Registre, grile, rapoarte

Data postăriiDescrierea documentuluiDocument
29.09.2023Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.  PDF
06.07.2023Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.  PDF
04.04.2023Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2022.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
28.03.2023Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.  PDF
31.03.2022Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2021.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
15.09.2021Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2020.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2020
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2019
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2018
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2017
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
28.08.2020Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2019.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
06.05.2020Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 06.05.2020.   PDF
30.03.2020Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.   PDF
12.02.2020Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual.   PDF
16.01.2020Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019 la nivelul Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Miroslava.   PDF
15.01.2020Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 52 din 2003 în anul 2019   PDF
10.01.2020Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 31.12.2019.   PDF
02.04.2019Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economica sociala si de mediu pentru anul 2018.
Pentru detalii consultați documentul atasat.
  PDF
20.02.2019Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2018.   PDF
31.01.2019Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 31.01.2019.   PDF
01.01.2019Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 01.01.2019.   PDF
30.11.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 30.11.2018.   PDF
02.10.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 01.10.2018.   PDF
31.07.2018Grila salarizare nivel minim si maxim aprobat pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. Miroslava nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.   PDF
31.07.2018Grila de salarizare nivel minim si nivel maxim pentru functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, conform H.C.L. nr.159/2017 modificata si completata prin H.C.L. Miroslava nr.162/31.07.2018.   PDF
24.07.2018Registrul de evidenta a datoriei publice locale al Comunei Miroslava la data de 30.06.2018.   PDF
30.03.2018Raport pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu – Comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
30.03.2018Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.   PDF
15.01.2018Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017 la nivelul Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Miroslava.   PDF
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2015 si BRD 2012.   PDF
29.12.2017Registrul datoriei publice CEC 2017.   PDF
29.12.2017Registrul datoriei publice centralizat 2017.   PDF
04.12.2017Programul de audiente al conducerii Institutiei Prefectului Judetului Iasi.   PDF
31.07.2017Grila de salarizare a functionarilor publici si a personalului contractual stabilita conform Legii nr. 153 din 2017.   PDF
13.01.2017Raport implementare Lege nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica în anul 2016   PDF
17.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015   PDF
16.03.2016Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015   PDF
06.07.2015Raport de dare de seama a administratorului pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 pentru Servicii Publice Miroslava SRL   PDF
20.05.2015REGULAMENTUL de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Miroslava   PDF
07.05.2015Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015   PDF
30.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015   PDF
03.04.2015Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015   PDF
25.03.2015Hotarare nr.36 privind aprobarea Codului etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul U.A.T. Comuna Miroslava, precum si al serviciilor publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Comunei Miroslava   PDF
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52 / 2003 în anul 2014   PDF
06.02.2015Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2014   PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER