În atenția locuitorilor Comunei Miroslava cu venituri mici și care nu sunt conectați la rețelele de apă și canalizare!

Miroslăvenii cu venituri mici pot să se conecteze, în mod gratuit, la rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Fondurile sunt asigurate prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C1 – Managementul apei, Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. Finanțarea PNRR se acordă în vederea implementării Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”. Termenul limită de depunere a dosarelor este marți, 13 iunie, ora 15.00.

Persoane eligibile

Este considerat utilizator eligibil persoana fizică care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate:

– este persoană singură cu venituri reduse sau face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie – 3.000 lei);

– are domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a UAT Comuna Miroslava;

– își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă.

Documente necesare (în copie)

– Act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie);

– Act de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract donație, certificat de moștenitor etc.);

– Documente justificative privind veniturile familiei (cupon/adeverință pensie, adeverință de șomaj, adeverință de salariu net, declarație pe propria răspundere că solicitantul nu are venituri etc.);

– Acord utilizator eligibil (va fi pus la dispoziție la ghișeu sau aici).