Date și formulare online

Date şi formulare online din cadrul serviciilor şi compartimentelor primăriei Comunei Miroslava

DescriereDocument
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice – Model 2016 (Model ITL – 001) DOC
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice – Model 2016 (Model ITL – 002) DOC
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (Model ITL – 003) DOC
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice DOC
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ) DOC
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizate de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ) DOC
Cerere pentru eliberarea unui CF atestare fiscala si adeverinta de ROL privind impozite , taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice. DOC
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ) DOC
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local DOC
Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane fizice DOC
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local DOC
Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate dupusa pentru anul 2020 DOC
Martie 2020 – Anunț plata amenzilor online cu ajutorul ghiseul.ro PDF
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PDF
Cerere tip pentru eliberarea datelor de acces (utilizator si parola) in vederea vizualizarii obligatiilor de plata datorate bugetului Primariei Miroslava si a efectuarii platii online pe www.ghiseul.ro PDF
Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, institutii publice, asociatii non-profit altele decat asociatiile de proprietari sau locatari).
Contact : salubritate@primariamiroslava.ro
PDF
Declaratie de impunere rectificativă – taxă salubritate
Contact : salubritate@primariamiroslava.ro
PDF
Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici.
Contact : salubritate@primariamiroslava.ro
PDF
HCL nr. 231 din data de 29.11.2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Va rugam consultati fisierul anexat. PDF
Plata online a impozitelor si taxelor locale catre Primaria comunei Miroslava, jud. Iasi. Va rugam consultati fisierul anexat. PDF
HCL nr. 176 din data de 26.11.2015 privind aprobarea la nivelul Comunei Miroslava a taxelor şi a impozitelor locale pentru anul fiscal 2016. Va rugam consultati fisierul anexat. PDF
HCL nr. 187 din data de 27.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015. Va rugam consultati fisierul anexat. PDF
Decembrie 2013 – Anexe si taxe pentru anul 2014 conform HCL nr. 134 din data de 21.11.2013:
– impozitul pe cladiri
– impozitul pe terenurile situate in intravilan sau extravilan
– taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica
– taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
– taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea activitatilor economice sau a altor autorizatii similar
– taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
– impozitul pe spectacole
– taxa hoteliera
– taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
– alte taxe locale
– taxe pasunat, adapostire si intretinere animale nesupravegheate, eliberari acte, oficieri casatorii
– taxe speciale
– taxe extrajudiciare de timbru.
PDF

DepartamentDescriereDocument
ContabilitateCerere tip pentru eliberarea datelor de acces (utilizator si parola) in vederea vizualizarii obligatiilor de plata datorate bugetului Primariei Miroslava si a efectuarii platii online pe www.ghiseul.ro PDF
Contabilitate Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice – Model 2016 (Model ITL – 001) DOC
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice – Model 2016 (Model ITL – 002) DOC
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice DOC
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice DOC
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ) DOC
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizate de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ) DOC
ContabilitateDeclaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ) DOC
ContabilitateCerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local DOC
Contabilitate Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane fizice DOC
ContabilitateCerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local DOC
ContabilitateDeclaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate dupusa pentru anul 20… DOC
Contabilitate Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PDF

DepartamentDescriereDocument
Taxe si impoziteAnunț privind cuantum taxa salubritate 2021. PDF
Taxe si impoziteRegulament instituire taxă salubrizare PDF
Taxe si impoziteDeclaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, institutii publice, asociatii non-profit altele decat asociatiile de proprietari sau locatari). PDF
Taxe si impoziteDeclaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici. PDF
Taxe si impoziteDeclaratie rectificativa in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici. PDF

Data postarăriiDescrierea documentuluiDocument
21.03.2023Hotărârea nr. 120/28.02.2023 a Comisiei Județene Iași pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind constituirea dosarelor necesare rectificării, anulării, revocării titlurilor de proprietate pe cale administrativă, emiterii titlurilor de proprietate și eliberare duplicate. PDF
09.05.2022Hotărârea nr. 70/27.04.2022 a Comisiei Județene Iași pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind constituirea dosarelor necesare rectificării, anulării, revocării titlurilor de proprietate pe cale administrativă, emiterii titlurilor de proprietate și eliberare duplicate. PDF
08.04.2022Hotărârea nr. 70/25.02.2020 a Comisiei Județene Iași pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind constituirea dosarelor necesare rectificării, anulării, revocării titlurilor de proprietate pe cale administrativă, emiterii titlurilor de proprietate și eliberare duplicate. PDF
20.02.2019Nota privind rectificarea titlurilor de proprietate pe cale administrativa PDF
20.02.2019Nota privind emiterea titlurilor si a duplicatelor PDF
11.01.2017Hotararea nr. 35/11.01.2017 a Comisiei Judetene Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor PDF
11.01.2017Hotararea nr. 36/11.01.2017 a Comisiei Judetene Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor PDF
22.09.2016Hotararea nr. 294 din 22.09.2016 – Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi si Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Judetene Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale-orasenesti-municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor PDF
13.06.2016Procedura pe linie de fond funciar privind emiterea titlurilor de proprietate, eliberarea de duplicate a titlurilor de proprietate, anularea, revocarea, modificarea titlurilor de proprietate PDF
13.06.2016Hotararea nr. 175/09.05.2016 privind regulamentul de organizare si functionare al Comisiei judetene de fond funciar Iasi PDF
13.06.2016Procedura de donare a unei cai de acces, proprietate privata catre domeniul public al comunei Miroslava PDF
02.12.2014Hotararea nr. 285 din 19.09.2014 PDF
02.12.2014Acte necesare pentru diverse PDF
02.12.2014Regulament avizare, receptie, inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara PDF
23.06.2014Reconstituirea dreptului de proprietate PDF
17.02.2014Cerere de punere in posesie si actele necesare PDF
17.02.2014Cerere vizare plan parcelar, copii plan parcelar, adeverinta cu identificatori cadastrali si actele necesare PDF
30.12.2013Ordonanta de urgenta nr. 115 din 2013 PDF
23.12.2013Legea nr. 368/2013 PDF
02.07.2013Legea fondului funciar nr. 18/1991 (R). Actualizata 2013 PDF
19.06.2013Norme de aplicare a legii nr. 165/2013 PDF
16.05.2013Legea nr. 165/2013 PDF
07.02.2013Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, actualizata 2013 PDF
07.06.2012Legea nr. 247/2005, actualizata 2012 PDF
03.02.2009Legea nr. 10/2001, actualizata 2009 PDF

DescriereDocument
Dosare aflate pe rolul instantelor – iunie 2017 PDF
Dosare aflate pe rolul instantelor – ianuarie 2017
PDF
Dosare aflate pe rolul instantelor – decembrie 2016 PDF
Dosare aflate pe rolul instantelor – martie 2016 PDF
Dosare aflate pe rolul instantelor – februarie 2016 PDF
Dosare aflate pe rolul instantelor – ianuarie 2016 PDF
Atribuţiile departamentului Juridic din cadrul Primăriei comunei Miroslava, Iaşi PDF

DepartamentDescriereDocument
Asistenţă socialăANUNȚ – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Miroslava intenționează să obțină fonduri pentru construirea de locuințe sociale și de necesitate.
Pentru detalii accesați fișierele atașate.

ANUNȚ
CERERE
GDPR
Asistenţă socialăChestionar pentru elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și întocmirii Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local comunei Miroslava în anul 2024 CHESTIONAR
Asistenţă socialăVMI reprezintă un program unic de asistență, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața.
VMI este un beneficiu prevăzut de Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente: ajutor de incluziune și sprijin pentru familia cu copii.
Mai multe detalii, puteți afla accesând secțiunea următoare.
POSTER
PLIANT
GHID
Asistenţă socialăCerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – PDF FORMULAR INTERACTIV PDF
TUTORIAL
Asistenţă socialăCerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei PDF
Asistenţă socialăActe necesare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
2023-2024
PDF
Asistenţă socialăInformare privind acordarea pachetelor alimentare. INFORMARE
Asistenţă socialăCuantumuri privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei PDF-GAZ
PDF-LEMNE
PDF-ELECTRIC
Asistenţă socialăLista bunurilor ce exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei PDF
Asistenţă socialăDeclaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției în legătură cu dosarul de ajutor pentru încălzirea locuinței. PDF
Asistenţă socialăFacilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. ANUNT
PASI DE URMAT
Asistenţă socialăProcedură înscriere copii în creșă.


Cerere tip înscriere copii în creșă.
Procedură


Cerere
Asistenţă socialăActe necesare pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii. PDF
Asistenţă socialăCerere tip pt acordarea alocatiei de stat pentru copii PDF
Asistenţă socialăActe necesare pentru acordarea indemnizatiei creștere copil PDF
Asistenţă socialăCerere tip pentru acordarea indemnizatiei – stimulent de insertie PDF
Asistenţă socialăActe necesare stimulent de inserție PDF
Asistenţă socialăAdeverință stagiu de cotizare PDF
Asistenţă socială Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială PDF
Asistenţă socialăDeclaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției. PDF

DepartamentDescriereDocument
UrbanismConținutul cadru al documențiilor tehnice pentru emiterea autorizațiilor de construire PDF
UrbanismCerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism PDF
UrbanismCerere tip pentru prelungirea valabilității Certificatului de Urbanism PDF
UrbanismCerere tip pentru emiterea Autorizaţiei de Construire / Desfiinţare PDF
UrbanismCerere tip pentru prelungirea valabilității Autorizaţiei de Construire / Desfiinţare PDF
UrbanismDocumentele necesare emiterii Autorizaţiei de Construire PDF
UrbanismCerere pentru eliberarea certificatului de edificare/extindere/radiere a construcţiei PDF
UrbanismAnunț de începere lucrări de construire PDF
UrbanismCerere pentru schimbarea de destinație a unei clădiri PDF
UrbanismCerere pentru receptie finala PDF
UrbanismModel de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – a se imprima față verso PDF
UrbanismCerere tip pentru emitere Aviz Comisie de Siguranță a Circulației din cadrul U.A.T. Miroslava. PDF
UrbanismProcedura eliberării Certificatului de Atestare a Edificării / Extinderii / Radierii construcţiei PDF
UrbanismAnunț privind declarația ITL.
Consultați fișierul alăturat.


PDF

UrbanismDeclaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire MODEL 2016 ITL 064 PDF
UrbanismDeclaratie – angajament pentru asumarea raspunderii privind depozitarea si predarea deseurile reciclabile din plastic si carton PDF
UrbanismCerere pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală PDF
UrbanismCerere pentru eliberare adeverință intravilan PDF
UrbanismModel Anunt incepere lucrari constructii autorizate PDF
UrbanismFisa tehnica acord Mediu PDF
UrbanismCerere pentru emiterea autorizatiei de bransament. PDF
UrbanismCerere pentru emiterea aviz de amplasare mijloc publicitar. PDF
UrbanismÎnștiințare privind valoarea finală a lucrărilor de construcții.
Se completează și se depune odată cu Declarația privind valoarea reala a lucrarilor executate – MODEL 2009 ITL 068. Descarcă fișierul asociat.
PDF
UrbanismFisa tehnica aviz Protectia Civila PDF
UrbanismFisa tehnica aviz Securitate Incendiu PDF
UrbanismFisa tehnica aviz Sanitar PDF
UrbanismFisa tehnica aviz E-ON Energie PDF
UrbanismFisa tehnica aviz E-ON-Gaz PDF
UrbanismFisa tehnica acord unic Apopi Blumen PDF
UrbanismFisa tehnica aviz Distrigaz Nord PDF
UrbanismFisa tehnica aviz RAJAC – constructii PDF
UrbanismFisa tehnica aviz RAJAC – racord apa PDF
UrbanismFisa tehnica aviz CET PDF
UrbanismFisa tehnica aviz RAJAC – retele PDF
UrbanismFisa tehnica aviz Romtelecom PDF
UrbanismFisa tehnica aviz SPADJ PDF
UrbanismDeclaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale PRIMARIEI MIROSLAVA. PDF

DepartamentDescriereDocument
Secretar generalCerere pentru eliberare Anexa nr. 24 PDF
Secretar generalActe necesare pentru eliberare Anexa nr. 24 PDF
Secretar generalModel cadru contract de arendare PDF

DepartamentDescriereDocument
Relaţii cu publiculCerere tip (pentru diverse situaţii) PDF
Relaţii cu publiculCerere eliberare adeverinţă ROL PDF
Relaţii cu publiculCerere de informatii de interes public – conform Legii nr. 544 / 200 PDF
Relaţii cu publiculReclamatie administrativa (1) – conform Legii nr. 544 / 2001 PDF
Relaţii cu publiculReclamatie administrativa (2) – conform Legii nr. 544 / 2001 PDF
Relaţii cu publicuModel scrisoare de raspuns la cerere – conform Legii nr. 544 / 2001 PDF
Relaţii cu publiculModel raspuns la reclamatie – conform Legii nr. 544 / 2001 PDF

DepartamentDescriereDocument
Gdpr – protecția datelorDeclaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției ANPIS AJPIS. PDF
Gdpr – protecția datelorDeclaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale PRIMARIEI MIROSLAVA. PDF

DepartamentDescriereDocument
Registru AgricolCerere pentru eliberare CF atestare fisc și adeverință de ROL privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice PDF
Registru AgricolCerere pentru eliberare CF atestare fisc și adeverință de ROL privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice PDF
Registru AgricolCerere pentru eliberarea adeverinței necesare la Cartea de Identitate conform Registrului Agricol PDF
Registru AgricolDeclarație pentru completarea Registrului Agricol PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Niță Dan

Vremea

MIROSLAVA, IAȘI WEATHER