Hotarârile Consiliului Local

Nr.DataDescriereDocument
Conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 Hotărârile Consiliului Local vor fi publicate în Monitorul Oficial Local la secțiunea Hotărârile Autorității Deliberative.
Hotărârile Consiliului Local Miroslava începând cu ianuarie 2020 sunt publicate aici.
  PDF
27719.12.2019Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar ocazional, in cuantum de 6000 lei(cu t.v.a.) domnului…din sat …, strada Bisericii, comuna Miroslava, judetul Iasi, pentru reabilitare spatiu de locuit.   PDF
27619.12.2019Hotărâre privind atribuirea de denumiri de strazi in sat Valea Ursului, comuna Miroslava, judetul Iasi, conform avizului comisiei de atribuire de denumiri a judetului Iasi nr.34/21.11.2019 si actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei cu modificarile intervenite.   PDF
27519.12.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, jud.Iasi, pe trim.IV 2019.   PDF
27419.12.2019Hotărâre privind aprobarea contractului de mandat si actualizarea Actului Constitutiv al S.C.MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.. ca urmare a desemnarii noului administrator al societatii.   PDF
27319.12.2019Hotărâre privind aprobarea alipirii numerelor cadastrale 89776, 89765, 89791, 89777 si 89810 din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, în vederea amplasarii unei constructii de interes public (respectiv sediu nou primarie) si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, ca urmare a modificarilor intervenite.   PDF
27219.12.2019Hotărâre privind trecerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de suprafata de 2868 m.p., amplasat în tarla 56, parcela Cc 2593/266/5, identificat cu numar cadastral 78523, înscris în cartea funciara nr.78523 si aprobarea dezmembrarii numarului cadastral 78523, în vederea amplasarii unei constructii de interes public (respectiv sediu nou primarie).   PDF
27119.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale AMADAM S.R.L   PDF
27019.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale ZUPFINESTRE S.R.L   PDF
26919.12.2019Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind accesul si circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone în comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
26819.12.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si parintii copiilor pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala conform prevederilor art.67 alin.(2) din Legea nr.272/2004 pentru anul 2020.   PDF
26719.12.2019Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2020.   PDF
26619.12.2019Hotărâre privind reactualizarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea înzapezirii, înghetului, alunecusului si alte fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2019-2020 în comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
26519.12.2019Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ÎNFRATIRE SI COOPERARE ÎNTRE COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI, ROMÂNIA SI ORASUL MADABA, REGATUL HASEMIT AL IORDANIEI.   PDF
26419.12.2019Hotărâre privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 3.752.683,20 lei.   PDF
26319.12.2019Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Activitatii de Publicitate, Reclama si Afisaj în Comuna Miroslava, judet Iasi.   PDF
26219.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale FILDAS TRADING S.R.L..   PDF
26119.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale DOGAV GRUP S.R.L..   PDF
26019.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale DOGAV GRUP S.R.L..   PDF
25919.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L..   PDF
25819.12.2019Hotărâre privind acordarea ajutorului de minimis pentru anul 2020 Societatii Comerciale ELECTRA S.R.L.   PDF
25719.12.2019Hotărâre privind aprobarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2020.   PDF
25619.12.2019Hotărâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi , ca urmare a modificarilor intervenite în inventar.   PDF
25519.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 12000 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82199, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
25419.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 13600 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 82197, parcelele 574, 603 intravilan conform PUG al satului Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
25319.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 3371 m.p., situat în tarlaua 14, numar cadastral 64325 intravilan sat Bratuleni si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
25219.12.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi a terenului în suprafata de 800 m.p., situat în tarlaua 56, parcela A2593/266, intravilan sat Miroslava si actualizarea, modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
25119.12.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU si schimbarea zonei de functiuni din M1 în A1 privind terenul în suprafata de 264000 m.p., situat în intravilan sat Bratuleni conform P.U.G. extins, comuna Miroslava, judetul Iasi, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314 în vederea amenajarii zonei industriala în sat Bratuleni-beneficiar COMUNA MIROSLAVA si revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.123/27.06.2019.   PDF
25019.12.2019Hotărâre privind invalidarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava al domnului Albu Constantin.   PDF
24919.12.2019Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazar Gabriel, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului pe ale carei liste a fost ales.   PDF
24812.12.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim. IV 2019.   PDF
24728.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.201/24.10.2019 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 13.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciară nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. FILDAS TRADING S.R.L..   PDF
24628.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.200/24.10.2019 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 12.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciară nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. LOOK AHEAD S.R.L   PDF
24528.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.199/24.10.2019 privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 16.750 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC83096, Carte Funciară nr.83096, situat în intravilan comuna Miroslava – în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași, către S.C. INOVALABEL S.R.L.   PDF
24428.11.2019Hotărâre privind contractarea şi garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 12.400.000 lei.   PDF
24328.11.2019Hotărâre privind necesitatea aprobării Proiectului tehnic nr.DRU-08-2019 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Modernizare drumuri interioare în incinta Parc Industrial Miroslava, com. Miroslava, jud. Iaşi».   PDF
24228.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri agroturistice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.72 din data de 28 martie 2019.   PDF
24128.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea de apă și branșament pe strada Bazei în localitatea Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
24028.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea canalizare și racorduri în strada Bazei, localitatea Valea Adîncă , com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
23928.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea canalizare și racorduri în strada Prunilor, localitatea Valea Adîncă , com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
23828.11.2019Hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.21790/21.05.2019 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Lazăr Gabriel, în sensul diminuării suprafeței de teren, precum și a redevenței anuale aferentă contractului.   PDF
23728.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.154/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situat în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, beneficiari: ……   PDF
23628.11.2019Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajul Buldoexcavator CATERPILAR 428 F2 aflat în proprietatea comunei Miroslava și în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
23528.11.2019Hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava a unor bunuri aparținând patrimoniului comunei Miroslava, județul Iași necesare desfășurării procesului educativ în cadrul unității de învățământ.
  PDF
23428.11.2019Hotărâre privind însușirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALĂ pentru poziția de administrator al societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L și mandatarea reprezentanților Autorității Publice Tutelară în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru numirea domnului CODINĂ DOREL MARIAN ca administrator al societății.
  PDF
23328.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei “Extindere reţea de apă și canalizare în localitatea Valea Ursului, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
23228.11.2019Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2020.   PDF
23128.11.2019Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, datorate și neachitate de către debitori la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
23028.11.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.   PDF
22928.11.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași a terenului în suprafață de 25000 m.p., situat în tarlaua 2, având numere cadastrale 62546,77629,78196 și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.   PDF
22828.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite în inventar.   PDF
22728.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.108/31.05.2018 privind încetarea de drept contractului de concesiune nr.9329/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul ….   PDF
22628.11.2019Hotărâre privind aprobarea contractului de mandat și actualizarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca urmare a desemnării noului administrator al societății.   PDF
22528.11.2019Hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.1 la contractul de închiriere nr.30250/29.12.2014 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lupu Maria, ca urmare a prelungirii duratei contractului pe o perioadă de 5 ani.   PDF
22428.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.124/27.06.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei stații de betoane și spații administrative regim de înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pașcani.   PDF
22328.11.2019Hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
22228.11.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., cu punct de lucru în sat Brătuleni, str. Basarabia nr.4-Centru de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
22128.11.2019Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS.   PDF
22028.11.2019Hotărâre privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.   PDF
21928.11.2019Hotărâre privind mandatarea domnului Deliu Marius-Mihai-administrator public al comunei Miroslava, județul Iași pentru a semna la birou notarial în numele și pentru comuna Miroslava contractele de donație, contractele de schimb, contractele de vânzare-cumpărare ce urmează a fi încheiate la nivelul comunei.   PDF
21806.11.2019Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 173/26.09.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.   PDF
21706.11.2019Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Construire cămin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
21606.11.2019Hotărâre privind predării pe bază de protocol către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a terenului de 8868 m.p., aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași (NC 89517), liber de orice sarcini și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ” Construire cămin cultural P+1E, Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
21524.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.174/26.09.2019.   PDF
21424.10.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 67335 m.p., situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, având număr cadastral 85725 pentru construire ”Sală Polivalentă”-beneficiar Consiliul Județean Iași.   PDF
21324.10.2019Hotărâre privind însușirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALĂ pentru poziția de administrator al societăţii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L și mandatarea reprezentantului APT în AGA la societatea SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L pentru numirea domnului CREȚU TUDOR COSMIN ca administrator al acesteia.   PDF
21224.10.2019Hotărâre privind achiziționarea unei cantități de 100 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 2019-2020 persoanelor și/sau familiilor aflate în situații de risc din comuna Miroslava.   PDF
21124.10.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.   PDF
21024.10.2019Hotărâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Miroslava, județul Iași-domnul Bulbașa Vasile pentru îndeplinirea funcției de ordonator principal de credite, precum și pentru semnarea și depunerea în numele și pentru comuna Miroslava a tuturor documentelor în vederea implementării și derulării proiectului de investiție: “Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” pe toata durata depunerii cererii de finanțare, a contractului de finanțare, a cererilor de plăți aferente implementării proiectului și respectiv la recepția la terminarea lucrărilor.   PDF
20924.10.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, str. Principală nr.2A, comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
20824.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.15 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.203/24.10.2019 prin introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției: “Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, judeţul Iaşi ” și darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..   PDF
20724.10.2019Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași a numărului de inventar 2128 din cadrul poziției 683-construcție cu destinația ”Beci”, aparținând Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu„-Miroslava, indentificată cu număr cadastral 2779-C16, număr carte funciară 64442, ca urmare a autodemolării și actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.   PDF
20624.10.2019Hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.   PDF
20524.10.2019Hotărâre privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava.   PDF
20424.10.2019Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite privind regimul juridic.   PDF
20324.10.2019Hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași, ca urmare a modificărilor intervenite privind regimul juridic.   PDF
20224.10.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 500 m.p., identificat sub număr cadastral 83085, înscris în Cartea Funciară nr.83085, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei pentru intrare legalitate construcție.   PDF
20124.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 13.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82197, Carte Funciară nr.82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. FILDAS TRADING S.R.L..   PDF
20024.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 12.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 82199, Carte Funciară nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14-în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. LOOK AHEAD S.R.L..   PDF
19924.10.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 16.750 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, având NC 83096, Carte Funciară nr.83096, situat în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași către S.C. INOVALABEL S.R.L..   PDF
19824.10.2019Hotărâre privind încheierea Actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.23245/25.07.2018 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. M. SPORT ACTIVITIES S.R.L..   PDF
19724.10.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea Regulamentului Local de Urbanism și schimbarea zonei de funcțiuni din M1+IS1 în IS1-zonă de instituții publice și servicii de interes general privind terenul cu număr cadastral 85823-beneficiar S.C. INTERMAG S.R.L..   PDF
19624.10.2019Hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.60/28.03.2019 și a efectelor Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.61/28.03.2019.   PDF
19514.10.2019Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și actualizarea contractului subsecvent nr.2 din 17.02.2016.
  PDF
19414.10.2019Hotărâre privind implementarea proiectului: “Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.   PDF
19314.10.2019Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile-terenuri din domeniul privat al comunei Miroslava în domeniul public al comunei în vederea realizării obictivului de investiție: ”Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” și aprobarea modificării și completării inventarului domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
19214.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava prin radierea suprafețelor de teren în vederea realizării obiectivului de investiție:”Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”.   PDF
19114.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.162/23.08.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 14.318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.   PDF
19014.10.2019Hotărâre privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) și aprobarea comisionului de garantare.   PDF
18914.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției FEADR aferentă proiectului:“Achiziție buldoexcavator pentru comuna Miroslava, județul Iași” .   PDF
18814.10.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției: „Modernizare și reabilitare corpuri de clădire „Școala mica” și „Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”.
  PDF
18726.09.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul IV 2019.
  PDF
18626.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la H.C.L. Miroslava nr.69/28 martie 2019, modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr.94/25.04.2019, prin transformarea unor funcții publice/contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei.   PDF
18526.09.2019Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, în condițiile legii, a terenului în suprafață de 11,25 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situat în tarla 54, p Cc2590/1, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, pentru amplasarea unei tonete modulare, destinată activității de dispecerizare a mijloacelor de transport în comuna Miroslava, str. Profesor Anton Nițu.   PDF
18426.09.2019Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul IV, respectiv pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2019.   PDF
18326.09.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3371 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în tarla 14, intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, având număr cadastral 64325.   PDF
18226.09.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 33.400 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în extravilan comuna Miroslava, tarla 51, având număr cadastral 66828.   PDF
18126.09.2019Hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
18026.09.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 214 m.p., având număr cadastral 88255 intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei.   PDF
17926.09.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.7613/15.03.2017 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și S.C. MYLJER COMPANY S.R.L..   PDF
17826.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.   PDF
17726.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.   PDF
17626.09.2019Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava, în anul școlar 2019-2020.   PDF
17526.09.2019Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Miroslava, județul Iași în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, în anul școlar 2019-2020.   PDF
17426.09.2019Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.30/26.02.2016 privind nomenclatorul stradal al comunei Miroslava.   PDF
17326.09.2019Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi în AGA ADIS Iasi în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi” si împuternicirea Presedintelui ADIS Iasi sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale în Judetul Iasi nr.357/30.10.2018.   PDF
17219.09.2019Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic nr.16/2019 pentru obiectivul de investitie:”Alimentare cu apa si canalizare apa uzata menajera pentru Parc Industrial I si Parc Industrial II, com.Miroslava. jud.Iasi” si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.   PDF
17119.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.152/25.07.2019 privind aprobarea concesionării a 19 loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situate în intravilan sat Cornești, T72, T74 și T75 pentru construire locuințe de către tinerii din comuna Miroslava, precum și de către specialiști.   PDF
17019.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 prin introducerea în inventar a investiției: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judeţul Iaşi” .   PDF
16919.09.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.30/30.01.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.33/28.02.2019.   PDF
16819.09.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pe trimestrul al III-lea 2019.   PDF
16723.08.2019Hotărâre privind modificarea şi completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
16623.08.2019Hotărâre privind aprobarea modificării contractului de credit de investiție pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ17110354915106 din data de 05.12.2017, prin act adițional.   PDF
16523.08.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019, ca urmare a radierii unor bunuri imobile aflate în proprietatea comunei Miroslșava și în administrarea Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava.   PDF
16423.08.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.   PDF
16323.08.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018, modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr.126/27.06.2019.   PDF
16223.08.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 14.318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.   PDF
16123.08.2019Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.11785/20.04.2018 încheiat între comuna Miroslava și S.C. AFJ BETON S.R.L..   PDF
16023.08.2019Hotărâre privind transformarea unui post aferent funcției de execuție de natură contractuală și modificarea statului de funcții al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
15902.08.2019Hotărâre privind Regulamentul pentru executarea lucrarilor de investitii in Parcul Industrial “Miroslava Industrial Parc”.   PDF
15802.08.2019Hotărâre privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN), aprobarea comisionului de garantare pentru derularea proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de cladire „Scoala mica” si „ Scoala mare” din cadrul „Grupului Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
15702.08.2019Hotărâre privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 3 luni, respectiv până la data de 12.01.2020 în vederea implementarii proiectului:„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, judeţul Iaşi”.   PDF
15602.08.2019Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava, judetul iasi pe trimestrul al III-lea 2019   PDF
15525.07.2019Hotărâre privind actualizarea valorilor bunurilor apartinand domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava, judetul Iasi, conform raportului de evaluare-reevaluare si modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.   PDF
15425.07.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situate în tarlaua 32, parcela P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, beneficiari: ……   PDF
15325.07.2019Hotărâre privind aprobarea cooptării unui nou asociat prin majorarea capitalului social la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.   PDF
15225.07.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării a 19 loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situate în intravilan sat Cornești, T72, T74 și T75 pentru construire locuințe.   PDF
15125.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9428/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna ….   PDF
15025.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23448/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul …..   PDF
14925.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23372/14.09.2019 încheiat între Comuna Miroslava și doamna …..   PDF
14825.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9383/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul ….   PDF
14725.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9364/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna ……   PDF
14625.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23379/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna ……   PDF
14525.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23399/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul ……   PDF
14425.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.23436/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul …..   PDF
14325.07.2019Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.9393/17.04.2015 încheiat între UAT Comuna Miroslava și doamna ……   PDF
14225.07.2019Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de donația autentificat sub nr.1855/17.07.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași și S.C. SMART QUALITY RESIDENCE S.R.L. la birou individual notarial Maria Paula Pantilimon Tataru.   PDF
14125.07.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .   PDF
14025.07.2019Hotărâre privind actualizarea valorilor bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, conform rapoartelor de evaluare-reevaluare la data de 30 mai 2019.   PDF
13925.07.2019Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași a serviciilor de consultanță juridică pentru contractarea unui credit, formularea și susținerea cererii de autorizare a contractării/garantării unei finanțări rambursabile, către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.   PDF
13825.07.2019Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.87 din data de 19 mai 2016.   PDF
13727.06.2019Hotărâre privind împuternicirea domnului Popescu Nicolae consilier local, în vederea semnării în numele și pentru comuna Miroslava a contractului de donație ce urmează a fi încheiat între Comuna Miroslava și S.C. SMART QUALITY RESIDENCE S.R.L.   PDF
13627.06.2019Hotărâre privind transformarea unui post aferent funcției de execuție de natură contractuală și modificarea statului de funcții al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
13527.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.74/28.03.2019 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.   PDF
13427.06.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării unui număr de 16 loturi teren pentru tineri și specialiști situate în domeniul privat al comunei Miroslava, intravilan sat Cornești, T72 și T75, comuna Miroslava, județul Iași pentru construire locuințe.   PDF
13327.06.2019Hotărâre privind alegerea reprezentantului proprietarilor în comisia locală de fond funciar Miroslava, ca urmare a vacantării unei poziții în cadrul comisiei și stabilirea componeneței comisiei.   PDF
13227.06.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23456/27.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna ……, ca urmare a acordului părților.   PDF
13127.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.67/28.03.2019 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.   PDF
13027.06.2019Hotărâre privind implementarea programului „ȘCOALA DE VARĂ” Miroslava și a Acordului de parteneriat dintre U.A.T. Comuna Miroslava, județul Iași și Școala ”Colonel Constantin Langa”.   PDF
12927.06.2019Hotărâre privind acceptarea de sponsorizări de către Comuna Miroslava-în calitate de beneficiar pentru activități culturale, artisitice, educative, de învățămant, sportive, religioase, sociale, de protecția mediului și alte activități de interes local, organizate la nivelul comunei.   PDF
12827.06.2019Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 20000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 87878, situat în extravilan sat Valea Ursului, comuna Miroslava, județul Iași pentru amenajarea unei microferme.   PDF
12727.06.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 71978, Carte Funciară 71978, situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași pentru amenajare cale de acces.   PDF
12627.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018.   PDF
12527.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.153/29.06.2017 privind suspendarea acordării Avizelor de Oportunitate în scopul elaborării P.U.Z. și R.L.U și/sau aprobării de noi documentații P.U.Z. la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași, în sensul prelungirii duratei de suspendare până la data de 01 iulie 2020.   PDF
12427.06.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela 2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava, în vederea construirii unei stații de betoane și spații administrative regim de înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L. Pașcani.   PDF
12327.06.2019Hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU și schimbarea zonei de funcțiuni din M1 în A1 privind terenul în suprafață de 264000 m.p., situat în intravilan sat Brătuleni conform P.U.G. esxtins, comuna Miroslava, județul Iași, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314-beneficiar COMUNA MIROSLAVA.   PDF
12227.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.   PDF
12127.06.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019.   PDF
12027.06.2019Hotărâre privind aprobarea viramentul sumei de 250000 lei reprezentând dividentele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava pentru anii 2017, 2018.   PDF
11927.06.2019Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul al III-lea, respectiv pentru lunile iulie, august și septembrie 2019.   PDF
11830.05.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 21769/21.05.2019 încheiat între comuna Miroslava și doamna …., ca urmare a acordului părților.   PDF
11730.05.2019Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 1974 m.p., aparținând domeniului privat al comunei, cu număr cadastral 88485, înscris în Cartea Funciară nr.88485, situat în extravilan comuna Miroslava, județul Iași, tarlaua 6, parcela Cc 250/52/104 în favoarea S.C. AVI-TOP S.A..   PDF
11630.05.2019Hotărâre privind încasarea de la cetățeni în calitate de Autoritate Publică a sumelor necesare pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice și transferarea acestora către Operatorului de Distribuție Concesionar așa cum sunt definiți în Metodologia Ordinului nr. 36 din 28.02.2019.   PDF
11530.05.2019Hotărâre privind aprobarea regulamentului de întocmire a documentației pentru extinderea sau dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
11430.05.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională și a Regulamentului de Urbanism pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
11330.05.2019Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a planului de afaceri pentru concesionarea terenului în suprafață de 14318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.   PDF
11230.05.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă către concesionarii care își exprimă intenția de cumpărare a suprafețelor de teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava atribuite în concesiune pentru construire locuințe.   PDF
11130.05.2019Hotărâre privind aprobarea vânzării-cumpărării prin licitație publică deschisă a terenurilor în suprafață de 25.000 m.p., respectiv 19.375 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situate în tarlaua 2, având numere cadastrale 62546, 77629, 78196.   PDF
11030.05.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 87845, situat în intravilan conform P.U.G. sat Proselnici, str. Th. Palade nr.57, comuna Miroslava, județul Iași, cu destinația ”teren construire locuință”.   PDF
10930.05.2019Hotărâre privind predarea spre administrare și exploatare a obiectului de inventar: “Transformator stația de pompare – V. Adâncă” aflat în inventarul domeniului privat al comunei Miroslava către S.C. Delgaz Grid S.A..   PDF
10830.05.2019Hotărâre privind încetarea contractului de servicii de consiliere și interpretare limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz din comuna Miroslava, județul Iași nr.63/08.04.2019, ca urmare a acordului părților și încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) – Filiala Iași.   PDF
10730.05.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 50 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, situat în extravilan comuna Miroslava, județul Iași, tarla 6, parcela F 263/2/2/1, pentru amplasare post de transformare de energie electrică.   PDF
10630.05.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019.   PDF
10530.05.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .   PDF
10430.05.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 10000 m.p., având număr cadastral 77733, situat în intravilan conform P.U.G. sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, în vederea construirii unor căsuțe de agrement, realizare parcare, spații verzi și spații de joacă la nivelul comunei.   PDF
10330.05.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei: ”Extindere rețea canalizare în vederea racordării la canalizare a imobilelor situate în satul Miroslava, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
10230.05.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:”Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente apă pentru imobile locuință situate în județul Iași, comuna Miroslava, sat Valea Adîncă, str. Ioan Joldea Vodă” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
10130.05.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:“Extindere reţea de apă potabilă și branșament în strada Trifoiului, sat Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
10025.04.2019Hotărâre privind incetarea contractelor de concesiune din &72, T74, T75 situate in intravilan sat Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi, prin reziliere unilaterala de catre concendent, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionari.   PDF
9925.04.2019Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare pentru utilajele aflate in administrarea S.C.SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi, precum si pentru utilajele aflate in proprietatea societatii.   PDF
9825.04.2019Hotărâre privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii pentru depozitare deseuri menajere si similare intre comuna Miroslava, judetul Iasi si S.C.SALUBRIS S.A.   PDF
9725.04.2019Hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociatiei Sportive pentru Educatie, Tineret, Cultura si Sport „Stiinta Miroslava” în anul 2019.   PDF
9625.04.2019Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 14318 m.p., având număr cadastral 78789, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, pentru realizarea unui proiect de amaenajare a zonei centrale.   PDF
9525.04.2019Hotărâre privind acordarea a 20 de burse de studiu elevilor și/sau studenților proveniți din familii defavorizate din comuna Miroslava, județul Iași, în anul școlar și universitar 2019-2020.   PDF
9425.04.2019Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a înființării unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional superior-compartiment disciplina în construcții din cadrul biroului de poliție locală Miroslava.   PDF
9325.04.2019Hotărâre privind asumarea/neasumarea de către Consiliul Local Miroslava a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
9225.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019   PDF
9125.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. nr. 1/31.01.2019.   PDF
9025.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019.   PDF
8925.04.2019Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2019.   PDF
8825.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
8725.04.2019Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2018 și repartizarea profitului S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 29.213 lei aferent exercițiului financiar la data de 31.12.2018.   PDF
8625.04.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.14442/14.05.2018 încheiat între Comuna Miroslava și LAZĂR C. GABRIEL P.F.A..   PDF
8525.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.267/20.12.2018.   PDF
8425.04.2019Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU și schimbarea zonei de funcțiuni din M1 (zonă mixtă) în A1 și de a reloca zona aferentă, teren situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, având numere cadastrale: 87215, 87216, 85394, 85314-beneficiar Comuna Miroslava.   PDF
8325.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.61/28.02.2017 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului:“ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN COMUNA MIROSLAVA JUDEȚUL IAȘI, SAT BRATULENI, STRADA BASARABIA (INTERSECȚIA CU ȘOSEAUA DE CENTURĂ)”.   PDF
8225.04.2019Hotărâre privind aprobarea emiterii de către organul fiscal local a actelor administrative fiscale și procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătură persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal.   PDF
8125.04.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune al Serviciului de asistență socială, autoritate tutelară, arhivă și informații publice al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2019 privind serviciile sociale.   PDF
8025.04.2019Hotărâre privind convocarea adunării generale a foștilor proprietari deposedați sau a moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenței Comisiei Comunale de Fond Funciar Miroslava.   PDF
7925.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
7825.04.2019Hotărâre privind modificarea și completarea privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.8/31.01.2019.   PDF
7728.03.2019Hotărâre privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi.   PDF
7628.03.2019Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar ocazional in cuantum de 2000 lei doamnei … din sat Ciurbesti, …, comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
7528.03.2019Hotărâre privind aprobarea ÎNȚELEGERII DE COOPERARE între Comuna Miroslava, județul Iași – România și RAIONUL CĂLĂRAȘI – Republica Moldova   PDF
7428.03.2019Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., unde Consiliul Local al Comunei Miroslava deține capitalul majoritar (99 părţi sociale)   PDF
7328.03.2019Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a unui amenajament silvic pentru terenul în suprafață de de 11 ha fond forestier (perimetrul Bârca 1A S=5,00 ha și perimetrul Horpaz 3 S=6,00 ha) aparținând domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
7228.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri agroturistice.   PDF
7128.03.2019Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2019.   PDF
7028.03.2019Hotărâre privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I din grad profesional principal în grad profesional superior –compartiment verificare agenți economici-birou poliție locală Miroslava din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
6928.03.2019Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a reorganizării activității Serviciului public de asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava.   PDF
6828.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.196/27.09.2018 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-05-2018 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Trotuare sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iaşi» .   PDF
6728.03.2019Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a declanşării procedurii de recrutare și selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.   PDF
6628.03.2019Hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS.   PDF
6528.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.1/31.01.2019, în sensul introducerii în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:“EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE JOASĂ TENSIUNE ZONA LOT 1 CORNEȘTI, COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”.   PDF
6428.03.2019Hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de către primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Miroslava pe anul 2018, activitatea administraţiei publice locale în anul 2018, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019.   PDF
6328.03.2019Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de donație autentificat sub nr.1336/2019, având ca obiect donare cote indivize în suprafață totală de 1200 m.p., intravilan extins conform P.U.G. al satului Vorovești, comuna Miroslava, județul Iași, precum și aprobarea modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .   PDF
6228.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.2/31.01.2019 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 28 decembrie 2018.   PDF
6128.03.2019Hotărâre privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
6028.03.2019Hotărâre privind înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
5928.03.2019Hotărâre privind aprobarea concesionării pajiștilor, aprobarea valorii redevenței din contractele de concesionare a pajiștilor și a modalității de plată, a încărcăturii la hectar de pajiști și a perioadei de pășunat pentru anul 2019, conform Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
5828.03.2019Hotărâre pentru concesionarea terenului în suprafață de 101 m.p., având număr cadastral 87838, situat în tarla 16, parcela 694/2, intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, aparținând domeniului privat al comunei, în vederea amplasării unei rulote.   PDF
5728.03.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.6744/07.03.2018 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. ANDREEA COPY CENTER S.R.L..   PDF
5628.03.2019Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23646/28.07.2017 încheiat între Comuna Miroslava și domnul ……   PDF
5528.03.2019Hotărâre pentru aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2019.   PDF
5408.03.2019Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.31/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere gradinita şi construire cresa in cadrul Scolii “Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.   PDF
5308.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 72/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL : “Extindere și modernizare Scoala primara, Localitatea Ciurbesti, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.   PDF
5208.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.47/19.09.2016 privind necesitatea și oportunitatea aprobării conținutului-cadru al documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școală Gimnazială ”Miron Barnovschi” Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași” , modificată și completată prin H.C.L. Miroslava nr. 98/24.11.2016.   PDF
5108.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 33/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala “Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”   PDF
5008.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.71/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL :”Modernizare Scoala primara, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.   PDF
4908.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 73/13.03.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL :”Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.   PDF
4808.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 34/16.02.2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiţie prin PNDL : “Înfiintare retea de colectare ape uzate in satele Proselnici, Cornesti si Dancas, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”.   PDF
4708.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. CIV-04-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: “Construire biserica din lemn în incinta cimitirului din sat Valea Adâncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.   PDF
4608.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-03-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Realizare protecții taluze pentru cimitirul din sat Valea Adîncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.   PDF
4508.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-02-2019 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție : « Amenajare alei pietonale în com. Miroslava, jud. Iaşi».   PDF
4408.03.2019Hotărâre privind aprobarea Studiului de soluție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție:”Deviere rețele electrice aparținând S.C. DELGAZ GRID S.A. de pe amplasamentul PARC INDUSTRIAL 2 MIROSLAVA, localitatea Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iaşi”.   PDF
4308.03.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr. DRU-01-2019 și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Construire alei în incinta cimitirului din sat Valea Adîncă, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”.   PDF
4208.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.269/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea de hidranți exteriori pe perimetrul Parcului Industrial, sat Brătuleni com. Miroslava, jud. Iaşi”.   PDF
4108.03.2019Hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.203/27.09.2018 privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: « Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare în satele Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani, com. Miroslava, jud. Iași».   PDF
4028.02.2019Hotărâre privind respingerea contestației nr.7818/18.02.2019 formulată de către Marcoci Constantin Nicolae, Munteanu Petronel-Cornelia, Marcoci N. Neculai și Solomon Pesah-Leib pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr.268/20.12.2018.   PDF
3928.02.2019Hotărâre privind stabilirea indemnizatiilor personalului voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activitaţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
3828.02.2019Hotărâre privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile din cadrul Proiectului „Modernizare si reabilitare corpuri de clădire „Școala mica” si „Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași” – contract de finanţare nr. C0720EN00011512400164/18.10.2016.   PDF
3728.02.2019Hotărâre privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile din cadrul Proiectului „Extindere infrastructura de apa uzata în localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi” – contract de finanţare nr. C 0720AN00021512400276 /22.12.2016.   PDF
3628.02.2019Hotărâre privind scutirea de impozit pentru terenul în suprafață 50 ha și 9693 m.p., situat pe raza Comunei Miroslava, județul Iași aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicultură Iași.   PDF
3528.02.2019Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de blocare/deblocare a roților autovehiculelor sau a remorcilor oprite, staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.236/29.11.2017.   PDF
3428.02.2019Hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Comunei Miroslava-Consiliului Local al Comunei Miroslava în cadrul Adunării Generale a Asociaților (AGA) a S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. la care Consiliul Local al Comunei Miroslava este asociat unic.   PDF
3328.02.2019Hotărâre privind modificarea H.C.L. Miroslava nr. 30/30.01.2018 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.   PDF
3228.02.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:”Alimentare cu energie electrică consumatori din incinta S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. din sat Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași și darea în administrare și exploatare către S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L..   PDF
3128.02.2019Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei:“Extindere reţea de alimentare cu apă și branșament imobil pe strada Veche, sat Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A..   PDF
3028.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, ce vor fi executate la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.   PDF
2928.02.2019Hotărâre privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a modificarilor și completarilor din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.   PDF
2828.02.2019Hotărâre privind însusirea de catre Consiliul Local Miroslava a modificarilor și completarilor din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.1/31.01.2019.   PDF
2728.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU din L1a și M1 în A1 pentru construire hala, teren intravilan comuna Miroslava, sat Miroslava, T54, NC 62331, cu acces din zona DJ248A-beneficiar S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A..   PDF
2628.02.2019Hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local Miroslava, judetul Iasi nr.230/15.11.2018 privind darea in administrare cu titlu gratuit de catre comuna Miroslava, judetul Iasi catre Consiliul Judetean Iasi a suprafetei de 6 ha și 7335 m.p. teren apartinand domeniului privat al comunei Comuna Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat in T16, numar cadastral 85725, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.   PDF
2507.02.2019Hotărâre privind participarea Primarului Comunei Miroslava, judetul Iasi la Forumul International de Investitii si Comert organizat în China, la Beijing-Tianjin, in perioada 14-22 aprilie 2019 si aprobarea cheltuielilor aferente.   PDF
2407.02.2019Hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. Miroslava nr.194/30.08.2018 privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului …. din sat Horpaz, str. Principala nr.125, comuna Miroslava, judetul Iasi pentru ingrijirea si intretinerea nepotilor minori: ……   PDF
2307.02.2019Hotărâre privind scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru anumite categorii de persoane , la nivelul comunei Miroslava, județul Iasi.   PDF
2207.02.2019Hotărâre privind trecerea, în conditiile legii, a terenului în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Miroslava intravilan sat Bratuleni conform PUG extins al comunei, situat în T16, numar cadastral 85725, din domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi și administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul privat al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in vederea construirii unei Sali Polivalente pentru cetatenii judetului Iasi.   PDF
2107.02.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinte colective, teren intravilan Valea Adinca, com. Miroslava, jud. Iasi   PDF
2031.01.2019Hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurata in continutul H.C.L. Miroslava nr. 243/27.11.2018 priind concesionarea terenului in suprafata de 17.115 m.p. tarla 6, parcelele P254/2/2, P258/2/2, P260/2/2, P263/2/2/2   PDF
1931.01.2019Hotărâre privind aprobarea transformarii functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, din grad profesional principal in grad profesional superior din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, jud. Iasi   PDF
1831.01.2019Hotărâre privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare la nivelul UAT Comuna Miroslava, jud. Iasi, in anul 2019   PDF
1731.01.2019Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea perfomantelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Miroslava, jud. Iasi, pentru anul 2018   PDF
1631.01.2019Hotărâre privind instituirea la nivelul comunei Miroslava, jud. Iasi, a Comisiei pentru probleme de aparare si aprobarea Planului anual de activitate a comisiei   PDF
1531.01.2019Hotărâre privind aprobarea conditiilor de realizare de bransamente/racorduri la sistemul de alimentare cu apa si canalizare din fonduri alocate din bugetul local al comunei pentru beneficiarii – cetateni ai comunei Miroslava   PDF
1431.01.2019Hotărâre privind darea in administrare in regim silvic catre Ocolul Silvic Lunca Cetatuia a suprafetei de 11 ha fond forestier   PDF
1331.01.2019Hotărâre privind revocarea H.C.L. Miroslava nr. 273/20.12.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. si actualizarea Actului Constitutiv al societatii   PDF
1231.01.2019Hotărâre privind modificarea obiectului principal de activitate al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. si actualizarea Actului Constitutiv al societatii.   PDF
1131.01.2019Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare in anul 2019   PDF
1031.01.2019Hotărâre privind aprobarea incheierii de catre Comuna Miroslava a unui contract pentru furnizarea de servicii de consiliere si interpretare in limbaj mimico gestual   PDF
931.01.2019Hotărâre privind aprobarea aprobarea acoperirii definitiva a deficitului de executie bugetara rezultat la sectiunea de dezvoltare   PDF
831.01.2019Hotărâre privind aprobarea reorganizarii retelei scolare de pe raza UAT Miroslava pentru anul scolar 2019 – 2020   PDF
731.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Ioan Joldea Voda sat Valea Adanca.   PDF
631.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Livezii sat Valea Adanca.   PDF
531.01.2019Hotărâre privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei Extindere Retea Electrica pe str. Zorilor sat Gaureni.   PDF
431.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a completarilor si a modificarilor inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.   PDF
331.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a completarilor si a modificarilor inventarului domeniului public al comunei Miroslava.   PDF
231.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava.   PDF
131.01.2019Hotărâre privind insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava.   PDF
27520.12.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ca urmare a reorganizarii Serviciului public de asistentă social Miroslava.   PDF
27420.12.2018Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.   PDF
27320.12.2018Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
27220.12.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. I 2019.   PDF
27120.12.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Contractului de Administrare încheiat cu MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru Parc Industrial 2 Miroslava.   PDF
27020.12.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.IV 2018.   PDF
26920.12.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic ED04 din 2018 si a indicatorilor tehnico economici Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea hidranți exteriori Parc Industrial.   PDF
26820.12.2018Hotărâre privind preluarea de către UAT Comuna Miroslava a terenului in suprafață de 106.900 mp din proprietatea publică a statului si administratrea ADS în proprietatea publică a comunei Miroslava.   PDF
26720.12.2018Hotărâre privind aprobarea programului estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2019.   PDF
26620.12.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 245 din data de 27 noiembrie 2018.   PDF
26520.12.2018Hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 48 din 2009 prin Actul Adițional nr. 29.   PDF
26420.12.2018Hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS ca urmare a aderării Comunei Stănița, județul Neamț.   PDF
26320.12.2018Hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS aderare comuna Ion Creangă, județul Neamț.   PDF
26220.12.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava.   PDF
26120.12.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei Miroslava.   PDF
26020.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Extindere iluminat public pe str. Iazului, sat Valea Adîncă.   PDF
25920.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Creare drumuri interioare Etapa 2 Parc Industrial.   PDF
25820.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Drumuri interioare Parc Industrial Miroslava.   PDF
25720.12.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției Modernizare str. Via Mare sat Uricani.   PDF
25620.12.2018Hotărâre privind avizarea Planului de Detaliu beneficiar S.C. REALIS IDEEA ST S.R.L. și S.C. REALIS EUSEBIU S.R.L.   PDF
25520.12.2018Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018.   PDF
25420.12.2018Hotărâre privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non casnice în Comuna Miroslava.   PDF
25320.12.2018Hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul …..   PDF
25213.12.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelul UAT Comuna Miroslava ca urmare a reorganizării activității Centrului de îngrijire pentru copii aflați în situații de risc.   PDF
25113.12.2018Hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire a terenului de 30000 mp de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către SC MENNEKES S.R.L.m precum și aprobarea constituirii dreptului de superficie.   PDF
25013.12.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași pentru trim.IV 2018.   PDF
24727.11.2018Hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru autorizarea construirii de locuințe colective și spații de prestări servicii în zona de locuit – L conform P.U.G. al comunei Miroslava, jud. Iași.   PDF
24627.11.2018Hotărâre privind obligativitatea prezentării la documentația de autorizare a propunerii de dezmembrare a terenului, în cazul construirii de două sau mai multe locuințe pe o singură parcelă.   PDF
24127.11.2018Hotărâre privind aprobarea vânzarii-cumpararii, in conditiile legii, a terenului în suprafata de 800 m.p. situat in tarlaua 56, parcela 2593/266, intravilan sat Miroslava, apartinând domeniului privat al comunei Miroslava.   PDF
23016.11.2018Hotărâre privind darea în administrare de către Comuna Miroslava către Consiliul Județean Iași teren pentru construire Sală Polivalentă în comuna Miroslava.   PDF
22916.11.2018Hotărâre privind însușirea de Cpnsiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.   PDF
23329.10.2018Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Miroslava pentru anul 2019.   PDF
22729.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L.   PDF
22629.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul IV 2018 al UAT Comuna Miroslava 2018.   PDF
22529.10.2018Hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al SC Miroslava Industrial Parc SRL ca urmare a desemnării noului administrator al societății.   PDF
22429.10.2018Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava.   PDF
22329.10.2018Hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 17320 din 2012 încheiat între comuna Miroslava și SC Vexef S.R.L.   PDF
22229.10.2018Hotărâre privind preluarea de către UAT Comuna Miroslava a terenului în suprafață de 36ha și 2667mp din proprietatea publică a statului și administrarea ADS în proprietatea publică a UAT Comuna Miroslava.   PDF
22129.10.2018Hotărâre privins aprobarea Studiuluide Fezabilitate pentru obiectivul de investiție Parc Industrial 2 Miroslava.   PDF
22029.10.2018Hotărâre privind modificarea amplasamentului și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Contractului subsecvent de lucrări nr. 2 din 2016.   PDF
21929.10.2018Hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei în vederea amplasării de panouri publicitare în comună.   PDF
21829.10.2018Hotărâre privind achiziționarea unei cantități de 50 mc de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru încălzirea locuinței perioada sezonului rece 208 si 2019.   PDF
21729.10.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava Extindere alimentare cu apă și branșamente în loc Vorovești și darea în administrare și exploatare către SC APAVITAL S.R.L.   PDF
21629.10.2018Hotărâre privind înființarea unor perdele forestiere de protecție pe raza comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
21529.10.2018Hotărâre privind radierea din inventarul domeniului public al comunei și inscierea în inventarul domeniului privat a unor construcții aparținând Liceulșui Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu din Miroslava.   PDF
21429.10.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
21329.10.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilului platformă betonată aparținând domeniului public al comunei Miroslava pentru desfășurarea activități de colectare selectivă deșeuri.   PDF
21229.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.   PDF
21129.10.2018Hotărâre privind însușirea de către Consilul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.   PDF
21029.10.2018Hotărâre privind însușirea de către Consilul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei.   PDF
20929.10.2018Hotărâre privind radierea construcție cu destinație școală sat Găureni în vederea demolării.   PDF
20829.10.2018Hotărâre privind completarea Regulamentului privind activitatea de blocare sau deblocare a roților autovehiculelor sau remorcilor oprite staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al comunei.   PDF
20729.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 171 din 2015 privind stabilirea unor categorii de drumuri în comuna Miroslava.   PDF
20629.10.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ca urmare a reorganizării activității Centrului de zi pentru copii sat Cornești.   PDF
20529.10.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr.11 din 2018 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extindere iluminat public sat Valea Adîncă.   PDF
20427.09.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, județul Iași 2018.   PDF
20327.09.2018Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Realizarea de racorduri la reteaua de canalizare sat Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani.   PDF
20227.09.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018.   PDF
20127.09.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr.114 din 2018.   PDF
20027.09.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului public al comunei.   PDF
19927.09.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei.   PDF
19827.09.2018Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Construire gospodărire de apă pentru stingerea incendiilor și rețea de hidranți exteriori pe perimetrul Parcului Industrial.   PDF
19727.09.2018Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru investiția Construire drum 2 din incinta Parcului Industrial.   PDF
19627.09.2018Hotărâre privind investiția Trotuare sat Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
19527.09.2018Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public a investiției Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea și darea în administrare și exploatare către S.C. APAVITAL S.A.   PDF
19430.08.2018Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar temporar domnului Apetrei Gheorghe.   PDF
19330.08.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile Parohiei Cornești în valoare de 6.500 lei.   PDF
19230.08.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act de încetarea contractului de dfinanțare rambursabilă încheiat între Comuna Miroslava și S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.   PDF
19130.08.2018Hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de administrare ce urmează a fi încheiat de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local și administratorii societăților.   PDF
19030.08.2018Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de administrae încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. cu nr. 2670 din data de 31 ianuarie 2017.   PDF
18930.08.2018Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
18830.08.2018Hotărâre prin care se aprobă precizarea unor teremeni și condiții din Regulamentul Local de Urbanism și din pLanul Urbanistic General al comunei Miroslava.   PDF
18730.08.2018Hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna Miroslava și Fundația Alături de Voi, GAL Stejarii Argintii S.A. pentru accesare fonduri FEADR, POCU.   PDF
18630.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 534 mp situat in sat Ciurbești, T78 din domeniul privat al comunei Miroslava.   PDF
18530.08.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.   PDF
18430.08.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 mp situat în intravilan sat Horpaz, număr cadastral 83406 din domeniul privat al comunei.   PDF
18330.08.2018Hotărâre privind aprobarea realizării de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă la gospodăriile situate în localitățile aferente proiectului finanțat POS Mediu.   PDF
18230.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al comunei.   PDF
18130.08.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al comunei.   PDF
18030.08.2018Hotărâre privind modificarea sediului social S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. și actualizarea Actului Constitutiv al societății.   PDF
17930.08.2018Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei.   PDF
17830.08.2018Hotărâre pentru desemnare reprezentant al Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea ș8i Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol.   PDF
17730.08.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de fvenituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim. III 2018.   PDF
17630.08.2018Hotărâre privind aprobarea ROF Centru de zi pentru copii Cornești.   PDF
17530.08.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a centrului de îngrijire pentru copii aflați în situații de risc sat Cornești.   PDF
17413.08.2018Hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru reglementarea învățământului primar și gimnazial la nivelul UAT Comuna Miroslava pentru anul scolar 2018-2019.   PDF
17313.08.2018Hotărâre privind modificarea si completarea HCL 151/28.06.2018 privind infiintarea incubatorului de afaceri MIROSLAVA START-UP.   PDF
17213.08.2018Hotărâre privind necesitatea aprobarii proiectului Constructii Scoli, cod Mysmis 125158.   PDF
17131.07.2018Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
17031.07.2018Hotărâre privind avizare PUZ pentru terenul situat in intravilan comuna Miroslava, număr cadastral 81832, beneficiar Roibu Dorel.   PDF
16931.07.2018Hotărâre privind aprobare PUZ pentru terenul în suprafata de 8990 mp si9tuat in extravilan comuna Miroslava, T70, beneficiar Drăgan Aneta.   PDF
16831.07.2018Hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 506 m.p. situat în T32 intravilan comuna Miroslava aparținând domeniului public al comunei.   PDF
16731.07.2018Hotărâre privind concesionarea a 2,00 ha teren situat în intravilan sat Urican cu număr cadastral 85388.   PDF
16631.07.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 500 mp situat in intraviolan comuna Miroslava, T54.   PDF
16531.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018.   PDF
16431.07.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III 2018.   PDF
16331.07.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr.151 din data de 28 iunie 2018.   PDF
16231.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1-4 la HCL Miroslava nr. 159 din data de 28 iulie 2017.   PDF
16131.07.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, administrare și funcționare pentru cimitirele ce aparțin Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.   PDF
16031.07.2018Hotărâre din data de 31 iulie 2018 privind actualizare Act Constitutiv SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.   PDF
15931.07.2018Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 24.296.875 lei.   PDF
15831.07.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statutlui de funcții ale U.A.T. Comuna Miroslava ca urmare a reorganizării activității instituției.   PDF
15731.07.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lambă Rut-Iudita.   PDF
15631.07.2018Hotărâre privind actualizarea numerelor cadastrale 85388, 2294 si 2295 din Inventarul Domeniului Privat al comunai Miroslava.   PDF
15531.07.2018Hotărâre privind actualizarea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.   PDF
15431.07.2018Hotărâre privind actualizarea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.   PDF
15331.07.2018Hotărâre privind modificare și completarea HCL Miroslava nr. 61 din 28 februarie 2018.   PDF
15231.07.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
15128.06.2018Hotărâre privind înființarea incubatorului de afaceri MIROSLAVA START UP.   PDF
15028.06.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 100 m.p. situat in intravilan comuna Miroslava, tarla 30 pentru desfășurare activități economice magazin alimentar.   PDF
14928.06.2018Hotărâre privind aprobarea acordării de către Consiliul Local Miroslava a sumei de 2500 lei pentru plată contravaloare servicii funerare prestate pentru înhumarea defunctului Sîngiu Dumitru.   PDF
14828.06.2018Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Primăria Comunei Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru realizarea procedurilor aferente refinanțării unor contracte de credit.   PDF
14728.06.2018Hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Niță Georgeta.   PDF
14628.06.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava.   PDF
14528.06.2018Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiecte ce urmează a fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.   PDF
14428.06.2018Hotărâre prin care Consiliul Local Miroslava ia act și își însușeșete bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2018.   PDF
14328.06.2018Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Miroslava, județul Iași.   PDF
14228.06.2018Hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru publicare anunturi de promovare a serviciilor in publicația lunara Informatia de Miroslava la solicitarea agentilor economici.   PDF
14128.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.   PDF
14028.06.2018Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava.   PDF
13928.06.2018Hotărâre privind revocarea HCL Miroslava nr. 93 din 2018.   PDF
13828.06.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim. II 2018.   PDF
13728.06.2018Hotărâre privind întroducerea în Inventarul domeniului public a investitiei Construire casa prăznicară în sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
13628.06.2018Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 85 di 2018.   PDF
13528.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Amihălăchioaei Vlad.   PDF
13428.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Gavrilă Dănut Mihai.   PDF
13328.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Lambă Naomi Claudia.   PDF
13228.06.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.33143 din 2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Velescu Laura.   PDF
13128.06.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. III 2018.   PDF
13021.06.2018Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrl proiectului Modernizare drumuri de exeploatație agricolă în comuna Miroslava.   PDF
12921.06.2018Hotărâre privind modificarea Anexei nr 1 din HCL Miroslava nr. 200 din data de 28 septembrie 2017.   PDF
12821.06.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al comunei.   PDF
12721.06.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al comunei.   PDF
12621.06.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru a conduce ședința extraordinară a Consiliului Local Miroslava din data de 21 iunie 2018.   PDF
12531.05.2018Hotărâre privind darea în administrare cu tilu gratuit de către Comuna Miroslava a trei suprafețe de teren din domeniul public al comunei către DGASPC Iasi pentru construirea a trei case de tip familial.   PDF
12431.05.2018Hotărâre privind împuternicirea domnului viceprimar al Comunei Miroslava pentru a semna în numele și pentru Comuna Miroslava actul juridic ce urmează a fi încheiat cu S.C. Bitumax S.R.L.   PDF
12331.05.2018Hotărâre privind actualizarea delimitării administrativ-teritorială între satul Brătuleni și satul Uricani din comuna Miroslava.   PDF
12231.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea AGROMIXT S.A. și Comuna Miroslava.   PDF
12131.05.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului UAT Comuna Miroslava și modificarea Anexei nr.IX din HCL nr.231 din 2017.   PDF
12031.05.2018Hotărâre privind modificarea și completarea art.6 alin.(3) din ROF Centru de îngrijire pentru copii sat Cornești.   PDF
11931.05.2018Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune al SPAS Miroslava pentru anul 2018 și încetarea efectelor HCL nr. 48 din data de 28 februarie 2018.   PDF
11831.05.2018Hotărâre privind acordarea mandatului special în vedrea exprimării votului AGA ARSACIS la cererea de aderarare a Comunei Bozieni, jud. Neamț la Asociație.   PDF
11731.05.2018Hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea Actului adițional nr. 25 la Contractul de delegare.   PDF
11631.05.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 4000 lei către Parohia Ciurbești.   PDF
11531.05.2018Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.II 2018.   PDF
11431.05.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute și uz către SC DELGAZ GRID S.A. a suprafeței de 45 m.p.   PDF
11331.05.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 1000 m.p. în tarla 74 pentru construire locuință.   PDF
11231.05.2018Hotărâre privind concesionare prin licitație publică deschisă a spațiului în suprafață de 10,71 m.p. situat în incinta sălii de sport pentru desfurarea de activități de masaj.   PDF
11131.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a actualizării Inventarului Domeniului public al comunei.   PDF
11031.05.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a actualizării Inventarului Domeniului privat al comunei.   PDF
10931.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr.10216 din data de 07 mai 2014.   PDF
10831.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 9329 din data de 17 aprilie 2015.   PDF
10731.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 9406 din data de 17 aprilie 2015.   PDF
10631.05.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 23402 din data de 14 septembrie 2015.   PDF
10531.05.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 9330 din data de 17 aprilie 2015.   PDF
10431.05.2018Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute și uz către SC DELGAZ GRID S.A. a suprafeței de 584,50 m.p.   PDF
10331.05.2018Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului public al comunei a investiției Drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
10231.05.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 3370 m.p. în tarla 54 pentru amenajarea unui teren de minifotbal și două terenuri de tenis de câmp.   PDF
10131.05.2018Hotărâre privind aprobarea Schemei locale de minimis pentru rezidenții parcurilor industriale, inclusiv societăților administrator din comuna Miroslava.   PDF
10026.04.2018Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UA.T Comuna Miroslava și UAT Municipiul Iași pentru evenimentul Afterhills 2018.   PDF
9926.04.2018Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare între Comuna Miroslava, județul Iași și Orașul Dondușeni, Raionul Dondușeni, Republica Moldova.   PDF
9826.04.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 139 din 29 iunie 2017.   PDF
9726.04.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.   PDF
9626.04.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 12 ha apaținând domeniului privat al comunei Miroslava situat în T6 pentru amplasarea unui parc logistic în comună.   PDF
9526.04.2018Hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 425 mp situat in intravilan comuna Miroslava, jud. Iasi, apartinand domeniului public al comunei, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila.   PDF
9426.04.2018Hotărâre privind aprobarea Organigramei aparținând SC Miroslava Industrial Parc SRL și modificarea și completarea Actului Constiotutic al societății.   PDF
9326.04.2018Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Comuna Miroslava și Compania de Transport Public Iași.   PDF
9126.04.2018Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafața de 8990 mp beneficiar Drăgan Aneta.   PDF
9026.04.2018Hotărâre privind aprobarea modificării și completării rețelei școlare din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Miroslavapdf.   PDF
8926.04.2018Hotărâre privind repartizarea profitului net al SC Servicii Publice Miroslava SRL aferent exercițiului financiar la data de 31 decembrie 2017.   PDF
8826.04.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Sucilă Ionela.   PDF
8726.04.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Artene Liviu-Petronel.   PDF
8626.04.2018Hotărâre privind aprobarea unei finanțări nerambursabile în sumă de 150000 lei către Parhohia Cornești.   PDF
8526.04.2018Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.5 la contractul de comodat încheiat între Comuna Miroslava si Asociația Grupul de Acțiune locală Stejarii Argintii.   PDF
8430.03.2018Hotărâre privind acordarea unui ajutir financiar domnului Ajidaucei Mihai pentru reabilitare spațiu de locuit.   PDF
8330.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a raportului de evaluare privind terenul și construcțiile aferente identificate de către Comuna Miroslava în T9.   PDF
8230.03.2018Hotărâre privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.   PDF
8130.03.2018Hotărâre privind încetarea de drept a contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Șoroagă Adiana.   PDF
8030.03.2018Hotărâre privind însușirea Raportului elaborat de către primarul Comunei Miroslava privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Miroslava pe anul 2017.   PDF
7930.03.2018Hotărâre privind aprobarea contractării de către Comuna Miroslava a serviciilor de furnizare a hranei pentru câinii aflați în cadrul Padocului de câini sat Balciu.   PDF
7830.03.2018Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul Căliman Ioan prin Cabinet de avocat Bulgaru Laura.   PDF
7730.03.2018Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 10000 m.p. situat în T62.   PDF
7630.03.2018Hotărâre privind avizarea PUZ SC CRIO-2 prin Ambrozie Ioan.   PDF
7530.03.2018Hotărâre privind avizarea PUZ SC CRIO-2 prin Ambrozie Maricica.   PDF
7430.03.2018Hotărâre privind necesitatea înființării și elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Parc Industrial 2.   PDF
7330.03.2018Hotărâre privind aprobarea unor finanțări nerambursabile către unele unutăți de cult din comuna Miroslava.   PDF
7230.03.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Apostol Andreea.   PDF
7130.03.2018Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat între UAT Comuna Miroslava și Caliu Mihaela.   PDF
7030.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslavapdf.   PDF
6930.03.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslavapdf.   PDF
6830.03.2018Hotărâre privind încheierea unui parteneriat între UAT Comuna Miroslava și ATELIERUL LUI GEPETTO SRL în vederea implementării proiectului cultural History Village Tour.   PDF
6730.03.2018Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava pentru anul 2018.   PDF
6630.03.2018Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul SPAS Miroslava pentru anul 2018-2023.   PDF
6530.03.2018Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 24 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.   PDF
6430.03.2018Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul HCL nr. 59 din 2008.   PDF
6330.03.2018Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul al II-lea 2018.   PDF
6228.02.2018Hotărâre privind modificarea și completarea art.5 alin.(2) din conținutul Procedurii de acordare a eșalonării sau amânării la plata obligațiilor fiscale și a obligațiilor bugetare restan.   PDF
6128.02.2018Hotărâre privind aprobarea cumpărării de către UAT Comuna Miroslava a unei suprafețe de aproximativ 15500 mp în T9 pentru construire Centru îngrijire pentru persoane vârstnice.   PDF
6028.02.2018Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de pșunat, concesionării pajiștilor, aprobarea valorii redevenței din contractele de concesionare a pajiștilor.   PDF
5928.02.2018Hotărâre aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Miroslava și S.C. FRANCOMI S.R.L. și însușirea de către Consiliul Local a raporturilor de evaluare.   PDF
5828.02.2018Hotărâre privind măsurile adoptate la nivelul Comunei Miroslava pentru persoanele care nu au încheiat sau refuză să încheie contracte individuale cu operatorul de salubrizare.   PDF
5728.02.2018Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași.   PDF
5628.02.2018Hotărâre privind aprobare PUZ Comănescu Ilinca Christiana pentru suprafața de 10000 mp sat Balciu.   PDF
5528.02.2018Hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 85152 din Inventarul Domeniului Privat al comunei în suprafață de 14178 mp.   PDF
5428.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava.   PDF
5328.02.2018Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava.   PDF
5228.02.2018Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturisme aflate în proprietatea UAT Comuna Miroslava în anul 2018.   PDF
5128.02.2018Hotărâre pentru revocarea HCL Miroslava nr.221 din 2017.   PDF
5028.02.2018Hotărâre privind concesionarea prin licitație publica a Dispensarului uman Cabinet 2 sat Miroslava.   PDF
4928.02.2018Hotărâre privind aprobarea tarifelor orare și a manoperei folosite în devizele de lucrări în anul 2018 pentru utilajele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
4828.02.2018Hotărâre pentru aprobarea Planului de actiune al Serviciului Public de Asistență Socială al Comunei Miroslava pentru serviciile sociale.   PDF
4628.02.2018Hotărâre privind rezilierea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Adonicioaie Constantin.   PDF
4528.02.2018Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 4 din 2018.   PDF
4428.02.2018Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.   PDF
4328.02.2018Hotărâre privind aprobarea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Miroslava în anul 2017.   PDF
4228.02.2018Hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare la nivelul UAT Comuna Miroslava in anul 2018.   PDF
4128.02.2018Hotărâre privind acordarea în anul 2018 a 20 de burse de studiu pentru elevii și studenții din comuna Miroslava, județul Iași, cu rezultate deosebite la învățătură.   PDF
4012.02.2018Hotărârea nr. 40 prin care Consiliul Local Miroslava ia act de cesionarea părții sociale a domnului Dragan Bogdan în favoarea domnului Șindilă Ernst Peter Administrator al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.   PDF
3912.02.2018Hotărârea nr. 39 privind actualizarea Actului Constitutiv al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL ca urmare a demisiei Administratorului societății.   PDF
3812.02.2018Hotărârea nr. 38 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport Știința Miroslava în anul calendaristic 2018.   PDF
3712.02.2018Hotărârea nr. 37 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2018.   PDF
3630.01.2018Hotărârea nr. 36 privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional asistent Compartiment Urbanism.   PDF
3530.01.2018Hotărârea nr. 35 pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Miroslava, în sensul majorării indemnizației de ședință a consilierilor locali.   PDF
3430.01.2018Hotărârea nr. 34 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava pe trim IV 2017.   PDF
3330.01.2018Hotărârea nr. 33 privind scăderea din evidențele contabile ale UAT Comuna Miroslava a creanțelor fiscale persoanelor fizice și juridice ale căror debite au fost prescrise.   PDF
3230.01.2018Hotărârea nr. 32 privind aprobarea și însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Amendamentului la Regulamentul de acces în Parcul Industrial.   PDF
3130.01.2018Hotărârea nr. 31 privind aprobarea înființării incubatorului de afaceri MIROSLAVA START UP.   PDF
3030.01.2018Hotărârea nr. 30 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.   PDF
2930.01.2018Hotărârea nr. 29 privind darea în administrare de către Comuna Miroslava către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. a unor bunuri mijloace fixe ce aparțin domeniului public al comunei cu destinația Padoc caini.   PDF
2830.01.2018Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 la nivelul UAT Comuna Miroslava.   PDF
2630.01.2018Hotărârea nr. 26 privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 193 din 2017.   PDF
2530.01.2018Hotărârea nr. 25 privind aprobarea înlocuirii furnizorului de energie electrică și a achiziționării directe unor noi servicii de furnizare a energiei electrice la nivelul Comunei Miroslava.   PDF
2430.01.2018Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială înființat la nivelul UAT Comuna Miroslava.   PDF
2330.01.2018Hotărârea nr. 23 privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile rezultate în urma finalizării procedurii de achiziție lucrări Modernizare și Reabilitare Liceu Agricol Miroslava.   PDF
2230.01.2018Hotărârea nr. 22 – Anexa nr.1 la HCL nr 22 din 2018.   PDF
2130.01.2018Hotărârea nr. 21 privind achiziționarea de către Comuna Miroslava a unor servicii auxiliare achizițiilor publice.   PDF
2030.01.2018Hotărârea nr. 20 pentru completarea art 8 din HCL Miroslava nr. 223 din 2017.   PDF
1930.01.2018Hotărârea nr. 19 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Comuna Miroslava și Municipiul Iași în vederea implementării obiectivului de investiție Modernizare Șoseaua Iași Voinești.   PDF
1830.01.2018Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a ind teh. ec. ai proiectului Modernizare drum DC27 str Principală pentru trafic greu, sat Brătuleni, com Miroslava, jud. Iași.   PDF
1730.01.2018Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Proiectului tehnic și a ind teh ec ai proiectului ”Modernizare strada Via Mare sat Uricani și strada Înv. Cernescu Vasile sat Proselnici.   PDF
1630.01.2018Hotărârea nr. 16 privind aprobarea documentației tehnice nr.88 din 2017 și a ind. teh. ec. pentru investiția Alimentare cu energie electrică consumatori din incinta SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.   PDF
1530.01.2018Hotărârea nr. 15 privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare conform proceselor verbale de predare primire a bunurilor de retur realizate de către Comuna Miroslava.   PDF
1430.01.2018Hotărârea nr. 14 privind aprobare reorganizare rețea școlar 2018-2019.   PDF
1330.01.2018Hotărârea nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Servicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 2018.   PDF
1230.01.2018Hotărârea nr. 12 – Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 12 din 30.01.2018.   PDF
1130.01.2018Hotărârea nr. 11 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei.   PDF
1030.01.2018Hotărârea nr. 10 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al comunei.   PDF
930.01.2018Hotărârea nr. 9 privind acordarea sumei de 4000 lei către Fundația Tradiții Sănătoase pentru sprijin Programul Traista cu sănătate.   PDF
830.01.2018Hotărârea nr. 8 pentru modificarea și completarea HCL nr. 98 din 2015.   PDF
730.01.2018Hotărârea nr. 7 privind darea în administrare a trei suprafete de teren cu titlu gratuit de către Comuna Miroslava către DGASCPC Iași pentru construire case tip familial în comuna.   PDF
630.01.2018Hotărârea nr. 6 pentru revocarea H.C.L. nr. 207 din 2017.   PDF
530.01.2018Hotărârea nr. 5 privind acrualizarea Regulamentului serviciului de salșubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași.   PDF
430.01.2018Hotărârea nr. 4 privind concesionarea terenului în suprafață de 24 m.p. cvartal 14 intravilan comuna Miroslava.   PDF
330.01.2018Hotărârea nr. 3 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului Domeniului Privat al comunei și a valorilor bunurilor de inventar.   PDF
230.01.2018Hotărârea nr. 2 privind însușirea de către Consiliul Local a Inventarului Domeniului Public al comunei și a valorilor bunurilor de inventar.   PDF
130.01.2018Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. I 2018.   PDF
26721.12.2017HCL nr.267 privind aprobarea tarifelor orare, a consumurilor specifice de combustibil și a manoperei orare folosite în anul 2018 pentru utilajele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
26621.12.2017HCL nr.266 pentru completarea art.1 din HCL nr.71 din 2017 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiție Modernizare Scoală primara sat Proselnici.   PDF
26521.12.2017HCL nr.265 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului în cadrul proiectului Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava.   PDF
26421.12.2017HCL nr.264 pentru aprobarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2018.   PDF
26321.12.2017HCL nr.263 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr.16788 din 2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Popovici Silvia.   PDF
26221.12.2017HCL nr.262 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr.23468 din 2017 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Dodu Vasilica Liliana.   PDF
26121.12.2017HCL nr.261 pentru completarea HCL Miroslava nr.209 din 2017.   PDF
26021.12.2017HCL nr.260 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Hriscu Vasile.   PDF
25921.12.2017HCL nr.259 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Gachi Dumitru Gabriel.   PDF
25821.12.2017HCL nr.258 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava.   PDF
25721.12.2017HCL nr.257 privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru situații de urgență cu resurse umane, materiale și financiare necedate situațiilor de urgență în anul 2018.   PDF
25621.12.2017HCL nr.256 privind introducerea în Înventarul Domeniului Public a investiției Modernizare asfaltare un segment de drum sat Valea Adîncă.   PDF
25521.12.2017HCL nr.255 privind actualizarea Actului Constitutiv al SC Servicii Publice Miroslava SRL în sensul desemnării persoanelor care sa faca parte din organele de conducere ale societății.   PDF
25318.12.2017HCL nr.253 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Miroslava in trim. IV 2017   PDF
25229.11.2017HCL nr.252 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Știința Miroslava.   PDF
25129.11.2017HCL nr.251 privind completarea art.1 din HCL nr.73 din anul 2017 privind aprobarea valorii totalea obiectivului de investiție prin PNDL Modernizare gradinita cu program normal Horpaz.   PDF
25029.11.2017HCL nr.250 privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului SC Miroslava Industrial Parc SRL și a Actului Constitutiv al societății.   PDF
24929.11.2017HCL nr.249 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în sat Brătulani.   PDF
24829.11.2017HCL nr.248 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în trim.IV 2017.   PDF
24729.11.2017HCL nr.247 privind desemnarea reprezentantului comunei Miroslava în AGA Apa Vital în vederea exrcitării drepturilor de acționar.   PDF
24629.11.2017HCL nr.246 privind modificarea și completarea HCL nr.159 din anul 2017.   PDF
24529.11.2017HCL nr.245 privind concesionarea terenului în suprafața de 115 m.p. în intravilan sat Proselnici.   PDF
24429.11.2017HCL nr.244 privind concesionarea terenului în suprafață 18614 m.p. situat în intravilan sat Horpaz.   PDF
24329.11.2017HCL nr.243 privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a semnării contractului de credit în valoare de 10.816.956,40 lei.   PDF
24229.11.2017HCL nr.242 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
24129.11.2017HCL nr.241 privind aprobarea asocierii Comunei Miroslava cu alte unități administrativ teritoriale în vederea înființării Asociației Primăriilor Verzi.   PDF
24029.11.2017HCL nr.240 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate la bugetul local de către domnul Căzănescu Daniel.   PDF
23929.11.2017HCL nr.239 privind aprobare PUZ beneficiar Parohia ”Duminica Sfinților Români” Miroslava.   PDF
23829.11.2017HCL nr.238 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Privat al comunei.   PDF
23729.11.2017HCL nr.237 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al comunei.   PDF
23629.11.2017HCL nr.236 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare sau deblocare a rotilor autovehiculelor sau remorcilor oprite, stationate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al comunei.   PDF
23529.11.2017HCL nr.235 pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 115 din anul 2017.   PDF
23429.11.2017HCL nr.234 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Semaforizare intersecție DJ248 km.   PDF
23329.11.2017HCL nr.233 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei a investitiei Extindere retea electrica JT Str. Theodor Palade sat Proselnici.   PDF
23229.11.2017HCL nr.232 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017.   PDF
23129.11.2017HCL nr.231 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.   PDF
23029.11.2017HCL nr.230 privind în Inventarul Domeniului Public a construcțiilor identificate în cadrl Liceului Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu Miroslava.   PDF
22929.11.2017HCL nr.229 privind aprobarea PUZ beneficiar Diaconu Iulian Ciprian.   PDF
22726.10.2017HCL nr.227 privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local de către domnul Pascal Iulian Valerică din sat Valea Adîncă.   PDF
22626.10.2017HCL nr.226 privind aprobarea modificării H.C.L.nr.110 din 2017.   PDF
22526.10.2017HCL nr.225 privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei.   PDF
22426.10.2017HCL nr.224 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Schinteie Panfilia.   PDF
22326.10.2017HCL nr.223 privind stabilirea unor măsuri de sancționare a unor contravenții pe raza Comunei Miroslava în doemniul protecției mediului.   PDF
22226.10.2017HCL nr.222 privind aprobarea cumpărării de către Comuna Miroslava a unei suprafețe de teren în sat Valea Adîncă pentru construire creșă sau grădiniță.   PDF
22126.10.2017HCL nr.221 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor cu masă totală maximă mai mare de 3,5 tone în Comuna Miroslava.   PDF
22026.10.2017HCL nr.220 privind respingerea acordurilor notariale între vecini prezentate de către solicitanți la vizarea planurilor de situații anexă la Certificatul de urbanism și la emiterea Autorizațiilor de construire.   PDF
21926.10.2017HCL nr.219 privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.   PDF
21826.10.2017HCL nr.218 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48 din 2009.   PDF
21726.10.2017HCL nr.217 privind aprobarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com Prăjeni.   PDF
21626.10.2017HCL nr.216 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Heller Jehezkel.   PDF
21526.10.2017HCL nr.215 privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare de către S.C. Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
21426.10.2017HCL nr.214 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
21326.10.2017HCL nr.213 privind aprobarea contravalorii reparațiilor și a cantătății de combustibil pentru autoutilitarele aflate în administrarea SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
21226.10.2017HCL nr.212 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Documentul de Poziție privind proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași.   PDF
21126.10.2017HCL nr.211 privind achiziționarea unei cantități de 100 mc material lemnos pentru acordare sprijin persoane singure și familii defavorizate din Comuna Miroslava.   PDF
21026.10.2017HCL nr.210 privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a diferenșei de credit de 869.212,91 lei până la data de 31 decembrie 2017.   PDF
20926.10.2017HCL nr.209 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava în trim IV 2017.   PDF
20826.10.2017HCL nr.208 privind aprobarea transferului de 120000 lei pentru plata drepturilor salariale personalului din cadrul Serv Poliție Locală Miroslava.   PDF
20726.10.2017HCL nr.207 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Comuna Miroslava și DGASPC Iasi pentru darea în administrare teren construire case tip familial comună.   PDF
20626.10.2017HCL nr.206 privind aprobarea vânzării-cumpărării prin licitație publică a terenurilor din T54 și T56 din domeniul privat al Comunei Miroslava pentru construire locuințe.   PDF
20426.10.2017HCL nr.204 privind reactualizarea Planului de acțiune pentru combaterea și prevenirea înzăpezirii, înghețului și alte fenomene meteorologice.   PDF
20226.10.2017HCL nr.202 privind alegerea președintelui de ședință pe trim.IV 2017.   PDF
20128.09.2017HCL nr.201 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Contractului de vânzare cumpărare încheiat între Comuna Miroslava și SC Vexef SRL.   PDF
20028.09.2017HCL nr.200 privind implementarea proiectului Achiziție buldoexcavator pentru Comuna Miroslava.   PDF
19928.09.2017HCL nr.199 privind acordarea unui ajutor financiar ocazional doamnei Pălii Camelia pentru reabilitare spațiu de locuit.   PDF
19828.09.2017HCL nr.198 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiari Budăianu Maria și Iordache.   PDF
19728.09.2017HCL nr.197 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiari Costin Mircia și Gica.   PDF
19628.09.2017HCL nr.196 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investiției Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în Comuna Miroslava.   PDF
19528.09.2017HCL nr.195 privind necesitatea acordării cu titlu gratuit a drepturlui de uz și servitute către SC DELGAZ GRID S.A. pentru Extindere electrică sat Valea Adîncă strada Sub Coșere.   PDF
19428.09.2017HCL nr.194 privind modificarea HCL nr.13 din 2016.   PDF
19328.09.2017HCL nr.193 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei.   PDF
19228.09.2017HCL nr.192 privind acordarea unui ajutor financiar ocazional doamnei Rotaru Rotaru Lidia pentru reabilitare spațiu de locuit.   PDF
19128.09.2017HCL nr.191 privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.   PDF
19028.09.2017HCL nr.190 privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate la bugetul local de către persoane fizice și juridice conform art.184 alin.5 din Legea 207 din 2015.   PDF
18928.09.2017HCL nr.189 privind modificarea Nomenclatorului stradal al Comunei Miroslava.   PDF
18828.09.2017HCL nr.188 privind modificarea și completarea HCL nr.93 din 2017.   PDF
18728.09.2017HCL nr.187 privind aprobarea transformării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului Comunei Miroslava.   PDF
18528.09.2017HCL nr.185 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în trim.III 2017.   PDF
18431.08.2017HCL nr.184 privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a sumei rezultate în urma valorificării mijloacelor fixe de către SC Servicii Publice Miroslava SRL.   PDF
18331.08.2017HCL nr.183 privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Cabinet de avocat Toma Călin Florin.   PDF
18231.08.2017HCL nr.182 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.106 din 2011.   PDF
18131.08.2017HCL nr.181 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava în trim.III 2017.   PDF
18031.08.2017HCL nr.180 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.   PDF
17931.08.2017HCL nr.179 privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava.   PDF
17831.08.2017HCL nr.178 privind aprobarea modificării Contractlui de delegarea a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48 din 2009.   PDF
17731.08.2017HCL nr.177 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului pentru proiectl Modernizare drumuri de exploatație agricolă în Comuna Miroslava.   PDF
17628.07.2017HCL nr.176 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonasl beneficiar Malcău Constantin.   PDF
17528.07.2017HCL nr.175 privind aprobarea contractării și garantării .unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.816.956,4 lei.   PDF
17428.07.2017HCL nr.174 privind aprobarea modificării și completării H.C.L.nr.41 din 2016.   PDF
17328.07.2017HCL nr.173 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportice pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport Știința Miroslava.   PDF
17228.07.2017HCL nr.172 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția Construire Capela sat Valea Adîncă.   PDF
17128.07.2017HCL nr.171 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Parohia Duminica Sfinților Români Miroslava.   PDF
17028.07.2017HCL nr.170 privind aprobarea modificării și completării Organigramei aparținând S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.   PDF
16928.07.2017HCL nr.169 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.86 din 2016.   PDF
16828.07.2017HCL nr.168 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și SC Crescento Print SRL.   PDF
16728.07.2017HCL nr.167 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Niță Constantin și Oana.   PDF
16628.07.2017HCL nr.166 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Schinteie Panfilia.   PDF
16528.07.2017HCL nr.165 privind introducerea în inventarul Domeniului Public al comunei a investiției Modernizare str. Via Mare sat Uricani.   PDF
16428.07.2017HCL nr.164 privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2017.   PDF
16328.07.2017HCL nr.163 privind însușirea modificărilor și completărilor Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava.   PDF
16228.07.2017HCL nr.162 privind rezilierea de drept a contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Grigoroaea Bogdan.   PDF
16128.07.2017HCL nr.161 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal beneficiar Diaconu Iulian Ciprian.   PDF
16028.07.2017HCL nr.160 privind aprobarea montării de limitatoare de înălțime în localitățile componente din Comuna Miroslava.   PDF
15928.07.2017HCL nr.159 privind aprobarea salariilor de bază personalului din cadrul IAT Comuna Miroslava conform Legii nr. 153 din 2017.   PDF
15828.07.2017HCL nr.158 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava în trim.III 2017.   PDF
15728.07.2017HCL nr. 157 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Irimia Gheorghe.   PDF
15629.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 146 si nr. 147 din data de 21 octombrie 2015   PDF
15529.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 144 si nr. 145 din data de 21 octombrie 2015   PDF
15429.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 142 si nr. 143 din data de 21 octombrie 2015   PDF
15329.06.2017Hotarare privind suspendarea acordării Avizelor de Oportunitate în scopul elaborării P.U.Z. și R.L.U. la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași   PDF
15229.06.2017Hotarare pentru modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 121 din 31 mai 2017   PDF
15129.06.2017Hotarare privind aprobarea vânzării cumpararii terenului in suprafață de 1430 m.p. prin licitație publică deschisă   PDF
15029.06.2017Hotarare privind avizare P.U.Z. – beneficiar Budăianu Maria și Iordache   PDF
14929.06.2017Hotarare privind avizarea P.U.Z. – beneficiar Heller Jehezkel și proprietarii parcelelor   PDF
14729.06.2017Hotarare privind avizarea P.U.Z. – beneficiar Malcău Constantin   PDF
14529.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr. 26 din data de 31 ianuarie 2017   PDF
14429.06.2017Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar ocazional domnului Ungurianu Teodor din sat Uricani, comuna Miroslava, județul Iași   PDF
14329.06.2017Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului Public a investiției Construire vestiar în localitatea Uricani   PDF
14229.06.2017Hotarare privind introducere investiție în Inventarul Domeniului Public Extindere rețea electrică de joasă tensiune sat Valea Ursului   PDF
14129.06.2017Anexa nr. 1 la H.C.L. Miroslava nr. 141 din data de 29 iunie 2017   PDF
14029.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea Nomenclatorului stradal al Comunei Miroslava   PDF
13929.06.2017Hotarare privind scutirea în procent de 50 procente de la plata impozitului pe clădiri aparținând S.C. Enviro Construct S.R.L.   PDF
13829.06.2017Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava   PDF
13729.06.2017Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava   PDF
13629.06.2017Hotarare pentru revocarea HCL Miroslava nr.101 din data de 27 aprilie 2017   PDF
13529.06.2017Hotarare privind desemnarea președintelui de ședință CL Miroslava pentru trim III 2017   PDF
13431.05.2017Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere rețele electrice în comuna Miroslava   PDF
13331.05.2017Hotarare privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 81 din 30 martie 2017   PDF
13231.05.2017Hotarare privind aprobarea vânzării cumpărării prin licitație publică a suprafeței de 1430 m.p. aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava   PDF
13131.05.2017Hotarare privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului în cadrul proiectului Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile din Comuna Miroslava   PDF
13031.05.2017Hotarare privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului pentru proiectul Modernizare și reabilitare corpuri de clădire Liceul Agricol Miroslava   PDF
12931.05.2017Hotarare privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului în cadrul proiectului Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava   PDF
12831.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 3917 m.p.   PDF
12731.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unui număr de 20 de parcele teren pentru construire locuințe în Comuna Miroslava, județul Iași   PDF
12631.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 5608 m.p.   PDF
12531.05.2017Hotarare privind concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 397 m.p.   PDF
12431.05.2017Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiției Extindere rețea canalizare și racord mobil pe strada Principală din sat Valea Adîncă   PDF
12331.05.2017Hotarare privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare de către SC Servicii Publice Miroslava SRL   PDF
12231.05.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția Extindere sistem de canalizare în sat Brătuleni   PDF
12131.05.2017Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția Creare drumuri interioare Etapa 2 Parc Industrial Miroslava   PDF
12031.05.2017Hotarare privind modificarea de amplasament din cadrul Contractului subsecvent de lucrări nr. 2 din 2016   PDF
11831.05.2017Hotarare privind aprobare PUZ beneficiari Gogu Maria, Vasilache Bogdan si Bazga Emilian   PDF
11731.05.2017Hotarare privind avizare documentație PUZ beneficiari Costin Mircea și Costin Gica   PDF
11631.05.2017Hotarare privind aprobarea achiziționării de indicatoare rutiere pentru strada Constantin Mavrocordat din localitatea Miroslava pentru înființare Sens Unic   PDF
11531.05.2017Hotarare privind introducere în Inventarul Domeniului Public a investiției Extindere canalizare în zona limitrofă a orașului Iași   PDF
11431.05.2017Hotarare privind aprobarea modificării indicatorului de eficiență economică suportată de către S.C. DELGAZ GRID și a valorii de cofinanățare suportată de către U.A.T. Comuna Miroslava   PDF
11331.05.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și doamna Pintiliciuc Alexandra Ramona   PDF
11231.05.2017Hotarare privind îmncetarea contractului de concesiune încheiat între Comuna Miroslava și domnul Chiper Andrei   PDF
11131.05.2017Hotarare privind aprobarea transformării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului Comunei Miroslava   PDF
11016.05.2017Hotarare privind aprobarea normelor procedurale interne pentru contractarea sau garantarea de finanțări rambursabile pentru U.A.T. Comuna Miroslava   PDF
10927.04.2017Hotarare pentru stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru microbuzele aflate in proprietatea Comunei Miroslava   PDF
10827.04.2017Hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a microbuzului apartinand Comunei Miroslava cu seria IS 10 FJZ catre terte persoane   PDF
10727.04.2017Hotarare privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare – epurrare pentru intreaga arie de operare   PDF
10627.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava   PDF
10527.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
10427.04.2017Hotarare privind introducerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investitiei Semaforizare Intersectii Comuna Miroslava   PDF
10327.04.2017Hotarare privind privind prelungirea contractului de comodat nr. 11821 din anul 2013 incheiat intre Comuna Miroslava si Grupul de Actiune Locala Stejarii Argintii   PDF
10227.04.2017Hotarare privind introducerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investitiei Extindere sistem alimentare cu apa in Comuna Miroslava, localitatile Vorovesti si Bratuleni   PDF
10127.04.2017Hotarare privind privind rezilierea contractului de concesiune nr. 28725 din 04 noiembrie 2015 incheiat intre Comuna Miroslava si dna Avadanei Mihaela Adriana   PDF
10027.04.2017Hotarare privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de functii ale UAT Comuna Miroslava 2017   PDF
9927.04.2017Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Miroslava pentru trimestrul II 2017   PDF
9130.03.2017Hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie si a dreptului de acces in favoarea S.C. FILDAS TRADING S.R.L. asupra terenului cu numarul cadastral 82197, proprietatea privata a Comunei Miroslava, Iasi   PDF
7613.03.2017Hotarare privind aprobarea proiectului Amenajare rampa descarcare, transfer in container deseuri reciclabile si municipale   PDF
7513.03.2017Hotarare privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de acces agricol in comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
7413.03.2017Hotarare privind aprobarea documentatției tehnico-economice a investitției Modernizare drumuri de acces agricol iîn Comuna Miroslava, județul Iasi   PDF
7313.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL – Modernizare gradinita cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi.   PDF
7213.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL – Extindere și modernizare Scoala primara, Localitatea Ciurbesti, Comuna Miroslava, Judetul Iasi   PDF
7113.03.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL – Modernizare Scoala primara, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Judetul Iasi   PDF
7028.02.2017Hotarare privind necesitatea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție Romania S.A.-denumire actuală S.C Delgaz- Grid S.A a terenului ce aparține de domeniul public al UAT Miroslava pentru execuția proiectului “Alimentare cu energie electric locuință (11apartamente + spațiu comun) PFA BAHRIM ANA LOREDANA sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
6928.02.2017Hotarare privind Actul Adițional la Contractul de administrare nr.3836/10.02.2016 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L.   PDF
6828.02.2017Hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.14134/03.06.2015 încheiat între U.A.T. Comuna Miroslava și S.C. GAZMIR IAȘI S.R.L.   PDF
6728.02.2017Hotarare privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.23716/2014 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. ENVIRO CONSTRUCT S.R.L.   PDF
6628.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a încetării, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.15481/09.07.2014 încheiat între U.A.T. Comuna Miroslava și domnul Pèreș Adrian   PDF
6528.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar S.C. LOREDANA SUN PLUS S.R.L., pentru terenul situat în sat Uricani, comuna Miroslava, tarlaua 9, P 1V, 2DR, 3V, NC-77240, având suprafața de 18926 m.p. în vederea construirii unui depozit materiale de construcții   PDF
6428.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar Malcău Constantin, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 24, P 1P, NC-81284, având suprafața de 950 m.p. în vederea unei locuințe individuale   PDF
6328.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiar Iosub Ionuț, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 70, P 1A, 1A, NC-68711, 68710, având suprafața de 1010 m.p. în vederea unei locuințe cu regim de înălțime D+P+E (M)   PDF
6228.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiari Savin Geta Lăcrămioara, Nicolau Antonius Eduard și Geanina, Onofrei Leonard Dumitru și Ilenuța Țuca, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P 1A, NC74356, 73055, 73949, 71980, 73058, 73059, 73060, 73061, 73062, 73064, 73066, 73067, 73069, 73070, având suprafața de 12393 m.p. în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime P+E+M.   PDF
6128.02.2017Hotărârea nr. 61 privind privind aprobarea cumpărării de către UAT Comuna Miroslava a unei suprafețe de teren în T9 pentru înființare Centru de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice   PDF
6028.02.2017Hotarare privind valoarea totală a obiectivului de investitie prin PNDL « Extindere retea de colectare ape uzate in satele Valea Ursului, Vorovesti, Bratuleni, Miroslava, Uricani, Ciurbesti si Gaureni, Comuna Miroslava, Judetul Iasi »   PDF
5928.02.2017Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal-beneficiari Rotaru Andrei și Genoveva Mariana, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 45, P 2045/13 având suprafața de 19032 m.p. în vederea construirii unei locuințe, a unei microferme și a unei pensiuni   PDF
5828.02.2017Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a unui număr de 64 loturi teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, T74 conform P.U.G. extins sat Cornești pentru construire locuințe tineri și specialiști în comuna Miroslava   PDF
5728.02.2017Hotarare privind Regulamentul Comunei Miroslava privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Miroslava, județul Iași pentru anul 2017   PDF
5628.02.2017Hotarare privind concesionarea spațiului din domeniul public al comunei, în suprafață de 17,94 m.p. situat în imobil Școala Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași, pentru diverse activități/prestare de servicii   PDF
5528.02.2017Hotarare privind constituirea dreptului de superficie și a dreptului de acces în favoarea FILDAS TRADING S.R.L. asupra terenului cu număr cadastral 82197, proprietatea privată a Comunei Miroslava   PDF
5428.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.8/31.01.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., pentru anul 2017   PDF
5328.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. Miroslava nr.22/31.01.2017   PDF
5228.02.2017Hotarare privind Studiul de soluție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție :“ Deviere rețele electrice impusă de lucrări de construcții în T14, localitatea Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iaşi”.   PDF
5128.02.2017Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava   PDF
5028.02.2017Hotarare privind repartizarea profitului net al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în valoare de 25000,61 lei aferent exercițiului financiar 2016   PDF
4928.02.2017Hotarare privind obligativitatea utilizatorilor Comunei Miroslava- persoane fizice și juridice, care nu dețin stații de epurare avansată, de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate în comuna Miroslava, județul Iași   PDF
4828.02.2017Hotarare privind acceptarea realizării de către domnul Niță Bogdan Vasile a investiției : ”Modernizare prin asfaltare și înființare rețea canalizare pe un segment de 0,170 km din drumul De 2697-sat Valea Adîncă”   PDF
4728.02.2017Hotarare privind Planul de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava pentru anul 2017   PDF
4628.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.33144/17.12.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Stănică Florentina Raluca   PDF
4528.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.23356/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Aioanei Vasile   PDF
4428.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.23392/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Chirilă Mihai Florin3   PDF
4328.02.2017Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.10217/07.05.2014 încheiat între Comuna Miroslava şi domnul Dumitrașcu Daniel   PDF
4228.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, conform listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 31 decembrie 2016   PDF
4128.02.2017Hotarare privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, județul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, conform listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 31 decembrie 2016   PDF
4028.02.2017Hotarare privind revocarea H.C.L. Miroslava nr.130/28.08.2014   PDF
3928.02.2017Hotarare privind Planul anual de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava pentru anul 201739   PDF
3828.02.2017Hotarare privind Organigrama și Statul de funcții la nivelulul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, pentru anul 2017   PDF
3716.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.82 din 19.05.2016 privind necesitatea și oportunitatea aprobării documentaţiei tehnico – economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
3616.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.81 din 19.05.2016 privind implementarea proiectului : „Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
3516.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Modernizare străzi și drumuri locale în satele din Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi”   PDF
3416.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Înființare retea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancaș, Comuna Miroslava, Județul Iași”   PDF
3316.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere și modernizare Școala Gimnazială “Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași”   PDF
3216.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Modernizare iluminat stradal în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi”   PDF
3116.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Extindere gradiniță şi construire creșă în cadrul Școlii “Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași”   PDF
3016.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL ”Modernizare bază sportivă în incinta Liceului Agricol “M. Kogălniceanu” Miroslava, Județul Iași”   PDF
2916.02.2017Hotarare privind aprobarea pentru valoarea totală a obiectivului de investiţie prin PNDL “Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, Județul Iași”   PDF
2831.01.2017Hotărârea nr. 28 pentru modificarea și completarea Art. 1 punctul 02.04 din Anexa nr. IX la H.C.L. Miroslava nr. 91 din 24.11.2016   PDF
2731.01.2017Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare   PDF
2631.01.2017Hotărârea nr. 26 privind reglementarea unor măsuri de sprijin pentru elevii clasei a VIII a si a profesorilor coordonatori pentru îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională din anul 2017   PDF
2531.01.2017Hotărârea nr. 25 privind modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Comuna Miroslava 2014-2020   PDF
2431.01.2017Hotărârea nr. 24 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava în anul 2017   PDF
2331.01.2017Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2017 la nivelul Comunei Miroslava   PDF
2231.01.2017Hotărârea nr. 22 pentru modificarea și completarea Art. 3 din H.C.L. Miroslava nr. 34 din 28.07.2016   PDF
2131.01.2017Hotărârea nr. 21 privind darea în administrare de către U.A.T. Comuna Miroslava către S.C. Servicii Publice Miroslava S.RL.L. a unor bunuri ce fac parte din patrimoniul comunei   PDF
2031.01.2017Hotărârea nr. 20 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.CL. Miroslava nr. 202 din 15.12.2015   PDF
1931.01.2017Hotărârea nr. 19 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 71 din 28.05.2015   PDF
1831.01.2017Hotărârea nr. 18 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 13 din 29.01.2015   PDF
1731.01.2017Hotărârea nr. 17 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.CL. nr. 42 din 27.04.2014   PDF
1631.01.2017Hotărârea nr. 16 privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava   PDF
1531.01.2017Hotărârea nr. 15 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul Extindere rețele electrice pe str. Ioan Joldea Vodă sat Valea Adîncă, comuna Miroslava   PDF
1431.01.2017Hotărârea nr. 14 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public a investiției Extindere rețea de canalizare menajeră pe str.Pădurii, str. Ctin Langa și Ctin Mavrocordat în Comuna Miroslava   PDF
1331.01.2017Hotărârea nr. 13 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public a investiției Extindere alimentare cu apă în Comuna Miroslava   PDF
1231.01.2017Hotărârea nr. 12 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 77 din 27.10.2016   PDF
1131.01.2017Hotărârea nr. 11 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. Miroslava nr. 53 din 29.09.2016   PDF
1031.01.2017Hotărârea nr. 10 privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava   PDF
931.01.2017Hotărârea nr. 9 privind aprobarea tarifelor orare și a manoperei orare folosite de către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.   PDF
831.01.2017Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.   PDF
731.01.2017Hotărârea nr. 7 privind aprobarea bugetului pentru anul 2017 al S.C. Servicii Publice Miroslva S.R.L.   PDF
631.01.2017Hotărârea nr. 6 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.   PDF
531.01.2017Hotărârea nr. 5 privind aprobarea achiziționării de către Primăria comunei Miroslava a serviciilor de consultanță juridică   PDF
431.01.2017Hotărârea nr. 4 privind alegerea președintelui de ședință pe trim. I 2017   PDF
306.01.2017Hotarare prin care se aproba deficitul bugetar al sectiunii de dezvoltare la data de 30 decembrie 2016   PDF
206.01.2017Hotarare prin care se modifica si completeaza HCL nr. 12 din 29 ianuarie 2015   PDF
106.01.2017Hotarare prin care se revoca HCL 112 din 15 decembrie 2016   PDF
11915.12.2016Hotarare prin care se modifica si completeaza Anexa 2 la HCL nr. 44 din 31.08.2016   PDF
11815.12.2016Hotarare prin care se aprobă însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.86 din 19.05.2016, ca urmare a actualizării indicatorilor topo-cadastrali privind suprafața de 5000 m.p. prevăzută la poziția nr. 469 din inventar   PDF
11715.12.2016Hotarare prin care se avizează Planul Urbanistic Zonal – beneficiari Alupei Vasile și Maricica pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P1/3 (2878/2/15/3), NC 1816/3, având suprafața de 700 m.p. în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime P+E+M   PDF
11615.12.2016Hotarare prin care se avizează Planul Urbanistic Zonal – beneficiar Comănescu Ilinca Christiana pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P2878/1/1, NC 80119, având suprafața de 10000 m.p. în vederea construirii de locuințe cu regim de înălțime P+E+M   PDF
11515.12.2016Hotarare prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal – beneficiari Crăciun Mihai și Victoria, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P 1/1/2/1 (2878/2/7/1/2/1), NC 1510/1/2/1 având suprafața de 3000 m.p. în vederea construirii unei locuințe și dotări aferente   PDF
11415.12.2016Hotarare prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal – beneficiari Crăciun Mihai și Victoria, pentru terenul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62, P1/1/2/7 (2878/2/7/1/2/7), NC 1510/1/2/7, 1/1/2/8 (2878/2/7/1/2/8), NC 1510/1/2/8, 1/1/2/9 (2878/2/7/1/2/9), NC 1510/1/2/9, având suprafața de 3700 m.p. în vederea construirii unei locuințe și dotări aferente   PDF
11315.12.2016Hotarare prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal -beneficiar SC VEXEF SRL, pentru terenul situat în localitatea Miroslava, tarlaua 58, număr cadastral 6090, având suprafața de 4607 m.p., în vederea elaborării P.U.Z. și R.L.U. pentru schimbare reglementări din zona A2 în zona L1b, schimbare destinație clădire existentă în locuințe colective, construire locuință colectivă D+P+2E+M   PDF
11215.12.2016Hotarare prin care se aprobă schimbarea destinaţiei sumei de 869.213,11 lei, rămasă din contractul de credit nr. RQ15100354780603 din 09.11.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi CEC Bank S.A, pentru decontarea parţială a investiţiei – Proiectare şi execuţie modernizare străzi şi drumuri locale în satele din comuna Miroslava, jud. Iaşi pe o lungime de 35,949 km –   PDF
11115.12.2016Hotarare prin care se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în Adunarea Generală a Asociaților SC Miroslava Industrial Parc SRL   PDF
11015.12.2016Hotarare prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T Comuna Miroslava, județul Iași pe trim. IV 2016   PDF
10915.12.2016Hotarare prin care se aprobă reorganizarea în anul școlar 2017-2018 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat, de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Miroslava, județul Iași   PDF
10815.12.2016Hotarare prin care se aprobă Programul anual estimativ al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2017   PDF
10715.12.2016Hotarare prin care se aprobă însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava, Anexă nr. 1 la HCL Miroslava nr.85 din 19.05.2016, ca urmare a actualizării poziției nr. 251 din inventar cu suprafața măsurată de 3157 m.p., intravilan extins conform P.U.G. Miroslava, sat Miroslava și numărul cadastral 80351   PDF
10615.12.2016Hotarare prin care se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 12885 din 26.04.2016 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Martin Ion   PDF
10515.12.2016Hotarare prin care se aprobă validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Miroslava al domnului Frunză Florin   PDF
10415.12.2016Hotarare prin care se aprobă modificarea și completarea Art. 1 din HCL Miroslava nr. 1 din 24.06.2016, în sensul înlocuirii domnului Tunza Viorel – membru în comisia de validare a mandatelor de consilieri locali și vacantarea mandatului de consilier local   PDF
10315.12.2016Hotarare prin care se ia act de demisia domnului consilier local TUNZA VIOREL   PDF
10224.11.2016Hotărâre privind aprobare Act Adițional la contractul de administrare nr.3836 din 10.02.2016 încheiat între U.A.T. Comuna Miroslava și S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L.   PDF
10124.11.2016Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.C.L. nr. 75 din 2016   PDF
10024.11.2016Hotărâre privind concesionare teren 5538mp T78 pentru exploatare agricolă   PDF
9924.11.2016Hotărâre privind aprobare modificare și completare H.C.L. nr. 48 din 2016   PDF
9824.11.2016Hotărâre pentru aprobare modificare și completare H.C.L. nr. 47 din 2016   PDF
9724.11.2016Hotărâre privind aprobare concesiune teren 1116mp T54 comuna Miroslava pentru parcare utilaje   PDF
9624.11.2016Hotărâre privind aprobare concesiune teren 50mp T29 comuna Miroslava pentru exploatare agricolă   PDF
9524.11.2016Hotărâre privind achiziționarea de material lemnos pentru acordare sprijin familii defavorizate în perioada sezonului rece 2016 – 2017   PDF
9424.11.2016Hotărâre privind aprobarea înființării în cadrul S.C. Servicii Publice S.R.L. a Serviciuluii de gestiune al câinilor fără stăpân și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia   PDF
9324.11.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Comuna Miroslava pe trim. IV 2016   PDF
9224.11.2016Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2016 datorate și neachitate de debitori la nivelul Comunei Miroslava   PDF
9124.11.2016Hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2017   PDF
9024.11.2016Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava   PDF
8924.11.2016Hotărâre privind însușirea Contractului de Donație nr. 6746 din 2016 și a Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava   PDF
8824.11.2016Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei a investiției -Modernizare străzi și drumuri locale în sat Valea Adîncă-   PDF
8724.11.2016Hotărâre privind propunerea de demolare a unor clădiri aflate în stare avansată de degradare și care aparțin domeniului public al comunei Miroslava   PDF
8624.11.2016Hotărâre privind predarea către MDRAP prin CNI S.A. a amplasamentului pentru -Consolidare drum str. Iazului, sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iași-   PDF
8524.11.2016Hotărâre privind aprobare Proiect Tehnic si Indicatori tehnico economici -Construire garaj, racorduri utilități, împrejmuire, organizare șantier-   PDF
8424.11.2016Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 15 și nr. 16 la Actul Constitutiv ARSACIS   PDF
8324.11.2016Hotărâre privind aprobarea și modificarea Contractului de delegare gestiune servicii ARSACIS conform Act Adițional nr. 17   PDF
8224.11.2016Hotărâre privind aprobare propunere de demolare a contrucției cu destinație -Școală- din sat Găureni, comuna Miroslava, județul Iași   PDF
8101.11.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 919 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în sat Balciu, cvartal 11, Parcela A 252/1/2 pentru exploatare agricolă   PDF
8001.11.2016Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.53/29.09.2016   PDF
7901.11.2016Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.86/19.05.2016, ca urmare a înscrierii în inventar a suprafeței de 50 m.p. situată în T9, parcela Cc 499/1/36/1, intravilan extins conform PUG sat Uricani, comuna Miroslava, județul Iași   PDF
7701.11.2016Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.85/19.05.2016, ca urmare a dezmembrării numărului cadastral 79035 prevăzut la poziția nr.184 din inventar și înscrierea suprafeței de 116 m.p. teren în domeniul privat al comunei   PDF
7601.11.2016Hotarare privind realizarea unui număr de 132 de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă la gospodăriile situate în localitățile aferente proiectului finanțat Fondul de Coeziune în cadrul POS Mediu 2007 – 2013   PDF
7501.11.2016Hotarare privind modificarea și completarea obiectului contractului de concesiune nr.17320/12.09.2012 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. VEXEF S.R.L..
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui număr de 132 de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă la gospodăriile situate în localitățile aferente proiectului finanțat Fondul de Coeziune în cadrul POS Mediu 2007 – 2013
  PDF
7401.11.2016Hotarare privind Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii, înghețului, alunecușului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2016-2017 în comuna Miroslava, județul Iași   PDF
7301.11.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 400 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în sat Valea Adîncă, număr cadastral 80351 pentru edificare construcție cu destinație locuință   PDF
7201.11.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 1000 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în sat Uricani, cvartal 12, P517/2, cvartal 17, P671/10 pentru edificare construcție cu destinație locuință   PDF
7101.11.2016Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. asupra suprafeței de 39,86 m.p. de teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Valea Adîncă , pe durata de existență a instalațiilor de utilitate publică de distribuție energie electrică   PDF
7001.11.2016Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. asupra suprafeței de 29,60 m.p. de teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Valea Adîncă, pe durata de existență a instalațiilor de utilitate publică de distribuție energie electrică   PDF
6901.11.2016Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. asupra suprafeței de 7,80 m.p. de teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Balciu, pe durata de existență a instalațiilor de utilitate publică de distribuție energie electrică   PDF
6801.11.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 15,00 ha, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în T25, parcelele P1156/11, P1156/12, P1157, P1158, P1188/1, F1083/1 în vederea extragerii unui volum de 70.000 mc/an de pământ în zona Ponoare-comuna Miroslava, județul Iași, în scopul amenajării și stabilizării versantului din zona de referință   PDF
6701.11.2016Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.27385/12.12.2013 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Holimecano Service S.R.L.   PDF
6601.11.2016Hotarare privind concesionărea prin licitație publică deschisă a terenului agricol în suprafață de 29.8583 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava de către persoanele fizice și/sau juridice interesate pentru exploatare agricolă   PDF
6501.11.2016Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T Comuna Miroslava, județul Iași pe trim.IV 2016   PDF
6403.10.2016Hotarare pentru indreptarea erorilor materiale structurate in continutul Hotararii Consiliului Local Miroslava nr. 90/19.05.2016, privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in intravilan comuna Miroslava, T58 P1 CC, NC 6090, avand suprafata de 4607 m.p., in vederea construirii unei locuinte colective si dotari aferente, beneficiar S.C. VEXEF S.R.L   PDF
6303.10.2016Hotărâre privind modificarea Planului Urbanistic Zonal –beneficiar Parohia ”Duminica Sfinților Români”-Miroslava din zona L1A în IS1 pentru terenul situat în sat Miroslava conform P.U.G. extins al comunei Miroslava, judeţul Iaşi, T54, P 2536/75, NC 77093, având suprafaţa de 1000 m.p., pentru construire așezământ biserices   PDF
6203.10.2016Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. asupra suprafeței de 146,20 m.p. de teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Valea Adîncă, pentru execuția proiectului “Alimentare cu energie electrică locuință (11apartamente + spațiu comun) P.F.A. BAHRIM ANA LOREDANA sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
6103.10.2016Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei Miroslava a investiției:“Extindere rețea iluminat public pentru comuna Miroslava”   PDF
6003.10.2016Hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din H.C.L. Miroslava nr.34/28.07.2016 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Miroslava către un operator licențiat până la organizarea procedurii de concesionare a serviciului conform legislației în vigoare   PDF
5903.10.2016Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 97 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în T56, parcela A2593/50/2 pentru amplasare farmacie veterinară   PDF
5803.10.2016Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a propunerilor primite din partea cetățenilor comunei privind modificarea la nivelul Comunei Miroslava a Programului de transport public județean de persoane valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019   PDF
5703.10.2016Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.23419/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Rusu Ştefan-Eduard   PDF
5603.10.2016Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.33023/17.12.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Dascălu Simona-Florentina   PDF
5529.09.2016Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.86/19.05.2016, ca urmare a introducerii unor noi suprafețe de teren și a actualizării poziției nr.590 din inventar   PDF
5403.10.2016Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T Comuna Miroslava, județul Iași pe trim.III 2016   PDF
5303.10.2016Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.85/19.05.2016, ca urmare a actualizării poziției nr.184 din inventar.   PDF
5203.10.2016Hotarare privind desemnare reprezentant al Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava, în anul școlar 2016-2017   PDF
5103.10.2016Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016   PDF
13619.09.2016Hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 12/29.01.2015 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne,prin credit bancar, in valoare de 15.000.000 lei   PDF
5019.09.2016Hotărârea nr. 50 privind însușirea Inventarului Domeniului Public al comunei ca urmare a actualizării pozițiilor 542 și 545   PDF
4919.09.2016Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico economici ai proiectului Elaborare Proiect și Execuție lucrări pentru investiția Semaforizare intersectii Comuna Miroslava   PDF
4819.09.2016Hotărârea nr. 48 privind asigurarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile privind realizarea obiectivului de investiție Reabilitare Școala Miron Barnovschi Uricani   PDF
4719.09.2016Hotărârea nr. 47 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție Reabilitare Scoala Miron Barnovsch Uricani   PDF
4631.08.2016Hotarare privind darea în folosință cu titlu gratuit către Asociația Toto-Prietenul Animalelor a terenului aparținând domeniului privat al comunei, situat în T62, P28790/100/1, NC 76345 în suprafață de 1000 m.p. și a construcțiilor existente pe acest teren, reprezentând ansamblu modular dotat cu mobilier și racordat la utilități necesar funcționării adăpostului pentru câinii comunitari din Comuna Miroslava, județul Iași   PDF
4531.08.2016Hotarare privind acordarea dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. asupra suprafeței de 158,5 m.p. de teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Uricani, pe durata de existență a instalațiilor de utilitate publică de distribuție energie electrică   PDF
4431.08.2016Hotarare privind Regulamentul de acces în Parcul Industrial ”MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC”, a Contractului –Cadru de administrare și de prestări servicii conexe, precum și a Organigramei S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.   PDF
4331.08.2016Hotarare privind Regulamentul Local pentru autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate în Comuna Miroslava, județul Iași   PDF
4231.08.2016Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T Comuna Miroslava, județul Iași pe trim.III 2016   PDF
4131.08.2016Hotarare privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Miroslava pe perioada mandatului 2016-2020   PDF
4031.08.2016Hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, în anul școlar 2016-2017   PDF
3931.08.2016Hotarare privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2016 (poziții de la nr.90 la nr.94)   PDF
3831.08.2016Hotarare privind respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul Olariu Dorel-Mihai și doamna Olariu Mirabela împotriva H.C.L. nr.8/07.07.2016   PDF
3731.08.2016Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava, ca urmare a înscrierii suprafeței de 33195 m.p. în Anexa nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.85/19.05.2016   PDF
3631.08.2016Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.86/19.05.2016, ca urmare a introducerii unor noi suprafețe de teren și a actualizării poziției nr.527 din inventar   PDF
3528.07.2016Hotarare privind desemnarea consilierilor locali ce vor participa la alegerea delegatului sătesc pentru locuitorii care nu au consilieri locali aleși în CL Miroslava   PDF
3428.07.2016Hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Miroslava către un operator licențiat până la organizarea procedurii de concesiune a serviciului   PDF
3328.07.2016Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Extindere rețea de iluminat în comuna Miroslava   PDF
3228.07.2016Hotarare privind concesionarea prin licitație cu plic închis a terenului în suprafață de 713 m.p., număr cadastral 81563   PDF
3128.07.2016Hotarare privind aprobarea Regulamentului Cadru privind concesionarea bunurilor aparținând Domeniului Privat al Comunei Miroslava   PDF
3028.07.2016Hotarare privind însuțirea Domeniului Privat al Comunei Miroslava ca urmare a înscrierii suprafeți de 713 m.p. în inventar   PDF
2928.07.2016Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Public al comunei ca urmare a actualizării poziției nr. 527 din inventar   PDF
2828.07.2016Hotarare privind revocarea HCL Miroslava nr. 67 din 28 aprilie 2016   PDF
2728.07.2016Hotarare privind aprobarea atribuirii in principiu a unor loturi de teren cu titlu gratuit pentru vetre stupină în comuna Miroslava   PDF
2612.07.2016Hotarare privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extindere retele de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, judetul Iasi.   PDF
2512.07.2016Hotarare privind Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizarea retelelor de drumuri ce vor deservi Parcul Industrial Miroslava.”   PDF
2412.07.2016Hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.11821/04.06.2013 incheiat intre comuna Miroslava si Asociatia Grup de Actiune Locala „Stejarii Argintii”.   PDF
2312.07.2016Hotarare privind Regulamentului-Cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: ”Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, sat Cornești, comuna Miroslva, județul Iași”.   PDF
2212.07.2016Hotarare privind Regulamentului-Cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: ”Centru de zi pentru copii Cornești”.   PDF
2112.07.2016Hotarare privind revocarea H.C.L. Miroslava nr.4/2012 și H.C.L.nr.8/31.01.2013.   PDF
2012.07.2016Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.10284/7.05.2014, încheiat între Comuna Miroslava și domnul Ciubotariu Dan.   PDF
1912.07.2016Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava, ca urmare a actualizării, modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.86/19.05.2016.   PDF
1812.07.2016Hotarare privind însușirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava, ca urmare a actualizării, modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.85/19.05.2016.   PDF
1712.07.2016Hotarare privind modificarea și completarea parțială a Anexei nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.9/28.01.2016.   PDF
1612.07.2016Hotarare privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismul Dacia Duster cu numărul de înmatriculare IS 10 UEO aflat în proprietatea Unității Admnistrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași.   PDF
1512.07.2016Hotarare privind desemnarea reprezentantului Comunei Miroslava, precum și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Comunei Miroslava în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.   PDF
1412.07.2016Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei Miroslava a investiţiilor:“Extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Pepinierei, strada Viei și strada Ioan Vodă cel Viteaz, com. Miroslava, judetul Iasi” și “Extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Florilor, sat. Miroslava, com. Miroslava, judetul Iasi” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..   PDF
1312.07.2016Hotarare privind realizării investiției de extindere rețele electrice în comuna Miroslava, județul Iași, a Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor de eficiență economică pentru proiectele aferente investiției.   PDF
1212.07.2016Hotarare privind încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.18023/08.08.2014 încheiat între Comuna Miroslava și S.C. Ezăreni Turism S.R.L   PDF
1112.07.2016Hotarare privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Miroslava, județul Iași   PDF
1012.07.2016Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în sat Valea Adîncă conform P.U.G. extins al comunei Miroslava, judeţul Iaşi, T66, P 1A, NC 80836, având suprafaţa de 9656 m.p., beneficiar-S.C. CAPITOL IMPEX S.R.L   PDF
912.07.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 941,50 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava conform P.U.G. extins al comunei, Tarlaua 54, număr cadastral 836/1/2/5 cu destinația de construire locuință în comună.   PDF
812.07.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 600 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava, Tarlaua 56, număr cadastral 829/2/1/4, Carte Funciară 512 cu destinația de construire locuință în comună.   PDF
712.07.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 781,12 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava, Tarlaua 56, număr cadastral 824/1/7/23 cu destinația de construire locuință în comună.   PDF
624.06.2016Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Miroslava   PDF
524.06.2016Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Miroslava   PDF
424.06.2016Hotarare privind alegerea președintelui de ședință   PDF
324.06.2016Hotarare privind constituirea Consiliului Local Miroslava   PDF
224.06.2016Hotarare privind rezultatul validării mandatelor consilierilor Consiliului Local Miroslava   PDF
124.06.2016Hotarare privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor Consiliului Local Miroslava   PDF
9219.05.2016Hotarare privind concesionarea terenului in suprafata de 29.8583 ha apartinand domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
9119.05.2016Hotarare privind aprobarea tarifului orar pentru autoutilitara N1 Citroen Jumper achizitionata de catre primaria comunei Miroslava in anul 2016   PDF
9019.05.2016Hotarare privind avizare PUZ SC VEXEF SRL   PDF
8919.05.2016Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pe amplasamentele propuse spre realizare in cadrul Contractului subsecvent nr. 2/2016   PDF
8819.05.2016Hotarare privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 9266/26.04.2016 incheiat intre Comuna Miroslava si dl. Cufner Claudiu   PDF
8719.05.2016Hotarare privind darea în administrare si exploatare catre SC APA VITAL SA a terenurilor pe care sunt amplasate obiective ale sistemului de alimentare cu apa in comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
8619.05.2016Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava, judetul Iasi (II)   PDF
8519.05.2016Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava, judetul Iasi (I)   PDF
8419.05.2016Hotarare privind aprobarea contractarii de servicii de proiectare in vederea elaborarii proiectului Regularizarea curculatiei pe drumurile comunale prin montarea de limitatoare de viteza în comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
8319.05.2016Hotarare privind acordarea mandatului special al reprezentantului asociatului Comuna Miroslava pentru aderearea Comunei Cordun la ARSACIS Iasi   PDF
8219.05.2016Hotarare privind necesitatea si oportunitatea aprobarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri de acces agricol in comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
8119.05.2016Hotarare privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
8019.05.2016Hotarare privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational conform Legii nr. 248 din anul 2015 la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
7919.05.2016Hotarare privind preluarea de catre comuna Miroslava a unor cladiri cu destinatie scoli ce au fost date in administare unitatilor de invatamant de pe raza comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
7819.05.2016Hotarare privind acordarea sumei de 3.500 lei catre Asociatia Nutrigroup Iasi pentru sprijinirea proiectului sezatorile Traista cu sanatate in unitatile de invatamant din comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
7719.05.2016Hotarare privind actualizarea delimitarii administrativ – teritoriala intre satul Ciurbesti si satul Horpaz din comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
7606.05.2016Dispozitie privind Planul de analiza si acoperire a riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Miroslava, judetul Iasi, pentru anul 2016   PDF
7506.05.2016Dispozitie privind modificarea si completarea Inventarul Domeniului Privat al comunei Miroslava, in sensul inscrierii in domeniul privat al comunei la pozitia 275 a terenului in suprafata de 0,2742 ha, amplasat in T32 parcelele P1705/1/200, P 1703/200 (trece si prin De 1704 – repozitionat)   PDF
7406.05.2016Dispozitie privind modificarea si completarea domeniului Public al comunei Miroslava, in sensul inscrierii in inventar a suprafetelor de teren de 11127 m.p. si 434 m.p. – drum public   PDF
7306.05.2016Dispozitie privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava în anul 2016   PDF
7206.05.2016Dispozitie privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 131.909 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în extravilan comuna Miroslava-zona Valea Ursului, T51 și T54, parcelele N:2485/31, 2407/30, 2408/30, 2409/30, 2410/30, NC 80448, NC 80394, pentru cultivare plante medicinale și aromatice   PDF
7106.05.2016Dispozitie privind repartizarea profitului contabil al S.C. Servicii Publice S.R.L. rămas după deducerea impozitului pe profit pentru perioada 2011-2015   PDF
7006.05.2016Dispozitie privind scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării unor
mijloace fixe-utilaje din patrimoniul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava
  PDF
6906.05.2016Dispozitie privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T62, P1/1/2/1(2878/2/7/1/2/1), NC 1510/1/2/1, având suprafaţa de 3000 m.p., extravilan comuna Miroslava, conform P.U.G. extins al comunei beneficiar-CRĂCIUN MIHAI ȘI VICTORIA   PDF
6806.05.2016Dispozitie privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T62, P1/1/2/7 (2878/2/7/1/2/7), NC 1510/1/2/7, 1/1/2/8(2878/2/7/1/2/8), NC 1510/1/2/8, 1/1/2/9 (2878/2/7/1/2/9), NC 1510/1/2/9, având suprafaţa de 3700 m.p., extravilan comuna Miroslava, conform P.U.G. extins al comunei beneficiar-CRĂCIUN MIHAI ȘI VICTORIA   PDF
6706.05.2016Dispozitie privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 713 m.p, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în sat Miroslava, Cvartal 13, Cc 585/1/3, pentru construire centru medical cu ambulatoriu clinic și internări de zi pentru diferite specialități medicale   PDF
6606.05.2016Dispozitie privind îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.CL. Miroslava nr.32/26.02.2016   PDF
6506.05.2016Dispozitie privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2016   PDF
6406.05.2016Dispozitie privind Actul Adiţional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS.   PDF
6306.05.2016Dispozitie privind îndreptarea erorii materiale strecurată în conținutul H.CL. Miroslava nr.62/31.03.2016   PDF
4610.03.2016Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava   PDF
4526.02.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 76 m.p, situat în intravilan sat Uricani, Cvartal 11, Parcela Cc 461/1/3-460/3, aparținând domeniului privat al comunei, pentru folosință agricolă   PDF
4426.02.2016Hotarare privind Proiectul Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiția :” Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate în localitatea Horpaz, comuna Miroslava, jud Iaşi”   PDF
4326.02.2016Hotarare privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în proprietate Unității Admnistrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași   PDF
4226.02.2016Hotarare privind Planul de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Miroslava pentru anul 2016   PDF
4126.02.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenurilor situate în T54,T56, cu destinație-construire locuințe, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava   PDF
4026.02.2016Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea apă şi canalizare şi branşamente”pe str. Pepinierei, loc. Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iaşi şi darea în administrare şi exploatare către S.C APAVITAL S.A.   PDF
3926.02.2016Hotarare privind acordul pentru instituirea ipotecii imobiliare asupra construcţiei proprietatea domnului Leancă Gheorghe și a doamnei Leancă Ruxanda, ridicată pe terenul concesionat, proprietatea privată a Comunei Miroslava   PDF
3826.02.2016Hotarare privind încheierea Actului Adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.15481/09.07.2015, încheiat între domnul Pereș Adrian și Comuna Miroslava   PDF
3726.02.2016Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului public al Comunei Miroslava a investiţiei:“Extindere reţea electrică de joasă tensiune în sat Miroslava , str Viilor, com Miroslava pe o lungime de 500ml” și darea in administrare şi exploatare către S.C EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A..   PDF
3626.02.2016Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T Comuna Miroslava, județul Iași pe trim.I 2016   PDF
3526.02.2016Hotarare privind tarifele de închiriere către terți a utilajului-autogunoieră din dotarea Parcului auto al comunei Miroslava   PDF
3426.02.2016Hotarare privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2016, în sensul introducerii unor noi poziții (80-86)   PDF
3326.02.2016Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Privat al Comun ei Miroslava, în sensul înscrerii în domeniul privat al comunei a terenului în suprafață de 76 m.p., amplasat în sat Uricani, scvartal 11, parcela Cc 461/3-460/3   PDF
3226.02.2016Hotarare privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Comun ei Miroslava, ca urmare a cumulării pozițiilor 536 și 538 și a înscrierii drumului De 2476/98, situat în T53, extravilan comuna Miroslava   PDF
3126.02.2016Hotarare privind achiziționarea de către Comuna Miroslava a unei autoutilitare cu platformă carosată cu o capacitate de 2-3 to   PDF
3026.02.2016Hotarare privind modificarea şi completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.211/17.12.2014   PDF
2926.02.2016Hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului –Comuna Miroslava, județul Iași, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS   PDF
2828.01.2016Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Extindere retea electrica MJ/JT in localitatea Valea Adanca, com.Miroslava, zona strada Cornesti si DE 2968/100/1, jud. Iasi”, a terenului ce apartine domeniului public pentru amplasarea investitiei aferente acestuia   PDF
2728.01.2016Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L.nr.98/30.07.2015   PDF
2628.01.2016Hotarare privind acordarea a 20 de burse de studiu elevilor și/sau studenților proveniți din familii defavorizate din comuna Miroslava, județul Iași, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016   PDF
2528.01.2016Hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare la nivelul U.AT. Comuna Miroslava, județul Iași în anul 2016   PDF
2428.01.2016Hotarare privind actualizarea valorilor bunurilor ce aparțin Domeniului Public și Domeniului Privat ale Comunei Miroslava, județul Iași, conform listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 31 decembrie 2015   PDF
2328.01.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 3371 m.p, situat în T14, număr cadastral 64325 (zona Delphi), aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava pentru amenajare parcare și depozit agregate construcții   PDF
2228.01.2016Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 95 m.p, situat în intravilan sat Horpaz, T60, parcela A2724/3/50 aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava   PDF
2128.01.2016Hotarare privind creditele de angajament pentru acțiuni multianuale perioada 2016-2018   PDF
2028.01.2016Hotarare privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al U.A.T Comuna Miroslava, județul Iași   PDF
1928.01.2016Hotarare privind susţinerea financiară a Asociatiei Sportive pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport„Știința Miroslava” în anul calendaristic 2016   PDF
1828.01.2016Hotarare privind încheierea contractului subsecvent nr. 2 la acordul cadru nr. 67/2014 pentru proiectarea și execuția investiției “MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI LOCALE ÎN SATELE DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”   PDF
1728.01.2016Hotarare privind revocarea H.C.L. nr.172/26.11.2015 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.211/17.12.2014   PDF
1628.01.2016Hotarare privind contractarea de servicii de proiectare în vederea elaborării proiectului: \\\”Creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității, prin achizționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere în Comuna Miroslava, Județul Iași”   PDF
1528.01.2016Hotarare privind încheierea Contractului de Administrare între U.A.T. Comuna Miroslava, județul Iași și S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., societatea administrator al Parcului, în forma prevăzută în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre   PDF
1428.01.2016Hotarare privind actualizarea, modificarea, completarea şi însuşirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
1328.01.2016Hotarare privind Planul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă în anul 2016 la comuna Miroslava   PDF
1228.01.2016Hotarare privind actualizarea, modificarea, completarea şi însuşirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
1128.01.2016Hotarare privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Miroslava în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi   PDF
1028.01.2016Hotarare privind încetarea contractului de concesiune nr.9338/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi d-l Parfene Florin   PDF
928.01.2016Hotarare privind tarifele orare și a manoperei orare folosite în devizele de lucrări în anul 2016, pentru utilajele aflate în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L.,comuna Miroslava, județul Iași   PDF
828.01.2016Hotarare privind Organigrama și Statul de funcții ale S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, pentru anul 2016   PDF
728.01.2016Hotarare privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L.,comuna Miroslava, județul Iași   PDF
628.01.2016Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L.,comuna Miroslava, județul Iași   PDF
528.01.2016Hotarare privind revocarea H.C.L. nr.76/16.06.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local – strada Şcolii în comuna Miroslava, județul Iaşi, în vederea realizării procedurii de expropriere pe strada Școlii   PDF
428.01.2016Hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 61 din data de 30 aprilie 2015 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţie “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local – strada Şcolii în comuna Miroslava, judeţul Iaşi în vederea realizării procedurii de expropriere pe strada Şcolii   PDF
328.01.2016Hotarare privind achiziționarea de către Primăria Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru realizarea procedurilor aferente executării contractului de credit încheiat cu CEC BANK S.A., în baza Hotărârii C.A.Î.L. nr.4629/20.10.2015 și a serviciilor de asistență juridică pentru realizarea procedurilor desfășurate cu autoritățile centrale   PDF
228.01.2016Hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului –Comuna Miroslava, județul Iași, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăești-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS   PDF
128.01.2016Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2016   PDF
20215.12.2015Hotarare privind privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei Miroslava a investiţiilor: “Extindere sistem de alimentare cu apă în localităţile Miroslava (zona de nord a localităţii), Găureni, Uricani şi Valea Ursului, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”, “Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Dancaş, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”, “Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Corneşti şi Proselnici, comuna Miroslava, judeţul Iaşi” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A
  PDF
20115.12.2015Hotarare privind actualizarea, modificarea, completarea şi însuşirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
20015.12.2015Hotarare privind actualizarea, modificarea, completarea şi însuşirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
19915.12.2015Hotarare privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015, în sensul introducerii unor noi poziții (125-129)   PDF
19815.12.2015Hotarare privind instituirea ipotecii imobiliare asupra construcţiei ce urmează a fi edificată de către S.C. TOP MASTER L.T.D. S.R.L. pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.26217/08.10.2015 şi acordarea dreptului de superficie   PDF
19715.12.2015Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Miroslava 2015   PDF
19615.12.2015Hotarare privind încetarea contractului de închiriere nr.300/18.01.2005, încheiat între Consiliul Local Miroslava și S.C. Complex Hotelier Unirea S.A., pentru suprafața de 8 m.p., situată pe Drumul Naţional nr.28, ruta Iaşi-Târgu Frumos, cota 63/320 dreapta, T12, P547, zona Metro, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
19515.12.2015Hotarare privind Programul anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2016   PDF
19415.12.2015Hotarare privind implementarea proiectului ”MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT BALCIU, COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI”   PDF
19315.12.2015Hotarare privind documentaţia tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT BALCIU, COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI”   PDF
19215.12.2015Hotarare privind valoarea de investiţie a proiectului, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”   PDF
19115.12.2015Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Miroslava nr.160/29.10.2015, în sensul încrierii corecte a numărului contractului de finanţare nerambursabilă   PDF
19015.12.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T63, P (1-1-1-1-1)/2(2878/2/16/1-2878/2/16/5), NC (1737-1738-1739-1740-1741)/2, 1A, NC 1816/1/3, 1A, NC 1816/1/2, având suprafaţa de 2217 m.p., extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar-NITA CONSTANTIN CRISTIAN   PDF
18915.12.2015Hotarare privind Planul Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T9, P 1V, NC 72918, P 1V, NC 62667, având suprafaţa de 20724 m.p., intravilan extins al satului Uricani, conform P.U.G. extins al comunei Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar-ASOCIAŢIA ELIYTIS 2014 –Iaşi   PDF
18815.12.2015Hotarare privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în T 66, P1A, 2DR, NC 80167, P (1/3-2/6)/2(2973/1/4/3-2973/1/5/6), NC1914/6/2, având suprafaţa de 3808 m.p., intravilan Valea Adîncă, str. Principală nr.47A, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiari-IONESCU GICU SORIN şi FLORITA   PDF
18715.12.2015Hotarare privind reorganizarea în anul școlar 2016-2017 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat, de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Miroslava, județul Iași   PDF
18526.11.2015Hotarare privind aprobare Proiectul Tehnic și principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția :”Extindere rețea electrică de joasă tensiune, strada Viilor sat Miroslava, com. Miroslava, jud.Iași”   PDF
18426.11.2015Hotarare privind aprobare îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.194/25.11.2010   PDF
18326.11.2015Hotarare privind aprobare rectificărea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2015   PDF
18226.11.2015Hotarare privind aprobare modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Organigramei-”Centru de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc (8-15 copii), sat Cornești, comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
18126.11.2015Hotarare privind aprobare completarea atribuțiilor SPAS Miroslava prevăzute la Cap.VI art.44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.140/21.10.2015   PDF
18026.11.2015Hotarare privind aprobare convocarea adnuărilor sătești, în localitățile componente ale comunei Miroslava, în vederea desemnării unui reprezentant al proprietarilor în Comisia Locală de Fond Funciar Miroslava   PDF
17926.11.2015Hotarare privind aprobare darea în administrare a terenului pe care este înființat Parcul Industrial Miroslava   PDF
17826.11.2015Hotarare privind aprobare modificarea și completarea H.C.L.nr.160/30.09.2014, în sensul prelungirii perioadei de acordare a burselor de studiu elevilor/studenților proveniți din familii defavorizate la nivelul Comunei Miroslava   PDF
17726.11.2015Hotarare privind aprobare modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.106/19.08.2011 privind Regulamentul de Eliberare a Acordului/Autorizaţiei de Funcţionare referitoare la desfăşurarea activităţilor comerciale de către agenţii economici de pe raza comunei Miroslava, județul Iași   PDF
17626.11.2015Hotarare privind aprobare la nivelul Comunei Miroslava a taxele şi a impozitele locale pentru anul fiscal 2016   PDF
17526.11.2015Hotarare privind aprobare modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.145/21.10.2015   PDF
17426.11.2015Hotarare privind aprobare modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.144/21.10.2015   PDF
17326.11.2015Hotarare privind aprobare completarea Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015, în sensul introducerii unor noi poziții (120-124)   PDF
17226.11.2015Hotarare privind aprobare modificarea şi completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.nr.211/17.12.2014   PDF
17126.11.2015Hotarare privind aprobare stabilirea categoriilor de străzi din Comuna Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
17026.11.2015Hotarare privind aprobare modificarea şi completarea H.C.L.nr.166/17.11.2015   PDF
16926.11.2015Hotarare privind aprobare radierea poziției nr.244 și înscrierea unor străzi în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
16826.11.2015Hotarare privind aprobare procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru obligaţiile de plată restante, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Miroslava, conform prevederilor O.U.G.nr.44/14.10.2015   PDF
16717.11.2015Hotarare privind aprobare instituirea ipotecii asupra construcţiei proprietatea S.C. FARMEXIM S.A. ridicată pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.14118/01.10.2009   PDF
16617.11.2015Hotarare privind aprobare numirea persoanelor care vor ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Miroslava, județul Iași   PDF
16517.11.2015Hotarare privind aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Miroslava pe trim. IV 2015   PDF
16417.11.2015Hotarare privind aprobare Bugetul Creditelor Interne ale Comunei Miroslava pentru anul 2015   PDF
14511.11.2015Hotarare privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
14709.11.2015Hotarare privind implementarea proiectului Modernizare şi reabilitare corpuri de clădire “Şcoala Mică” şi “Şcoala Mare” din cadrul “Grupului Şcolar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
14609.11.2015Hotarare privind documentaţia tehnico – economică, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii Modernizare şi reabilitare corpuri de clădire “Şcoala Mică” şi “Şcoala Mare” din cadrul “Grupului Şcolar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
14409.11.2015Hotarare privind documentaţia tehnico – economică,faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI),pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
14309.11.2015Hotarare privind implementarea proiectului „Extindere infrastructură de apă uzată în localităţile Găureni, Uricani, Brătuleni, Voroveşti, Valea Ursului şi Ciurbeştidin comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
14209.11.2015Hotarare privind documentaţia tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii “Extindere infrastructură de apă uzată în localităţile Găureni, Uricani, Brătuleni, Voroveşti, Valea Ursului şi Ciurbeşti din comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
14109.11.2015Hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de zi pentru copii Cornești   PDF
14009.11.2015Hotarare privind modificarea și completarea atribuțiilor SPAS Miroslava prevăzute la Cap.VI art.44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.106/27.08.2015   PDF
13909.11.2015Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.IV 2015   PDF
13809.11.2015Hotarare privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.62/31.10.2012   PDF
13709.11.2015Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2015   PDF
16330.10.2015Hotarare privind în principiu de către Consiliul Local Miroslava de a da în arendă unele suprafețe de teren agricole productive aparținând domeniului public al Comunei Miroslava   PDF
16230.10.2015Hotarare privind Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii, înghețului, alunecușului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2015-2016 în comuna Miroslava, județul Iași   PDF
16030.10.2015Hotarare privind solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de până la 327.458 euro, respectiv 1.432.072 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în Comuna Miroslava, Jud. Iași.”   PDF
15930.10.2015Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 4000 m.p, situat în T14 , număr cadastral 80303, sat Brătuleni, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, în scopul construirii unei tipografii   PDF
15830.10.2015Hotarare privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015, în sensul introducerii unor noi poziții (111-119)   PDF
15730.10.2015Hotarare privind realizarea lucrărilor de modernizare a străzii Neculai Hârțan (denumită strada Ciurbeşti în proiect), pe o lungime de 975 m, din cadrul proiectului ”Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în com. Miroslava pe o lungime de 8,00 km   PDF
15630.10.2015Hotarare privind actualizarea, modificarea, completarea și însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava   PDF
15530.10.2015Hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 600 m.p, situat în T56 P2593/240, zona C, sector X, stânga, sat Miroslava, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava   PDF
15430.10.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în T78, P1P, NC79035, 3694/110, 3694/2, 3694/5, având suprafaţa de 1000 m.p., intravilan sat Ciurbești, comuna Miroslava, județul Iași, beneficiar-BISOG PETRU PFA   PDF
15330.10.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în T45, P 2045/13, NC69292, având suprafaţa de 19032 m.p., extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi beneficiari-ROTARU ANDREI și GENOVEVA MARIANA   PDF
15230.10.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în SC81, P1A, NC1025/1/8, având suprafaţa de 1000 m.p., extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar-MORARU CONSTANTIN CRISTIAN   PDF
15130.10.2015Hotarare privind modificarea și completarea art.1 pct.I din H.C.L. nr.123/25.09.2015, în sensul desemnării unui singur reprezentant al Consiliului Local Miroslava în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu”-Miroslava în anul școlar 2015-2016   PDF
15030.10.2015Hotarare privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare   PDF
14930.10.2015Hotarare privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al comunei Miroslava a investiției:”Centru de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc (8-15 copii), sat Cornești, comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
14830.10.2015Hotarare privind Regulamentul serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași   PDF
13507.10.2015Hotarare privind aprobare modificare și completare H.C.L. nr.111/27.08.2015, în sensul că în loc de teren aferent clădirii cu destinație dispensar uman-cabinet se va trece suprafața de 24,90 m.p. (folosință comună) așa cum este corect   PDF
13407.10.2015Hotarare privind aprobarea avizarii Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în T77, Parcela 1A NC72711,4793/5,4793/3, având suprafaţa de 8256 m.p., extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiari-GOGU MARIA, VASILACHE BOGDAN, BÎZGĂ EMILIAN   PDF
13307.10.2015Hotarare privind aprobare asumare de către Comuna Miroslava a realizării branşamentelor din cadrul proiectului “Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
13207.10.2015Hotarare privind aprobare proiect “Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” şi a cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile)   PDF
13107.10.2015Hotarare privind aprobare revocare H.C.L. nr. 47 din data de 07 aprilie 2015, privind aprobarea proiectului “Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”, şi a cofinanţării proiectului   PDF
13007.10.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 392 m.p., cvartal 11, P370/1/10, situat în intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, pentru amenajare parcare și cale de acces   PDF
12907.10.2015Hotarare privind aprobarea deplasării unei delegații în țara Iran în scopul atragerii de investitori pentru Parcul Industrial Miroslava, precum și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări   PDF
12807.10.2015Hotarare privind aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al comunei Miroslava a investiției “ Centrala fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
12707.10.2015Hotarare privind aprobarea actualizarii și completarii Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava   PDF
12507.10.2015Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III și trim.IV 2015   PDF
12407.10.2015Hotarare privind desemnare reprezentant al Consiliului Local Miroslava în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava, în anul școlar 2015-2016   PDF
12307.10.2015Hotarare privind aprobare desemnare reprezentanţilor Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, în anul școlar 2015-2016   PDF
12207.10.2015Hotarare privind aprobare modificare și completare art.1 din H.C.L. nr.49/30.04.2015 privind criteriile de selecţie necesare a fi îndeplinite pentru participare la procedura de concesiune loturi teren, în vederea edificării de locuințe în comuna Miroslava, județul Iași   PDF
11707.10.2015Hotarare privind aprobare completare Program anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015   PDF
11607.10.2015Hotarare privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava pentru anul 2015   PDF
13601.10.2015Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. nr.12/29.01.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, prin credit bancar, în valoare de 15.000.000 lei   PDF
11528.08.2015Hotarare privind aprobarea angajamentului Comunei Miroslava de realizare a investiţiei de înfiinţare a sistemului de canalizare în localităţile Corneşti,Proselnici, Găureni, Uricani, Valea Ursului și Dancaş şi respectiv extinderea acestuia în zona de Nord a localităţii Miroslava   PDF
11428.08.2015Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli ale comunei Miroslava 2015   PDF
11328.08.2015Hotarare privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 956 m.p., situat în T54, P Cc 2538/10, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
11228.08.2015Hotarare privind aprobarea actualizarii Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava ca urmare a încetării
contractului de concesiune nr.9823/05.11.2008 încheiat cu domnul Broșteanu V.Vasile
  PDF
11128.08.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a clădirii cu destinație dispensar Uman-cabinet, în suprafață de 11.92 m.p. și a terenului aferent acesteia de 24.90 m.p., sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, situate în parcela Cc 587, cvartal 13 aparținând domeniului public al comunei   PDF
11028.08.2015Hotarare privind aprobarea completarii Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015   PDF
10928.08.2015Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în T27, NC1244, 71527 având suprafaţa de 3115,66 m.p., extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar: MARCIUC PETRU   PDF
10828.08.2015Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:
”Investiții pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de apă la nivelul ariei de operare a operatorului regional S.C. APAVITAL S.A. IAȘI ”
  PDF
10728.08.2015Hotarare privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava 2015   PDF
10628.08.2015Hotarare privind aprobarea modificarii și a completarii Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.73/28.05.2015   PDF
10528.08.2015Hotarare privind aprobarea modificarii și a completarii art.1 din H.C.L.nr.66/30.04.2015   PDF
10407.08.2015Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava pe trim.III și trim.IV 2015   PDF
10307.08.2015Hotarare privind aprobarea achiziționarii de către Primăria comunei Miroslava a serviciilor de consultanță juridică pentru contractarea unui credit, formularea și susținerea cererii de autorizare a contractării/garantării unei finanțări rambursabile, către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale   PDF
10207.08.2015Hotarare privind aprobarea contractarii de servicii de proiectare, în vederea întocmirii proiectului tehnic (Pth+DE+CS+DTAC) pentru proiectul:“Modernizare drumuri de exploatație agricolă în Comuna Miroslava, Județul Iași”   PDF
10130.07.2015Hotarare privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului “Investiții pentru exploatarea și întreținerea sistenelor de apă la nivelul ariei de operare a operatorului regional S.C. APAVITAL S.A. IAȘI” a terenului pentru construcţia/ extinderea/ reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia   PDF
10030.07.2015Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic DRU-93-2014 REV.2 şi indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare străzi şi drumuri locale în satele din comuna Miroslava, judeţuil Iaşi pe o lungime de 9,006 km- sat Valea Adâncă” și aprobarea modificării amplasamentului   PDF
9930.07.2015Hotarare privind aprobarea completarii Inventarului Domeniului Public al
Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, cu unele suprafețe de teren cu destinația ”drum” (3532 m.p., Parcela De 2536/50/3, Tarla 54, amplasat între DJ 2047 și De 2536, 113 m.p., cvartal 6, parcela De 162/2 amplasat între Ds 11, nr.cad.66626, Miron Maria și Bat Constantin, 2170 m.p., Tarla 9, parcela De 530/20)
  PDF
9830.07.2015Hotarare privind aprobarea măsurilor adoptate la nivelul Comunei Miroslava pentru persoanele care nu au încheiat și/sau refuză încheierea de contracte individuale cu operatorul de salubrizare S.C. DERMAT CONS S.R.L. acreditat pe teritoriul comunei Miroslava   PDF
9730.07.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a clădirii cu destinație dispensar veterinar în suprafață de 77 m.p. și a terenului aferent acesteia de 300 m.p., sat Balciu, comuna Miroslava, județul Iași, situate în P Cc 13/2, Cc6, Cc7, A 5/1, cvartal 2, aparținând domeniului privat al comunei   PDF
9630.07.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 704 m.p., situat în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, judeţul Iași, T54 PA2536/1/100/1, număr cadastral 76205   PDF
9530.07.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 338m.p., situat în intravilan sat Ciurbeşti, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, T78 PA3756/2/50 număr cadastral 79323   PDF
9430.07.2015Hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor material domnului Bendescu Costel din sat Ciurbești, comuna Miroslava, județul Iași   PDF
9330.07.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 3371 m.p., situat în T14 sat Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, număr cadastral 64325, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
9230.07.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 12000 m.p., situat în T14, număr cadastral 68479, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
9130.07.2015Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiția : ”Construire Vestiar în localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
9030.07.2015Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 600 m.p., situat în T56 P2593/219, zona C, sector IX, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
8930.07.2015Hotarare privind aprobarea încetarii contractului de concesiune nr.58/11.05.2001, încheiat între Consiliul Local Miroslava și domnul Ungureanu Lucian-Constantin, pentru suprafața de 600 m.p., situată în T56 P2593/219, zona C, sector IX, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
8830.07.2015Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic nr.DRU-09-2015 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare strada Via Mare, sat Uricani, comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
8730.07.2015Hotarare privind aprobarea modificarii și completarii art.5 din contractul de comodat nr.11821/04.06.2013 încheiat între Comuna Miroslava și Asociația Grup de Acțiune Locală ”Stejarii Argintii” și prelungirea duratei acestuia   PDF
8607.07.2015Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava pentru anul 2015 trim.III   PDF
8524.06.2015Hotarare privind aprobarea completarii Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015   PDF
8424.06.2015Hotarare privind aprobarea actualizarii activelor corporale şi necorporale din Inventarul Domeniului Public şi Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, conform raportului de evaluare realizat la data de la 29 ianuarie 2015
  PDF
8324.06.2015Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”PARC INDUSTRIAL MIROSLAVA”, comuna Miroslava, județul Iași   PDF
8224.06.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în T38, NC5297, având suprafaţa de 3.045 m.p., extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
beneficiar-PLĂMĂDEALĂ ŞTEFAN
  PDF
8124.06.2015Hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L.nr.66/31.05.2013 privind concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 704 m.p. teren, situat în intravilan sat Miroslava, în T54 parcela A2536/1/100/1   PDF
8024.06.2015Hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L.nr.202/17.12.2014 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.26/10.05.2014 încheiat
între Comuna Miroslava şi d-na Nicolau C. Maria-Anca
  PDF
7924.06.2015Hotarare privind aprobarea actualizarii, completarii şi însuşirii Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
7824.06.2015Hotarare privind aprobarea actualizarii, completarii şi însuşirii Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
7724.06.2015Hotarare privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2015-domnul Andrian Neculai   PDF
7616.06.2015Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia \”Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local – strada Scolii in comuna Miroslava, judetul Iasi in vederea realizarii procedurii de expropriere pe strada Scolii\”   PDF
7516.06.2015Hotarare pentru revocarea H.C.L. nr.62/30.04.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate DRU-07-2015 si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local – strada Scolii in comuna Miroslava, judetul Iasi in vederea realizarii procedurii de expropriere pe strada Scolii”   PDF
7416.06.2015Hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015   PDF
7328.05.2015Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.123/28.10.2011   PDF
7228.05.2015Hotărâre privind completarea şi modificarea HCL nr.69/30.05.2013 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru « Modernizare străzi şi drumuri locale în satele din comuna Miroslava, judeţul Iaşi »   PDF
7128.05.2015otărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei „Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Ciurbeşti, com. Miroslava, jud. Iaşi” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. ApaVital S.A.   PDF
7028.05.2015Hotărâre privind completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015   PDF
6928.05.2015Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.14600/11.07.2013 încheiat între Comuna Miroslava şi S.C. Agropan Impex S.R.L.   PDF
6807.05.2015Hotarare privind angajamentul finalizarii proiectului “Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, judetul Iasi” pana la data limita de eligibilitate aferenta POS Mediu 2007-2013, respectiv 31.12.2015   PDF
6730.04.2015Hotarare privind aprobarea Organiramei si a Statului de functii la Primaria Comunei Miroslava   PDF
6630.04.2015Hotarare privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane defavorizate la care se angajeaza concesionarul – S.C. Dermat CONS S.R.L., altele decat cele prevazute la cap.8 pct.8.1 din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.26/29.04.2015, incheiat la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
6530.04.2015Hotarare privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 26/29.04.2015, incheiat la nivelul comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
6430.04.2015Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic DRU-93-2014 REV.1 si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi pe o lungime de 9.006 km – sat Valea Adanca” pentru modificarea amplasamentului   PDF
6330.04.2015Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de arenda intre UAT Comuna Miroslava, in calitate de arendator si Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Iasi, in calitate de arendas, pentru terenul situat in T46, parcela 2074/5, extravilan sat Proselnici, com. Miroslava, jud. Iasi, avand suprafata de 5.00 ha   PDF
6230.04.2015Hotarare privind Studiului de fezabilitate DRU-07-2015 si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local – strada Scolii in comuna Miroslava, judetul Iasi in vederea realizarii procedurii de expropriere pe strada Scolii   PDF
6130.04.2015Hotarare privind declararea de utilitate publica de interes local a obiectivului de investitie “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local- strada Scolii in comuna Miroslava, judetul Iasi” in vederea realizarii procedurii de expropriere pe strada Scolii   PDF
6030.04.2015Hotarare privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Miroslava in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal   PDF
5930.04.2015Hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr. 13 si Actului Aditional nr.14   PDF
5830.04.2015Hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia proiectului “Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Municipiul Iasi si zona metropolitana – C1.21” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia   PDF
5730.04.2015Hotarare privind actualizarea, completarea si insusirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
5630.04.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat in T70, Parcela P1A, 1A, NC68711 si NC 68710, avand suprafata de 1.010 m.p., extravilan comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiar: IOSUB IONUT   PDF
5530.04.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat in T67, Parcela P1NP, NC61223, 1NP, NC61222, 1NP, 2P, NC61219, 1P, 2NP, NC61200, 1NP, NC61197, 1NP,2A,NC61198, 1P, 2NP, 3P, NC61208, 1NP, NC61209, 1NP, NC61210, 1NP, NC61216, 1NP, NC61217, 1P, 2A, 3NP, NC61199, avand suprafata de 10.070 m.p., extravilan comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiari: SACALEANU OVIDIU, BALAN STEFANA CORINA si BALAN COSTEL MIHAITA   PDF
5430.04.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat in T62, Parcela P1/1/1/1/1/7 (2878/2/71/1/1/1/7), NC 1510/1/1/1/7 si P1/1/1/1/9 (2878/2/7/1/1/1/9), NC 1510/1/1/1/9, avand suprafata de 1.878 m.p., extravilan comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiari: AXINIA ELENA, AXINIA IOAN, SPIRIDON OVIDIU-VASILE si SPIRIDON VASILICA   PDF
5330.04.2015Hotarare privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat in T32, Parcela P1A, NC4305/2/2 si NC 4305/2/1/1, avand suprafata de 4.195 m.p., extravilan comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiari: NITA LUCIAN VASILE, NITA ANISOARA, POPOVICI ILIE-DANUT si POPOVICI VALENTINA   PDF
5230.04.2015Hotarare privind participarea Comunei Miroslava in calitate de membru fondator si in acelasi timp ca partener in Asociatia Grupului de Actiune Locala \”Stejarii Argintii\”, in vederea accesarii fondurilor europene din intervalul de finantare 2014-2020   PDF
5130.04.2015Hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 4020/12.05.2008 incheiat intre Comuna Miroslava si D-l Vieru Sorin   PDF
5030.04.2015Hotarare privind aprobarea acordarii de facilitati catre S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. – societate administrator a parcului- si rezidentilor parcului (Acord de Principiu conf. Art. 6 si art.20 din Legea nr. 186/2013)   PDF
4930.04.2015Hotarare privind modificarea si completarea criteriilor de selectie privind participarea la procedura de licitatie publica organizata conform HCL. nr. 96/22.07.2014, HCL. nr. 97/22.07.2014 si HCL nr. 98/22.07.2014   PDF
4807.04.2015Hotărâre privind aprobarea punerii la dizpoziția proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, județul Iași” a terenului pentru construcția/extindere/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia   PDF
4707.04.2015Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, județul Iași” și a cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile)   PDF
4607.04.2015Hotărâre privind aprobarea Studiului de fazabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, județul Iași”   PDF
4507.04.2015Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de înfrățire dintre Comuna Miroslava, județul Iași și Comuna Cărpineni, raionul Hâncești – Republica Moldova   PDF
4407.04.2015Hotărâre privind aprobarea funcționării cu personalitate juridică în anul școlar 2015-2016 a unității de învățământ Școala Gimnazială ”Dimitrie Anghel” – Cornești, precum și a aprobării funcționării unităților școlare arondate acesteia, ca unități școlare fără personalitate juridică   PDF
4325.03.2015Hotărâre privind aprobarea aplicării la Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat în vederea modernizării sietemului de iluminat public stradal din comuna Miroslava   PDF
4225.03.2015Hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 16 m.p., către parohia ”Sf.Nicolae” – Valea Adânca, în vederea construirii unei troițe   PDF
4125.03.2015Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat in T59, parcelele P2689/2/3 și P2698/2/4. NC67408, NC68504 avand suprafata de 4.933 m.p., extravilan comuna Miroslava, judetul Iași, beneficiari: PRICOP ALINA ȘI NIȚĂ BOGDAN VASILE   PDF
4025.03.2015Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. IV la H.C.L. nr.187/27.11.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2015   PDF
3925.03.2015Hotărâre privind aprovarea modificării Statutului Asociaței Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, conform Actului Adițional nr. 13   PDF
3825.03.2015Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2015   PDF
3725.03.2015Hotărâre privind aprobarea recalculării redevenței și a majorărilor de întârziere pentru contractele de concesiune prevăzute în Anexa nr. 1   PDF
3625.03.2015Hotărâre privind aprobarea Codului Etic si de Interitate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul U.A.T. Comuna Miroslava, precum și al serviciilor publice locale fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Comunei Miroslava   PDF
3525.03.2015Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în T59, Parcela 1L, NC71030, 75315, 75313, 71056, de la 71051 la 71054, de la 71058 la 71066, 77917, 77918 avand suprafata de 197.003 mp.p., intravilan extins conform PUZ Valea Adanca, comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiar: FORNA NORINA CONSUELA   PDF
3425.03.2015Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind terenul situat în T9, parcela P1V, 2DR, 3V, NC77240, avand suprafata de 18.926 m.p., intravilan sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași, beneficiar: SC. LOREDA SUN PLUS S.R.L.   PDF
3325.03.2015Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind terenul situat în T9, Parcela 1/1(337/1/4/1/1),1/2(337/1/4/1/2), NC78319, având suprafața de 1.500 m.p., intravilan sat Uricani,comuna Miroslava, județul Iași, beneficiari: RĂILEANU BULGARU LAURA ȘI RĂILEANU BOGDAN MARIAN   PDF
3225.03.2015Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.272/07.01.2015 încheiat între Comuna Miroslava și d-ra Gîdiceanu Andreea   PDF
3125.03.2015Hotărâre privind completarea Programului anual al azhizițiilor publice al Comunei Miroslava, județul Iași, pentru anul 2015   PDF
3025.03.2015Hotărâre privind achiziționarea serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Miroslava în dosarul având ca obiect delimitare administrativă, cu Cabinet Avovat-Bran Gabriel Liviu   PDF
2925.03.2015Hotărâre privind aprobarea tarifului de distanță pentru serviciul public de transport de persoane în regim de taxi în comuna Miroslava, jud. Iași   PDF
2825.03.2015Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiției ”Extindere sistem de canalizare ape uzate în sat Miroslava, com. Miroslava,jud. Iași” și darea în administrare și exploatare către S.C.ApaVital S.A.   PDF
2725.03.2015Hotărâre privind actualizarea, completarea și însușirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași   PDF
2625.03.2015Hotărâre privind actualizarea, completarea și însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, județul Iași   PDF
2526.02.2015Hotărâre privind aprobarea modificării obiectului contractului de concesiune nr.18018/08.08.2014, încheiat între Comuna Miroslava şi S.C. EZĂRENI TURISM S.R.L., în sensul reducerii suprafeţei de teren concesionată de la 14,6653ha la 3,9389 ha   PDF
2426.02.2015Hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava   PDF
2326.02.2015Hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii Inventarului Domeniului Pubic al Comunei Miroslava   PDF
2226.02.2015Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2015 al Poliţiei Locale Miroslava   PDF
2126.02.2015Hotărâre privind avizarea PUZ pentru terenul situat în T27, parcelele P1207/11/1, NC1244, P1207/11/1, NC71527, extravilan comuna Miroslava, în suprafaţă de 3.115,66, în vederea introducerii terenului în intravilan şi construirii de locuinţe, beneficiar – Marciuc Petru   PDF
2026.02.2015Hotărâre privind aprobarea PUZ pentru terenul situat în T61, parcela P1(2809/23), NC61391, extravilan comuna Miroslava, în suprafaţă de 7.500mp, în vederea introducerii terenului în intravilan şi construirea de locuinţe şi anexe aferente, beneficiar- Hatmanu Ţilenschi Camelia   PDF
1904.02.2015Hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre Ciubotariu Ciprian-Petrica, Surdu Victor-Cristian si Surdu Dumitru-Gabriel   PDF
1804.02.2015Hotarare privind obligatia investitorului care urmeaza a executa lucrari de constructii si/sau demolari, racordari la utilitati (gaz, apa etc.) la cladiri in comuna Miroslava, de a prezenta contract cu operatorul de salubritate acreditat pe raza administrativ-teritoriala a comunei, la data instiintarii autoritatii emitente a autorizatiei de construire asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate   PDF
1704.02.2015Hotarare pentru indreptarea stercurate in cuprinsul stadiului de oportunitate aprobat prin H.C.L. nr. 82/2012 si al contractului de concesiune nr. 15481/09.07.2014, in sensul construirii a 7 ansambluri de locuinte colective P+2+M, parcari aferente, o sala de conferinte ce va fi donata Consiliului Local, parcuri, alei pietonale si reabilitarea fatadelor blocurilor vechi din fata Primariei comunei Miroslava   PDF
1604.02.2015Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al U.A.T Comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
1529.01.2015Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in T59, parcela 11, NC75314, avand suprafata de 2786 m.p., intravilan sat Valea Adanca, comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiar PAROHIA SFANTUL NICOLAE, prin preot paroh, Ghilan Ionel-Liviu   PDF
1429.01.2015Hotarare privind actualizarea valorilor bunurilor ce apartin Domeniului Public si Domeniului Privat ale comunei Miroslava, judetul Iasi, conform listelor rezultate in contabilitate, ca urmare a inventarierii realizata la data de 31 decembrie 2014   PDF
1329.01.2015Hotarare privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, a investitiei:”Lucrari de extinderea sistemului de alimentare cu apa in lungime de 1665 m, in sat Balciu, comuna Miroslava, judetul Iasi” si darea in administrare si exploatare catre S.C.APAVITAL S.A.   PDF
1229.01.2015Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, prin credit bancar, in valoare de 15.000.000 lei   PDF
1129.01.2015Hotarare privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Miroslava, judetul Iasi, pentru anul 2015   PDF
1029.01.2015Hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive pentru Educatie, Tineret, Cultura si Sport “Stiinta Miroslava” cu suma de 700.000 lei   PDF
929.01.2015Hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre dr. Alexandru Niculina impotriva H.C.L. nr. 193/27.11.2014   PDF
829.01.2015Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in T32 NC78074, avand suprafata de 15000 m.p., sat Gaureni, comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiar S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L   PDF
729.01.2015Hotarare privind aprobarea tarifelor orare si a manoperei orare folosite in devizele de lucrari in anul 2015, pentru utilajele aflate in administrarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L, comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
629.01.2015Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
529.01.2015Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, pentru anul 2015   PDF
429.01.2015Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
329.01.2015Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Miroslava conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare   PDF
229.01.2015Hotarare privind constituirea taxei de salubritate in cuantum de 30 lei/familie/luna, pentru cetatenii comunei Miroslava, judetul Iasi, care nu au incheiat contracte individuale cu operatorul de salubrizare si aprobarea scutirii de la plata taxelor de salubritate pentru unele cateorii de persoane   PDF
129.01.2015Hotarare privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014   PDF
21517.12.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a auprafeţei de 2660mp teren situat în T18, P706/1/50, sat Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iaşi   PDF
21417.12.2014Hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2015   PDF
21317.12.2014Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014   PDF
21217.12.2014Hotărâre privind aprobarea Planului Estimativ de Achiziţii pentru anul 2015   PDF
21117.12.2014Hotărâre privind completarea nomenclatorului stradal   PDF
21017.12.2014Hotărâre privind înfiinţarea unei perdele forestiere de protecţie în comuna Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
20917.12.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 20mp, teren situat în cvartal 14, parcela CC665/2/10, intravilan sat Miroslava, com. Miroslava, jud. Iaşi   PDF
20817.12.2014Hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
20717.12.2014Hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
20617.12.2014Hotărâre privind instituirea taxei de salubritate în cuantum de 20 lei/familie/lună pentru cetăţenii comunei Miroslava, jud. Iaşi, care nu au încheiat contracte individuale cu operatorul de salubrizare   PDF
20517.12.2014Hotărâre privind avizarea PUZ pentru terenul situat în T62, P1/1/1/1/7 şi P1/1/1/1/9, având NC1510/1//1/1/7 şi NC1510/1/1/1/1/9, extravilan comuna Miroslava, jud. Iaşi, în suprafaţă de 1878mp, beneficiari Axinia Elena şi Ioan şi Spiridon Ovidiu Vasile şi Vasilica   PDF
20417.12.2014Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.241/11.06.2014, încheiat între Comuna Miroslava şi dl Gemene Dan Florin   PDF
20317.12.2014Hotărâre privind avizarea PUZ pentru terenul situat în T59, P1L, NC75314, intravilan sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, jud. Iaşi, în suprafaţă de 2876mp, beneficiar Parohia Sfântul Nicolae   PDF
20217.12.2014Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.26/10.05.2014, încheiat între Comuna Miroslava şi dna Nicolau Maria Anca   PDF
20127.11.2014Hotarare privind aprobarea reorganizarii in anul scolar 2015-2016 a retelei scolare din invatamantul preuniversitar de stat, de pe raza Unitatii Adminstrativ Teritoriale Miroslava, judetul Iasi
  PDF
20027.11.2014Hotarare privind modificarea in parte a art.1 din H.C.L. nr 78/30.04.2014
  PDF
19927.11.2014Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L, comuna Miroslava, judetul Iasi
  PDF
19827.11.2014Hotarare privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, a investitiei “Extindere retea electrica 0,4 kv si retea de iluminat public in sat Vorovesti, comuna Miroslava, judetul Iasi, in lungime de 1452 m” si darea in administrare si exploatare catre S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
  PDF
19727.11.2014Hotarare privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare la nivelul U.A.T Comuna Miroslava, judetul Iasi
  PDF
19627.11.2014Hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre d-na Alexandru Niculina impotriva H.C.L. nr. 164/30.09.2014
  PDF
19527.11.2014Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa, a terenului in suprafata de 2.864 m.p., situat in T54, intravilan comuna Miroslava, judetul Iasi, proprietate privata a comunei Miroslava, pentru amenajarea a 3 (trei) terenuri tenis in sat Miroslava
  PDF
19427.11.2014Hotarare privind modificarea Angajamentului de plata, Anexa la H.C.L. nr. 164/30.09.2014, privind stingerea debitului rezultat din executarea contractului de concesiunne nr. 2022/07.04.2006
  PDF
19327.11.2014Hotarare privind obligativitatea incheierii contractelor de concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale de pe raza U.A.T Comuna Miroslava, judetul Iasi
  PDF
19227.11.2014Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 14.900.000 lei
  PDF
19127.11.2014Hotarare pentru modificarea traselui local cod 002 prevazut in H.C.L. nr.5/23.01.2014 privind aprobarea statiilor pentru traseele locale in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate
  PDF
19027.11.2014Hotarare pentru modificarea traseului nr.1 si al traseului nr.2 prevazute in anexa nr.2 la H.C.L nr.3/23/01/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Miroslava, judetul Iasi
  PDF
18927.11.2014Hotarare privind completarea si modificarea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Miroslava, judetul Iasi, pentru anul 2014
  PDF
18827.11.2014Hotarare privind aprovarea concesionarii prin licitatie publica deschisa, a terenului in suprafata de 33.400 m.p., situat iin T51, avand numar cadastral 66828, extravilan comuna Miroslava, judetul Iasi, proprietate privata a comunei Miroslava, pentru amenajare piscicola
  PDF
18727.11.2014Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015
  PDF
18627.11.2014Hotarare privind aprobarea actualizarii, completarii si insusirii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi
  PDF
18527.11.2014Hotarare privind aprobarea actualizarii, completarii si insusirii inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi
  PDF
18427.11.2014Hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 17318/12/09/2012 incheiat intre Comuna Miroslava si d-na Stratulat Irina-Petronela
  PDF
18327.11.2014Hotarare privind aprobarea avizariii Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in T59, P2689/2/3 si P2698/2/4, NC 67408, NC 68504, in suprafata de 4933 m.p., extravilan comuna Miroslava, judetul Iasi, beneficiari PRICOP ALLINA SI NITA BOGDAN-VASILE
  PDF
18227.11.2014Hotarare privind aprobarea avizarii Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in T32, NC 78074 in suprafata de 15.000 mp, beneficiar S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L.
  PDF
18127.11.2014Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2014
  PDF
18027.11.2014Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2014
  PDF
17927.11.2014Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a spatiului in suprafata de 12 m.p., situat in incinta Scolii Generale Proselnici, localitatea Proselnici, comuna Miroslava, judetul Iasi, proprietate publica a comunei Miroslava, pentru punct prestare servicii postale
  PDF
17823.10.2014Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a SC Servicii Publice SRL   PDF
17723.10.2014Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii, îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2014-2015 în comuna Miroslava, jud. Iaşi   PDF
17623.10.2014Hotărâre privind modificarea HCL nr.153/2014 pentru înfiinţarea societăţii „Miroslava Industrial Parc” şi a Actului Constitutiv   PDF
17523.10.2014Hotărâre privind partajul voluntar a terenurilor deţinute în coproprietate de către dna. Forna Norina Consuela şi Comuna Miroslava   PDF
17423.10.2014Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar dlui Agape Cătălin Marin   PDF
17323.10.2014Hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în incinta Primăriei Comunei Miroslava, în vederea desfăşurării de activităţi de brokeraj de asigurări   PDF
17223.10.2014Hotărâre pentru aprobare PUZ privind terenul situat în T51, parcela 1A, NC 67289, 67294, 67304 în suprafaţă de 13.126 mp, beneficiari MANEA GABRIELA şi MANEA SORIN EMANOIL   PDF
17123.10.2014Hotărâre privind completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2014   PDF
17023.10.2014Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014   PDF
16923.10.2014Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare drum comunal DC 28, Proselnici – DJ 248A, în comuna Miroslava, jud. Iaşi”   PDF
16823.10.2014Hotărâre privind acordarea sumei de 3.500 lei pentru sprijin proiect „Traista cu sănătate”   PDF
16723.10.2014Hotărâre privind completarea HCL nr. 152/2014 pentru încheierea Contractului Subsecvent nr.1 la Acordul Cadru nr. 67/2014 pentru proiectarea şi execuţia investiţiei „Modernizare străzi şi drumuri locale în satele din com. Miroslava, jud. Iaşi”   PDF
16623.10.2014Hotărâre privind revocarea HCL nr. 162/30.09.2014   PDF
16523.10.2014Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale în perioada 2014-2016   PDF
16430.09.2014Hotărâre pentru încetarea contractului de concesiune nr.2022/2006 încheiat între Comuna Miroslava şi CMI Alexandru Niculina   PDF
16330.09.2014Hotărâre pentru aprobare PUZ privind terenul situat în T66, parcelele 2968/26/3, 2968/26/4/1, 2968/26/4/3, NC78150 în suprafaţă de 23211mp, beneficiar SC AMERICAN ECO HOMES SRL, reprezentat de MARTIN VOICU JANA   PDF
16230.09.2014Hotărâre privind completarea HCL nr.152/2014 pentru încheierea contractului subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru nr. 67/2014 pentru proiectarea şi execuţia investiţiei “ MODERNIZARE STRĂZI ŞI DRUMURI LOCALE ÎN SATELE DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL IAŞI”   PDF
16130.09.2014Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare si autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere în comuna Miroslava, judeţul Iaşi   PDF
16030.09.2014Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate elevilor proveniţi din familii nevoiaşe în anul de învăţământ 2014-2015   PDF
15930.09.2014Hotărâre privind actualizarea, completarea şi însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
15830.09.2014Hotărâre pentru aprobare PUZ privind terenul situat în T18, parcela 1A, NC 5627/1, în suprafaţă de 2244,45mp, beneficiar BUCUR ŞTEFAN   PDF
15730.09.2014Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia “Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate în localitatea Valea Adâncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”   PDF
15630.09.2014Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a reţelei de apă amplasată pe str. Gen. Emanoil Dascălu, sat Miroslava, com. Miroslava şi darea în administrare şi exploatare către S.C. ApaVital S.A.   PDF
15530.09.2014Hotărâre privind respingerea contestaţiei administrative nr.19714/28.08.2014 formulată de către SC Phaselis Eximp SRL pentru revocarea HCL nr.80/2014   PDF
15415.09.2014Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014
  PDF
15315.09.2014Hotărâre privind aprobarea înființării societății ”MIRDSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.” și a Actului Constitutiv
  PDF
15215.09.2014Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru nr. 67/2014 pentru proiectarea și execuția investiției ”MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI LOCALE ÎN SATELE DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”
  PDF
15115.09.2014Hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere pentru un spațiu situat în incinta Primăriei Miroslava- sediul vechi
  PDF
15015.09.2014Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a rețelei de apă amplasată pe str. Principală, sat Găureni, com. Miroslava și darea în administrare și exploatare către S.C. ApaVital S.A.
  PDF
14915.09.2014Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Miroslava, în vederea prezentării la Birou Notarial pentru autentificare contract de vânzare-cumpărare încheiat între Consiliul Local Miroslava și Palaghia Ionel
  PDF
14715.09.2014Hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 51/27.02.2014
  PDF
14615.09.2014Hotărâre privind instituirea unor restricții pentru circulația utilajelor și a autovehiculelor cu înălțimea mai mare de 3,5 m și masa totală maxim autorizată de peste 7,5 to pe sectoarele drumurilor publice din comuna Miroslava, Jud. Iași
  PDF
14528.08.2014Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014
  PDF
14428.08.2014Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 5942/2.09.2001 încheiat între Comuna Miroslava și SC GOLD & PLATIN SRL
  PDF
14328.08.2014Hotărâre pentru modificarea HCL nr.22/25.01.2012 privind actualizarea limitelor intravilanelor satelor componente ale comunei Miroslava
  PDF
14228.08.2014Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
  PDF
14128.08.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 1000 mp teren situat în sat Ciurbești, com. Miroslava, Jud. Iași
  PDF
14028.08.2014Hotărâre pentru aprobarea reviziei proiectului tehnic nr. 1609/2013 și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiția ”Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Vorovești și Brătuleni, com. Miroslava, Jud. Iași”
  PDF
13928.08.2014Hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în incinta Primăriei Comunei Miroslava, în vederea desfășurării de activități cadastrale și operațiuni xerox
  PDF
13828.08.2014Hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiția ”Construire cimitir, sală de ceremonii funerare, grupuri sanitare, anexe aferente, împrejmuire și racordare utilități în sat Valea Adâncă, com. Miroslava, Jud. Iași”
  PDF
13728.08.2014Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 1252/23.01.2014 încheiat între Comuna Miroslava și d-na Breabăn Mihaela-Elena
  PDF
13628.08.2014Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.1251/23.01.2014 încheiat între Comuna Miroslava și d-na Racoviță Maria
  PDF
13528.08.2014Hotărâre pentru actualizarea, completarea și însușirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava
  PDF
13428.08.2014Hotărâre pentru actualizarea, completarea și însușirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava
  PDF
13328.08.2014Hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2014
  PDF
13228.08.2014Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Miroslava în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei Miroslava, județul Iași
  PDF
13128.08.2014Hotărâre privind Reorganizarea Structurii Comunitare Consultative la nivelul comunei Miroslava, județul Iași
  PDF
13028.08.2014Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, de către Consiliul Local Miroslava, a unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei pentru construirea a 3 imobile colective de locuință pentru tineri destinate închirierii, precum și pentru construirea a 55 de imobile individuale- locuințe proprietate personală, realizate prin credit ipotecar, pe toată durata executării construcției, către Agenția Națională pentru Locuințe
  PDF
12928.08.2014Hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit, pe o perioadă de 32 de ani, către S.C. ApaVital S.A. A suprafeței de teren de 100 m.p., situată în sat Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași, în vederea construirii unei stații de pompare a apelor uzate în zona Iași-Valea Adâncă
  PDF
11828.08.2014Hotărâre privind plata redevenței de către S.C. APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate
  PDF
12731.07.2014Hotărâre pentru aprobarea începerii procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenului situate în cvartal 13, parcelele CC 3(654/8), CC 1(654/6) şi CC (654/11)   PDF
12631.07.2014Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Primăria comunei Miroslava   PDF
12531.07.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 12 loturi casă, terenuri situate în domeniul privat al comunei Miroslava   PDF
12431.07.2014Hotărâre privind completarea şi însuşirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
12331.07.2014Hotărâre privind completarea şi însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
12231.07.2014Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 18/03.02.2011 privind completarea domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
12131.07.2014Hotărâre privind atribuirea în folosinţă a unui teren în suprafaţă de 1.000mp, în vederea construirii unei biserici în sat Miroslava, com. Miroslava, jud. Iaşi   PDF
12031.07.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 6000mp, teren situat în domeniul privat al comunei Miroslava, jud Iaşi   PDF
11931.07.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 1306mp, teren situat în domeniul privat al comunei Miroslava, sat Corneşti, jud Iaşi   PDF
11831.07.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 335mp, teren situat în domeniul privat al comunei Miroslava, sat Horpaz, jud Iaşi   PDF
11731.07.2014Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 919mp, teren situat în domeniul privat al comunei Miroslava, sat Balciu, jud Iaşi   PDF
11631.07.2014Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Miroslava”   PDF
11531.07.2014Hotărâre privind completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2014   PDF
11431.07.2014Hotărâre pentru aprobare PUZ privind terenul situat în T55, parcelele P2571/1/1/3/1, NC 62363 şi P2571/1/1/3/1, NC 62368, în suprafaţă de 10.000mp, beneficiari Pisică Jenică şi Petru Romeo   PDF
11331.07.2014Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Actul Constitutiv şi Actului Adiţional nr.12 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-ARSACIS   PDF
11231.07.2014Hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare   PDF
11126.06.2014Proiect de hotărâre privind obligativitatea încheierii de contracte cu operatorul de servicii publice de salubrizare din com. Miroslava, jud. Iaşi   PDF
11026.06.2014Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 335 mp teren situat în sat Horpaz, com. Miroslava, cvartal 4, parcelele CC 103 şi CC 104   PDF
10926.06.2014Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Extindere reţea electrică 0,4 kv şi iluminat public- sat Voroveşti, com. Miroslava, jud. Iaşi”   PDF
10826.06.2014Proiect de hotărâre pentru desemnarea operatorului de salubrizare în comuna Miroslava, jud. Iaşi   PDF
10726.06.2014Proiect de hotărâre pentru avizare PUZ privind terenul situat în T59, parcela L 2698/1 şi L 2701, în suprafaţă de 197.003 mp, beneficiar Forna Norina Consuela   PDF
10626.06.2014Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism   PDF
10526.06.2014Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014   PDF
10426.06.2014Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi aprobarea colaborării cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice   PDF
10326.06.2014Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat între GAL Stejarii Argintii şi Comuna Miroslava   PDF
10226.06.2014Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei „Extindere reţea electrică 0,4 kv şi reţea de iluminat public în sat Proselnici, com. Miroslava, jud. Iaşi în lungime de 1440 m” şi darea în administrare şi exploatare către S.C. E-ON Moldova Distribuţie S.A.   PDF
10126.06.2014Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării, completării şi însuşirii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
10026.06.2014Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014   PDF
9926.06.2014Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 6.800 mp teren situat în com. Miroslava, jud. Iaşi   PDF
9826.06.2014Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 55.443 mp, teren situat în T 72, sat Corneşti, com. Miroslava, jud Iaşi   PDF
9726.06.2014Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 23.092 mp, teren situat în T 75, sat Corneşti, com. Miroslava, jud Iaşi   PDF
9626.06.2014Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 5.024 mp, teren situat în T 74, sat Corneşti, com. Miroslava, jud Iaşi   PDF
9529.05.2014Hotarare pentru avizare PUZ pentru terenul situat in T61, parcela P1(2809/23), NC-1377, in suprafata de 7.500 mp, beneficiar Hatmanu-Tilenschi Camelia   PDF
9429.05.2014Hotarare privind avizare PUZ pentru terenul situat in T66, parcela 1A, NC-78150, in suprafata de 23.211 mp, beneficiar SC AVANTI DEVELOPMENT SRL   PDF
9329.05.2014Hotarare pentru actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
9229.05.2014Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 14,6653 ha teren situat intre T51 si T54, sat Miroslava, com. Miroslava, jud. Iasi   PDF
9129.05.2014Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a statiei de pompe si a suprafetei aferente de 5608 mp, teren situat in T62, parcela 2866/100/1, sat Miroslava, jud. Iasi   PDF
9029.05.2014Hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic DRU-49-2012 REV.1 si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Miroslava, pe o lungime de 8 km”, pentru modificarea amplasamentului   PDF
8929.05.2014Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 495 mp, teren situat in T26, parcelele P1166/20, P1166/21, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iasi   PDF
8829.05.2014Hotarare pentru acordarea de materiale de contructie in valoare de 2.000 lei dlui Lamba Mihai   PDF
8729.05.2014Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014   PDF
8629.05.2014Hotarare privind continuarea proiectului de stema al comunei Miroslava, judetul Iasi   PDF
8529.05.2014Hotarare privind desemnare cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI, respectiv inspector protectie civila in persoana dlui Petrila Ioan, sef SVSU din cadrul Primariei comunei Miroslava   PDF
8429.05.2014Hotarare pentru actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
8330.04.2014Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 8200 mp teren situat in T14, nr. cadastral 64330, sat Bratuleni, com. Miroslava, jud. Iasi   PDF
8230.04.2014Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 290 mp teren situat in T11, parcelele A541/2, CC 539/2, sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iasi   PDF
8130.04.2014Hotarare privind concesiunea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 172 mp teren situat in T11, parcelele A542, CC 543/2, sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iasi   PDF
8030.04.2014Hotarare pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 13225/25.06.2013 incheiat intre comuna Miroslava si S.C. Phaselis Eximp S.R.L.   PDF
7930.04.2014Hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T31, parcelele NC5704/2,5704/3, 66629, 66630, 66631, 61254, 64232 in suprafata de 10412 mp, beneficiari Grigoras Elena, Chimir Cornel, Nicolai Victor, Mocanu Dinu, Mihaila Popa Vasile   PDF
7830.04.2014Hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T20, parcela P1 (789), 2(799), 3(804/2), NC6321, 1(1838/1), NC6322 in suprafata de 17401 mp, beneficiar Costin Grigore si Valeria   PDF
7730.04.2014Hotarare pentru aprobare PUZ pentru terenul situat in T51, parcela P2/1 (2315/2/1), (12314/2), NC2350/2, in suprafata de 4025,97 mp, beneficiar Benghiac Claudia Mihaela   PDF
7630.04.2014Hotarare in vederea schimbarii destinatiei bazei materiale – teren in suprafata de 31,31 ha situat in T 54, P2536/1/1/1 din T.P. nr. 86194/2004 emis in beneficiul Grupului Scolar Agricol “Mihail Kogalniceanu” Miroslava   PDF
7530.04.2014Hotarare privind intocmirea Procesului Verbal de Trasare limite teren si constructie, conform certificatului de urbanism, in vederea eliberarii Autorizatiei de construire   PDF
7430.04.2014Hotarare pentru aprobarea sumei de 1.000 lei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta   PDF
7330.04.2014Hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Extindere retea alimentare cu apa si canalizare in localitatea Balciu, comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
7230.04.2014Hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare apa in localitatile Cornesti si Proselnici, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
7130.04.2014Hotarare pentru actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
7030.04.2014Hotarare pentru actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
6927.03.2014HCL privind completarea nomenclatorului stradal   PDF
6827.03.2014HCL pentru revocarea HCL nr. 15/23.01.2014 privind aprobarea completarii nomenclatorului stradal   PDF
6727.03.2014HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate pentru terenul situat in extravilan Miroslava, T31, NC 5704/2, 5704/3, 66629, 66630, 66631, 61245, 64232, in suprafata de 10412mp, beneficiari Grigoras Elena, Chimir Cornel, Mocanu Dinu, Nicolai Victor si Mihaila Popa Vasile   PDF
6627.03.2014HCL pentru revocarea HCL nr. 69/26.05.2012   PDF
6427.03.2014HCL pentru delegarea dlui Cusutura Corneliu in vederea efectuarii formalitatilor privind inventarierea domeniului public si privat al comunei Miroslava   PDF
6327.03.2014HCL pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 17316/12.09.2012 incheiat intre COmuna Miroslava si SC SOCOST SRL   PDF
6227.03.2014HCL pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 9450/22.06.2010 incheiat intre Comuna Miroslava si SC ITO Industries International SRL   PDF
6127.03.2014HCL pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 7473/04.04.2013 incheiat intre Comuna Miroslava si Ailenei Lucian   PDF
6027.03.2014HCL pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I si IV – 2014   PDF
5927.03.2014HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate pentru terenul situat in T31, NC 4302/5, Gaureni, in suprafata de 500 mp, beneficiar BINCA MARIANA   PDF
5827.03.2014HCL privind aprobarea incheierii contractului de salubrizare cu SC RAABR SRL pentru colectarea deseurilor menajere din satul Gaureni si zona Valea Miroslavei   PDF
5727.03.2014HCL pentru aprobarea acordarii sumei de 13653 lei reprezentand contributia anuala a UAT Miroslava catre Asociatia Grupul de Actiune Locala “Stejarii Argintii”   PDF
5627.03.2014HCL privind aprobarea Regulamentului de functionare a comisiei pentru siguranta circulatiei   PDF
5527.03.2014HCL privind aprobarea completarii componentei Comisiei pentru siguranta circulatiei constituita la nivelul comunei Miroslava, jud. Iasi   PDF
5427.03.2014HCL pentru actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
5327.03.2014HCL pentru actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
5227.02.2014Hotărâre privind acordarea burselor pentru elevii/studenţii din învăţământul preuniversitar/universitar la nivelul Comunei Miroslava pentru anul de învăţământ 2013-2014   PDF
5127.02.2014Hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire a proiectului Înfiinţare Parc Industrial în comuna Miroslava, jud. Iaşi   PDF
5027.02.2014Hotărâre pentru aprobarea începerii procedurii de expropriere pentru parcela 2(701/9) în suprafaţă de 786mp, cu destinaţia de drum   PDF
4927.02.2014Hotărâre pentru aprobarea rezilierii contractelor de concesiune privind loturile pe care nu au fost edificate construcţii cu destinaţia de locuinţă, în comuna Miroslava, jud. Iaşi   PDF
4827.02.2014Hotărâre pentru aprobarea încetării contractului de închiriere privind spaţiul destinat cabinetului veterinar din satul Balciu, com. Miroslava, jud. Iaşi, încheiat între Comuna Miroslava şi dl Orăşel Gheorghe   PDF
4727.02.2014Hotărâre pentru aprobarea extinderii obiectului de activitate a SC Servicii Publice Miroslava şi completarea cu codul 9609-alte activiţăţi de serviciu N.C.A.   PDF
4627.02.2014Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă în anul 2014, în comuna Miroslava   PDF
4527.02.2014Hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 158/19.12.2013 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 5.000mp, teren situat în sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iaşi   PDF
4427.02.2014Hotărâre pentru aprobare acordare ajutor financiar în vederea editării volumului „Primul EU”, autor Mihăiţă Talpalaru   PDF
4327.02.2014Hotărâre pentru aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 11627/2012 încheiat între comuna Miroslava şi SC K.O.T.A. SOLUTIONS SRL Iaşi   PDF
4227.02.2014Hotărâre pentru aprobarea introducerii în inventerul domeniului pulic al comunei Miroslava a investiţiei „Extindere sistem de alimentare apă potabilă în localităţile Valea Adâncă şi Horpaz, comuna Miroslava, jud. Iaşi” şi darea în administrare şi exploatare către SC APAVITAL SA   PDF
4127.02.2014Hotărâre pentru aprobarea actualizării, completării şi însuşirii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
4027.02.2014Hotărâre pentru actualizarea, completarea şi însuşirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
3927.02.2014Hotărâre pentru aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a comunei Miroslava   PDF
3827.02.2014Hotărâre pentru aprobarea revocării HCL nr. 96/25.06.2009 privind schimbul de teren în suprafaţă de 33,5ha între Comisia Locală de Fond Funciar Miroslava şi Consiliul Local Miroslava   PDF
3727.02.2014Hotărâre pentru avizare PUZ pentru terenul situat în T 65, parcela 2964/5, lot 2, NC 75037, în suprafaţă de 776 mp, beneficiar Zaharia Teodor   PDF
3627.02.2014Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru terenul situat în T62, parcela NC 76345, în suprafaţă de 1.000mp, beneficiar SC PHASELIS EXIMP SRL   PDF
3527.02.2014Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru terenul situat în T61, parcela P1(2809/23), NC 1377, în suprafaţă de 7.500mp, beneficiar Hatmanu-Ţilenschi Camelia   PDF
3427.02.2014Hotărâre pentru avizare PUZ privind terenul situat în T18, parcela P1A, NC 5627/1, în suprafaţă de 2244,45mp, beneficiar Bucur Ştefan   PDF
3327.02.2014Hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate pentru terenul situat în T59, Valea Adâncă, în suprafaţă de 22.000mp, beneficiar Forna Norina Consuela   PDF
3227.02.2014Hotărâre pentru avizare PUZ privind terenul situat în T51, parcela 1A, NC67289-67294, 67304, în suprafaţă de 13.126mp, beneficiar Manea Gabriela   PDF
3127.02.2014Hotărâre pentru avizare PUZ privind terenul situat în T55, parcela 2571/1/3/1, NC 62363, NC 62368, în suprafaţă de 10.000mp, pentru construire de locuinţe şi dotări aferente, beneficiar Pisică Jenică şi Petru Romeo   PDF
3027.02.2014Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de păşunat, concesionării pajiştilor, aprobarea valorii redevenţei din contractele de concesionare a pajiştilor şi a modalităţii de plată, a încărcăturii la hectarul de pajişti şi a perioadei de păşuna   PDF
2923.01.2014HCL privind adoptarea tarifelor orare pentru utilajele din administrarea societatii si a manoperei orare folosite in devizele de lucrari pentru anul 2014 de catre SC Servicii Publice SRL, Miroslava   PDF
2823.01.2014HCL privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Publice SRL Miroslava pentru anul 2014   PDF
2723.01.2014HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul SC Servicii Publice SRL, Miroslava   PDF
2623.01.2014HCL privind actualizarea valorilor bunurilor cuprinse in comeniul public al comunei Miroslava   PDF
2523.01.2014HCL privind actualizarea valorilor bunurilor cuprinse in inventaul domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
2423.01.2014HCL privind avizarea PUZ privind terenul situat in extravilan Miroslava, T31, parcela 1F, NC 66630, in suprafata de 1391 mp, beneficiar Mocanu Dinu Liviu   PDF
2323.01.2014HCL privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social   PDF
2223.01.2014HCL privind actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public privat al comunei Miroslava   PDF
2123.01.2014HCL privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2014   PDF
2023.01.2014HCL privind aprobarea Planului de Scolarizare pentru anul 2014-2015 al Liceului tehnologic Agricol “Mihail Kogalniceanu” – Miroslava   PDF
1923.01.2014HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetelo de teren din domeniul public si privat al comunei Miroslava, jud. Iasi, categorie de folosinta “pasune”   PDF
1823.01.2014HCL privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Publice SRL Miroslava pentru anul 2013   PDF
1723.01.2014HCL privind darea in administrare catre unitatile de invatamant de pe raza comunei Miroslava a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea   PDF
1623.01.2014HCL privind aprobarea revocarii HCL 77/23.10.2012 privind asocierea Primariei Comunei Miroslava cu Consiliul Local Iasi in vederea implementrii proiectului “Iasi Industrial Parc”   PDF
1523.01.2014HCL privind completarea nomenclatorului stradal   PDF
1423.01.2014HCL privind aprobarea schimbarii obiectului contractului de concesiune incheiat intre Primaria comunei Miroslava si dna. Donici Rodica   PDF
1323.01.2014HCL privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miroslava pentru anul 2014   PDF
1223.01.2014HCL privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Miroslava, jud. Iasi, pentru perioada 2014-2020   PDF
1123.01.2014HCL privind actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
1023.01.2014HCL privind revocarea HCL 145/21.11.2013 pentru completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
923.01.2014HCL privind revocarea HCL 144/21.11.2013 pentru actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
823.01.2014HCL privind modificarea HCL 134/21.11.2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 2014   PDF
723.01.2014HCL privind aprobarea constituirii comisiei pentru siguranta circulatiei   PDF
623.01.2014HCL privind aprobarea statiilor pentru traseele judetene in vederea efectuarii transportului de persoane prin curse regulate   PDF
523.01.2014HCL privind aprobarea statiilor pentru traseele locale in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate   PDF
423.01.2014HCL privind aprobarea studiului de oportunitate a contractulu cadru si a redeventei privind delegarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Miroslava, jud. Iasi   PDF
323.01.2014Proiect de hotarare nr. 3 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Miroslava   PDF
223.01.2014HCL privind revocarea HCL 103/12.09.2013 privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Miroslava   PDF
123.01.2014HCL privind revocarea HCL 127/12.09.2013 priind aprobarea studiului de oportunitate, a contractului cadru si a redeventei privind delegarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate in comuna Miroslava, jud. Iasi   PDF
16019.12.2013HCL privind completarea si actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2013   PDF
15919.12.2013HCL privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei “Extindere sistem de canalizare ape uzate in sat Miroslava, comuna Miroslava, Jud. Iasi” si darea in administrare si exploatare catre SC APAVITAL SA   PDF
15819.12.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 5000mp teren situat in sat Horpaz, com. Miroslava, Jud. Iasi   PDF
15719.12.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 163mp teren situat in sat Bratuleni, com. Miroslava, Jud. Iasi, cvartul 2, parcela A58/13   PDF
15619.12.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 163mp teren situat in sat Bratuleni, com. Miroslava, Jud. Iasi, cvartul 2, parcela A58/12   PDF
15519.12.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 163mp teren situat in sat Bratuleni, com. Miroslava, Jud. Iasi, cvartul 2, parcela A58/11   PDF
15419.12.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 163mp teren situat in sat Bratuleni, com. Miroslava, Jud. Iasi, cvartul 2, parcela A58/10   PDF
15319.12.2013HCL privind aprobarea programului anual estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2014   PDF
15119.12.2013HCL pentru aprobarea planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole   PDF
15019.12.2013HCL pentru atribuirea denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar   PDF
14919.12.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in extravilan Miroslava, in suprafata de 25.000mp, beneficiar Sava Dorel   PDF
14819.12.2013HCL privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
14719.12.2013HCL privind actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
14619.12.2013HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013   PDF
14521.11.2013HCL privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
14421.11.2013HCL privind actualizarea, completarea si insusirea domeniului public al comunei Miroslava   PDF
14321.11.2013HCL cu privire la aprobarea proiectului tehnic si principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Extindere retea canalizare in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
14221.11.2013HCL privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2013   PDF
14121.11.2013HCL pentru avizare PUZ privind terenul aflat in extravilan Miroslava, T51, parcelele 2/1(2315/2/1), 1(2314/2), NC-2350/2, in suprafata de 4025.97mp, beneficiar BENGHIAC CLAUDIA MIHAELA   PDF
14021.11.2013HCL pentru aprobarea PUZ privind terenul aflat in intravilan Miroslava, T54, parcelele 1A, NC-61615 si 1A, NC-77092, in suprafata de 25715mp   PDF
13921.11.2013HCL pentru aprobarea PUZ privind terenul aflat in extravilan Miroslava, T20, parcelele 1(798), 2(799), 3(804/2), NC6321 si T37, P(1838/3/1), NC6322, in suprafata de 17401mp   PDF
13821.11.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in extravilan Miroslava, in suprafata de 2564mp, beneficiar BUCUR STEFAN   PDF
13721.11.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate pentru elaborare PUZ – constructii locuinte, privind terenul aflat in extravilan Miroslava, in suprafata de 16030mp, beneficiar MANEA GABRIELA   PDF
13621.11.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in extravilan Miroslava, T31, parcela NC 66630, in suprafata de 1391mp, beneficiar MOCANU DINU LIVIU   PDF
13521.11.2013HCl privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru terenul aflat in Valea Adanca, T65, in suprafata de 776mp, beneficiar SC ALGINA ELECTRIC SRL   PDF
13421.11.2013HCL privind stabilirea impozitelor si a texelor locale pentru anul fiscal 2014   PDF
13321.11.2013HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013   PDF
13221.11.2013HCL privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare   PDF
13121.11.2013HCL privind aprobarea Actului Aditional nr. 9 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr. 10 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS   PDF
13023.10.2013HCL privind aprobarea planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii, inghetului, alunecusului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2013-2014, com. Miroslava, judetul Iasi   PDF
12923.10.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in intravilan sat Valea Adanca, in suprafata de 2786mp, beneficiar Parohia Sf. Nicolae – Valea Adanca   PDF
12823.10.2013HCL pentru avizare documentatie PUZ pentru terenul aflat in T54, in suprafata de 9753mp, beneficiar Nita Bogdan Vasile   PDF
12723.10.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate, contractului cadru si a redeventei privind dereglarea serviciului de transport public local de persoana prin curse regulate in Comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
12623.10.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in nr. cadastral 62363 si 62368, in suprafata de 1000mp, beneficiari Pisica Jenica si Pisica Petru – Romeo   PDF
12523.10.2013HCL pentru aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in T62, nr. cadastral 76345, in suprafata de 1000 mp, beneficiar SC PHASELIS EXIMP, pentru amplasarea unui incinerator de mici dimensiuni   PDF
12423.10.2013HCL privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a sumei de 2989 lei in contul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Stejarii Argintii”   PDF
12323.10.2013HCL pentru aprobare PUZ privind terenul situat in Com. Miroslava, T61, parcela 1A, lot 1-9, NC-5600/2/1-9,1A, NC-5600/1 in suprafata de 45419mp   PDF
12223.10.2013HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic si principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare apa in localitatile Vorovesti si Bratuleni, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
12123.10.2013HCL privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
12023.10.2013HCL privind actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
11923.10.2013HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013   PDF
11826.09.2013HCL privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2013   PDF
11726.09.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 10.000 mp teren in T. 67, sat Horpaz, comuna Miroslava   PDF
11626.09.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1016 mp teren in T. 28, sat Miroslava   PDF
11526.09.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 104 mp teren in T. 60, Valea Adanca, comuna Miroslava   PDF
11426.09.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 114 mp teren in T. 60, Valea Adanca, comuna Miroslava   PDF
11326.09.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 149 mp teren in T. 60, Valea Adanca, comuna Miroslava   PDF
11226.09.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1200 mp teren in T. 60, Valea Adanca, comuna Miroslava   PDF
11126.09.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 207 mp teren in T. 60, Valea Adanca, comuna Miroslava   PDF
11026.09.2013HCL privind actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
10926.09.2013HCL privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
10826.09.2013HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare apa in localitatea Ciurbesti, comuna Miroslava, Judetul Iasi”   PDF
10726.09.2013HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare apa in localitatile Miroslava (zona de nord), Gaureni, Uricani si Valea Ursului, comuna Miroslava, Judetul Iasi”   PDF
10626.09.2013HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia \”Extindere sistem de alimentare apa in localitatea Dancas, comuna Miroslava, Judetul Iasi\”   PDF
10526.09.2013HCL privind aprobarea avizului pentru studiul de oportunitate privind introducerea in intravilan a terenului situat in T51, sat Valea Ursului, com. Miroslava, beneficiar Benghiac Claudia   PDF
10412.09.2013HCL privind neinchiderea drumului DC 25 Uricani   PDF
10312.09.2013HCL privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Miroslava   PDF
10212.09.2013HCL privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local de catre autoritatea de autorizare   PDF
10112.09.2013HCL privind aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar precum si a celor abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Miroslava   PDF
10012.09.2013HCL privind aprobarea realizarii si implementarii proiectului “Sustainable cross-border management of water resources through improved water supply and sewerage networks” si a cheltuielilor legate de proiect   PDF
9929.08.2013HCL privind insusirea modificarilor si completarilor domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
9829.08.2013HCL privind aprobarea alaborarii studiului de fezabilitate al obiectivului “Reparatii capitale, consolidare si utilarea Palatului Sturza in localitatea Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”   PDF
9729.08.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 19.375 mp teren   PDF
9629.08.2013HCL privind actualizarea si aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al Com. Miroslava pe perioada 2014-2017   PDF
9529.08.2013HCL privind actualizarea si aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al Com. Miroslava pentru perioada 2014-2017   PDF
9429.08.2013HCL privind aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in T54, in suprafata de 9753 mp, beneficiar Nita Bogdan Vasile   PDF
9329.08.2013HCL privind aprobarea studiului de oportunitate privind terenul aflat in T12, in suprafata de 50600 mp, beneficiar Potcoava Catalin, reprezentant al SC METRO CASH&CARRY SRL   PDF
9229.08.2013HCL privind actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava   PDF
9129.08.2013HCL privind modificarea si completarea HCL 85/2013 privind stabilirea taxei de salubrizare   PDF
9029.08.2013HCL privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim III 2013   PDF
8919.07.2013HCL privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 6351/2011 incheiat intre Consiliul Local Miroslava si SC HELIOS Company SRL Iasi   PDF
8819.07.2013HCL privind darea in administrare si exploatare a retelei de distributie de alimentare cu apa potabila 5738.9m si 3 buc camine apometru din Sat Valea Adanca, Com. Miroslava, Jud. Iasi, realizata din fonduri proprii de catre Fundatia Umanitaa Omenia si inregistrata in inventarul domeniului public   PDF
8719.07.2013HCL privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investitiei “Exteindere sistem de alimentare apa potabila in localitatea Valea Adanca, comuna Miroslava, Judetul Iasi” si darea in administrare si exploatare catre SC APAVITAL SA   PDF
8619.07.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 550 mp teren   PDF
8518.07.2013HCL privind stabilirea taxei de salubrizare   PDF
8418.07.2013HCL privind actualizarea, completarea si insusirea inventarului domeniului public al comunei Miroslava Iasi   PDF
8327.06.2013HCL privind aprobarea initierii procedurii de licitatie publica deschisa in vederea incheierii unui acord cadru pe o perioada de 4 ani pentru realizarea investitiei “Proiectare si executie Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
8227.06.2013HCL privind insusirea domeniului privat al comunei Miroslava Iasi   PDF
8127.06.2013HCL privind insusirea domeniului public al comunei Miroslava Iasi   PDF
8027.06.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 160 mp teren din domeniul privat al comunei Miroslava Iasi   PDF
7927.06.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a statiei de autobuz, chiosc si teren aferent in suprafata de 120 mp din domeniul privat al comunei Miroslava Iasi   PDF
7827.06.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 12000 mp teren din domeniul privat al comunei Miroslava Iasi   PDF
7727.06.2013HCL privind aprobarea modificarii studiului de oportunitate aprobat prin HCL 82 din 2012   PDF
7627.06.2013HCL privind conferirea titlului “Cetatean de Onoare” – Dl. Prisecaru Ion   PDF
7527.06.2013HCL privind conferirea titlului “Cetatean de Onoare” – Dl. John Hudson   PDF
7427.06.2013HCL privind conferirea titlului “Cetatean de Onoare” – Dl. Nani Ioan   PDF
7327.06.2013HCL privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2013   PDF
7231.05.2013HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013   PDF
7131.05.2013HCL privind aprobarea proiectului si a celtuielilor legate de proiectul Sistem Informatic Destinat Gestiunii Registrului Agricol in Format Electronic SIGRA-IS 5, Judetul Iasi   PDF
7031.05.2013HCL privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru 2013   PDF
6931.05.2013HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate si reactualizare studii de fezabilitate pentru modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava   PDF
6831.05.2013HCL privind aprobarea incheierii unui contract de schimb intre UAT Miroslava si d-na Forna Norina Consuela   PDF
6731.05.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publiva deschisa a suprafetei de 5608mp teren situat in extravilan Miroslava, in T.62, parcela 2866/100/1   PDF
6631.05.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publiva deschisa a suprafetei de 704mp teren situat in intravilan sat Miroslava, in T.54, parcela A2536/1/100/1   PDF
6531.05.2013HCL privind acordare spatiu functional GAL   PDF
6431.05.2013HCL privind insusirea domeniului public al comunei Miroslava   PDF
6331.05.2013HCL privind aprobarea proiectului de bget SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL   PDF
6231.05.2013HCL privind instituirea domeniului privat al Comunei Miroslava   PDF
6131.05.2013HCL privind aprobare PUZ privind terenul situat in Com. Miroslava, T.61. Beneficiari: Petrila Olga, Cehan Mihai, Teodorescu Costel, Gutu Constantin, Chiruta Felicia   PDF
6031.05.2013HCL privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa   PDF
5930.04.2013HCL privind aprobarea proiectului de Intelegere de cooperare intre Comuna iroslava si Satul Galjbiivka, Raionul Yampil, Regiunea Vinnitsa, Ucraina   PDF
5830.04.2013Aprobare organigrama si stat de personal la Primaria Com. Miroslava pe anul 2013   PDF
5730.04.2013HCL privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, subprogramul Infrastructura in spatiul rural – Satul romanesc.   PDF
5630.04.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 100mp teren situat in intravilan sat Miroslava, in T.30, parcela CC1501/10 din domeniul privat al comunei Miroslava   PDF
5530.04.2013HCL privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru aul 2013   PDF
5430.04.2013HCL privind aprobarea proiectului tehnic si principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia – Construire Stadion   PDF
5330.04.2013HCL privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale perioada 2013 – 2015   PDF
5230.04.2013HCL privind aprobarea obiectivelor si a activitatilor Programului de Dezvoltare Economica Durabila a Pasunii Comunale, Fermelor Agricole Mici a Gospodariilor Taranesti in anii 2013 – 2018 a Comunei Miroslava, Judetul Iasi   PDF
5130.04.2013HCL privind participarea Consiliului Local al Comunei Miroslava la constituirea Asociatiei de Dezvoltare intercomunala si a Crescatorilor de Animale ASOCIATIA DE DEZVOLTARE RURALA “AMENAJAMENTE POMICOLE PASTORALE”   PDF
5030.04.2013HCL privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 120mp teren situat in intravilan Comuna Miroslava, Sat Miroslava, in T.56, parcela 2593/50/1 din domeniul privat al comunei Miroslava   PDF
4930.04.2013HCL pentru aprobare studiu de oportunitate privind terenul situat in T.20, in suprafata de 17401mp, beneficiar Costin Grigore   PDF
4830.04.2013HCL privind aprobarea documentatiei de atribuire prin licitatie publica deschisa a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Miroslava   PDF
4730.04.2013HCL privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare   PDF
4630.04.2013HCL privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 8 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS   PDF
4530.04.2013HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013   PDF
4430.04.2013HCL privind insusirea domeniului public al comunei Miroslava, Jud. Iasi   PDF
4330.04.2013HCL privind insusirea domeniului public al comunei Miroslava, Jud. Iasi   PDF
4229.03.2013Stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului in anul 2013   PDF
4129.03.2013Infiintarea unui ansamblu folcloric care va cuprinde o orchestra, o echipa de dansatori si doi solisti vocali care va functiona pe langa Caminul Cultural din satul Uricani, Comuna Miroslava si Asociatia Culturala \”Fiii satului Uricani\”   PDF
4029.03.2013Completarea nomenclatorului stradal pentru localitatile componente ale Comunei Miroslava, Jud. Iasi, conform Anexei 1   PDF
3929.03.2013Aprobarea contractului de prestari servicii cu Asociatia de Vanatoare Valea lui David in vederea recoltarii cainilor fara stapan   PDF
3829.03.2013Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 484 mp teren situat in intravilan Sat Horpaz, in T.10, parcelele A476 si A482, din domeniul privat al comunei Miroslava   PDF
3729.03.2013Avizare PUZ privind terenul situat in Com. Miroslava, T61, P 1 A, LOT 1-9, NC 5600/2/1-9, 1A, NC 5600/1 avand suprafata totala de 45.419 mp, beneficiari PASCU MIHAELA, pentru un grup de cetateni   PDF
3629.03.2013Modificarea HCL nr. 3/2013   PDF
3529.03.2013Completarea programului anul al achizitiilor publice pentru 2013   PDF
3429.03.2013Hotarare privind plata online a impozitelor si taxelor   PDF
3329.03.2013Adptarea bugetului de vnituri si cheltuieli pentru anul 2013   PDF
3228.02.2013Incheiere contract prestari servicii cu Asociatia de Vanatoare Valea lui David in vederea recoltarii cainilor fara stapan.   PDF
3128.02.2013Avizare documentatie PUZ privind terenul situat in Com. Miroslava in suprafata de 10520mp, beneficiar Petrila Olga, Cehan Mihai, Teodorescu Costel, Gutu Constantin si Chiruta Felicia   PDF
3028.02.2013Desemnarea persoanei care va semna documentatii pentru terenul in suprafata de 50ha din titlul de proprietate 86194/2004 – Grup Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu Miroslava   PDF
2928.02.2013Aprobarea planului de Ordine si Siguranta Publica al Comunei Miroslava pe anul 2013   PDF
2828.02.2013Aprobarea proiectului tehnic si principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in Comuna Miroslava pe o lungime de 8 km   PDF
2728.02.2013Aprobarea proiectului tehnic si principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in Comuna Miroslava pe o lungime de 4,875 km   PDF
2628.02.2013Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 86 mp teren situat in T.60, parcela A 2724   PDF
2528.02.2013Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1000mp teren situat in Sat Uricani, T.25, parcelele P1156/3/1 si P1156/3/2   PDF
2428.02.2013Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1000mp teren situat in Sat Balciu, T.62, parcela P2870/100/1   PDF
2328.02.2013Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 12,2mp teren situat in T.54, parcelele P2521/1, P2524/1, nr. 2522, HC 2520/1, P2519/1   PDF
2228.02.2013Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 459mp teren situat in Sat V. Adanca, T.66, parcela A2973   PDF
2128.02.2013Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor   PDF
2028.02.2013Punerea la dispozitia proiectului “WATMAN – Sistem Informational pentru managementul integrat al apelor” a suprafetei de 12mp teren   PDF
1928.02.2013Aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta in anul 2013 la Comuna Miroslava   PDF
1828.02.2013Privind insusirea domeniului privat al Comunei Miroslava   PDF
1728.02.2013Aprobarea planului de lucrari de interes local ce se vor executa in anul 2013 de catre beneficiarii venitului minim garantat, acordat in temeiul Legii 416/2001   PDF
1628.02.2013Revocarea Hotararii de Consiliu nr. 7/2013   PDF
1528.02.2013Participarea Comunei Miroslava la constituirea Grupului de Actiune Locala in calitate de membru fondator, in vederea aplicarii la procesul de selectie pentru Axa LEADER, PNDR 2014-2020   PDF
1428.02.2013Completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2013   PDF
1328.02.2013Insusirea domeniului public al Comunei Miroslava   PDF
1228.02.2013Insusirea domeniului privat al comunei Miroslava   PDF
1128.02.2013Aprobarea documentului “Intelegere de colaborare intre COmuna Miroslava si Comuna Cornesti, Raionul Ungheni, Republica Moldova”   PDF
1028.02.2013Aprobarea retelei scolare – privind unitatile si institutiile de invatamant din sistemul national preuniversitar din Comuna Miroslava pentru anul 2013 – 2014   PDF
928.02.2013Actualizarea listei investitiilor de interes public local in vederea finantarii din creditul de investitii pe termen lung in valoare totala de 12.750.000 lei   PDF
828.02.2013Completarea HGL nr. 4/23.01.2012 pentru aprobarea trecerii terenului in suprafata de 12ha situat in T.54, parcela 2536/25/1/5 sat V. Ursului, din domeniul public al Comunei Miroslava in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii, in scopul construirii Spitalului de Urgente Iasi   PDF
715.01.2013Aprobarea trecerii terenului in suprafata de 137,8 ha in domeniul public si privat al Comunei Miroslava si din administrarea Consiliului Local Miroslava in domeniul public al Judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi   PDF
615.01.2013Aprobarea asocierii dintre Judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi cu Comuna Miroslava prin Consiliul Local al Comunei Miroslava, in scopul infiintarii societatii \”IASI INDUSTRIAL PARC\” S.R.L.   PDF
515.01.2013Aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici si a contributiei proprii a Consiliului Local Miroslava pentru subproiectul \”Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc, sat COrnesti, Comuna Miroslava, Jud. Iasi\”   PDF
410.01.2013Aprobarea completarii studiului de oportunitate aprobat prin HCL 148/2011 cu noi obiective de investitii precum infiintarea unui centru de afaceri, centre de productie, statii distributie caruranti, spatii pentru servicii auto s.a.   PDF
310.01.2013Actualizarea HCL 54/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013   PDF
210.01.2013Aprobarea modificarii actului constitutiv si statutul Asociatiei pentru CUltura, Educatie, Tineret si Sport \”STIINTA MIROSLAVA\”   PDF
110.01.2013Aprobarea transmiterii in folosinta a suprafwetei de 138,7 ha teren din proprietatea publica si privata a Comunei Miroslava si administrarea Consiliului Local Miroslava catre Judetul Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi in vederea realizarii unui parc industrial pentru o perioada de 30 de ani   PDF
6531.10.2012Aprobarea predarii amplasamentului unitatii de invatamant Liceul Tehnologic M. Kogalniceanu Miroslava, judetul Iasi, in vederea reabilitarii prin proiectul “Programul de reabilitare a infrastructurii scolare”   PDF
6431.10.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 5,2 ha teren din domeniul privat al comunei Miroslava, in vederea amenajarii unui parc voltaic   PDF
6331.10.2012Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului de Ordine Interioara si Organigrama serviciului social din cadrul “Centrului de zi pentru copii, localitatea Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
6231.10.2012Infiintarea Centrului de zi pentru copiii din satul Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
6131.10.2012Aprobarea Proiectului tehnic si indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea Investitiei “Modernizare drum comunal DC28 in comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
6031.10.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 25 000 mp teren situat in T. 6, parcelele HA 99-Valea lui David, pentru amenajarea piscicola   PDF
5931.10.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 3371 mp teren situat in T 14, nr. cadastral 65 571 in vederea construirii unui sector productie elemente hidraulice   PDF
5831.10.2012Aprobare STUDIU DE OPORTUNITATE pentru elaborare PUZ privind terenul situat in T. 631, avand suprafata de 10 520 mp, beneficiari Petrila Olga, Chiruta Emilia, Cehan Emilian, Gutu Constantin si Teodorescu Ciprian   PDF
5731.10.2012Constituire comisie comunala de ordine publica   PDF
5631.10.2012Constituirea comisiei speciale de inventariere bunuri care alcatuiesc domeniul public al comunei Miroslava   PDF
5531.10.2012Completarea nomenclatorului stradal pentru satele Valea Ursului si Horpaz   PDF
5431.10.2012Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013   PDF
5231.10.2012Modificarea/completarea inventarului domeniului public al Comunei Miroslava, prin cuprinderea investitiilor realizate prin FEADR in cadrul proiectului “Infiitare sistem de canalizare menajera in comuna Miroslava, Alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, Modernizare prin asfaltare DC 39 pe lungime de 1km, Reabilitare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru copii, Dotare camin cultural Miroslava in comuna Miroslava, judetul Iasi”, contract de finantare nr. C322010912400121/09.06.2010   PDF
5131.10.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
5031.10.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
4931.10.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
4827.09.2012Aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Miroslava in rezerva comisiei comunale de fond funciar a unei suprafete de teren de 400 mp amplasat in Cv. 12, sat Uricani   PDF
4727.09.2012Avizare PUZ privind terenul situat in extravilan com. Miroslava, in T 31, parcelele 5704/2, 5704/3, 66629, 66630, 66631, 64232, teren in suprafata totala de 10.412 mp, beneficiari Grigoras Elena, Chimir Cornel, Mocanu Dinu Liviu, Nicolai Victor si Mihaila Popa Vasile   PDF
4627.09.2012Avizare documentatie PUZ + RLU privind terenul situat in T 75, P 4 A, lot. 1, NC – 67417, avand suprafata de 8820 mp, beneficiar Dobre Liviu   PDF
4527.09.2012Aprobare documentatie PUZ privind terenul situat in Com. Miroslava, T 48, parcela P 1 A, lot. 2, NC 5142/2, 1A, lot 3, NC 5142/3 avand suprafata de 27800 mp, beneficiar Girbaciu Marcel   PDF
4427.09.2012Insusirea domeniului public al comunei Miroslava   PDF
4327.09.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 5 ha teren situat in T25, parcelele P1088/1 si P1156/1 pentru constructii industriale   PDF
4227.09.2012Completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru 2012   PDF
4127.09.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
4010.09.2012Modificare componenta comisii de specialitate ale Consiliului Local   PDF
3910.09.2012Validare mandat consilier Popa Serafim   PDF
3810.09.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
3710.09.2012Predarea in administrarea SC APA VITAL SA IASI a bunurilor inregistrate in inventarul domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi, a caror valori au fost reactualizate   PDF
3630.08.2012Aprobarea noii valori a proiectul “Infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Miroslava, Alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, Modernizare prin asfaltare DC 39 pe lungime de 1 km, Reabilitare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru copii, Dotare camin cultural Miroslava in comuna Miroslava, judetul Iasi”, rezultata prin aprobarea realizarii traseului suplimentar de retea canalizare necesar pentru implementarea proiectului   PDF
3530.08.2012Aprobare tema PUZ 0 privind terenul situat in extravilan com. Miroslava, in T 31, parcelele 5704/2, 5704/3, 66629, 66630, 66631, 64232, teren in suprafata totala de 10.412 mp, beneficiari Grigoras Elena, Chimir Cornel, Mocanu Dinu Liviu, Nicolai Victor si Mihaila Popa Vasile   PDF
3430.08.2012Avizare documentatie PUZ + RLU privind terenul situat in T 75, P 4 A, lot. 1, NC – 67417, avand suprafata de 8820 mp, beneficiar Dobre Liviu   PDF
3330.08.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 190 mp teren situat in intravilan sat Uricani, Cv 5, parcele 175/1 pentru folosinta agricola   PDF
3230.08.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 178 mp teren situat in intravilan sat Valea Ursului, parcele 2305/32/101, 2305/32/100 pentru folosinta agricola   PDF
3130.08.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei 183,14 mp teren situat in intravilan sat Balciu, parcela PDT(2809/4/3) pentru folosinta agricola   PDF
3030.08.2012Aprobarea contractului de lucrari “Modernizare sediu primarie situat in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
2930.08.2012Insusirea domeniului public si privat al comunei Miroslava   PDF
2830.08.2012Aprobare STUDIU DE OPORTUNITATE pentru elaborare PUZ privind terenul situat in T14, Lot 1, avand suprafata de 12.000 mp, beneficiar SC Enviro Construct SRL   PDF
2730.08.2012Ridicarea restrictiei temporare de construire pentru zonele in care exista astfel de restrictii   PDF
2630.08.2012Mandatarea dlui Nita Dan – primarul com. Miroslava, pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale ADIS   PDF
2530.08.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
2426.07.2012Modificare componenta comisii de specialitate ale Consiliului Local   PDF
2326.07.2012Validare mandat consilier Frunza Florin   PDF
2226.07.2012Completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru 2012   PDF
2126.07.2012Aprobarea atribuirii suprafetei de teren de 1635 mp in vederea construirii unei biserici in satul vechi Valea Adanca   PDF
2026.07.2012Insusirea domeniului public si privat al comunei Miroslava   PDF
1926.07.2012Obligativitatea incheierii contractelor de salubritate   PDF
1826.07.2012Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local   PDF
1726.07.2012Sustinerea financiara a echipei de fotbal Stiinta Miroslava   PDF
1626.07.2012Aprobarea acordarii de burse pentru elevi   PDF
1526.07.2012MODIFICARE stat de functii la Primaria com. Miroslava   PDF
1426.07.2012Aprobarea darii in administrare a cimitirelor catre parohiile de care apartin   PDF
1326.07.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
1226.07.2012Desemnare reprezentant al comunei Miroslava in Adunarea generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal – ARSACIS   PDF
1126.07.2012Predare in administrarea SC APA VITAL SA IASI a bunurilor inregistrate in inventarul domeniului public al comunei Miroslava   PDF
1028.06.2012Aprobare STUDIU DE OPORTUNITATE pentru elaborarea PUZ privind terenul situat in T48, P1A, LOT 2, NR. CAD. 5142/2, P1A, LOT 3, NR. CAD. 5142/3, avand suprafata de 27 800 mp, beneficiar Girbaciu Marcel si Girbaciu Mirela-Sabina   PDF
928.06.2012Aprobare documentatie PUD privind terenul situat in satul Uricani, in T9, avand suprafata de 2400 mp, beneficiar FUNDATIA ALATURI DE VOI ROMANIA   PDF
828.06.2012Completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru 2012   PDF
728.06.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
628.06.2012Alegerea viceprimarului com. Miroslava   PDF
520.06.2012Constituire comisii de specialitate ale Consiliului Local   PDF
420.06.2012Alegerea primului presedinte de sedinta   PDF
320.06.2012Consituirea Consiliului Local   PDF
220.06.2012Validare mandate consilieri   PDF
120.06.2012Stabilire comisie de validare consilieri   PDF
7031.05.2012Aprobarea fie a incheierii unui act aditional, fie a unui contract subsecvent la acordul cadru nr. 15/2010 pentru proiectarea si executia investitiei “Modernizare drumuri comunale in comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
6931.05.2012Aprobare Studiu de Oportunitate pentru elaborare PUZ, privind terenul situat in T31, avand suprafata de 10 412 mp, beneficiari Grigoras Elena, Chimir Cornel, Mocanu Dinu, Nicolai Victor si Mihaila Popa Vasile   PDF
6831.05.2012Aprobare Studiu de Oportunitate pentru elaborare PUZ, privind terenul situat in T61, nr. cadastral 5600/1 – 5600/2/8 avand suprafata de 45 419 mp, beneficiar Pascu Mihaela   PDF
6731.05.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 12.500 mp teren situat in T72, parcelele HB3232, P3231/9, P3239/9, pentru amenajare piscicola   PDF
6631.05.2012Incetare contract de concesiune Cotet Gheorghita   PDF
6531.05.2012Aprobarea darii in administrare a caselor mortuare catre parohiile de care apartin   PDF
6431.05.2012Aprobarea proiectului “Intelegere de Colaborare intre Comuna Miroslava, judetul Iasi, Romania si Orasul Durlesti, Chisinau, Republica Moldova”   PDF
6331.05.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 128 mp teren, situat in CV. 13, nr. cadastral Cc 512/1, teren imprejmuit in plus   PDF
6231.05.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 3371 mp teren, situat in T 14, nr. cadastral 65 571, in vederea construirii unei fabrici de hartie   PDF
6131.05.2012Concesionarea suprafetei de 4607 mp teren intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi, nr. cadastral 6090   PDF
6031.05.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
5931.05.2012Aprobarea fie a incheierii unui act aditional, fie a unui contract subsecvent la acordul cadru nr. 15/2010 pentru proiectarea si executia investitiei “Modernizare drumuri comunale in comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
5710.05.2012Insusirea de catre Consiliul Local Miroslava a contractului de finantare rambursabila in valoare de 12.750.000 lei nr. 728/39/2012   PDF
5610.05.2012Completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru 2012   PDF
5510.05.2012Aprobarea creditelor de angajament multianuale pentru perioada 2012-2027   PDF
5410.05.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
5326.04.2012Insusirea domeniului public si privat al comunei Miroslava   PDF
5226.04.2012Aprobare documentatie de atribuire prin licitatie publica deschisa a investitiei “Modernizare sediu Primarie comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
5126.04.2012Aprobarea realizarii investitiilor “Modernizare drumuri de interes local in comuna Miroslava, judetul Iasi” si “Alimentare cu apa in comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
5026.04.2012Avizare documentatie PUZ privind terenul situat in Com. Miroslava, T 48, parcela P 1A, lot 2, NC 5142/2, 1A, LOT 3, NC – 5142/3 avand suprafata de 27800 mp, beneficiar Girbaciu Marcel   PDF
4926.04.2012Aprobare documentatie PUZ + RLU privind terenul situat in T 25, P1 (1089/10) avand suprafata de 15884,5 mp, beneficiar Badoi Razvan Stefanel Marin   PDF
4826.04.2012Aprobare documentatie PUZ privind terenul situat in localitatea Cornesti, T 72, parcela P 1A, NC 6086 avand suprafata de 7200 mp, beneficiar Dodu Valerica   PDF
4726.04.2012Aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “realizare iluminat public utilizand sisteme fotovoltaice in localitatea Uricani, comuna Miroslava”   PDF
4626.04.2012Concesionarea suprafetei de 14 ha teren extravilan, domeniul privat al comunei Miroslava, judetul Iasi, situat in T 24, parcelele A1016/2, DR 1029/2, P1024/2, P1054/2/1, NR 1023, CDS 1050, NR 1022, P 1033/2/1, P1053/2/1, HC 1053, P 1052, P 951/2/1, HC 1020, HC 1049, PDT 1017/2/1   PDF
4526.04.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1,50 ha teren din domeniul privat al comunei Miroslava   PDF
4426.04.2012Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012   PDF
4326.04.2012Concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 3371 mp teren situat in T14, nr. cadastral 65 571 in vederea construirii unei hale de productie, sediu firma, spatii si dotari adiacente pentru productia si comercializarea de complementare auto   PDF
4226.04.2012Completarea Programului Anual al achizitiilor publice pentru 2012   PDF
4129.03.2012Avizare documentatie PUZ privind terenul situat in localitatea Cornesti, T 72, parcela P 1A, NC 6086 avand suprafata de 7200 mp, beneficiar Dodu Veleria   PDF
4029.03.2012Aprobare organigrama si stat de personal la Primaria com. Miroslava pentru anul 2012   PDF
3929.03.2012Aprobarea schimbarii amplasamentului la reteaua de distributie apa in localitatea Miroslava   PDF
3329.03.2012Aprobare documentatie PUD privind terenul situat in satul Bratuleni, in T6 avand suprafata de 3432 mp, beneficiar SC MEDI PLUS EXIM SRL si Delcea Cristian   PDF
3129.03.2012Aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2012-2013 in comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
3029.03.2012Aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din satul Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi” refacut in urma analizarii DTE   PDF
2829.03.2012Suplimentare buget venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2012   PDF
2722.02.2012Aprobare organigrama si stat de personal la SC Servicii Publice SRL Miroslava   PDF
2622.02.2012Aprobarea parteneriatelor dintre Comuna Miroslava, judetul Iasi – Romania si autoritati din Republica Moldova si Ucraina in vederea promovarii de proiecte in cadrul Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 (al doilea apel de proiecte)   PDF
2522.02.2012Aprobarea proiectului tehnic si DTAC pentru investitia “Modernizare sediu Primarie comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
2422.02.2012Avizare documentatie PUZ + RLU privind terenul situat in T 25, P1(1089/10) avand suprafata de 15884,5 mp, beneficiar Badoi Razvan Stefanel Marin   PDF
2225.01.2012Actualizarea limitelor intravilanelor satelor componente ale comunei Miroslava   PDF
2125.01.2012Aprobare intocmire PUZ in zonele cu restrictii in noul PUG aprobat   PDF
2025.01.2012Aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, conform Actului aditional nr. 7 a ARSACIS   PDF
1925.01.2012Aprobarea Actului Aditional nr.4 la Statutul si Actul Constitutiv al ARSACIS   PDF
1825.01.2012Trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Miroslava a suprafetelor de teren identificate pentru atribuire locuri de casa in satul Ciurbesti   PDF
1725.01.2012Aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din satul Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
1625.01.2012Necesitatea, oportunitatea si aprobarea realizarii proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din satul Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
1525.01.2012Trecerea din domeniul public in domeniul privat al suprafetei de 1697 mp teren, cu nr. cadastral: 65695, situat in sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
1425.01.2012Aprobarea stabilirii limitei minime a veniturilor nete ce se iau in calcul la calcularea ajutorului social si a dosarelor de alocatii pentru sustinerea familiei in anul 2012 precum si a planului de lucrari de interes local   PDF
1325.01.2012Stabilirea criteriilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta   PDF
1225.01.2012Aprobarea incheierii unui contract de schimb   PDF
1125.01.2012Insusirea domeniului public al comunei Miroslava   PDF
1025.01.2012Aprobare documentatie PUZ privind terenul situat in T14, parcela 606/7, avand suprafata de 8200 mp, beneficiar SC ITO INDUSTRIERS SRL   PDF
925.01.2012Aprobare documentatie PUZ privind terenul situat in T9, parcela 1 A, NC 5649, avand suprafata de 2000 mp, beneficiar SC MIRAJ PARTY SRL prin Apostol Cornel   PDF
825.01.2012Aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru subproiectul “Centru de zi pentru copii aflati in situatii de risc (8-15 copii) in satul Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
725.01.2012Aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale perioada 2010-2012   PDF
625.01.2012Aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pentru asigurarea cu resurse umane, materiala si financiare necesare situatiilor de urgenta in anul 2012 la comuna Miroslava   PDF
525.01.2012Atribuirea de denumiri unitatilor si institutiilor de invatamant din sistemul national preuniversitar din comuna Miroslava, cu si fara personalitate juridica   PDF
425.01.2012Aprobarea trecerii terenului in suprafata de 12ha situat in T.54, parcela 2536/25/1/5 sat V. Ursului, din domeniul public al comunei Miroslava in domeniul public al statului, in scopul construirii spitalului regional de urgenta Iasi prin parteneriat public-privat   PDF
325.01.2012Actualizarea Comitetului Local pentru situatii de urgenta si a Centrului Operativ   PDF
225.01.2012Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012   PDF
125.01.2012Completarea HCL nr. 150/2010 cu privire la aprobarea studiilor de fezabilitate si indicatorii tehnnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in comuna Miroslava, judetul Iasi”   PDF
13628.10.2011Pentru avizare documentatie PUZ, pentru terenul in suprafata de 8200 mp, situat in extravilanul comunei Miroslava T 14,P 606/7 beneficiar SC Into Industries International SRL
13528.10.2011Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2011
13428.10.2011Privind aprobarea contractului subsecvent nr. 3 la acordul cadru nr. 15/2010 pentru proiectarea si executia investitiei ?MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI”
13328.10.2011Privind constituirea comisiei de analiza a dosarelor de acordare subventii de la bugetul de stat pentru locuinte tineri
13228.10.2011Pentru aprobarea completarii Programului estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2011
13128.10.2011Pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 7266/2010 incheiat intre Consiliul Local Miroslava bsi SC Trans Das Construct SRL Iasi
13028.10.2011Pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 7267/2010 incheiat intre Consiliul Local Miroslavasi SC Trans Das Construct SRL Iasi
12928.10.2011Pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune ne. 9823/2008 incheiat intre Consiliul Local Miroslava si dl. Brosteanu Vasile
12828.10.2011Pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 4022/2008 incheiat intrew Consiliul Local Miroslava si SC G.P.T.RO. COMPANY SRL Iasi
12728.10.2011Pentru aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 19175/2009 incheiat intre Consiliul Local Miroslava si SC Grafic Beta Invest SRL Iasi
12628.10.2011Pentru avizarea tema PUZ in suprafata de 1900mp teren situat in T9,NC-64221-64222 beneficiar Fundatia Alaturi De Voi
12528.10.2011Privind insusirea domeniului public al comunei Miroslava
12428.10.2011Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012
12328.10.2011Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Miroslava, judetul Iasi
12228.10.2011Privind aprobarea codului de conduita al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Miroslava, judetul Iasi
12128.10.2011Privind aprobarea cheltuielilor proiectului “PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE NATURALE SI ANTROPICE DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI, PRIN ACTIUNI INTEGRATE DE MARKETING SI COMUNICARE” care reflecta modificarile legate de bugetul proiectului si de cheltuielile legate de proiect
12029.09.2011Pentru aprobare PUZ in suprafata de 500 mp teren situat in T43,P1A(2036/1/6/2), beneficiar Stain Fedorovici Razvan
11929.09.2011Pentru avizare documentatie PUZ in suprafata de 3002,16 mp teren situat in T66,P3(3003/1/1/3),4(3003/1/1/4),5(3003/1/1/5), beneficiar SC FRANCOMI SRL prin reprezentant Francu Gheorghe
11829.09.2011Pentru aprobare tema PUZ in suprafata de 1000 mp teren situat in T6, P55/3(285/1/1/3), beneficiar Ostafie Stefan
11729.09.2011Pentru avizarea documentatiei PUZ in suprafata de 2000 mp teren situat in T9, Parcela 1A, NC-5649 beneficiar SC MIRAJ PARTI SRL.
11629.09.2011Privind revocarea Hotararii de Consiliu Local nr. 99/19.08.2011
11529.09.2011Actualizare nomenclator termene pastrare arhiva
11429.09.2011HOTARARE NR. 114
11329.09.2011Privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprfetei de 4,00 ha teren situat in T16 in vederea amenajarii unei baze sportive
11229.09.2011Privind completarea domeniului privat al comunei Miroslava
11129.09.2011Pentru aprobarea completarii Programului estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2011
11029.09.2011Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2011
10929.09.2011Privind aprobarea contractului subsecvent nr. 3 la acordul cadru nr. 15/2010 pentru proiectarea si executia investitiei “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL IASI”
10819.08.2011Aprobarea listei cu cetatenii care vor beneficia gratuit de europubele
10719.08.2011Privind aprobarea elaborarii studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in localitatea Valea Adanca, Horpaz si Proselnici, in comuna Miroslava, judetul Iasi”
10619.08.2011Privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Miroslava
10519.08.2011HOTARARE 105
10419.08.2011Privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE”
10319.08.2011Privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE”
10219.08.2011Privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE”
10119.08.2011Privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE”
10019.08.2011Privind diminuarea domeniului public al comunei Miroslava
9919.08.2011Privind aprobarea regulamentului de parcare, acces si trafic rutier in comuna Miroslava
9819.08.2011Privind aprobarea proiectului ” Infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Miroslava, Alimentare cu apa potabila in comuna Miroslava, Modernizare prin asfaltare DC39 pe lungime de 1km, Reabilitare cladire existenta pentru infiintare centru de zi pentru copii, Dotare camin cultural Miroslava in comuna Miroslava, judetul Iasi Finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala” si a cheltuielilor eligibile, neeligibile si conexe din cadrul proiectului.
9719.08.2011Cu privire la aprobarea indicatori tehnico-economici ai proiectului Modernizare strazi comuna Miroslava
9619.08.2011Privind insusirea bazei de calcul lunar pentru lucrari si servicii prestate catre Primaria Miroslava de catre SC Servicii Publice Miroslava SRL.
9519.08.2011Pentru aprobarea completarii Programului estimativ al achizitiilor publice pentru anul 2011
9419.08.2011Privind insusirea domeniului public al comunei Miroslava

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER