 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L..   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 43 privind modificarea si completarea art.4 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.19/30.01.2020 privind aprobarea pentru anul 2020 a tarifelor orare pentru utilajele aflate în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi si pentru utilajele aflate în proprietatea si în administrarea societatii.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr.44 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite în inventar.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 45 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru 2020   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 46 privind acordarea de mandat special în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 47 privind încetarea contractului de închiriere nr.14965/02.04.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si APRODU CORINA LENUTA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 48 privind aprobarea participarii Primarului Comunei Miroslava, judetul Iasi, în Regatul Unit al Iordaniei, Madaba, în perioada 24-31.03.2020pentru semnarea Acordului de înfratire si Cooperare între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si Orasul Madaba, Iordania, cât si aprobarea cheltuielilor aferente.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 49 privind implementarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Enhancing the tourist attractiveness by conservation of cultural and historical heritage” (Îmbunatatirea atractivitatii turistice prin conservarea patrimoniului cultural si istoric), 2SOFT/2.1/111, Call for proposals: 2nd call for proposals, Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 50 privind majorarea valorilor impozabile la calculul taxelor de autorizare constructii, precum si instituirea si/sau majorarea unor taxe speciale în materie de stare civila, la nivelul comunei Miroslava.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr.51 privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a Executiilor Bugetare si a Raportului Financiar pentru perioada 2013-2019 ale Asociatiei pentru cultura, educatie, tineret, sport ”Stiinta Miroslava”.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 52 privind aprobarea de catre Consiliul Local Miroslava a Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2020 al Asociatiei pentru cultura, educatie, tineret, sport ”Stiinta Miroslava”.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr.55 privind modificarea, completarea si actualizarea Regulamentului privind accesul si circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, judetul Iasi, Anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.269/19.12.2019.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr.54 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de înmormântare la nivelul Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
24.02.2020Proiect de hotarare nr. 53 privind acordarea de burse de studiu elevilor si/sau studentilor proveniti din familii defavorizate din comuna Miroslava, judetul Iasi, în anul scolar/universitar 2020.   PDF
19.02.2020Proiect de hotarare nr. 32 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea R.L.U. si schimbarea zonei de functiuni din A2 (subzona activitatilor productive compuse din industrie si unitati agricole) în zona de functiuni L1a (subzona de locuire individuala si colectiva situata în tesut traditional cu regim de construire continuu sau discontinuu, subzona dezvoltata în etape successive), teren intravilan comuna Miroslava, sat Valea Adânca, NC 81831 în suprafata totala de 1168,00 m.p.-beneficiar Bulgaru Paul Marian.   PDF
19.02.2020Proiect de hotarare nr. 33 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea R.L.U. si schimbarea zonei de functiuni din A2 ( subzona activitatilor productive compuse din industrie si unitati agricole) în zona de functiuni L1a ( subzona de locuire individuala si colectiva situata în tesut traditional cu regim de construire continuu sau discontinuu, subzona dezvoltata în etape succesive), teren intravilan comuna Miroslava, sat Valea Adânca : NC. 81832 în suprafata totala de 1168,00 m.p.-beneficiar Roibu Dorel.   PDF
19.02.2020Proiect de hotarare nr. 34 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2020.   PDF
19.02.2020Proiect de hotarare nr. 35 privind încetarea contractului de concesiune nr.5292/08.05.2007 încheiat între Consiliul Local al comunei Miroslava, judetul Iasi si S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L..   PDF
19.02.2020Proiect de hotarare nr. 36 privind încetarea contractului de concesiune nr.2320/16.01.2019 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava si societatea WOLVES RECYCLE S.R.L..   PDF
19.02.2020Proiect de hotarare nr.37 privind desemnarea/împuternicirea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei care sa semneze, în numele si pentru comuna Miroslava, procesele verbale de predare-primire a bunurilor imobile – terenuri, proprietate publica/proprietate privata a comunei, aferente contractelor de concesiune/închiriere/vânzare.   PDF
19.02.2020Proiect de hotarare nr. 38 privind încheierea Acordului de Înfratire si Cooperare între Comuna Miroslava, Judetul Iasi, România si Satul Corjova, Raionul Criuleni, Republica Moldova.   PDF
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 273 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 13600 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82197, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 274 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 12000 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82199, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 275 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi , ca urmare a modificarilor intervenite în inventar.   PDF
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 276 privind aprobarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2020.   PDF
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 277 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale ELECTRA S.R.L.   PDF
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 278 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L..   PDF
16.12.2019Proiect de hotarare nr. 279 privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale INOVALABEL S.R.L..   PDF
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 267 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Gabriel, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului pe ale carei liste a fost ales.   PDF
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 268 privind validarea / invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Albu Constantin.   PDF
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 270 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU si schimbarea zonei de functiuni din M1 în A1 privind terenul în suprafata de 264000 m.p., situat în intravilan sat Bratuleni conform P.U.G. extins, comuna Miroslava, judetul Iasi, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314 în vederea amenajarii zonei industriala în sat Bratuleni-beneficiar COMUNA MIROSLAVA si revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.123/27.06.2019.   PDF
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 271 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 800 m.p., situat în tarlaua 56, parcela A2593/266, intravilan sat Miroslava si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 272 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 3371 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 64325 intravilan sat Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
11.12.2019Proiect de hotarare nr. 269 privind actualizarea, modificarea si completarea Anexei 1 la HCL Miroslava, judetul Iasi, nr. 30/26.02.2016 privind Nomenclatorul stradal al comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
27.11.2019Proiect de Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Miroslava.   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 255 privind încheierea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.21790/21.05.2019 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Lazar Gabriel, în sensul diminuarii suprafetei de teren, precum si a redeventei anuale aferenta contractului.   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 256 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea canalizare si racorduri în strada Prunilor, localitatea Valea Adînca , com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 257 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea canalizare si racorduri în strada Bazei, localitatea Valea Adînca , com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 258 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere retea de apa si bransament pe strada Bazei în localitatea Valea Adînca, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 259 privind aprobarea reorganizarii in anul scolar 20202-2021 a retelei scolare din invatamantul preuniversitar de stat pe raza UAT Miroslava, jud. Iasi.   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 260 privind modificarea si completarea art.5 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafata de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, judetul Iasi, apartinând domeniului privat al comunei, numar cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri agroturistice, modificata si completata prin Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.72 din data de 28 martie 2019.   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 261 privind necesitatea aprobarii Proiectului tehnic DRU-08-2019 si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie: « Modernizare drumuri interioare în incinta Parc Industrial Miroslava, com. Miroslava, jud. Iasi».   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 262 privind contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne în valoare de 12.400.000 lei.   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 263 privind modificarea si completarea art.7 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.199/24.10.2019 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 16.750 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC83096, Carte Funciara nr.83096, situat în intravilan comuna Miroslava – în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi, catre S.C. INOVALABEL S.R.L.   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 264 privind modificarea si completarea art.7 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.200/24.10.2019 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 12.000 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciara nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. LOOK AHEAD S.R.L..   PDF
27.11.2019Proiect de hotarare nr. 265 privind modificarea si completarea art.7 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.201/24.10.2019 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 13.600 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciara nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. FILDAS TRADING S.R.L..   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 233 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., cu punct de lucru în sat Bratuleni, str. Basarabia nr.4-Centru de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 234 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava, jude?ul Iasi nr.124/27.06.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafetei de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, numar cadastral 85845, apartinând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei statii de betoane si spatii administrative regim de înaltime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pascani.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 235 privind încheierea Actului aditional nr.1 la contractul de închiriere nr.30250/29.12.2014 încheiat între Comuna Miroslava si doamna Lupu Maria, ca urmare a prelungirii duratei contractului pe o perioada de 5 ani.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 236 privind aprobarea contractului de mandat si actualizarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a desemnarii noului administrator al societatii.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 237 privind modificarea si completarea art.1 din Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.108/31.05.2018 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9329/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Spanu Marius Constantin   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 238 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite în inventar. PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 239 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9345/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Apostol Iuliana Adina.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 240 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.23384/14.09.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Capmare Catalina Andreea.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 241 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9346/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Apostol Dana Stefania.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 242 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9335/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si domnul Coada Galbena Constantin.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 243 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.33020/17.12.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si domnul Cioran Mihai-Cezar.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 244 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.23390/14.09.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si domana Chirasca Raluca.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 245 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 25000 m.p., situat în tarlaua 2, având numere cadastrale 62546,77629,78196 si actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 246 privind darea in administrare de catre Comuna Miroslava catre S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. a unor obiective de investitii in vederea asigurarii mentenentei acestora.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 247 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul IV 2019.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 248 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, datorate si neachitate de catre debitori la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 249 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2020.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 250 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei “Extindere retea de apa si canalizare în localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea în administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 251 privind însusirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALA pentru pozitia de administrator al societatii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L si mandatarea reprezentantilor Autoritatii Publice Tutelara în Adunarea Generala a Asociatilor la societatea MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru numirea domnului CODINA DOREL MARIAN ca administrator al societatii.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 252 privind darea în administrare catre Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu”-Miroslava a unor bunuri apartinând patrimoniului comunei Miroslava, judetul Iasi necesare desfasurarii procesului educativ în cadrul unitatii de învatamânt.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 253 privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajul Buldoexcavator CATERPILAR 428 F2 aflat în proprietatea comunei Miroslava si în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
21.11.2019Proiect de hotarare nr. 254 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.154/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafetei de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situat în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuinte cu regim de înaltime P+1E+M, beneficiari: Nita Lucian Vasile si Anisoara, Popovici Ilie Danut si Valentina.   PDF
20.11.2019Proiect de Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul si circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 229 privind mandatarea domnului Deliu Marius-Mihai-administrator public al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru a semna la birou notarial în numele si pentru comuna Miroslava contractele de donatie, contractele de schimb, contractele de vânzare-cumparare ce urmeaza a fi încheiate la nivelul comunei.   PDF
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 230 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS.   PDF
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 231 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS.   PDF
10.11.2019Proiect de hotarare nr. 232 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., cu punct de lucru în sat Bratuleni, str. Basarabia nr.4-Centru de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
04.11.2019Proiect de hotarare nr. 226 privind predarii pe baza de protocol catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a terenului de 8868 m.p., apartinând domeniului public al comunei Miroslava, situat în sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi (NC 89517), liber de orice sarcini si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitie ” Construire camin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
04.11.2019Proiect de hotarare nr. 227 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Construire camin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
04.11.2019Proiect de hotarare nr. 228 privind modificarea si completarea HCL 173/26.09.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 205 privind modificarea, completarea si actualizarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr. 30/26.02.2016 privind Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 206 privind încetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.60/28.03.2019 si a efectelor Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.61/28.03.2019.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 207 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea Regulamentului Local de Urbanism si schimbarea zonei de functiuni din M1+IS1 în IS1-zona de institutii publice si servicii de interes general privind terenul cu numar cadastral 85823-beneficiar S.C. INTERMAG S.R.L..   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 208 privind încheierea Actului aditional nr.2 la contractul de concesiune nr.23245/25.07.2018 încheiat între Comuna Miroslava si S.C. M. SPORT ACTIVITIES S.R.L..   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 209 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 16.750 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 83096, Carte Funciara nr.83096, situat în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. INOVALABEL S.R.L..   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 210 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 12.000 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciara nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. LOOK AHEAD S.R.L..   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 211 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vânzare a terenului în suprafata de 13.600 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciara nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi catre S.C. FILDAS TRADING S.R.L.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 212 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 500 m.p., identificat sub numar cadastral 83085, înscris în Cartea Funciara nr.83085, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei pentru intrare legalitate constructie.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 213 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite privind regimul juridic.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 214 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite privind regimul juridic.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 215 privind modificarea, completarea si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 216 privind modificarea, completarea si actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 217 privind radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi a numarului de inventar 2128 din cadrul pozitiei 683-constructie cu destinatia ”Beci”, apartinând Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu„-Miroslava, indentificata cu numar cadastral 2779-C16, numar carte funciara 64442, ca urmare a autodemolarii si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 218 privind modificarea si completarea Anexei nr.15 la Hotarârea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.203/24.10.2019 prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei: “Extindere infrastructura de apa uzata în localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din comuna Miroslava, judetul Iasi ” si darea în administrare si exploatare catre S.C APAVITAL S.A..   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 219 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, str. Principala nr.2A, comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 220 privind împuternicirea viceprimarului comunei Miroslava, judetul Iasi-domnul Bulbasa Vasile pentru îndeplinirea functiei de ordonator principal de credite, precum si pentru semnarea si depunerea în numele si pentru comuna Miroslava a tuturor documentelor în vederea implementarii si derularii proiectului de investitie: “Amenajare trei parcuri de joaca pentru copii în comuna Miroslava, judetul Iasi” pe toata durata depunerii cererii de finantare, a contractului de finantare, a cererilor de plati aferente implementarii proiectului si respectiv la receptia la terminarea lucrarilor.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 221 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul IV 2019.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 222 privind achizitionarea unei cantitati de 100 mc de material lemnos în vederea acordarii unui sprijin pentru încalzirea locuintei în perioada sezonului rece 2019-2020 persoanelor si/sau familiilor aflate în situatii de risc din comuna Miroslava.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 223 privind însusirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALA pentru pozitia de administrator al societatii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L si mandatarea reprezentantului APT în AGA la societatea SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L pentru numirea domnului CRETU TUDOR COSMIN ca administrator al acesteia.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 224 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafata de 67335 m.p., situat în intravilan sat Bratuleni, comuna Miroslava, judetul Iasi, având numar cadastral 85725 pentru construire ”Sala Polivalenta”-beneficiar Consiliul Judetean Iasi.   PDF
10.10.2019Proiect de hotarare nr. 225 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.174/26.09.2019.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 187 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 214 m.p., avand numar cadastral 88255 intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 186 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.7613/15.03.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi si S.C. MYLJER COMPANY S.R.L.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 185 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 184 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 183 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii în Învatamantul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogalniceanu”-Miroslava, în anul scolar 2019-2020.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 182 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi în Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamant de pe raza comunei Miroslava, judetul Iasi, în anul scolar 2019-2020.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 181 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.30/26.02.2016 privind nomenclatorul stradal al comunei Miroslava.   PDF
26.09.2019Proiect de hotarare nr. 180 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.   PDF
20.09.2019Proiect de Hotarâre nr. 190 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vanzare a terenului în suprafata de 33.400 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în extravilan comuna Miroslava, tarla 51, având numar cadastral 66828.   PDF
20.09.2019Proiect de Hotarâre nr. 191 privind aprobarea vânzarii si a pretului de vanzare a terenului în suprafata de 3371 m.p. apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în tarla 14, intravilan sat Bratuleni, comuna Miroslava, având numar cadastral 64325.   PDF
20.09.2019Proiect de hotarare nr. 192 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul al IV-lea, respectiv pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2019.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 175 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul al III-lea 2019.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 176 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.30/30.01.2018, modificata si completata prin la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.33/28.02.2019.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 177 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea in inventar a investitiei: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judetul Iasi” .   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 178 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.152/25.07.2019 privind aprobarea concesionarii a 19 loturi de teren apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, situate in intravilan sat Cornesti, T72, T74 si T75 pentru construire locuinte de catre tinerii din comuna Miroslava, precum si de catre specialisti.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 179 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr.16/2019 pentru obiectivul de investitie:”Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera pentru Parc Industrial I si Parc Industrial II, com. Miroslava. jud. Iasi” si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.   PDF
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 167 privind transformarea unui post aferent functiei de executie de natura contractuala si modificarea statului de functii al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 168 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.11785/20.04.2018 încheiat între comuna Miroslava si S.C. AFJ BETON S.R.L..   PDF
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 169 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 14.318 m.p., avand numar cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.   PDF
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 163 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul al III-lea 2019.   PDF
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 164 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 luni, respectiv pâna la data de 12.01.2020 in vederea implementarii proiectului:„Modernizare drumuri de interes local in Comuna Miroslava, judetul Iasi”.   PDF
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 165 privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN), aprobarea comisionului de garantare pentru derularea proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de cladire „Scoala mica” si „ Scoala mare” din cadrul „Grupului Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi” .   PDF
02.08.2019Proiect de hotarare nr. 166 privind Regulamentul pentru executarea lucrarilor de investitii in Parcul Industrial “Miroslava Industrial Parc”.   PDF
24.07.2019Proiect de hotarare nr. 160 privind aprobarea cooptarii unui nou asociat prin majorarea capitalului social la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.   PDF
24.07.2019Proiect de hotarare nr. 161 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafetei de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situate în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuinte cu regim de înaltime P+1E+M, beneficiari: Nita Lucian Vasile si Anisoara, Popovici Ilie Danut si Valentina.   PDF
24.07.2019Proiect de hotarare nr. 162 privind actualizarea valorilor bunurilor apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi, conform raportului de evaluare-reevaluare si modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 150 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9393/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava si doamna Zalomir Ana-Maria.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 151 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23436/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Talpan Ilie Bogdan.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 152 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23399/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Codreanu Cornel.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 153 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23379/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava si doamna Burlec Dora-Elena.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 154 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9364/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava si doamna Chirita Elena.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 155 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9383/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Bucsa Costel Catalin.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 156 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23372/14.09.2019 încheiat între Comuna Miroslava si doamna Beteaga Oana-Marieana.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 157 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23448/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava si domnul Vlad Andrei.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 158 privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9428/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava si doamna Albu Mihaela.   PDF
19.07.2019Proiect de hotarare nr. 159 privind aprobarea concesionarii a 19 loturi de teren apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, situate în intravilan sat Cornesti, T72, T74 si T75 pentru construire locuinte.   PDF
18.07.2019Proiect de hotarare nr. 148 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019   PDF
18.07.2019Proiect de hotarare nr. 149 privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a contractului de donatia autentificat sub nr.1855/17.07.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Ia?i si S.C. SMART QUALITY RESIDENCE S.R.L. la birou individual notarial Maria Paula Pantilimon Tataru.   PDF
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 145 privind indreptarea erorii materiale strecurata în continutul Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.87 din data de 19 mai 2016.   PDF
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 146 privind aprobarea achizitionarii de catre Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi a serviciilor de consultanta juridica pentru contractarea unui credit, formularea si sustinerea cererii de autorizare a contractarii/garantarii unei finantari rambursabile, catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale.   PDF
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 147 privind actualizarea valorilor bunurilor apartinand domeniului public si domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi, conform rapoartelor de evaluare-reevaluare la data de 30 mai 2019.   PDF
07.06.2019Proiect de hotarare nr. 125 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul al III-lea, respectiv pentru lunile iulie, august si septembrie 2019.   PDF
07.06.2019Proiect de hotarare nr. 126 privind aprobarea viramentul sumei de 250000 lei reprezentand dividentele datorate de catre S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava pentru anii 2017, 2018.   PDF
15.05.2019Proiect de hotarare nr. 117 privind aprobarea vanzarii-cumpararii prin licitatie publica deschisa a terenurilor in suprafata de 25.000 m.p., respectiv 19.375 m.p., apartinand domeniului privat al comunei Miroslava, situate in tarlaua 2, avand numerele cadastrale 62546, 77629, 78196.   PDF
06.05.2019Proiect de hotarare nr. 107 privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei:“Extindere retea de apa potabila si bransament in strada Trifoiului, sat Valea Adinca, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea in administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
06.05.2019Proiect de hotarare nr. 108 privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei:”Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente apa pentru imobile locuinta situate in judetul Iasi, comuna Miroslava, sat Valea Adinca, str. Ioan Joldea Voda” si darea in administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 85 privind convocarea adunarii generale a fostilor proprietari deposedati in vederea completarii competentei Comisiei Comunale de Fond Funciar Miroslava.   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 86 privind pentru aprobarea Planului de actiune al Serviciului de asistenta sociala, autoritatea tutelara, arhiva si informatii publice al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2019 pentru serviciile sociale.   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 87 privind aprobarea emiterii de catre organul fiscal local al actelor administrative fiscale si procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor împuternicite si stampila organului fiscal.   PDF
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 60 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica a Comunei Miroslava, judetul Iasi, pentru anul 2019.   PDF
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 61 privind incetarea contractului de concesiune nr. 23646/28.07.2017.   PDF
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 62 privind incetarea contractului de concesiune nr. 6744/07.03.2018.   PDF
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 63 privind concesionarea terenului in suprafata de 101 mp, numar cadastral 87838, tarla 16, parcela 694/2, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava.   PDF
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 64 privind aprobarea concesionari pajistilor, aprobarea valorii redeventei din contractele de concesionare a pajistilor si a modalitatilor de plata, a incarcaturii la hectar de pajisti si a perioadei de pasunat pentru anul 2019, conform Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
11.03.2019Proiect de hotarare nr. 65 privind infiintarea, functionarea si organizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 22 prin care Consiliul Local Miroslava ia act si isi insuseste bugetul de venituri si cheltuieli al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 23 privind aprobarea PUD pentru construire locuinte colective, sat Valea Adanca, comuna Miroslava, beneficiar SC REALIS IDEEA ST SRL si SC REALIS EUSEBIU SRL   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 24 privind trecerea, in conditiile legii, a terenului in suprafata de 6 ha si 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 25 privind abrobarea scutirii pentru anumite categorii de persoane de la plata taxei de salubrizare instituita la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 26 privind modificarea si completarea H.C.L. Miroslava nr.194/30.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe din sat Horpaz, str. Principala nr.125, comuna Miroslava, judetul Iasi pentru ingrijirea si intretinerea nepotilor minori: Apetrei Juliano-Constantin, Apetrei Andreea-Ioana si Apetrei Iasmina-Elena.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr. 230 din 15.11.2018 privind darea in administrare cu titlu gratuit de catre comuna Miroslava, judetul Iasi catre Consiliul Judetean Iasi a suprafetei de 6 ha si 7335 mp apartinand domeniului privat al Comunei Miroslava, intravilan sat Bratuleni, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1A si M1, beneficar NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 30 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public.   PDF
21.11.2018Proiect de Hotarâre nr. 255 privind aprobarea vânzarii-cumpararii, in conditiile legii, a terenului în suprafata de 800 m.p. situat in tarlaua 56, parcela 2593/266, intravilan sat Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei Miroslava.   PDF
29.09.2018Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr. 11 din 2018 si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere iluminat public pe str. Iazului, sat Valea Adanca.   PDF

Data postăriiDescrierea documentuluiDocument
20.03.2024Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.  PDF
29.09.2023Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.  PDF
06.07.2023Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.  PDF
04.04.2023Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2022.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
28.03.2023Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.  PDF
31.03.2022Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2021.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
15.09.2021Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2020.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2020
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2019
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2018
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2017
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
28.08.2020Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2019.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
06.05.2020Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 06.05.2020.   PDF
30.03.2020Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.   PDF
12.02.2020Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.   PDF
16.01.2020Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019 la nivelul Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Miroslava.   PDF
15.01.2020Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 52 din 2003 în anul 2019   PDF
10.01.2020Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 31.12.2019.   PDF
02.04.2019Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2018.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
20.02.2019Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2018.   PDF
31.01.2019Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 31.01.2019.   PDF
01.01.2019Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 01.01.2019.   PDF
30.11.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 30.11.2018.   PDF
02.10.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 01.10.2018.   PDF
31.07.2018Grila salarizare nivel minim si maxim aprobat pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. Miroslava nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.   PDF
31.07.2018Grila de salarizare nivel minim si nivel maxim pentru functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.   PDF
24.07.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 30.06.2018.   PDF
30.03.2018Raport pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu – Comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
30.03.2018Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.   PDF
15.01.2018Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017 la nivelul Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Miroslava.   PDF
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2015 si BRD 2012.   PDF
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2017.   PDF
29.12.2017Registrul datoriei publice centralizat 2017.   PDF
04.12.2017Programul de audiente al conducerii Institutiei Prefectului Judetului Iasi.   PDF
31.07.2017Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.   PDF
13.01.2017Raport implementare Lege nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica în anul 2016   PDF
17.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015   PDF
16.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015   PDF
06.07.2015Raport de dare de seama a administratorului pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 pentru Servicii Publice Miroslava SRL   PDF
20.05.2015REGULAMENTUL de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Miroslava   PDF
07.05.2015Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015   PDF
30.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015   PDF
03.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015   PDF
25.03.2015Hotarare nr.36 privind aprobarea Codului etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul U.A.T. Comuna Miroslava, precum si al serviciilor publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Comunei Miroslava   PDF
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 / 2003 în anul 2014   PDF
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2014   PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER