Anunțuri publice

Data postăriiDescrierea documentuluiDocument
04.06.2024Anunț Public – Concesionare 200 mp teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentele atașate.

ANUNȚ
04.06.2024Anunț Public – Concesionare 219.316 mp teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, în scopul înființării unui parc fotovoltaic.
Vă rugăm consultați documentele atașate.

ANUNȚ
20.05.2024Anunț Public – Concesionare 71,75 ha pajiște aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentele atașate.

ANUNȚ
26.04.2024ANUNȚ – UAT COMUNA MIROSLAVA anunță începerea procedurii de selecție și nominalizare pentru 3 posturi de administratori la SOCIETATEA MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
26.04.2024FORMULARE ale procedurii de selecție și nominalizare pentru 3 posturi de administratori la SOCIETATEA MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
26.04.2024ANUNȚ – UAT COMUNA MIROSLAVA anunță începerea procedurii de selecție și nominalizare pentru 3 posturi de administratori la SOCIETATEA SERVICII PUBLICE S.R.L.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
26.04.2024FORMULARE ale procedurii de selecție și nominalizare pentru 3 posturi de administratori la SOCIETATEA SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
11.04.2024Anunț Public – Concesionare 23,48 ha pajiște aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentele atașate.
ANUNȚ
08.04.2024SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI în procedura de selecție și numire a administratorilor societății MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L, parte din componenta iniţială a Planului de selecţie, aprobat prin HCL Miroslava nr. 73/05.04.2024.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
08.04.2024SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI în procedura de selecție și numire a administratorilor societății SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L, parte din componenta iniţială a Planului de selecţie, aprobat prin HCL Miroslava nr. 72/05.04.2024.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
08.04.2024Hotărârea nr. 72 privind aprobarea PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ pentru mominalizarea candidaților pentru cele 3 posturi de administratori la MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
08.04.2024Hotărârea nr. 73 privind aprobarea PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ pentru mominalizarea candidaților pentru cele 3 posturi de administratori la SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
04.04.2024PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ pentru mominalizarea candidaților pentru cele 3 posturi de administratori la MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
04.04.2024SRISOARE DE AȘTEPTĂRI în procedura de selecție și numire a administratorilor la MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
04.04.2024PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ pentru mominalizarea candidaților pentru cele 3 posturi de administratori la SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
04.04.2024SRISOARE DE AȘTEPTĂRI în procedura de selecție și numire a administratorilor la SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
PDF
29.02.2024ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare – SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
ANUNȚ
28.02.2024ANUNȚ privind depunerea dosarelor pentru dobândirea calității de consilier de etică din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași.
Pentru detalii consultați documentul alăturat.
ANUNȚ
05.01.2024Anunț Public – Premierea cuplurilor din comună care aniversează 50 de ani de la căsătorie.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
12.12.2023Anunț Public – Concesionare spațiu în suprafață de 34.90 mp, amplasat în incinta căminului cultural Miroslava, aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
21.08.2023Anunț Public – Concesionare 7,2 ha. pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
21.08.2023Anunț Public – Concesionare 8 ha. pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
10.08.2023Anunț Public – Dispoziția nr. 390 privind suspendarea activității societății comerciale EDIENIS ENTERPRISE SRL la punctul de lucru situat în sat Uricani.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
ANUNȚ
03.08.2023Anunț Public – Servicii de închiriere a unui imobil necesar funcționării a 5 grupe de preșcolari și 4 grupe de antepreșcolari.
Vă rugăm consultați documentele atașate.
ANUNȚ
PDF
11.07.2023Anunț Public – Concesionare 7,2 ha. pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava, sat Dancaș.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
27.06.2023Anunț Public – Concesionare 8 ha. pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava, sat Proselnici – Cornești.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
19.06.2023Anunț Public – Închiriere 7 loturi teren, aparținând domeniului public al comunei Miroslava, în vederea amplasării de panouri publicitare.
Vă rugăm consultați fișierele atașate.
ANUNȚ

ANEXA
14.06.2023Anunț Public – Creșa Miroslava
– Anunț privind locurile disponibile pentru anul școlar 2023-2024.
Vă rugăm consultați fișierul atașat.
ANUNȚ
08.06.2023Anunț Public – Creșa Miroslava
– Anunț înscriere 2023;
– Regulament de Organizare și Funcționare;
– Erată la ROF;
– Regulament de Ordine Interioară.
ANUNȚ

ROF

ERATA-ROF

ROI
06.06.2023Anunț Public – Creșa Miroslava – înscriere în sistemul informatic SIIIR ANUNȚ
06.06.2023Anunț Public – Creșa Miroslava și Creșa Ciurbești – Reînscriere copii antepreșcolari ANUNȚ
31.05.2023Anunț Public – În atenția locuitorilor Comunei Miroslava cu venituri mici și care nu sunt conectați la rețelele de apă și canalizare!

Miroslăvenii cu venituri mici pot să se conecteze, în mod gratuit, la rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Fondurile sunt asigurate prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C1 – Managementul apei, Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. Finanțarea PNRR se acordă în vederea implementării Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”. Termenul limită de depunere a dosarelor este marți, 13 iunie, ora 15.00.

Persoane eligibile
Este considerat utilizator eligibil persoana fizică care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:
– este persoană singură cu venituri reduse sau face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie – 3.000 lei);
– are domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a UAT Comuna Miroslava;
– își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă.

Documente necesare (în copie)
– Act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie);
– Act de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract donație, certificat de moștenitor etc.);
– Documente justificative privind veniturile familiei (cupon/adeverință pensie, adeverință de șomaj, adeverință de salariu net, declarație pe propria răspundere că solicitantul nu are venituri etc.);
– Acord utilizator eligibil (va fi pus la dispoziție la ghișeu sau pe site -documentul atașat anunțului).
ACORD
31.05.2023Anunț Public – condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea plantei alergene – Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) .
Vă rugăm consultați fișierul atașat.
  PDF
26.05.2023Anunț Public – Închiriere 12 loturi de teren pentru panouri publicitare.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
ANEXA
03.04.2023Anunț Public – Concesionare pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
06.03.2023Anunț Public – Concesionare pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
02.02.2023Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 20.000 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Consultați fișierul alăturat.
ANUNȚ
18.01.2023COMUNICAT APAVITAL – privind întreruperea furnizării apei potabile în ziua de joi 19 ianuarie 2023 pentru comuna Miroslava.
Consultați fișierul alăturat.
ANUNȚ
17.01.2023Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 85 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
17.01.2023Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 2207 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
23.11.2022Lista străzilor publice din comuna Miroslava pe care se va acționa cu material antiderapant.
Consultați fișierul alăturat.
ANUNȚ

22.11.2022Anunț Public – Concesionare teren, pentru construire locuințe, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – 78 loturi.
Condiții obligatorii de participare :
-PERSOANELE SĂ FI DEPUS O SINGURĂ CERERE PENTRU ACTUALA PROCEDURĂ
-SĂ AIBĂ DOMICILIUL ÎN COMUNA MIROSLAVA (NU SE APLICĂ SPECIALIȘTILOR)
-LA DATA SOLUȚIONĂRII CERERII SĂ NU DEȚINĂ ÎN PROPRIETATE O LOCUINȚĂ ORI UN TEREN DESTINAT CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ, PE RAZA COMUNEI SAU ÎN ALTĂ LOCALITATE
-SĂ NU DEȚINĂ VALIDAREA ÎN ANEXELE 2B LA LEGEA NR 18/1991 PRIVIND FONDUL FUNCIAR (SOLICITANTUL SAU PĂRINȚII ACESTUIA)
-LA DATA DEPUNERII CERERII SĂ FI ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI ȘI SĂ AIBĂ VÂRSTA PÂNĂ LA MAXIM 35 ANI (NU SE APLICĂ SPECIALIȘTILOR)
-CEREREA SĂ CUPRINDĂ NUME, PRENUME, DOMICILIU, VÎRSTA
-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ÎN CARE SĂ SE MENȚIONEZE CĂ NU DEȚINE O PROPRIETATE, O LOCUINȚĂ, SAU TEREN DESTINAT CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE ÎN COMUNA MIROSLAVA SAU ÎN ALTĂ LOCALITATE, DATĂ ÎN FAȚA SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI SAU LA NOTARIAT
-ADEVERINȚĂ DE ROL
-SPECIALIȘTII CARE ACTIVEAZĂ/PROFESEAZĂ ÎN COMUNA MIROSLAVA VOR PREZENTA DOCUMENTE ÎN ACEST SENS (CONTRACTE DE MUNCA, DECIZII, ETC.)
Neindeplinirea unei condiții de mai sus, atrage descalificarea si neparticiparea la procedura de concesionare.
Vă rugăm consultați documentele atașate.
ANUNȚ
ANEXA
14.11.2022Anunț Public – Vânzare prin licitație publică deschisă teren în suprafață de 2327 mp situat în sat Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
14.11.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 2000 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
17.10.2022Anunț Public – Vânzare prin licitație publică deschisă teren în suprafață de 2327 mp situat în sat Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
17.10.2022Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 2000 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
08.08.2022Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 1153 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
08.08.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 5973 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
29.07.2022Anunț Public – Închiriere12 loturi teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, județul Iași.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
ERATA
20.06.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 142000 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
20.06.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 321 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
20.06.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
20.06.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 227 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
09.06.2022Anunț Public – Instituirea permanenței la serviciu la nivelul UAT Comuna Miroslava pentru perioada 11.06.2022 ora 07:00 – 14.06.2022 ora 07:00.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
07.06.2022Anunț Public – Concesionare pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
26.05.2022Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 1153 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
10.05.2022Anunț Public – Procedură înscriere Creșa Miroslava pentru anul școlar 2022-2023.
Vă rugăm consultați documentele atașate.
CERERE
PROCEDURA
04.05.2022Anunț Public – Concesionare pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
20.04.2022Anunț Public – Eveniment proiect transfrontalier.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
FOTO
04.04.2022Anunț Public – Concesionare pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
24.02.2022ANUNȚ PUBLIC privind procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică – lista proprietarilor precum și sumele individuale aferente despăgubirilor.
Consultați fișierul alăturat
PDF
10.02.2022ANUNȚ – Pentru cetățenii comunei Miroslava, care nu se pot programa online pe site-ul www.dlep-iasi.ro, se organizează, în data de 24 martie 2022, între orele 14:00 și 16:00, ghișeu de depunere documente pentru evidența persoanelor la Sala de Sport Miroslava.
Consultați fișierul alăturat
PDF
10.02.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
10.02.2021Anunț Public – Închiriere spațiu – magazie în suprafață de 153 mp situată în incinta fermei Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
10.01.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 194 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
10.01.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 82 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
10.01.2022Anunț Public – Închiriere teren în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
24.12.2021Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 1153 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
24.12.2021Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 2500 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
24.12.2021Anunț Public – Închiriere magazie în suprafață de 153 mp situată în incinta fermei Uricani, sat Uricani, comuna Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
24.11.2021Anunț Public – Ghid de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice.
link către ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Vă rugăm consultați documentul atașat.
GHID
18.11.2021Anunț Public – Vânzare prin licitație publică deschisă teren în suprafață de 704 mp situat în sat Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
28.10.2021Anunț Public – Verificarea selectării deșeurilor pe categorii pe raza comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
23.09.2021Anunț Public – Concesionare pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
09.09.2021ANUNȚ DE INFORMARE A PUBLICULUI ÎN LEGĂTURĂ CU INTENȚIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL
“CONSTRUIRE CENTRU REGIONAL MULTIFUNCȚIONAL KAUFLAND ROMANIA”
intravilan comuna Miroslava, sat Brătuleni, județul Iași.
PDF
09.09.2021Anunț de informare
Elaborare Plan Urbanistic Zonal Comuna Miroslava, jud. Iași, în vederea realizării investiției CĂMIN CULTURAL, MIROSLAVA, jud. IAȘI.
PDF
19.08.2021Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 4000 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
17.08.2021Anunț Public – Direcția pentru Agricultură Județeană Iași anunță o nouă sesiune de înscrieri la cursul de formare profesională de “TRACTORIST”.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
05.08.2021Primăria Comunei Miroslava a stabilit, pentru data de 7 august 2021, un tratament de dezinsecție în raza administrativ-teritorială a Comunei Miroslava, zona intravilan a localităților.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
22.07.2021Anunț Public – Mega Image deschide un magazin în Valea Ursului și angajează personal pentru următoarele posturi disponibile:
– lucrător comercial;
– casier;
– vânzător.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
05.07.2021Anunț Public – Concesionare teren în suprafață de 4000 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
12.05.2021Anunț Public – Concesionare teren, pentru construire locuințe, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentul atașat.
PDF
14.04.2021Anunț Public – Concesionare teren, pentru construire locuințe, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Vă rugăm consultați documentele atașate.
PDF
Anexa
05.04.2021Anunț de informare
Elaborare Plan Urbanistic Zonal Comuna Miroslava, jud. Iași, în vederea realizării investiției INSTITUTUL REGIONAL DE MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ IAȘI.
PDF
29.03.2021În data de 05 aprilie 2021 va staționa în Miroslava o unitate mobilă cu echipă medicală a Institutului Regional de Oncologie pentru o acțiune de screening de cancer de col uterin.
Screening-ul se adresează persoanelor de sex feminin cu vârsta între 25-64 ani, indiferent de statutul de asigurat.
Pentru relații puteți apela numărul de telefon 0746030172 (Serviciul de Asistență Socială), doamna Vidreanu Lăcrămioara, până la data de 01.04.2021.
PDF
23.03.2021Anunț de intenție
Elaborare Plan Urbanistic General Comuna Miroslava, jud. Iași.
PDF
15.03.2021COMUNICAT privind unele măsuri instituite la nivelul comunei Miroslava, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19.
Hotărârea nr. 45 al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași.
PDF
05.03.2021Sprijin pentru persoanele cu dizabilități. ANUNȚ

LINK
04.03.2021COMUNICAT privind unele măsuri instituite la nivelul comunei Miroslava, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19.
Hotărârea nr. 33 al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași.
PDF
17.02.2021COMUNICAT privind unele măsuri instituite la nivelul comunei Miroslava, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19.
Hotărârea nr. 27 al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași.
PDF
09.02.2021Anunt public – concesionare teren pentru construire locuințe aparținând domeniului privat al comunei Miroslava.
Pentru identificare parcele accesați linkul.
Schițe terenuri pentru licitație.
Vă rugăm consultați documentele alăturate.
ANUNȚ


LINK


SCHIȚE
19.01.2021Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020.
Detalii regăsiți în fișierul alăturat.
Raport
12.01.2021ANUNȚ PUBLIC privind procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică – lista proprietarilor precum și sumele individuale aferente despăgubirilor.
PDF
11.01.2021ANUNȚ PUBLIC privind procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică.
Atașat regăsiți anunțul și model orientativ de cerere.
PDF
CERERE
04.01.2021Vineri, 15 ianuarie 2021, va avea loc Concursul de creație proprie – „Universul cuvintelor și sunetelor”, organizat în cadrul proiectului transfrontalier “Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric”, Cod proiect: 2SOFT / 2.1 / 111 finanţat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. AFIȘ
REGULAMENT

ANEXE

28.12.2020Registrul de Evidenta al garantiilor locale ale comunei Miroslava PDF
28.12.2020Registrul de Evidenta al datoriei publice a comunei Miroslava PDF
25.11.2020ANUNȚ PUBLIC privind posturile vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași PDF
20.11.2020ANUNȚ PUBLIC privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică PDF
29.10.2020COMUNICAT privind unele măsuri instituite la nivelul comunei Miroslava, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19.

Hotărârea nr. 67 al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași.
PDF
28.10.2020Ordin nr. 350 privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Miroslava PDF
16.10.2020COMUNICAT privind unele măsuri instituite la nivelul comunei Miroslava, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19.

Hotărârea nr. 51 al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași.
PDF
15.10.2020COMUNICAT privind unele măsuri instituite la nivelul comunei Miroslava, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19.

Hotărârea nr. 49 al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași.
PDF
06.10.2020Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturi alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din comuna Miroslava se suspendă în perioada 06.10.2020 – 12.10.2020 inclusiv.

Mai multe detalii in documentul atașat.
PDF
02.10.2020Anunt public – concesionare spatiu in suprafata de 28,05 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.

Va rugam consultati documentul atasat.
PDF
30.09.2020One Stop Shop – Informații privind performanța energetică a clădirilor PDF
11.09.2020Anunț public 30647 din 10.09.2020 depus de către SC Hidrosmart SRL privind luarea deciziei de către APM Iași. PDF
28.07.2020Anunț public – 460 de proprietari din Comuna Miroslava sunt invitați de APAVITAL să semneze contractele de canalizare PDF
23.07.2020Anunt public – Combaterea buruenii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)

Va rugam consultati documentul atasat.
PDF
22.07.2020Anunt public – concesionare spatiu in suprafata de 28,05 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava.

Va rugam consultati documentul atasat.
PDF
22.07.2020Anunț dezinsecție pentru combaterea țânțarilor PDF
16.07.2020Minuta dezbatere publică la proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: Construire clădire cu regim de înălțime P+1E(retras) pentru funcțiuni mixte: servicii, comerț, alimentație publică; amenajare spațiu exterior pentru găzduire Monument al Eroilor, zone de petrecere a timpului liber și parcare supraterană – intravilan sat Miroslava PDF
09.07.2020Anunț dezinsecție pentru combaterea țânțarilor PDF
08.07.2020 UATC Miroslava, jud. Iași, anunță organizarea
DEZBATERE PUBLICĂ

în cadrul procedurii de consultare publică, referitor la proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: Construire clădire cu regim de înălțime P+1E(retras) pentru funcțiuni mixte: servicii, comerț, alimentație publică; amenajare spațiu exterior pentru găzduire Monument al Eroilor, zone de petrecere a timpului liber și parcare supraterană – intravilan sat Miroslava, com. Miroslava, număr cadastral 78789.
Inițiatorul proiectului PUZ este SC IULIUS REAL ESTATE SRL.
Proiectul se află în faza premergătoare aprobării.
Dezbaterea publică va avea loc joi, 16.07.2020, între orele 9.00 și 11.00, în Sala de sport, com. Miroslava, sat Miroslava, str. Vasile Alecsandri, nr.2.
Numărul participanților este limitat la cel mult 20 persoane – conform art.10 din Anexa 3 a HG476/16.05.2020-, în condițiile prevenției Covid-19, prin urmare recomandăm celor interesați formarea de grupuri consultative, și trimiterea unor reprezentanți la dezbaterea publică. Anunțarea participării trebuie făcută cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea dezbaterii, pe adresa: secretariat@primariamiroslava.ro .
În același context, accesul presei este permis în condițiile anunțării participării cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea dezbaterii, pe adresa: secretariat@primariamiroslava.ro .
PDF


Memoriu PUZ


Anunț
26.06.2020Primăria Miroslava anunță consultare publică cu privire la proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: Construire clădire cu regim de înălțime P+1E(retras) pentru funcțiuni mixte: servicii, comerț, alimentație publică; amenajare spațiu exterior pentru găzduire Monument al Eroilor, zone de petrecere a timpului liber și parcare supraterană – intravilan sat Miroslava, com. Miroslava, număr cadastral 78789.
Inițiatorul proiectului PUZ este SC IULIUS REAL ESTATE SRL.
Proiectul se află în faza premergătoare aprobării.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare și aprobare a planului urbanistic zonal în perioada 26.06.2020-21.07.2020, prin:
-corespondență prin poștă, către: Primăria Miroslava, com. Miroslava, str. Ctin Langa nr.93, jud. Iași;
-corespondență electronică: secretariat@primariamiroslava.ro , urbanism@primariamiroslava.ro
-tel. 0232/295680
La o dată anunțată în prealabil, în funcție de solicitările primite în acest sens și de evoluția situației generată de Covid-19, va fi organizată dezbatere publică cu privire la proiectul PUZ.
PDF


Memoriu PUZ
05.06.2020Anunt public – Concesionare teren in suprafata de 2000 mp, NC 90616 intravilan PUG extins sat Bratuleni, domeniul privat al comunei Miroslava pentru construire hala productie.
Va rugam consultati documentul atasat.
PDF
05.06.2020Anunt public – Concesionare teren in suprafata de 4000 mp, NC 90396 intravilan PUG extins sat Uricani, domeniul privat al comunei Miroslava pentru construire hala depozitare si parcare auto.
Va rugam consultati documentul atasat.
PDF
02.06.2020Anunt public – concesionare constructii, aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situate in incinta fermei Uricani, extravilan sat Uricani, in scopul desfasurarii activitatii de crestere a animalelor.
Va rugam consultati documentul atasat.
PDF
02.06.2020Anunt public – Concesionare teren, aparținând domeniului public al comunei Miroslava, in suprafata de 44.724 mp in vederea Infiintarii Centrului regional de Tenis Miroslava care va cuprinde cel putin 420 locuri parcare subterane si supraterane, 3-6 terenuri indoor , Sali conferinte, birouri, teren central indoor, teren multisport, parcare autocare, teren central de 2000-3000 locuri, restaurant, spatii cazare jucatori si antrenori, 15-18 terenuri de tenis exterioare ( zgura, iarba, hard)..
Va rugam consultati documentul atasat.
  PDF
28.05.2020Anunt public – concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – teren teren in suprafata de 9617 mp avand NC 90506 situat in intravilan sat Uricani aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, judetul Iasi in scopul construirii unui centru de prezentare vanzare autoturisme, hala, parcare auto. .
Va rugam consultati documentul atasat.
  PDF
19.05.2020Primăria Miroslava anunță consultare publică cu privire la Proiectul “MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC”, derulat de SC ZINAN INVESTMENT GROUP S.R.L..

Relații la: tel. 0232 295 680 e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, urbanism@primariamiroslava.ro

Va rugam consultati documentul atasat.
  PDF
05.05.2020Primăria Miroslava anunță consultare publică cu privire la Proiectul “CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E RETRAS PENTRU FUNCȚIUNI MIXTE: SERVICII, COMERȚ, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE SPAȚIU EXTERIOR PENTRU GĂZDUIRE MONUMENT AL EROILOR, ZONE DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER ȘI PARCARE SUPRATEREANĂ”, derulat de SC IULIUS ESTATE SRL.

Relații la: tel. 0232 295 680 e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, urbanism@primariamiroslava.ro

Va rugam consultati documentul atasat.
  PDF
22.04.2020Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa pentru concesionarea de constructii aparținând domeniului public al comunei Miroslava, constructii C1, C3, C5, C7, C9 avand NC 66852 situate in incinta fermei Uricani, extravilan sat Uricani aparținând domeniului public al comunei Miroslava, judetul Iasi in scopul desfasurarii activitatii de crestere a animalelor
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
12.02.2020Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa pentru concesionarea suprafetei de 100mp teren, NC
71978, intravilan – sat Horpaz aparținând domeniului privat al comunei Miroslava pentru amenajare cale acces si întreținere curățenie.
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
31.01.2020Anunt – Servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.400.000 lei. Mai multe detalii in documentul atasat.   PDF
31.01.2020Anunt – Servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 3.752.683,20 lei destinata prefinantarii si-sau cofinantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana. Mai multe detalii in documentul atasat.   PDF
18.12.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – obiectul concesiunii: teren în suprafață de 6104mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Horpaz, NC 86237, pentru construire pensiune si terenuri de sport.
Va rugam consultati fisierul anexat.
  PDF
19.11.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – obiectul concesiunii: teren în suprafață de 500mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Uricani, NC 83085, pentru intrare in legalitate constructie.
Va rugam consultati fisierul anexat.
  PDF
19.11.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – teren în suprafață de 6104mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, intravilan sat Horpaz, NC 86237, pentru construire pensiune, terenuri de sport in scopuri agroturistice.
Va rugam consultati fisierul anexat.
  PDF
04.11.2019Anunț de informare

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. organizează în perioada 01.11.2019 – 15.11.2019 consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate de drumurile naționale privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient.
Pentru detalii vă rugăm consultați documentul anexat.
  PDF
28.10.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – teren în suprafață de 14.318 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Miroslava, NC 78789, pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
28.10.2019Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – teren in suprafata de 214 mp, NC 88255, intravilan sat Horpaz, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, pentru intretinere curatenie.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
22.10.2019Dispozitia nr. 424 privind aprobarea scrisorii de asteptari in procedura de recrutare si selectie pentru pozitia de administrator al societatii Miroslava Industrial Parc SRL   PDF
21.10.2019Concesionare 13 loturi de teren aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava pentru construire locuințe tineri din comuna Miroslava și specialisti.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.11.2019, orele 14.00.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
14.10.2019Licitaţie publică – imobile situate în extravilanul com. Miroslava, jud. Iasi, în suprafaţă de 25.000 mp- NC 62546 respectiv 19375 mp – NC 77629 si NC 78196.
Pe terenurile concesionate se afla:
– constructie – anexa exploatatie agricola apicultura cu suprafata construita de 77 mp, utilitati conform autorizatie nr. 154/04.03.2015 emisa de UAT Comuna Miroslava apartinand SC Algina Electric SRL
– constructie – anexa exploatatie agricola apicultura cu suprafata construita de 78 mp, utilitati conform autorizatie nr. 113/10.05.2012 emisa de UAT Comuna Miroslava apartinand SC Algina Electric SRL
– iaz amenajat in suprafata de 1,63 ha conform autorizatie nr. 25/20.07.2018 cu valabilitate pina la data de 30.06.2023 emisa de Administratia Nationala Apele Romane , Administratia Bazinala de apa Prut- Barlad – apartinand SC ALGINA ELECTRIC SRL.
Pentru detaliile complete va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
26.09.2019Anunt public – concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava – teren în suprafață de 14.318 mp aparținând domeniului privat al comunei Miroslava , sat Miroslava, NC 78789 pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
Va rugam consultati documentul atasat.
  PDF
20.09.2019UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Administrator al Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL,
întreprindere publică al cărei asociat majoritar este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.
Pentru textul integral al anunțului vă rugăm consultați documentul atașat.
  PDF
16.09.2019Dispozitia nr. 359 privind aprobarea scrisorii de asteptari in procedura de selectie a administratorului societatii Servicii Publice Miroslava SRL   PDF
30.08.2019Licitaţie publică – Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava. Informații generale privind obiectul concesiunii:
– teren (19 loturi) aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Cornesti pentru construire locuințe tineri din comuna Miroslava și specialiști:
NC Tarla Suprafata, 77289 / T7 5 / 500 mp, 77391 / T75 / 581 mp, 77343 / T72 / 500 mp, 77503 / T72 / 500 mp, 77273 / T75 / 500 mp, 77357 / T75 / 500 mp, 77334 / T75 / 500 mp, 77421 / T72 / 500 mp, 77329 / T75 / 500 mp, 77271 / T75 / 531 mp, 77437 / T72 / 471 mp, 77341 / T72 / 600 mp, 77258 / T75 / 500 mp, 77356 / T75 / 500 mp, 77422 / T72 / 602 mp, 77326 / T72 / 607 mp, 77246 / T75 / 500 mp, 77359 / T75 / 498 mp, 77342 / T72 / 500 MP.
Pentru textul integral al anuntului va rugam consultati fisierul atasat.
  PDF
05.08.2019CONCURS – UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Administrator al Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL, întreprindere publică al cărei asociat majoritar este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
  PDF
05.08.2019CONCURS – UAT COMUNA MIROSLAVA, prin Comisia de selecție, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Administrator al Societăţii SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL, întreprindere publică al cărei asociat unic este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Pentru textul integral al anuntului consultati fisierul atasat.
  PDF
25.07.2019Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi , organizează licitaţie publică deschisă in data de 14.08.2019 pentru :
– Concesionare teren in suprafata de 20.000 mp, domeniu privat, extravilan localitatea Valea Ursului, NC 87878, comuna Miroslava pentru amenajare microferma- orele 10.00 ; data limita depundere oferte 13.08.2019, orele 16.00 ; Prêt minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 3010 lei/an pentru intreaga suprafata.
– Concesionare teren in suprafata de 100 mp, domeniu privat, intravilan localitatea Horpaz, NC 71978, comuna Miroslava pentru amenajare cale de acces – orele 11.00 ; data limita depundere oferte 13.08.2019, orele 16.00 ; Pret minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 253,81 lei/an pentru intreaga suprafata.
Data limita de raspuns clarificari- 8.08.2019.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
03.07.2019Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 17.07.2019 orele 10.00 pentru Concesionare teren in suprafata de 14.318 mp, domeniu privat, intravilan localitatea Miroslava, NC 78789, comuna Miroslava pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale. Data limita pentru depundere oferte este 16.07.2019, orele 16.00.
Pret minim de pornire a licitatiei publice deschise este de 52.000 lei/an pentru intreaga suprafata.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
28.06.2019Licitatie publica – Comuna Miroslava, judeţul Iasi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 10.07.2019, orele 12.00 pentru concesionare teren construire locuinţe tineri si specialisti situat in T72 si T75 – 16 loturi. Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.07.2019, orele 14.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi începând cu data de 01.07.2019.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.

  PDF
20.06.2019Licitaţie publică – comuna Miroslava, judeţul Iaşi organizează licitaţie publică deschisă pentru:
– inchiriere platforma de depozitare gunoi de grajd, situata in extravilan sat Balciu, comuna Miroslava in data de 12.07.2019 orele 10.00; data limita depundere oferte: 11.07.2019, orele 16.00.
– concesionare pasune comunala de catre crescatorii de animale din comuna Miroslava in data de 12.07.2019, orele 09.00; data limita de depunere oferte: 11.07.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
12.06.2019Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 26.06.2019, orele 10.00, pentru concesionare teren in suprafata de 14.318 mp, domeniu privat, intravilan localitatea Miroslava, NC 78789, comuna Miroslava pentru realizarea unui proiect de amenajare a zonei centrale.
Data limita depundere oferte: 26.06.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
11.06.2019Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 25.06.2019 pentru:
– concesionare teren in suprafata de 1000 mp, domeniu privat, intravilan sat Proselnici, NC 87845, comuna Miroslava – orele 09.00; data limita de depunnere oferte 24.06.2019, orele 16.00;
– concesionare teren in suprafata de 10000 mp, domeniu privat, intravilan sat Horpaz, NC 77733, comuna Miroslava – orele 9.30; data limita de depunnere oferte 24.06.2019, orele 16.00;
– concesionare teren in suprafata de 50 mp, domeniu privat, extravilan sat comuna Miroslava, T6, parcela F263/2/2/1 – orele 10.00; data limita de depundere oferte 24.06.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
04.04.2019Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
– concesionare teren in suprafata de 101 mp, domeniu privat, intravilan sat Uricani, NC 87838, comuna Miroslava, in data de 12.04.2019 orele 11.00; data limita depundere oferte 12.04.2019, orele 9.00
– concesionare pasune comunala de catre crescatorii de animale din comuna Miroslava in data de 25.04.2019, orele 09.00; data limita de depunere oferte 24.04.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
02.04.2019Raportul primarului comunei Miroslava privind starea economică socială și de mediu pentru anul 2018.
Informatii complete in documentul atasat.
  PDF
22.03.2019Adresa catre Primarul Municipiului Iasi Mihai Chirica – propunere clarificare situatie privind lucrari “modernizare Sos. Iasi – Voinesti”.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
15.03.2019Consultare Publică – Comuna Miroslava organizează în perioada 25-31 martie 2019 o consultare publică prin sondaj de opinie (cercetare sociologică realizată prin chestionar), care are ca obiectiv evaluarea părerilor cetățenilor față de activitatea primăriei, precum și măsurarea opiniilor referitoare la direcțiile de dezvoltare ale comunei.
Vă rugăm consultați fișierul anexat.
  PDF
15.03.2019ref. Consultare Publică organizată în perioada 25-31 martie 2019 – informații suplimentare.
Vă rugăm consultați fișierul anexat.
  PDF
15.02.2019Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iasi, Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 11.03.2019 pentru:
– concesionare statie de pompe dezafectata si teren in suprafata de 5608 mp – T62, parcela 2866/100/1 – orele 10.00;
– inchiriere platforma de depozitare gunoi de grajd situata in extravilan sat Balciu , comuna Miroslava – orele 11.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor : 11.03.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava , judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
22.01.2019Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 31.01.2019, orele 11.00, pentru vanzare teren in suprafata de 800 mp pe care se afla o constructie proprietate privata, situat in localitatea Miroslava.
Pretul de pornire – 88,58 lei/mp.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 31.01.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava, judetul Iasi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Va rugam consultati fisierul anexat
  PDF
15.01.2019PROGRAM DE AUDIENTE al prefectului si subprefectului judetului Iasi.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
15.01.2019PROGRAM DE AUDIENTE al primarului, viceprimarului si al secretarului comunei Miroslava, judet Iasi.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
10.01.2019Anunt concesionare si vanzare teren – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 17.01.2019 pentru:
– concesionare teren in suprafata de 17.115 mp situat in T6 – domeniu privat comuna Miroslava – orele 10.00;
– vanzare teren in suprafata de 800 mp pe care se afla o constructie proprietate privata situat in localitatea Miroslava – orele 11.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor : 17.01.2019, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
13.12.2018Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 08.01.2019, orele 10.00 pentru inchiriere platforma de depozitare gunoi de grajd situata in extravilan sat Balciu, comuna Miroslava.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.01.2019, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi . Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
08.11.2018Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de 29.11.2018, orele 10.00, pentru concesionare platforma betonata in suprafata de 245,29 mp, pentru activitati de colectare selectiva deseuri.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.11.2018, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
24.09.2018Anunt angajare – Compania Nationala Posta Romana SA organizeaza in data de 03.10.2018, la sediul OJP Iasi din Str. Cuza Voda nr. 3, concurs deschis pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant de oficial rural.
Termenul limita de inscriere este in data de 02.10.2018.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
09.09.2018Va invitam la cea de-a VI-a editie a evenimentului ZILELE TURISMULUI LA MIROSLAVA, in zilele de 15 si 16 Septembrie 2018! Pentru program va rugam consultati fisierul atasat.   PDF
09.08.2018Programe Master organizate de către Centrul de Studii Europene Univ. Al. I. Cuza Iași – informare pentru persoanele interesate.   PDF
07.08.2018Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
– concesionare teren construire locuinte tineri si specialisti in comuna Miroslava dupa cum urmeaza : T74- NC-79426-510mp, NC 79435- 507 mp, NC 79436- 511 mp, NC 79437- 510 mp, NC 79440- 510 mp, NC 79441- 512 mp, NC 79450- 579 mp, NC 79451-586 mp, NC 79463- 693 mp; T 54- parcela A2536/3/9/3- 500 mp; T72- NC77447-500 mp, NC 77339- 607 mp, NC 77418- 588 mp, NC 77404 – 589 mp, NC 77443- 500 mp, NC 77419- 589mp, NC 77513- 500 mp in data de 14.08.2018, orele 10.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.08.2018, orele 16.00.
– concesionare teren in suprafata de 2,00 ha, situat in intravilan sat Uricani, in data de 20.08.2018, orele 11.00 pentru amplasare statie de betoane. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 39,09 lei/mp/an. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.08.2018, orele 9.00.
– concesionare teren in suprafata de 506 mp, situat in T32, in data de 20.08.2018, orele 12.00 pentru amenajare spatiu verde, parcare temporara, amplasare panou publicitar. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 62,74 lei/mp/an. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.08.2018, orele 9.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
22.06.2018Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
-concesionare teren in suprafata de 3370 mp, situat in T54, in data de 02.07.2018, orele 9.00 pentru amenajare teren de minifotbal si doua terenuri de tenis de camp. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 2.922,53 lei/an pentru intreaga suprafata. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.06.2018, orele 13.30.
– concesionare spatiu in suprafata de 10,71 mp, situat in incinta salii de sport Miroslava, in data de 12.07.2018, orele 9.00 pentru desfasurare activitati de masaj. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 1.000 lei/an pentru intreaga suprafata. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.07.2018, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
14.05.2018Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
– Concesionare teren in suprafata de 425 mp, situat in T30, NC 2780 in data de 06.06.2018, orele 9.00 pentru amplasare statie telefonie mobila. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 3000 euro/an. Data limită pentru depunerea ofertelor : 05.06.2018, orele 16.00.
– Concesionare teren catre tinerii din comuna Miroslava in data de 24.05.2018, orele 10.00 pentru construire locuinte situat in T72 ( NC 77324, NC 77338, NC 77446) ; T74 ( NC 79426, NC 79435, NC 79436, NC 79437, NC 79440, NC 79 441, NC 79445, NC 79450, NC 79451, NC 79463, NC 79470). Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 0,42 lei/mp/an pentru teren situat in T74 si 0,45 lei/mp/an pentru teren situat in T72. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.05.2018, orele 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
11.04.2018Anunt de intentie – Solicitare oferta de pret cumparare teren – UAT COMUNA MIROSLAVA, cod unic de inregistrare 4540461, cu sediul in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93, judetul Iasi, tel. 0232.295680, fax. 0332.42.44.44, adresa de e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, solicita oferta de pret pentru cumparare teren in suprafata de aproximativ 15.500 mp situat in T9, pe care pot fi edificate o serie de constructii in vederea infiintarii unui centru de ingrijire pentru persoanele varstnice.. Ofertele se pot depune personal la sediul UAT COMUNA MIROSLAVA pana la data de 20.04.2018, orele 9.00. Procedura de negociere va avea loc in data de 20.04.2018, orele 12. Caietul de sarcini poate fi achizitionat incepand cu data de 12.04.2018.   PDF
30.03.2018Raport pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu – Comuna Miroslava, județul Iasi.   PDF
15.03.2018Anunt angajare – Compania Nationala Posta Romana SA organizeaza in data de 21.03.2018, la sediul OJP Iasi din Str. Cuza Voda nr. 3, concurs deschis pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant de oficial rural.
Termenul limita de inscriere este in data de 20.03.2018.
Pentru detalii va rugam consultati documentul anexat.
  PDF
12.03.2018Anunt de intentie – Solicitare oferta de pret cumparare teren – UAT COMUNA MIROSLAVA, cod unic de inregistrare 4540461, cu sediul in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93, judetul Iasi, tel. 0232.295680, fax. 0332.42.44.44, adresa de e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, solicita oferta de pret pentru cumparare teren in suprafata de aproximativ 15.500 mp situat in T9, parcelele CC 368, L367, intravilan sat Uricani in vederea infiintarii unui centru de ingrijire pentru persoane varstnice.
Ofertele se pot depune personal la sediul UAT COMUNA MIROSLAVA pana la data de 19.03.2018, orele 9.00.
Caietul de sarcini si modelul de contract pot fi achizitionate incepand cu data de 12.03.2018.
  PDF
07.02.2018Raport activitate pentru anul 2017 al SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL – Ajutoare de stat acordate rezidentilor conform prevederilor Legii nr. 186/2013.   PDF
06.02.2018Licitaţie publică – Comuna Miroslava, judeţul Iasi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 14.02.2018, orele 10.00 pentru vanzare teren in suprafata de 728 mp pe care se afla o constructie proprietate privata situat in localitatea Miroslava. Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.02.2018, orele 16.00.
– 14.02.2018, orele 11.00 pentru concesionare teren in suprafata de 24 mp proprietate privata situat in localitatea Miroslava, cv 14, NC 79316 pentru amplasare rulota fast-food. Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 1400 lei/an . Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.02.2018, orele 16.00.
– 26.02.2017, orele 10.00 pentru concesionare teren in suprafata de 5608 mp situat in T62, parcela 2866/100/1 si a constructiei Statie de pompe dezafectata in suprafata de 160 mp. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2018, orele 13.30.
Caietele de sarcini pot fi obţinute de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
23.01.2018Convocare – Se convoacă Consiliul Local Miroslava, judeţul Iaşi, în şedinţa de lucru ordinară, în ziua de
30 ianuarie 2018, ora 09:00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Miroslava. Pentru ordinea de zi va rugam consultati documentul atasat.
  PDF
20.12.2017Dispozitia nr. 856 privind instituire grafic permanenta UAT Comuna Miroslava 22.12.2017 – 27.12.2017   PDF
11.10.2017ANUNT referitor la construirea unei creșe / grădinițe în satul Valea Adâncă:
———————-
Având în vedere sesizarea mai multor locuitori ai comunei Miroslava pentru construirea unei creșe / grădinițe în satul Valea Adâncă, cu scopul de a identifica nevoia reală care stă la baza acestor solicitări, Primăria Comunei Miroslava invită cetățenii comunei, în special locuitorii din satul Valea Adâncă, să depună la registratura primăriei solicitări individuale sau liste de semnături, care să susțină demersul construirii unei creșe / grădinițe în satul Valea Adâncă.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
26.09.2017Vizualizare anunt publicitate numarul 123800
———————-
Autoritate contractanta: COMUNA MIROSLAVA
Adresa postala: Loc. Miroslava, com. Miroslava, jud. lasi, Localitatea: Valea Ursului, Cod postal: 707318, Romania, Punct(e) de contact: ELENA BURCUTA, Tel. +40741632596, Email: burcutaelena@yahoo.com
—————
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.816.956,4 lei
CPV: 66113000-5-Servicii de acordare de credit (Rev.2)
—————
Descrierea contractului: servicii de acordare a unei servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.816.956,4 lei in conformitate cu cerintele din documentatia descriptiva si HCL Miroslava nr. 175/28.07.2017 privind aprobarea contractarii
si garantarii unei servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.816.956,4 lei in conformitate cu cerintele din Documentatia descriptiva.
—————
Valoarea estimata tara TVA: 10816956.40 RON
—————
Conditii contract: conform documentatie postata pe site-ul www.primariamiroslava.ro, disponibila pentru descarcare la adresa:
CLICK AICI pentru a descarca documentatia

—————
Conditii participare: incadrarea in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura. Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura. Ofertantul trebuie sa mentioneze codul CAEN (sau echivalent) care ii permit sa presteze serviciile care fac obiectul achizitiei publice. Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de functionare. Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale anuale calculata pentru anii financiari 2014, 2015 si 2016. Candidatul va completa in Formularul 1 cel putin 1 serviciu de acordare de credit acordat in ultimii 3 ani, precizand beneficiarul imprumutului si valoarea acestuia, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
—————
Criterii de adjudecare: autoritatea contractanta va beneficia de o perioada de gratie (exclusiv pentru rambursarea ratelor de capital) de 2 ani (24 luni).
Pentru comparabilitatea ofertelor se va avea in calcul o perioada de rambursare de 96 luni cu rambursari de capital lunare, efectuate in transe egale. Pentru comparabilitatea ofertelor va fi luata in calcul o singura tragere totala (in data de 01.11.2017).
Formula de calcul a dobanz1i: ROBOR 6M + (Marja bancii + comisioane + taxe + orice alte cheltuieli).
Data de referinta pentru ROBOR 6M este 26.09.2017.
—————
Termen limita primire oferte: 05.10.2017.
—————
lnformatii suplimentare: conform documentatii postate la link-ul de mai jos:
CLICK AICI pentru a descarca documentatia
  PDF
01.09.2017Veniți să descoperiți Miroslava!
Vă invităm la cea de-a V-a ediție a Zilelor Turismului la Miroslava, eveniment organizat în zilele 16-17 septembrie 2017.
Manifestarea face parte din proiectul – Promovarea produselor turistice natural si antropice din comuna Miroslava, judetul Iași prin acțiuni integrate de marketing si comunicare –
implementat de Primaria Miroslava, proiect ce se află în perioada de sustenabilitate.
Va invităm cu acest prilej să vizitați obiectivele turistice ale comunei și să cunoașteți specificul local prin momentele artistice autentice ce se vor derula în cadrul acestui eveniment.
Puteti consulta afisul evenimentului dand click pe fisierul PDF anexat.
  PDF
23.08.2017Instiintare cu privire la arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.

1. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

2. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

3. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte la GAEC 5 şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

Va rugam consultati fisierul anexat.
  PDF
14.07.2017Somatie publica pentru cetatenii care nu au contract sau refuza sa semneze contractul cu operatorul de salubritate EDIL INDUSTRY SRL   PDF
06.07.2017CS STIINTA MIROSLAVA organizeaza in zilele de 15.07.2017 si 16.07.2017, ora 10.00 la Stadionul Comunal din satul Uricani o selectie in vederea completarii grupelor de juniori A (nascuti 1999-2000), juniori B (nascuti 2001-2002), care vor participa in campionatul national de juniori, seria 1.
Antrenori – Naciu Cristian, tel. 0759084105 si Petrache Liviu, tel. 0742509776.

CS Stiinta Miroslava organizeaza in zilele de 17.07.2017 si 18.07.2017, ora 17.30 la Stadionul Comunal din satul Uricani, o selectie in vederea completarii grupelor de juniori C (nascuti 2003-2004), juniori D (nascuti 2005-2006), juniori E (nascuti 2007-2008) care vor participa in campionatul judetean de juniori.
Antrenori – Dulcianu Silviu, tel. 0773831300 si Ionescu Irinel, tel. 0753765435.

CS Stiinta Miroslava nu percepe nici un fel de taxa pentru desfasurarea activitatii, suportind toate cheltuielile de competitie, transport, echipament, masa sportivi.
  PDF
05.07.2017Anunt DELGAZ Grid intrerupere furnizare energie elctrica in data de 07 Iunie 2017, intre orele 08.00 – 16.00. Mai multe detalii in documentul atasat.   PDF
09.05.2017Anunt Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi – incepand cu data de 08.05.2017, de pe aerodromul Iasi, se va desfasura campania de vaccinare aeriana a vulpilor penntru toate judetele din Moldova.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
04.05.2017Comuna Miroslava organizează licittie publica deschisa in data de 17.05.2017, orele 10.00, pentru concesionare teren construire locuinte tineri si specialisti din Comuna Miroslava, in T72, T74 si T75, localitatea Cornesti (72 loturi).
Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 0,42 lei/mp/an – T74, 0,45 lei/mp/an – T72 si 0,44 lei/mp/an – T75.
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.05.2017, orele 16.00.
  PDF
19.04.2017Doriti sa va angajati in armata? Acum este momentul!
Ministerul Apararii Nationale desfasoara activitati de recrutare a candidatilor – baieti si fete – pentru ocuparea a 1656 de posturi gradati – soldati profesionisti.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
29.03.2017Responsabil cu informatiile de interes public la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Coordonatele de contact ale U.A.T. Comuna Miroslava. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Extras din Legea nr. 554 din 2004 privind contenciosul administrativ. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Program audiente primar, viceprimar, secretar Comuna Miroslava si domnii consilieri locali. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Persoane responsabile cu implementarea si monitorizarea respectarii la nivelul institutiei a prevederilor Legii nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Persoane responsabile pentru societatea civila la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Lista cuprinzand documentele de interes public produse sau gestionate potrivit Legii nr. 544 din 2001 + Anexa. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Principalele acte normative care reglementeaza activitatea U.A.T. Comuna Miroslava, judetul Iasi. Detalii in fisierul atasat.   PDF
29.03.2017Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2016. Detalii in fisierul atasat.   PDF
08.03.2017Campania SPCLEP Iasi – PRIORITATE LA INDENTITATE! – instiintare SPCLEP Iasi deplasare urna mobila in Comuna Miroslava in data de 18.05.2017.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
06.02.2017In contextul intrarii in vigoare la data de 01.02.2017 a noilor modificari legislative introduseprin Legea 1 din 2017, s-a demarat procedura de programare online a solicitarilor privind inmatricularile si transcrierile auto. Detalii in fisierul atasat.   PDF
30.01.2017Raportul primarului Comunei Miroslava pentru anul 2016.   PDF
07.12.2016Primaria comunei Miroslava, prin S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., angajeaza TEHNICIAN VETERINAR pentru PADOC (adapost caini), care este amplasat in satul Balciu, comuna Miroslava.
Relatii la tel. 0748.078.114.
  PDF
15.11.2016Anunt public al Camerei Agricole Județene Iași privind termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
15.11.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi , organizează licitaţie publică deschisă astfel:(1) In data de 23.11.2016 orele 9.00 pentru :

– concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 15.00 ha situat în T25 localitatea Bratuleni. Prêt minim de pornire a licitatiei : 23.134 lei/an pentru intreaga suprafata. Ora deschiderii ofertelor: 9.00.

– concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 919 mp situat in localitatea Balciu. Pret minim de pornire a licitatiei: 937 lei/an pentru intreaga suprafata. Ora deschiderii ofertelor: 10.00.

– concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 400 mp situat localitatea Valea Adanca. Pret minim de pornire a licitatiei: 665 lei/an pentru intreaga suprafata.

Ora deschiderii ofertelor: 11.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.11.2016, orele 16.00.(2) In data de 07.12.2016, orele 9.00 pentru:

– concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafaţă de 131.909 mp situat în T51, T54 localitatea Valea Ursului. Pret minim de pornire a licitatiei: 6.142 lei/an pentru intreaga suprafata.

Ora deschiderii ofertelor: 9.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.12.2016, orele 16.00.


Caietul de sarcini si Regulamentul de desfasurare al licitatiei poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava , judeţul Iaşi.
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
02.11.2016Anunt cu privire la organizarea de catre Consiliul Judetean Iasi a unei licitatii publice pentru inchirierea spatiilor de depozitare in conditii obisnuite si de climatizare, realizat in cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT din sat Letcani, comuna Letcani, judetul Iasi.
Mai multe detalii in fisierul atasat.
  PDF
25.10.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi instituie restricţii de circulaţie impuse în vederea executării lucrărilor din cadrul proiectului SEMAFORIZARE INTERSECŢII :
– intesecţie DJ 248A km 4+579 cu DC 28 km 0+000 şi cu strada Mihail Kogalniceanu în localitatea Miroslava;
– intesecţie DJ 248 km 4+649 cu str. Principală şi cu Fundac Oţelărie în localitatea Valea Adâncă;
– intersecţie DJ 248 km 5+380 cu DC 39 km 0+000 în localitatea Horpaz.
Perioada instituirii restricţiilor de circulaţie: 27.10.2016- 30.11.2016.
  PDF
10.10.2016Comunicat cu privire la recrutarea de candidati de catre Cenntrul Militar Zonal Iasi pentru ocuparea celor 2020 de locuri scoase la concurs de Ministerul Apararii Nationale pentru incadrarea unor posturi vacante de soldat gradat profesionist.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
06.10.2016SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa nr. 93) organizează în perioada 10-24 octombrie 2016 licitație publică deschisă în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 464.400 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.
Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
25.08.2016Cu ocazia zilelor Comunei Miroslava, jud. Iasi, in data de 18 Septembrie 2016, orele 16:00, in sala de sedinte a primariei, se premiaza familiile din comuna Miroslava care implinesc 50 de ani de casatorie in 2016.
Asadar asteptam cererile insotite de certificatul de casatorie si actele de identitate la registratura primariei pana la data de 16.09.2016.
  PDF
29.07.2016Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa in data de 05.08.2016, orele 10.00, pentru concesionare teren apartinand domeniului privat al comunei Miroslava in suprafata de 713 mp situat in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, NC 81563, judetul Iasi.
Pretul minim de pornire al licitatiei publice deschise este de 2437 lei/an.
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava, judetul Iasi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limita pentru depunerea ofertelor: 05.08.2016, orele 09.00.
  PDF
25.05.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă în data de 14.06.2016, orele 10.00 pentru concesionare teren arabil in suprafata de 29.3583 ha distribuit astfel:
– 9,3700 ha in T8
– 2,0000 ha in T8
– 3,0000 ha in T5, T6
– 8,0000 ha in T46
– 6,5000 ha in T6
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2016, orele 09.00.
  PDF
16.05.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă pentru:
– concesionare teren in suprafaţă de 2,00 mp situat în localitatea Valea Adanca, comuna Miroslava – 7.06.2016 orele 11.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.06.2016, orele 09.00.
– concesionare teren in suprafaţă de 1200 mp situat în T9, comuna Miroslava – 23.05.2016, orele 11.00. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.05.2016, orele 09.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
  PDF
10.05.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi , organizează licitaţie publică deschisă , în data de 31.05.2016 pentru:
– concesionare teren în suprafaţă de 76mp situat în localitatea Uricani, comuna Miroslava – orele 11.00
– concesionare teren în suprafaţă de 713mp situat în localitatea Miroslava, comuna Miroslava – orele 12.00
– concesionare teren în suprafaţă de 131.909 mp extravilan comuna Miroslava, T51, T54 – orele 13.00
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2016, orele 10.00.
  PDF
14.04.2016Anunt cu privire la licitaţia publică deschisă organizată de Primaria Miroslava, judeţul Iaşi in data de 04.05.2016 pentru concesionare teren.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
06.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea daunatorilor Meligethes A., Brevicoryne B. (Gandacul lucios, afide)   PDF
06.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea bolilor foliare care pot cauza pierderi importante la culturile de grau si orz   PDF
04.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea bolii Taphrina Deformans (basicarea frunzelor de piersic)   PDF
04.04.2016Buletin de avertizare cu privire la dezvoltarea ciupercii Venturia Inaequalis care produce rapanull marului si Venturia Pirina (rapanul parului)   PDF
04.04.2016Buletin de avertizare cu privire la aparitia si dezvoltarea bolii Erwinia Amylovora (Focul bacterian al rozaceelor)   PDF
01.04.2016Buletin de avertizare cu privire la apariţia şi dezvoltarea bolii MONILINIA SP. (MONILIOZA SÂMBUROASELOR)
  PDF
11.03.2016Anunt cu privire la organizare licitatie publica deschisa, in data de 04.04.2016, orele 10:00 pentru concesionare teren construire locuinte tineri.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
08.02.2016Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă îndata de 29.02.2016 pentru :
– concesionare teren in suprafaţă de 3371 mp situat în T14, nr. Cadastral 64325, comuna Miroslava – orele 9.00
– concesionare teren in suprafaţă de 95 mp situat în sat Valea Adâncă,comuna Miroslava – orele 10.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.02.2016, orele 13.00.
  PDF
03.12.2015Material de informare – Corpul Expertilor Electorali   PDF
02.11.2015Anunt cu privire la licitatia publica deschisa organizata de Comuna Miroslava, judetul Iasi in data de 25.11.2015, orele 10,00 pentru concesionare teren (31 loturi) pentru construire locuinte tineri si specialisti cu locul de munca in comuna Miroslava situat in T72,T74 si T75 sat Cornesti , comuna Miroslava.
Mai multe detalii in documentul atasat.

  PDF
18.09.2015Anunt cu privire la organizare licitatie publica deschisa, in data de 09.10.2015, orele 9.00 pentru concesionare teren construire locuinte situat in sat Miroslava, comuna Miroslava.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
15.09.2015Anunt cu privire la reluarea traseului judetean public de persoane nr.25 Iasi-Valea Adanca-Miroslava incepand cu data de 14.09.2015. Mai multe detalii in fisierul atasat.   PDF
04.09.2015Invitatie pentru ceremonia de premiere a cuplurilor de varstnici care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2015.
Mai multe detalii in documentul atasat.
  PDF
01.09.2015Program Zilele Turismului Miroslava (6-8 septembrie 2015)
31.07.2015ANUNT cu privire la licitatia publica deschisa din data de 20.08.2015,orele 10.00 pentru concesinare teren (108 loturi) pentru construire locuinte tineri din comuna Miroslava si specialisti cu locul de munca in comuna Miroslava situat in T72,T74 si T75 sat Cornesti, comuna Miroslava.
Mai multe detalii in fisierul atasat.
  PDF
27.07.2015Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa, in data de 20.08.2015, orele 10.00 pentru concesionare teren (108 loturi) pentru construire locuinte tineri din comuna Miroslava si specialisti cu locul de munca in Comuna Miroslava situat in T72, T74, T75 sat Cornesti, comuna Miroslava.
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achizitii Publice din cadrul Primariei com. Miroslava, judetul Iasi. Costul Caietului de sarcini este de 50 de lei.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 19.08.2015, orele 16.00.
  PDF
20.05.2015Instiintare cu privire la modificarea programului de lucru a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pentru campania de depunere a cererilor unice de plata de catre fermieri pentru anul 2015   PDF
25.02.2015Comuna Miroslava, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica deschisa pentru concesionare teren, domeniul privat al comunei Miroslava, pentru construire locuinte tineri:
– in data de 19.03.2015, incepand cu orele 10.00 pentru teren situat in T72, sat Ciurbesti (104 loturi);
– in data de 20.03.2015, incepand cu orele 10.00 pentru teren situat in T74, sat Cornesti (10 loturi); T75, sat Cornesti (46 loturi).
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la Biroul achizitii publice din cadrul Primariei com. Miroslava, judetul Iasi. Costul Caietului de sarcini este de 50 de lei.
Data limita pentru depunerea ofertelor este 18.03.2015, orele 14.00.
  PDF
24.02.2015Lista cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate, potrivit legii nr. 544/2001, care constituie informatii de interes public   PDF
30.01.2015Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Miroslava – 2014   PDF
26.11.2014Reglementare circulatie pe strazi cu sensuri unice in Valea Adanca   PDF
25.11.2014Anunt privind solicitarile de extindere de retea electrica   PDF
17.11.2014Raportul primarului 2013 – Structura de personal administrativ al Primariei Miroslava – Bugetul local – Realizari administrative locale – Directii principale ale strategiei de dezvoltare durabila a comunei Miroslava in 2014-2020 – Situatia statistica privind starea demografica in anul 2013 – Comunicarea cu cetateanul   PDF
12.11.2014Actele necesare pentru eliberarea Anexei nr.24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale   PDF
22.10.2014ADRESA Directia pentru Agricultura Iasi privind adresa D.A.J. Iasi nr. 4091/17.10.2014   PDF
17.10.2014ADRESA Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea schemei de minimis Achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci de reproductie din rase specializate si de juninci din rase specializate   PDF
17.10.2014ADRESA Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada mai-iulie 2014 care au produs pagube asupra sectorului apicol   PDF
15.10.2014Registrul ordinelor de plata pentru 1.07.2014 – 30.09.2014   PDF
15.10.2014Anunt privind procedura de atribuire a AUTORIZATIILOR TAXI pentru transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere, in comuna Miroslava, judetul Iasi   PDF
06.10.2014Anunt privind participarea la activitati de consultare publica in cadrul proiectului “Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetele Neamt si Iasi”   PDF
30.09.2014Anunt privind cursurile de calificare si recalificare a resurselor umane in mediul rural   PDF
30.09.2014Anunt privind delimitarea sectiilor de votare si locul de desfasurare a alegerilor din data de 02.11.2014 (primul tur de scrutin – alegerea Presedintelui Romaniei)   PDF
29.09.2014Anunt privind organizarea unor cursuri de pian pentru copii începând cu vârsta de 6 ani şi pentru adulţi, cursuri ce vor avea loc în localul Centrului de informare turistică – comuna Miroslava.
Pentru informaţii suplimentare:
tel. 0744.568.056 (Ioana Avram)
  PDF
16.09.2014Anunt Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta:
– semnificatia codurilor de culori pentru avertizarile meteorologice si hidrologice
– semnificatia semnalelor de alarmare acustica a populatiei
  PDF
25.07.2014Consultare publica:
Regulament privind organizarea si desfasurarea transportului de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere in comuna Miroslava, judetul Iasi
  PDF
12.12.2013Anunţ privind demararea proiectului cu titlul “Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, in localitatea Miroslava, judeţul Iasi”, OIE/Cod SMIS 630088/20283   PDF
12.04.2012Registrul de Evidenta al datoriei publice a comunei Miroslava   PDF
12.04.2012Registrul de Evidenta al garantiilor locale ale comunei Miroslava   PDF
08.03.2012Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2011   PDF
08.03.2012Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2011   PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER