Dezbateri publice

Data postăriiDescrierea documentuluiDocument
22.02.2024Dezbatere Publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, efectuat de către societatea CTP Iași, pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în comuna Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
17.01.2024Dezbatere Publică – Proiect de buget local pentru anul 2024.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
27.10.2023Anunț PUZ – Schimbare zonă de funcțiune, intravilan Valea Ursului, comuna Miroslava, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
27.09.2023Anunț -Ședința publică pentru dezbaterea publică, PUZ – Ansamblu Rezidențial – Construire șase locuințe colective în sat Găureni, comuna Miroslava, se va desfășura miercuri, 11.10.2023, la sala de sport Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
25.08.2023Anunț PUZ – Construire șase locuințe colective în sat Găureni, comuna Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
25.08.2023Anunț PUZ – Construire Clădire cu funcțiuni mixte (spații comerciale, birouri, locuințe de serviciu, locuințe colective) în Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
04.08.2023Dezbatere Publică – Regulament privind modul de stabilire al tarifelor, facturare și încasare a contravalorii serviciilor oferite de Servicii Publice Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
03.08.2023Strategia de Transformare Digitală a Județului Iași pentru perioada 2023-2030 – Consultare cetățeni
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
LINK
26.07.2023Proiect Plan Urbanistic General pentru actualizare PUG și RLU UAT Comuna Miroslava, județul Iași. Inițiatorul proiectului PUG – UAT Comuna Miroslava, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
ANUNȚ
04.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice, începând cu 01 iunie 2023, la nivelul UAT Comuna Miroslava, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
15.03.2023Anunț dezbatere publică – Aprobarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul de investiție: AMENAJARE PARC AGREMENT ȘI SPAȚIU VERDE ÎN SATUL HORPAZ.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
 MEMORIU
FOTO1
 FOTO2
 FOTO3
VIDEO
07.03.2023Anunț PUZ – Construire spațiu comercial în Horpaz.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ PUZ
27.02.2023Anunț PUZ – Construire spațiu comercial în Balciu.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ PUZ
25.01.2023Anunț privind organizarea dezbaterii publice referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind
completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Pentru detalii consultați documentele alăturate.
 ANUNȚ
 ADRESA
  CONTRACT
12.01.2023Anunț privind organizarea dezbaterii publice referitoare la aprobarea bugetului local al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2023.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ BUGET 2023
23.11.2022Anunț PUZ – Construire Ansamblu Biserică Valea Adâncă.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ PUZ
21.11.2022Dezbatere publică privind delegarea serviciului de transport public către SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
 TR23
 TR501
 TR502
 TR503
 TR504
 TR505
 TR506
 TR507
 TR508
 ANEXA3
 ANEXA6.3
 ANEXA7.3
 ANEXA9
 ANEXA13
 ANEXA17
 PROIECT-HCL
 REFERAT
 STUDIU

18.11.2022Dezbatere publică privind “Regulamentul privind circulația autovehiculelor cu masa totală maximă mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, județul Iași”.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
 REGULAMENT
07.11.2022Dezbatere publică privind “Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele Valea Adâncă, Valea Ursului și Vorovești”, în Sala de Sport, joi 10 noiembrie 2022.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 Dezbatere
25.10.2022Anunț PUZ – Construire Ansamblu Biserică Găureni.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ PUZ
13.10.2022ANUNȚ – PROPUNERE TRASEE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC METROPOLITAN – COMUNA MIROSLAVA
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
 TRASEE
 TRASEU 1
 TRASEU 2
 TRASEU 3
 TRASEU 4
 TRASEU 5
11.08.2022Anunț PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, ANEXE
AFERENTE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ PUZ
11.08.2022Anunț PUZ – ANSAMBLU REZIDENȚIAL: LOCUINȚE COLECTIVE, CENTRU DE CARTIER
(BISERICĂ, GRĂDINIȚĂ, SPAȚII COMERCIALE, CABINETE MEDICALE, SPAȚII DE RECREERE,
SPAȚII DE SERVIRE).
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ PUZ
30.06.2022Anunț PUZ – Construire Ansamblu Biserică Valea Adîncă.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ PUZ
05.01.2022Bugetul local pentru anul 2022 – Propuneri.
Pentru detalii consultați documentele alăturate.
 ANUNȚ
 PROIECT
 BUGET
20.12.2021ANUNȚ PUBLIC – STUDIU DE FUNDAMENTARE privind delegarea gestiunii serviciului de utilitate publică pentru înființarea, administrarea, întreținerea și exploatarea cimitirelor umane din domeniul public al UAT Comuna Miroslava
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
10.12.2021Proiect de Regulament privind modul de trecere al terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietate publică sau privată a Comunei Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
15.11.2021Proiect de Regulament privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite precum și a terenurilor acoperite de ambrozie.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
09.09.2021ANUNȚ DE INFORMARE A PUBLICULUI ÎN LEGĂTURĂ CU INTENȚIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL
“CONSTRUIRE CENTRU REGIONAL MULTIFUNCȚIONAL KAUFLAND ROMANIA”
intravilan comuna Miroslava, sat Brătuleni, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
09.09.2021Anunț de informare
Elaborare Plan Urbanistic Zonal Comuna Miroslava, jud. Iași, în vederea realizării investiției CĂMIN CULTURAL, MIROSLAVA, jud. IAȘI.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
30.06.2021Anunț Proiect de Hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Miroslava.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
 ANUNȚ
24.06.2021Anunț PUZ.
Pentru detalii consultați documentele alăturate.
 ANUNȚ PUZ
 MEMORIU
22.06.2021Proiect de Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
  PDF
18.05.2021Proiect de Regulament de exploatare a domeniului public și privat destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Comuna Miroslava, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
  PDF
05.04.2021Anunț de informare
Elaborare Plan Urbanistic Zonal Comuna Miroslava, jud. Iași, în vederea realizării investiției INSTITUTUL REGIONAL DE MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ IAȘI.
  PDF
23.03.2021Bugetul local inițial pentru anul 2021  PDF
21.12.2020Anunț public – Proiect de Hotărâre privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009  ANUNȚ PUBLIC

  ADRESA ARSACIS

  PROIECT

  NOTA DE FUNDAMENTARE

  ADRESA APAVITAL 19402 DIN 2018

  ADRESA APAVITAL 56776 DIN 2020
18.12.2020Strategia de Dezvoltare a Comunei Miroslava 2021-2027 – consultare publică  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2020  PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2019   PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2018   PDF
24.11.2020Raport de activitate a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru 2017   PDF
18.08.2020 Proiect de Regulament de funcționare Asociații de Proprietari – Comuna Miroslava, județul Iași.   PDF regulament


  PDF anexe regulament


  PDF proces verbal afișare regulament
27.11.2019 Proiect de Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Miroslava.   PDF
20.11.2019Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul și circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 175 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pe trimestrul al III-lea 2019.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 176 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.30/30.01.2018, modificata si completata prin la Hotararea Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.33/28.02.2019.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 177 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea in inventar a investitiei: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judetul Iasi”.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 178 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.152/25.07.2019 privind aprobarea concesionarii a 19 loturi de teren apartinând domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, situate in intravilan sat Cornesti, T72, T74 si T75 pentru construire locuinte de catre tinerii din comuna Miroslava, precum si de catre specialisti.   PDF
16.09.2019Proiect de hotarare nr. 179 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr.16/2019 pentru obiectivul de investitie:”Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera pentru Parc Industrial I si Parc Industrial II, com. Miroslava. jud. Iasi” si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.   PDF
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 167 privind transformarea unui post aferent functiei de executie de natura contractuala si modificarea statului de functii al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 168 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr.11785/20.04.2018 încheiat între comuna Miroslava si S.C. AFJ BETON S.R.L..   PDF
13.08.2019Proiect de hotarare nr. 169 privind aprobarea concesionarii terenului în suprafata de 14.318 m.p., avand numar cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, apartinand domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.   PDF
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 145 privind indreptarea erorii materiale strecurata în continutul Hotararii Consiliului Local Miroslava nr.87 din data de 19 mai 2016.   PDF
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 146 privind aprobarea achizitionarii de catre Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iași a serviciilor de consultanta juridica pentru contractarea unui credit, formularea si sustinerea cererii de autorizare a contractarii/garantarii unei finantari rambursabile, catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale.   PDF
03.07.2019Proiect de hotarare nr. 147 privind actualizarea valorilor bunurilor apartinand domeniului public si domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi, conform rapoartelor de evaluare-reevaluare la data de 30 mai 2019.   PDF
07.06.2019Proiect de hotarare nr. 125 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul al III-lea, respectiv pentru lunile iulie, august si septembrie 2019.   PDF
07.06.2019Proiect de hotarare nr. 126 privind aprobarea viramentul sumei de 250000 lei reprezentand dividentele datorate de catre S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava pentru anii 2017, 2018..   PDF
06.05.2019Proiect de hotarare nr. 107 privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei:“Extindere retea de apa potabila si bransament in strada Trifoiului, sat Valea Adinca, com. Miroslava, jud. Iasi” si darea in administrare si exploatare catre S.C. APAVITAL S.A..   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 83 privind modificarea si completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.8/31.01.2019   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Unitatii Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 85 privind convocarea adunarii generale a fostilor proprietari deposedati sau a mostenitorilor acestora care au solicitat terenuri in termenul legal, in vederea completarii componentei Comisiei Comunale de Fond Funciar Miroslava   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 86 privind aprobarea Planului de actiune al Serviciului de asistenta sociala, autoritate tutelara, arhiva si informatii publice al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2019 privind serviciile sociale   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 87 privind aprobarea emiterii de catre organul fiscal local a actelor administrative fiscale si procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal   PDF
29.03.2019Proiect de hotarare nr. 88 privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, judetul Iasi – Anexa nr. 1 la H.C.L. Miroslava nr. 30/26.02.2016   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea HCL 230/15.11.2018 privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi și administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1a si M1 in A1 pentru construire hala, teren intravilan comuna Miroslava, T54, NC 62331, cu acces din zona DJ248A-beneficiar S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.   PDF
07.02.2019Proiect de hotarare nr. 30 privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a modificarilor si completarilor din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HVL Miroslava nr. 1 /31.01.2019   PDF
29.03.2018Documentatie ARSACIS privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă si canalizare   PDF
29.03.2018Proiect – regulament Apavital al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare   PDF
07.02.2018Proiect de hotarare nr. 28 pentru revocarea HCL 230/15.11.2018 privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi si administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi și administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.   PDF
20.06.2016Contract de furnizare (prestare) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare   PDF
20.06.2016Contract individual de furnizare (prestare) a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare   PDF
20.06.2016Indicatori de performanta pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare conform cu Anexa 1 din regulamentul ApaVital – estimare 2016   PDF
20.06.2016Regulament APAVITAL al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare   PDF
20.06.2016Anunt – dezbatere publica   PDF

ÎncepereFinalizareDetaliiDocument
01.201812.2018 Beneficiar: Comuna Miroslava

Lista de investitii aferenta obiectivelor de investitii pe anul 2018, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local.PDF
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Amenajare Rampă de Gunoi in localitatea Balciu, comuna Miroslava.

EXECUTANT: SC EDIL INDUSTRY SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: finalizat
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare cu apă in sat Vorovesti, comuna Miroslava – Rev. 02.

EXECUTANT: SC LUCIMAR SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: finalizat
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Semaforizare comuna Miroslava.

EXECUTANT: SC MOBILIS SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: in executie
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Execuție drumuri interioare prin pietruire Parc Industrial Miroslava.

EXECUTANT: SC TAVAS GRUP SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: in executie
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare cu apă în Parc Industrial Miroslava.

EXECUTANT: SC LUCIMAR SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: in executie
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Deviere reţea 20kv SS Parc Industrial Miroslava.

EXECUTANT: SC LUCIMAR SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: in executie
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Execuție santuri pt extindere retele gaz natural.

EXECUTANT: SC GAZMIR SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: in executie
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Execuție drumuri interioare prin pietruire Parc Industrial Miroslava -etapa II.

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: achizitie lucrari
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de canalizare in Parc Industrial Miroslava.

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: achizitie lucrari
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare cu apă in comuna Miroslava – prelungiri de strazi.

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: achizitie lucrari
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere retele electrice si retea de iluminat public strada Iazului – sat Horpaz.

EXECUTANT: asociere cu EON Distribuție Romania

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere retele electrice si retea de iluminat public str. Joldea Vodă, sat. Valea Adîncă.

EXECUTANT: asociere cu EON Distribuție Romania

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere retele electrice si retea de iluminat public str. Dealul Nucului, sat. Valea Adîncă.

EXECUTANT: asociere cu EON Distribuție Romania

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere retele electrice si retea de iluminat public str. Livezilor, sat. Valea Adîncă

EXECUTANT: asoc.iere cu EON Distribuție Romania

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere rețea electrică in Parc Industrial Miroslava, proiectare si execuție.

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
01.201712.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Consolidare drum strada Iazului, sat. Horpaz, com. Miroslava.

EXECUTANT: CNI Bucuresti

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul de stat

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
09.201612.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere rețea electrică în localitatea Cornești, comuna Miroslava, zona LOT1.

EXECUTANT: in asociere cu EON Distribuție Romania

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
09.201611.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere rețea electrică în loc. Cornești, comuna Miroslava, zona LOT3.

EXECUTANT: in asociere cu EON Distribuție Romania

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
09.201611.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere rețea electrică în localitatea Balciu, strada Stadionului, comuna Miroslava.

EXECUTANT: in asociere cu EON Distribuție Romania

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: procedura achiziție lucrări
05.201611.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Contact de execuție lucrari nr. 45/13.06.2016 – Modernizare strada Via Mare, sat Uricani, comuna Miroslava, jud. Iasi.

EXECUTANT: SC VIAROM CONSTRUCT SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: finalizat
05.201603.2017 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sală sport din sat Miroslava, com. Miroslava – OBIECT C3+C4.

EXECUTANT: SC CASREP SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: in executie
04.201610.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de canalizare menajeră în localitatea Miroslava, comuna Miroslava: strada Pădurii, str. Constantin Langa, str. Constantin Mavrocordat.
Executant: Casrep SRL
04.201612.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare apa in comuna Miroslava.
Executant: Casrep SRL
02.201602.2018 Beneficiar: Comuna Miroslava

Contact subsecvent de lucrari nr.2/17.02.2016 – Proiectare modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava pe o lungime de 35,949 km.
Executant: ASOCIATIA SC VIAROM CONSTRUCT SA, SC CONEST SA, SC BOMACO SRL
02.201608.2018 Beneficiar: Comuna Miroslava

Contact subsecvent de lucrari nr.2 / 17.02.2016 – Proiectare modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava pe o lungime de 35,949 km.

EXECUTANT: ASOCIATIA SC VIAROM CONSTRUCT SA, SC CONEST SA, SC BOMACO SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: in executie
02.201611.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Construire vestiar la baza sportivă din sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iasi.

EXECUTANT: SC CASREP SRL

SURSĂ DE FINANȚARE: bugetul local

FAZĂ DE EXECUȚIE: finalizat
11.201411.2016 Beneficiar: Comuna Miroslava

Contact subsecvent de lucrari nr.1/27.10.2014 – Proiectare modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava pe o lungime de 9,066 km in sat Valea Adinca.
Executant: ASOCIATIA SC VIAROM CONSTRUCT SA, SC CONEST SA, SC BOMACO SRL
10.201412.2015 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, judetul Iasi, cod SMIS – CSNR 59543
05.201410.2014 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare apa in localitatea CIURBESTI – retele de distributie, comuna Miroslava, judetul Iasi
04.201410.2014 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare apa in localitatea VOROVESTI si BRATULENI, comuna Miroslava, judetul Iasi
04.201404.2015 Beneficiar: Comuna Miroslava

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Miroslava pe o lungime de 8,00 km
03.201410.2014 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere reţea de canalizare în localitatea Miroslava – Obiectul nr.2 şi 3,com. Miroslava, jud. Iaşi
12.201302.2014 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere retele de alimentare cu apa in sat. Valea Adinca: str. Veche,str. Scolii, str. Imasului
11.201302.2014 Beneficiar: Comuna Miroslava

Executie camine, hidranti si racordare sistem de alimentare cu apa in sat. Horpaz, com. Miroslava, jud. Iasi
11.201304.2014 Beneficiar: Comuna Miroslava

Extindere sistem de alimentare apa in localitatea CIURBESTI, comuna Miroslava, judetul Iasi
10.201310.2014 Beneficiar: Comuna Miroslava

Modernizare drum comunal DC28 com. Miroslava, judetul Iasi

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER