Performanță educațională la Miroslava: Liceul Tehnologic Agricol “M. Kogălniceanu” face pași importanți în a deveni prima ”Școală fără Șomeri” din județul Iași

Proiect POCU de 500.000 Euro în derulare pentru organizarea și derularea stagiilor de practică în sistem dual

A fost semnat contractul de finanțare cu Autoritatea de Management POCU pentru implementarea proiectului POCU (Cod SMIS 132624) „Organizarea și derularea stagiilor de practică pentru elevi, maiștrii de practică și tutorii de practică din companiile partenere ai Liceului Tehnologic Agricol “M. Kogalniceanu”, Miroslava, Iași în valoare totală de 2.373.484,25 lei (echivalent 500.000 Euro) derulat în parteneriat cu Asociația Școala Fără Șomeri și Asociația Liga de Utilitate Publică pe o perioadă de 36 de luni. Scopul proiectului este organizarea şi derularea stagiilor de practică pentru 181 de elevi ai Liceului Tehnologic Agricol “M. Kogalniceanu”, începând de la recrutarea, implicarea și menținerea în proiect a grupului țintă selectat, programarea stagiilor de practică, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute de elevi și de partenerii de practică. Urmărim în acest mod să asigurăm o pregătire complexă pentru cursanții din proiect, în vederea dezvoltării cu succes a competentențelor elevilor de azi, viitorii angajați sau antreprenori de mâine.

Ce aduce ca plusvaloare acest proiect pentru comunitatea locală Miroslava

Proiectul va sprijini parteneriatele existente și pe cele nou create în timpul proiectului și după finalizarea acestuia, activitate care face parte în mod esențial din tiparul activităților acestuia având bogată experiență în sprijinirea și dezvoltarea resurselor umane și a antreprenoriatului în general. Se va clarifica cadrul existent în care activează elevii din învățământul tehnic și profesional din aceasta regiune (competențe, abilități, accesul la finanțarea programelor de formare profesională continuă, bariere administrative, politici publice, etc.). În ceea ce privește contribuția factorilor educaționali instituționali, aceștia sunt foarte importanți în consolidarea acestui trio social: resursa umană formată trebuie să își găsească locul în mediul economic pentru ca ambele să prospere impreună cu comunitățile din care provin. Al treilea element, autoritățile publice locale, au rolul de echilibra dezechilibrele prin politici publice.

Activitățile proiectului

În primele 3 luni de desfășurare a proiectului, experții în învățământ dual din cadrul Școlii fără Șomeri vor realiza o analiză asupra oportunităților locale pe care elevii din cadrul Liceul Tehnologic Agricol “M. Kogalniceanu”, le vor putea fructifica urmare a participării la activitățile proiectului, intitulat ”Studiu de evaluare a oportunităților de învățare la locul de muncă”. Acest studiu va fi localizat în aria geografică de implementare efectivă a proiectului și se va baza pe interviuri și întâlniri ale experților din proiect cu stakeholderi – reprezentanți ai institutiilor de învățământ, reprezentanți ai întreprinderilor, reprezentanți ai autorităților locale, în vederea identificării nevoilor de actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel local sau regional. Aceștia vor fi consultați permanent în timpul desfășurării proiectului în vederea menținerii activităților în linia de dezvoltare vizată, atât de instituțiile de învățământ, cât și de întreprinderile de pe piața muncii, asigurând astfel consecvență și continuitate pentru dezvoltarea educațională și profesională a elevilor, viitori angajați sau antreprenori pe piața locală, regională sau națională, ca un beneficiu pe termen lung al participării în proiect. În urma analizei se vor determina modulele de practică de specialitate care vor fi urmate, coroborate cu agenții economici interesați și cu o programare generală a elevilor la aceste stagii de practică. Aceste persoane vor fi intervievate de către expertul de orientare și consiliere profesională pentru a se identifica trăsături de personalitate, elementele de competență profesională și elementele de motivație care pot contribui la succesul profesional. După finalizarea stagiilor de practică pentru fiecare elev sau grupuri de elevi în parte, vor avea loc întâlniri cu reprezentanții întreprinderilor participante la stagiile de practică prin care să fie validate rezultatele programelor de învățare la locul de muncă.

Până la sfârșitul proiectului vor fi analizate feedback-urile primite din partea stakeholderilor (reprezentanții întreprinderilor și ai instituțiilor de învațământ), se vor evalua rezultatele stagiilor de practică și se vor integra în ghidul de bună practică. Ghidul de bună practică va constitui de asemenea un punct de pornire în vederea demarării unor activități noi de susținere a învățării la locul de muncă pentru elevi. Aceste activități vor fi susținute din surse proprii și din surse atrase.

Furnizarea de servicii de consiliere profesională și orientare a carierei pentru elevi

Se va realiza metodologia de consiliere profesională și orientarea carierei pentru elevi, vor fi oferite servicii de consiliere și orientare profesională pentru întreg grupul țintă. Oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională cu accent pe identificarea calităților profesionale sau antreprenoriale pentru 181 persoane din grupul țintă. Aceste tipuri de servicii se referă la: furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, aversiunea față de risc (element de personalitate important în antreprenoriat, în vederea identificării potențialului antreprenorial); dezvoltarea abilității și a increderii în sine în vederea luării deciziei privind propria carieră.

De asemenea, în cadrul activității de furnizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională, expertul de consiliere și orientare profesională va promova soluții menite să dezvolte capacitatea elevilor de a asigura unui echilibru în cadrul activității proprii între aspectele sociale, economice și ecologice, în vederea atingerii dezideratului de dezvoltare durabilă și sustenabilă a comunității locale.

Sprijinirea și dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

În cadrul activității de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă, proiectul se va dezvolta la rândul lui pe două direcții, cu impact important și asupra sustenabilității acestuia:

(I) Prima direcție implică consolidarea parteneriatelor existente și crearea de noi parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică – agenți economici locali sau regionali, cu potențial angajator care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv. Parteneriatele vor urmări asigurarea condițiilor optime, atât pentru elevi, cât și pentru întreprinderi. Elevii vor beneficia de un sistem de tranziție de la școală la locul de muncă, care le va facilita nu doar integrarea pe piața muncii, ci va contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunității locale, asigurând predictibilitatea veniturilor și premisele dezvoltării profesionale.

(II) A doua direcție de dezvoltare a proiectului este dezvoltarea unui sistem online pe site-ul proiectului de informare live între companii, unități de învățământ și părinți/tutori ai elevilor din învățământul profesional și tehnic, în vederea identificării resurselor, oportunităților și a nevoilor de instruire existente la nivel local sau regional, ceea ce va permite o focalizare a elevilor către locurile de muncă dorite și a întreprinderilor către viitorii angajați.

În vederea pregătirii elevilor și pentru activități antreprenoriale, legate evident de profesia lor, în cadrul proiectului se vor organiza sesiuni de firme de exercițiu în cadrul școlilor participante, care vor culmina cu 10 workshopuri de firme de exercițiu, în care vor participa cât mai mulți elevi din grupul țintă (maxim 181 persoane). Vor fi acordate 10 premii consistente celor mai buni concurenți.

Rezultate: 181 de elevi vor urma stagii de practică, primind pe perioada practicii o bursă de 1.200 lei și masă zilnică în locația de desfășurare a stagiilor de practică. Un procent de minim 76% din numărul persoanelor care beneficiază de sprijin, respectiv cel puțin 138 persoane, vor fi persoane certificate/care și-au îmbunătățit nivelul de pregătre profesională urmare a sprijinului primit. Fiecare persoană care a finalizat stagiul de practică, participă la un  concurs de firme de exercițiu dotat cu 10 premii substațiale.

Proiectul își propune să contribuie de asemenea la dezvoltarea de competențe digitale pentru membrii grupului țintă, în colaborare cu instituțiile de învățământ ce vor fi atrase în activitățile proiectului.

Pe parcursul proiectului atât cadrele didactice, maiștrii de practică, cât și tutorii de practică din companii vor fi implicați și remunerați în cadrul activităților.

Declarație Cornel Bertea Hanganu, fondator și președinte Școala Fără Șomeri, inițiatorul acestui proiect pentru Liceul Tehnologic Agricol “M. Kogalniceanu”: „Implicarea elevilor din școala profesională agricolă în sistem dual în practica productivă la agentul economic crește gradul de profesionalizare a elevilor și asigură o integrare reușită după absolvire pe piața muncii. Sunt bucuros ca acest lucru se întâmplă și la Liceul Tehnologic Agricol “M. Kogalniceanu” din Miroslava, unde în toamna anului 2020 s-a înființat, ca hotărâre a Consiliului Local, primul Centru de Excelență pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual în mediul Rural din județul Iași, iar implementarea acestui proiect va aduce performanță în pregătirea profesională a noii generații de fermieri ca răspuns de sprijin al administrației publice locale pentru mediul de afaceri local. Școala Fără Șomeri este și va rămâne un partener strategic activ al administratiei publice locale Miroslava oferind soluții reale pentru dezvoltarea educației și formării profesionale inițiale prin Școala Profesională în Sistem Dual, singura alternativă reală pentru pregătirea forței de muncă bine calificată în parteneriat cu mediul economic, premisă a dezvoltării durabile integrate asigurând predictibilitatea veniturilor și premisele dezvoltării profesionale contribuind la creșterea calității vieții în comuna Miroslava”.